Byla 2-862-805/2012
Dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant L. A., dalyvaujant ieškovės M. V. atstovei advokatei R. G., trečiajam asmeniui R. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. V. ieškinį atsakovui P. V., tretiesiems asmenims R. S., Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarei V. B. dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti: 2011 m. gruodžio 15 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. B. patvirtintą pareiškimą, registro Nr. 4925, apie palikimo priėmimą. 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. B. išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 626. I. M. Vinickienės (a.k. ( - ) reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo P. V. (a.k. ( - ) vardu įregistruotą VĮ Registrų centre ½ dalį pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2017, ½ dalį pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2028, ½ dalį kitų statinių, unikalus Nr. 1295-4000-2039, esančių Vytauto g. 11, Birštono m., Birštono sav.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovas P. V. (a.k. ( - ) kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą su ieškiniu atsakovei M. V. (a.k. ( - ) bei trečiajam asmeniui R. S., prašydamas panaikinti 1985 m. spalio 3 d. atsakovės M. V. pareiškimą dėl palikimo priėmimo ir jo pagrindu išduotą 1985 m. spalio 3 d. Birštono valstybinės notarinės kontoros notarės V. B. paveldėjimo teisės liudijimą, Nr. 3136, pagal įstatymą. Prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas P. V. pagal 1967 m. sausio 14 d. palikėjo P. V. surašytą testamentą priėmė po tėvo P. V. mirties atsiradusį palikimą. Teismui nustačius, kad senaties terminas buvo praleistas, šį terminą prailginti dėl byloje nurodytų svarbių priežasčių.

42011 m. birželio 8 d. Prienų rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2011 ieškovo P. V. ieškinį patenkino iš dalies ir pripažino negaliojančiu 1985 m. spalio 3 d. Birštono valstybinės notarinės kontoros notarės V. B. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, registro Nr. 3136. A. P. Vinickui praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui priimti, atsiradusiam po jo tėvo P. V., Andriaus, mirties 1967-02-09, pagal 1967-01-14 Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės radiologinio skyriaus gydytojos D. T. ir to paties skyriaus vedėjo patvirtintą P. V., Andriaus testamentą, trijų mėnesių laikotarpiui. Ieškinį dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetė, o civilinę bylą dalyje dėl 1985 m. spalio 3 d. atsakovės M. V. pareiškimo dėl palikimo priėmimo panaikinimo nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme. Dėl 2011 m. birželio 8 d. Prienų rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2011 M. V. pateikė apeliacinį skundą. 2011 m. gruodžio 5 d. Kauno apygardos teismas, civilinės bylos Nr. 2A-2080-230/2011, išnagrinėjęs bylą rašytinio proceso tvarka, nutartimi apeliacinį skundą atmetė ir Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą. A. P. Vinickas 2011 m. gruodžio 15 d. parašė pareiškimą Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarei V. B., registro Nr. 4925, apie palikimo priėmimą. 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B. išdavė paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 626, kuriuo atsakovas paveldėjo ½ dalį pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2017, ½ dalį pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2028, ½ dalį kitų statinių, unikalus Nr. 1295-4000-2039, esančių Vytauto g. 11, Birštono m., Birštono sav. Minėtas paveldėtas turtas atsakovo 2012 m. vasario 13 d. buvo įregistruotas VĮ Registrų centras. Dėl 2011 m. gruodžio 5 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-2080-230/2011 ieškovė M. V. pateikė kasacinį skundą. 2012 m. liepos 3 d. Lietuvos A. T., išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 3K-3-366/2012, nutartimi panaikino Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį ir priėmė naują sprendimą - ieškinį atmetė. Taigi, akivaizdu, jog atsakovas prarado teisinį pagrindą pretenduoti į turtą, dėl kurio paveldėjimo teises jis jau yra įgijęs panaikinto teismo sprendimo pagrindu. Laikytina. kad atsakovas P. V. nepagrįstai tapo minėto turto paveldėtoju ir nepagrįstai praturėjo ieškovės sąskaita. Ieškovė, atsakovui nenorint gražiuoju išspręsti susidariusios situacijos, neturėdama kitos išeities kreipėsi su ieškiniu į teismą, kad būtų panaikintas 2011 m. gruodžio 15 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. B. patvirtintas pareiškimas apie palikimo priėmimą, registro Nr. 4925, bei 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės V. B. išduotas paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas, registro Nr. 626.

5Atsakovas atsiliepimu į pareikštą M. V. ieškinį dėl paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo, registro Nr.626, panaikinimo, nurodė, kad jo motina M. V. niekada nebandė spręsti ginčo geruoju ir paskubėjo kreiptis į teismą su ieškiniu. Kadangi Lietuvos Aukščiausiasis nusprendė, kad jis praleido terminą palikimui priimti, todėl, kelti klausimo apie paveldėjimą pagal testamentą, nemato galimybės. Su ieškiniu sutinka (b.l.66). Papildomu pareiškimu atsakovas (b.l.93) nurodė, kad motina jo neįsileidžia į namus ir nebando taikai tartis, prašo teismo įtikinti ieškovę atsiimti ieškinį, kadangi sutinka be teismo taikiai išspręsti ginčo dalyką. Praneša, kad teismo posėdyje nedalyvaus.

6Tretieji asmenys R. S. ir Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B. atsiliepimų į pareikštą ieškinį teismo nustatytais terminais nepateikė.

7I. M. Vinickienę atstovauja advokatė R. G.. Ieškovės atstovė ieškinį palaiko pilna apimtim ir prašo jį tenkinti pagal ieškinyje nurodytus motyvus ir prie ieškinio pateiktus įrodymus. Atsakovas be jokio teisinio pagrindo įgijo nuosavybės teisę į ½ turto dalį, kadangi notarė V. B. išdavė paveldėjimo teisės liudijimą, nesulaukusi kasacinio teismo sprendimo. Vasaros metu notarė savo iniciatyva suradusi ieškovę informavo, kad reikia ydingai susiklosčiusią situaciją ištaisyti. Reikalavimą kildina iš sprendimo atgręžimo siekiant grąžinti tą padėtį, kuri buvo iki teismo sprendimo priėmimo. Atsakovas geruoju nei į ieškovę, nei į notarę pats iki šiol nesikreipė.

8Tretysis asmuo R. S. paaiškino, jog su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad atsakovas, kreipdamasis su pareiškimu į notarę, klaidingai nurodė, kad daugiau palikėjo įpėdinių nėra, tuo tarpu ji taip pat yra palikėjo dukra, tuo tarpu jos dėl palikimo atsisakymo niekas neklausė.

9A. P. Vinickas, tretysis asmuo Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B. teismo posėdyje nedalyvauja, apie bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai. Teismui pateiktas pranešimas dėl bylos nagrinėjimo jam nedalyvaujant (b.l.93). Atsakovo nuomone ieškovė M. V. šiuo ieškiniu nesąžiningai siekia iš jo užsidirbti pinigų, tyčia darydama teismo išlaidas, būdama tikra, kad atgaus jas iš atsakovo pensijos. Teismui žinotina, kad atsakovo motina M. V. neįsileidžia jo į namus Birštone ir pati nebando taikiai tartis. Atsakovas praneša, kad nedalyvaus teismo posėdyje, nes yra blogos sveikatos, savarankiškai nepajėgia išeiti iš namų ir neturi materialinės galimybės kur nors vykti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Sutinkamai su CK 4.20 str. nuostatomis, daiktinė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių. Pagal CK 4.3 7 str. nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Nuosavybės teisės įgijimo vienas iš pagrindų yra paveldėjimas (CK 4.47 str.). P. N. turto registro įstatymo 22 str. 5 p. paveldėjimo teisės liudijimas yra pagrindas nuosavybės teisių registracijai. Asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija savaime negali pažeisti kito suinteresuoto asmens teisių, nes tai yra išvestinis veiksmas, kurį lemia nuosavybės teisės į tą registruotiną daiktą atsiradimo pagrindas - sandoris, administracinis aktas ir kt.. Nuginčijus nuosavybės teisių atsiradimo pagrindus, teismo sprendimas yra pakankamas pagrindas išregistruoti tų dokumentų pagrindu įregistruotą daiktą ir daiktines teises.

12.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-9-644/2011, 2011 m. birželio 8 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo P. V. ieškinį patenkino iš dalies. Pripažino negaliojančiu 1985 m. spalio 3 d. Birštono valstybinės notarinės kontoros notarės V. B. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, registro Nr. 3136. A. P. Vinickui praleistą įstatymu nustatytą terminą palikimui priimti, atsiradusiam po jo tėvo P. V., Andriaus, mirties 1967-02-09, pagal 1967-01-14 Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės radiologinio skyriaus gydytojos D. T. ir to paties skyriaus vedėjo patvirtintą P. V., Andriaus testamentą, trijų mėnesių laikotarpiui. Ieškinį dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmetė. Civilinę bylą dalyje dėl 1985 m. spalio 3 d. atsakovės M. V. pareiškimo dėl palikimo priėmimo panaikinimo nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme (b.l.30-38). 2011 m. gruodžio 5 d. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę Nr. 2A-2080-230/2011 rašytinio proceso tvarka, nutartimi M. V. apeliacinį skundą atmetė ir Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą (b.l.24-29). 2011 m. gruodžio 15 d. atsakovas P. V., Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-644/2011 pagrindu, pareiškimu, registro Nr. 4925, apie palikimo priėmimą, kreipėsi į Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarę V. B. (b.l.17-18). 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B. išdavė paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 626, į nekilnojamąjį turtą: ½ dalį pastato – gyvenamojo namo, unikalus Nr. Nr. 1295-4000-2017, ½ dalį pastato – ūkinio pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2028, ½ dalį kitų statinių, unikalus Nr. 1295-4000-2039, esančių Vytauto g. 11, Birštono m., Birštono sav. (b.l.12-16). 2012 m. liepos 16 d. Nekilnojamojo turto registro duomenimis matyti, kad paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo, išduoto 2012 m. vasario 7 d., registro Nr. 626, pagrindu P. V. 2012 m. vasario 13 d. buvo įregistruotos daiktinės teisės į ½ dalį aukščiau paminėto turto (b.l.10-11). 2012 m. vasario 7 d. Lietuvos A. T., išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 3K-3-366/2012 pagal M. V. kasacinį skundą, 2012 m. liepos 3 d. nutartimi panaikino Prienų rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 8 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį ir priėmė naują sprendimą - ieškinį atmetė (b.l.6-9).

14CK 5.50 str. nustatyta: 1. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. 2. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. 3. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (...)“. CK 5.50 str. 3 d. nustatytą palikimui priimti terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Analogiškai reglamentavo ir 1964 m. CK 587 str., nustatydamas 6 mėnesių terminą palikimui priimti. Šios bylos kontekste aiškinant taikytiną teisę reikia pažymėti, kad pretenduojantis į palikimą P. V., kasacine tvarka, panaikinus pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus, kaip testamentinis įpėdinis, praleidęs nustatytą terminą pareiškimui dėl palikimo priėmimo paduoti, neturėjo teisės tokio pareiškimo pagrindo gauti paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo. Toks įpėdinio pareiškimas negalėjo būti pagrindu notarei V. B. paveldėjimo teisės liudijimui pagal testamentą išduoti kasacine tvarka panaikinus pirmesnius teismų procesinius sprendimus. Atsižvelgiant į tai, kad palikimui priimti yra nustatytas specialus terminas, o praleidus šį terminą yra laikoma, kad palikimas nepriimtas, tai po šio termino pasibaigimo nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis pareiškimu atsisako nuo palikimo, ar neišreiškia jokios valios dėl palikimo, atsiranda tos pačios palikimo nepriėmimo teisinės pasekmės. Toks atsakovo pareiškimas apie palikimo priėmimą praleidus įstatyme nustatytą terminą palikimui priimti savaime teisinių pasekmių kaipo toks sukurti negalėtų, vienok, atsižvelgiant į tai, kad minėto pareiškimo pagrindu notarei išdavus paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistravus daiktines teises atsakovo P. V. vardu, kitokiu būdu panaikinti be teisinio pagrindo įgytas nuosavybės teises galimybės nėra. Ginčo atveju turi būti panaikintos teisinės pasekmės, kurios atsirado panaikintų teismų procesinių sprendimų pagrindu. Panaikinus atsakovo atžvilgiu išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal testamentą, atsiras pagrindas Nekilnojamojo turto registre panaikinti ir daiktinių teisių registraciją atsakovo vardu. Ieškinys tenkintinas visiškai.

15Iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (( - ) str. 3 d.) paliktinos galioti laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo vardu įregistruotam nekilnojamajam turtui pagal Prienų rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartį (b.l.47-48).

16Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo 8.2 ir 8.18 punktus, kuriuose nurodyta, kad už ieškinio surašymą rekomenduojama priteisti 3 minimalių mėnesinių algų dydžio atlyginimą, už atstovavimą - 0,15 (CPK 98 straipsnio 2 dalis) vertina, kad ieškovės prašomos priteisti išlaidos neviršija nustatytų dydžių. Ieškinį patenkinus visiškai ieškovės turėtos 700 Lt bylinėjimosi išlaidos advokatei už ieškinio surašymą bei atstovavimą teisme (b.l.60-63) laikytinos pagrįstomis, protingomis ir neviršijančiomis nustatytų rekomendacijų, todėl priteistinos iš atsakovo pilnoje apimtyje, taip pat iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3, 6 p., 92-93 str., 98 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 263-265 str., 268 -270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19Panaikinti 2011 m. gruodžio 15 d. P. V. pareiškimą, registro Nr. 4925, apie palikimo priėmimą, pateiktą Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarei V. B..

20Panaikinti 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės Veronikos B. P. Vinickui išduotą paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą, registro Nr. 626.

21I. M. Vinickienės (a.k. ( - ) gyv. Vytauto g. 11, Birštone, reikalavimo vykdymui užtikrinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovo P. V. (a.k. ( - ) dekl. gyv. vt. - Architektų g. 59-32, Vilnius, faktinė gyv. vt. - Kryžiokų sodų 13-oji g. Nr. 44, Vilnius, vardu įregistruotam nekilnojamajam turtui - ½ daliai pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2017, ½ daliai pastato, unikalus Nr. 1295-4000-2028, ½ daliai kitų statinių, unikalus Nr. 1295-4000-2039, esančių Vytauto g. 11, Birštono m., Birštono sav., palikti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) 700 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovės M. V. (a.k. ( - ) naudai.

23Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) 51 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja L. R., sekretoriaujant L. A.,... 2. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti: 2011 m. gruodžio 15 d. Prienų rajono... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas P. V. (a.k. ( - ) kreipėsi į Prienų rajono... 4. 2011 m. birželio 8 d. Prienų rajono apylinkės teismas sprendimu civilinėje... 5. Atsakovas atsiliepimu į pareikštą M. V. ieškinį dėl paveldėjimo teisės... 6. Tretieji asmenys R. S. ir Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B.... 7. I. M. Vinickienę atstovauja advokatė R. G.. Ieškovės atstovė ieškinį... 8. Tretysis asmuo R. S. paaiškino, jog su ieškiniu sutinka, prašo jį tenkinti.... 9. A. P. Vinickas, tretysis asmuo Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarė V. B.... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Sutinkamai su CK 4.20 str. nuostatomis, daiktinė teisė – tai absoliuti... 12. .... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas,... 14. CK 5.50 str. nustatyta: 1. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti.... 15. Iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (( - ) str. 3 d.) paliktinos galioti... 16. Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. Nr.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., 263-265 str., 268 -270 str.,... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. Panaikinti 2011 m. gruodžio 15 d. P. V. pareiškimą, registro Nr. 4925, apie... 20. Panaikinti 2012 m. vasario 7 d. Prienų rajono 1-ojo notaro biuro notarės... 21. I. M. Vinickienės (a.k. ( - ) gyv. Vytauto g. 11, Birštone, reikalavimo... 22. Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) 700 Lt išlaidų advokato pagalbai... 23. Priteisti iš atsakovo P. V. (a.k. ( - ) 51 Lt išlaidų, susijusių su... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...