Byla 2-1120-336/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, sekretoriaujant Violetai Lazauskienei, dalyvaujant: atsakovui G. Ž., jo atstovui adv. Vytautui Valašinui, atsakovo, Valstybės įmonės Registrų centro, atstovei R. B.,

2viešame teismo posėdyje, civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams G. Ž., E. Š., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „Ius Positivum“, Valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems asmenims nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „VM Statyba“, Kauno miesto 17-ojo notaro biuro notarei Rasai O. I., antstolio M. P. kontorai, antstolės B. T. kontorai, antstolio G. K. kontorai, uždarajai akcinei bendrovei „Darkora“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, draudimo bendrovei „BTA Insurance Company“ SE veikiančiai per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

32014-02-06 Kauno apygardos teismas nutartimi priėmė ir perdavė nagrinėti Kėdainių rajono apylinkės teismui ieškovės BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams G. Ž., E. Š., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „Ius Positivum“, Valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems asmenims nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „VM Statyba“, Kauno miesto 17-ojo notaro biuro notarei Rasai O. I., antstolio M. P. kontorai, antstolės B. T. kontorai, antstolio G. K. kontorai, uždarajai akcinei bendrovei „Darkora“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, draudimo bendrovei „BTA Insurance Company“ SE veikiančiai per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 48- 49)( sprendimai dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama t.y. dėl netinkamų trečiųjų asmenų pakeitimo tinkamais teismo išspręsti parengiamųjų posėdžių metu (b.l.38-39, 78-79, t. 2), .

42014-12-15 teisme gautas ieškovės atstovės pareiškimas dėl ieškinio reikalavimų atsisakymo (t. 2, b. l. 137-138, 139-140). Nurodė, kad ieškinio atsisako, ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovei yra žinomos, bylą prašo nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovo G. Ž. atstovas adv. Vytautas Valašinas ir atsakovas ieškovės atsisakymui nuo ieškinio neprieštarauja. Dėl baudos skyrimo palieka spręsti teismo nuožiūra.

6Atsakovo, Valstybės įmonės Registrų centro, atstovė R. B. sutinka, kad ieškovė atsisakytų ieškinio. Dėl baudos skyrimo palieka spręsti teismo nuožiūra.

72014-12-16 gautas atsakovių BUAB „( - )“ ir UAB „Ius Positivum“ atstovo V. J. prašymas (b. l. 141-143, t.2) skirti ieškovės BUAB „( - )“ bankroto administratoriui UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras po 20 000,00 Lt baudą, sumokant UAB „Ius Positivum“ ir BUAB „( - )“ po 20 000,00 Lt.; reikalavimą dėl baudos skyrimo ieškovui, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, atsakovai buvo pateikę ir atsiliepime į ieškinį (b. l. 109-117, t.1.). Taip pat prašo priteisti iš ieškovės BUAB „( - )“ 1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, patirtas už advokato teiktą teisinę pagalbą, kurios turi būti atlyginamos iš BUAB „( - )“ bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų. Bylą prašo nagrinėti BUAB „( - )“, atstovaujamam administratoriaus UAB „Ius Positivum“, ir UAB „Ius Positivum“ atstovams nedalyvaujant (b. l. 141-143, t.2).

8Ieškinio ar jo reikalavimų dalies atsisakymas yra dispozityvumo principo civiliame procese įgyvendinimo išraiška, nes teisminis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis šalių ar vienos iš jų iniciatyva. CPK 140 str. 1 d. nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio- tai viena iš procesinių ieškovo teisių. Gavęs pareiškimą atsisakyti ieškinio ar jo reikalavimo dalies teismas turi nustatyti, ar nėra nustatyta aplinkybių, sudarančių nurodytą pagrindą teismui nepriimti atsakymo nuo ieškinio (CPK 42 str. 2 d.). Prieš priimdamas nutartį priimti ieškinio atsisakymą teismas turi įsitikinti, ar toks atsisakymas neprieštarauja įstatymui, viešajai tvarkai, ar išreikšta atsisakiusios šalies laisva valia, ar nėra klaidos ar apgaulės.

9Kadangi CPK 42 str. 2 d. numatytų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų priimti ieškovės atsisakymo nuo ieškinio, byloje nėra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 42 str. 1 d., 2 d., 140 str. 1 d., priimtinas ieškovės atsisakymas nuo ieškinio, ir byla nutrauktina.

10Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

11Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo įstatymo pagrindu- CPK 83 str. 1 d. 8 p., todėl ieškovei ieškinio atsisakius, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), iš jos nepriteistinos.

12Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos- CPK 94 str. Spęsdamas klausimą dėl 1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų atsakovės UAB „Ius Positivum“ priteisimo matyti, kad UAB „Ius Positivum“ už atsiliepimo į BUAB „( - )“ bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras ieškinį parengimą šioje byloje, patyrė 1815,00 Lt (1500,00 Lt + PVM) išlaidų (t.2, b. l. 145,146). Ieškovei ieškinio atsisakius, bei nenurodžius šio atsisakymo priežasčių (byloje nėra duomenų, kad ieškovės reikalavimai būtų patenkinti), atstovavimo išlaidos turi būti priteistinos iš ieškovės- CPK 94 str. 1 d. Teismo vertinimu, išlaidų suma (1500,00 Lt), atsižvelgus į bylos sudėtingumą ir jos apimtį, yra pagrįsta ir protinga, bei neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.2. p. numatyto maksimalaus dydžio už atsiliepimo surašymą. Tačiau atsakovė „Ius Positivum“ yra PVM mokėtoja, todėl PVM sąskaitose faktūrose nurodytos PVM sumos neįtraukiamos į atlygintiną atstovavimo išlaidų sumą, kadangi pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą, jeigu jis, vykdydamas savo tiesioginę veiklą, perka PVM apmokestinamas paslaugas. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai susijusios su šalių vykdoma veikla, todėl šalys turės teisę susigrąžinti savo veiklos pagrindu sumokėto PVM sumą, lygią PVM sumai, nurodytai advokatų išrašytose PVM sąskaitose faktūrose. Atsižvelgus į tai UAB „Ius Positivum“ turėtos 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo BUAB „( - )“, kurios atlygintinos iš bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų, o prašymas dėl likusios dalies, 315,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų, atmestinas, kaip nepagrįstas.

13Atsakovai BUAB „( - )“ ir UAB „Ius Positivum“ 2014-12-15 prašyme, remdamiesi CPK 95 str., prašė skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (b.l.141-143, t.2); reikalavimą dėl baudos skyrimo ieškovui, atstovaujamam bankroto administratoriaus UAB Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, atsakovai buvo pateikę ir atsiliepime į ieškinį (b.l.109-117, t.1,) taigi teismas, nutraukdamas bylą turi jį išspręsti. Nagrinėjimu atveju teismui nežinomi ieškovės motyvai, dėl kurių ji atsisakė ieškinio. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką CPK 95 str. 1 d. nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Oruva” ir Ko“ v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. BUAB „Natūralios sultys“, bylos Nr. 3K-3-94/2010).) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina vieną iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principą. Taigi kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas- CPK 5 str. 1 d. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Ieškovė pasinaudojo jai įstatymo suteikta teise teikti ieškinį, siekiant apginti savo turtines teises, ir vien tik aplinkybė, kad bylos nagrinėjimo metu ji nusprendė nesibylinėti ir ieškinio atsisakė, nesudaro pagrindo daryti išvados, kad ji veikė nesąžiningai. Teismo vertinimu ieškinyje buvo aiškiai išdėstytas ieškinio pagrindas, t. y. nurodyti konkretūs atsakovų veiksmai, dėl kurių buvo prašoma priteisti žalą, taip pat pateikti rašytiniai įrodymai, kuriais grindžiamos ieškinyje nurodytos aplinkybės, dėl ko šiuo atveju taip pat nėra pagrindo pripažinti, kad procesinėmis teisėmis ieškovė naudojosi ne pagal paskirtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, t. y. nenustačius, kad ieškovė piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti jai baudą (CPK 178 str., 185 str.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290- 291 str., 293 str. 4 p., 335 str., teismas

Nutarė

15Civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams G. Ž., E. Š., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, uždarajai akcinei bendrovei „Ius Positivum“, Valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems asmenims nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų uždarajai akcinei bendrovei „VM Statyba“, Kauno miesto 17-ojo notaro biuro notarei Rasai O. I., antstolio M. P. kontorai, antstolės B. T. kontorai, antstolio G. K. kontorai, uždarajai akcinei bendrovei „Darkora“, uždarajai akcinei bendrovei „Ecoservice“, draudimo bendrovei „BTA Insurance Company“ SE veikiančiai per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl žalos atlyginimo, nutraukti.

16Išieškoti iš ieškovės BUAB „( - )“, į. k. ( - ), 1500,00 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų 00 ct)(434,43Eur) advokato pagalbos išlaidas atsakovui UAB „Ius Positivum“, į. k. 302318410, jas atlyginant iš BUAB „( - )“ bankroto administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

17Atsakovės UAB „Ius Positivum“ prašymą dėl 315,00 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo, atmesti.

18Atsakovių UAB „Ius Positivum“ ir BUAB „( - )“ prašymą dėl baudos skyrimo ieškovės BUAB „( - )“ bankroto administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras, atmesti.

19Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra... 2. viešame teismo posėdyje, civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „( - )“... 3. 2014-02-06 Kauno apygardos teismas nutartimi priėmė ir perdavė nagrinėti... 4. 2014-12-15 teisme gautas ieškovės atstovės pareiškimas dėl ieškinio... 5. Atsakovo G. Ž. atstovas adv. Vytautas Valašinas ir atsakovas ieškovės... 6. Atsakovo, Valstybės įmonės Registrų centro, atstovė R. B. sutinka, kad... 7. 2014-12-16 gautas atsakovių BUAB „( - )“ ir UAB „Ius Positivum“... 8. Ieškinio ar jo reikalavimų dalies atsisakymas yra dispozityvumo principo... 9. Kadangi CPK 42 str. 2 d. numatytų pagrindų, dėl kurių teismas negalėtų... 10. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių,... 11. Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi... 12. Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas... 13. Atsakovai BUAB „( - )“ ir UAB „Ius Positivum“ 2014-12-15 prašyme,... 14. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 290- 291 str., 293 str.... 15. Civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „( - )“ ieškinį atsakovams G. Ž.,... 16. Išieškoti iš ieškovės BUAB „( - )“, į. k. ( - ), 1500,00 Lt (vieno... 17. Atsakovės UAB „Ius Positivum“ prašymą dėl 315,00 Lt atstovavimo... 18. Atsakovių UAB „Ius Positivum“ ir BUAB „( - )“ prašymą dėl baudos... 19. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...