Byla 2S-247-153/2016
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. J. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-734-314/2015 pagal ieškovo V. J. ieškinį atsakovams A. J., L. M., G. J. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-11-03 nutartimi patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, bylą nutraukė, ieškovo V. J. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų netenkino, ieškovui grąžino 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio – 133,35 Eur, priteisė iš ieškovo 8,01 Eur išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

6Teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė šalims taikos sutartyje nesusitarus dėl jų ir prašant bylinėjimosi išlaidų klausimą išspręsti teismui (taikos sutarties 6 punktas). Nurodė, kad ieškovas 2015-06-19 ieškinyje ir patikslintame 2015-07-07 ieškinyje nurodė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovai pateiktuose atsiliepimuose į ieškinį su tuo nesutiko ir nurodė, kad ginčo nėra, ieškinį pripažino bei siūlė sudaryti taikos sutartį, sutarus, kad kiekviena šalis pasilieka patirtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovui yra žinoma apie ikiteisminę ginčų nagrinėjimo stadiją. Teismas sprendė, kad neapdairus ir nerūpestingas ieškovo elgesys sąlygojo bylinėjimosi išlaidų susidarymą – nesant pareikšto ieškinio, tiek ieškovas, tiek atsakovai nebūtų turėję bylinėjimosi išlaidų, todėl šios išlaidos turi būti priteistinos iš atsakingo asmens – ieškovo (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Atsakovams neteikiant reikalavimo priteisti turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, iš viso 420 Eur, teismas šių išlaidų iš ieškovo nepriteisė. Ieškovo reikalavimo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, iš viso 735,70 Eur , teismas netenkino, kadangi dėl šių išlaidų atsakingas pats ieškovas (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Išlaidas valstybei, priteisė iš ieškovo, nes šios išlaidos atsirado dėl ieškovo veiksmų (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis, 94 straipsnis).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas nesutinka su Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015-11-03 nutarties dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, prašo šią teismo nutarties dalį pakeisti – priteisti iš atsakovų ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad teismas neteisingai įvertino šalių procesinį elgesį, priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nurodo, kad 2013 m. vasarą atsakovams pasiūlė ginčo buto dalį nupirkti už 20 000 Lt, tačiau atsakovai sutiko mokėti tik 7 000 Lt, nesutinkant atsakovams dėl kompensacijos dydžio, kreipėsi į turto vertintojus, kurie 2013 m. gruodžio mėn. nustatė, jog ginčo buto vertė – 60 000 Lt. 2014-01-29 per notarų kontorą atsakovams pasiūlė pirkti buto dalį už 21 500 Lt, atsakovai pakartotinai sutiko mokėti 7 000 Lt. Atsižvelgdamas į konfliktiškus tarpusavio santykius, į tai, kad atsakovų pozicija buvo kategoriška – 7 000 Lt, neturėdamas kitos išeities kreipėsi į teismą dėl turto atidalijimo, vadovaudamasis ne turto vertinimo aktu, o VĮ Registrų centro nustatyta vidutine rinkos verte. Teismas nepagrįstai nurodė, kad prieš kreipdamasis į teismą su ieškiniu, ieškovas pakartotinai turėjo tartis su atsakovais dėl kompensacijos dydžio ir todėl pats yra kaltas dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo 100 Eur išlaidas, turėtas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą. Nurodo, kad ieškovas pateikė ieškinį neįsitikinęs, kad yra ginčas tarp bendrasavininkų dėl gerokai ieškovo sumažintos ginčo buto pirkimo kainos, nes ieškovui pakeitus turto pardavimo kainą, ji nebuvo siūlyta atsakovams, jau buvo praėję pusantrų metų nuo pirmojo siūlymo, keitėsi rinkos kainos, valiuta. Be to, ieškinio materialiųjų teisinių reikalavimų patenkinimas buvo aiškus ieškovui, gavus atsakovų atsiliepimą į ieškinį, kurie pasiūlė taikos sutartį, tačiau ieškovas ir toliau elgėsi neprotingai, dirbtinai vilkindamas bylos nagrinėjimą, 3 teismo posėdžiai įvyko tik dėl ieškovo veiksmų. Taip pat nurodo, kad ieškovas be pagrindo, prisiimdamas savo riziką atliko veiksmus, už juos mokėdavo, nors tie veiksmai nebuvo byloje būtini nesant ginčo – antstolio 2013-11-26 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, 2013-11-13 turto vertinimas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Byloje ginčas kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepriėmus byloje teismo sprendimo dėl ginčo esmės.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo bylinėjimosi išlaidų priežastimi.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta šiuo atveju tenka ieškovui. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagal esančius byloje įrodymus detaliai išanalizavo ieškovo bei atsakovų elgesį prieš pateikiant ieškinį teismui ir nagrinėjant bylą teisme. Pripažintina, kad teismas pagrįstai atsižvelgė į tai, kad ieškovas tiesiogiai kreipėsi į teismą dėl ginčo tarp šalių išsprendimo neįsitikinęs, kad dėl reikalavimo tarp šalių yra kilęs ginčas, t. y. nesilaikydamas ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos – nepateikęs atsakovams pakeisto (sumažinus kompensacijos dydį) pasiūlymo pirkti nuosavybės teise valdomas 3/10 ginčo buto dalis už 4 560 Eur, taip pat į tai, kad atsakovai jau atsiliepimuose į ieškinį nurodė, kad ginčo nėra, siūlė sudaryti taikos sutartį, kad taikos sutartis sudaryta tik trečiajame teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas, pradėdamas teisminį procesą nesant tarp šalių ginčui, elgėsi nerūpestingai ir neapdairiai. Todėl nesant objektyvių duomenų, kurie leistų spręsti dėl atsakovų nesąžiningumo byloje, įvertinęs ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų priežastingumą bei ieškovo nerūpestingumą paduodant teismui ieškinį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priteisti ieškovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 94 straipsnis).

15Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 straipsnio). Kaip žinoma, pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

16Kadangi nėra pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju turėtų būti tenkintinas ieškovo prašymas dėl jo turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų dėl ieškovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų faktinio nepagrįstumo taip pat nepasisako.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl skundžiama nutarties dalis yra teisėta ir pagrįsta, o ieškovo atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Atmetus atskirąjį skundą, atsakovai įgijo teisę į turėtų išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Byloje esantys įrodymai (atstovavimo sutartys, pinigų priėmimo kvitas (išrašytas L. M. vardu), patvirtina, kad turėtos 100 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, kurios neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 7 ir 8.16 punktuose nurodytų rekomenduojamų priteisti maksimalių užmokesčio dydžių, todėl jos priteistinos iš apelianto atsakovei L. M..

19Apeliacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) šioje byloje sudaro 6,30 Eur. Atmetus atskirąjį skundą, ši suma priteistina valstybei iš apelianto (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovo V. J. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) bylinėjimosi išlaidas:

23100 Eur teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidas atsakovei L. M. (a. k. ( - ) gyv. ( - ));

246,30 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei. Valstybei priteista suma mokėtina į išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (į. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Galina Blaževič,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015-11-03 nutartimi patvirtino tarp... 6. Teismas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą sprendė šalims taikos... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas nesutinka su Druskininkų miesto apylinkės teismo... 9. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai prašo atskirąjį skundą... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Byloje ginčas kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepriėmus byloje... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog kai byla baigiama nepriimant... 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pripažino, jog bylinėjimosi... 15. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai teisinės reikšmės teisingam... 16. Kadangi nėra pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju turėtų būti... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 18. Atmetus atskirąjį skundą, atsakovai įgijo teisę į turėtų išlaidų... 19. Apeliacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 21. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį... 22. Priteisti iš ieškovo V. J. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) bylinėjimosi išlaidas:... 23. 100 Eur teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidas atsakovei L. M. (a. k. ( - )... 24. 6,30 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei. Valstybei...