Byla eB2-1134-413/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GĮ Sūduva“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „GĮ Sūduva“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau ir VSDFV Marijampolės skyrius) 2015 m. gruodžio 1 d. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti UAB „GĮ Sūduva“ bankroto bylą. Nurodė, kad bendrovės skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2010 m. sausio mėnesio. 2015 m. lapkričio 15 d. įsiskolinimas fondo biudžetui sudarė 708,22 Eur. Ieškovo duomenimis, įmonė yra skolinga valstybės ir savivaldybių biudžetams 222,10 Eur. UAB „GĮ Sūduva“ vardu buvo registruotos 2 transporto priemonės: 1989 m. ir 1990 m. gamybos, tačiau šiuo metu jos yra išregistruotos ir draudžiamas dalyvavimas viešame eisme, nes neatlikta techninė apžiūra ir priemonės neapdraustos. Be to, minėtas turtas yra areštuotas. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „GĮ Sūduva“ vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas – 1988 m. statybos ferma su kiemo statiniais ir nuomojamas 0,75 ha žemės sklypas (įregistruota hipoteka ir areštas), esantys Gudelių g. 44, Gudelių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. Paskutiniai įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai VĮ Registrų centrui buvo pateikti už 2008 metus. Vadovaujantis tuo, ieškovo nuomone, atsakovė atitinka nemokios įmonės būseną, todėl jai keltina bankroto byla.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „GĮ Sūduva“ keltina bankroto byla

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti exofficio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

7Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2015 m. gruodžio 9 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės UAB „GĮ Sūduva“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. įmonės finansinių ataskaitų rinkinį už 2014 metus ir 2015 metų tris pirmus ketvirčius; debitorių ir kreditorių sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus; duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus; įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus; įmonės turto sąrašą, įmonės vardu turimo nekilnojamojo turto, transporto priemonių sąrašą bei atsiliepimą į pareiškimą. Minėta nutartis 2015 m. gruodžio 9 d. išsiųsta Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės adresu, tačiau grįžo neįteikta. Pakartotinai minėtus teismo procesinius dokumentus išsiuntus tiek įmonės, tiek jos vadovo gyvenamosios vietos adresais, siųsti dokumentais grįžo neįteikti. Todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „GĮ Sūduva“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

8VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „GĮ Sūduva“ įregistruota 2000 m. gruodžio 22 d., bendrovės direktorius bankroto bylos iškėlimo dienai – A. G.. Paskutinis įmonės balansas VĮ „Registrų centras“ pateiktas už 2008 metus, iš kurio matyti, kad 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė buvo 466 394,23 Eur (1 610 366 Lt), iš kurio ilgalaikis turtas – 209 260,60 Eur (722 535 Lt), trumpalaikis turtas – 257 133,63 Eur (887 831 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 415 387,51 Eur (1 434 250 Lt). Pažymėtina, kad visi įsipareigojimai buvo trumpalaikiai. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2008 m. gruodžio 31 d. įmonė dirbo nuostolingai, nuostoliai siekė 12 986,56 Eur (44 840 Lt). Atsižvelgiant į tai, kad VĮ „Registrų centrui“ pateikti paskutiniai atsakovės finansinės atskaitomybės duomenys yra septynerių metų senumo, tikėtina, kad šiuo metu įmonės finansinės padėtis yra dar blogesnė. VSDFV 2016 m. sausio 27 d. duomenimis, įmonėje dirba vienas darbuotojas, įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui –708,22 Eur. VMI prie LR Finansų ministerijos duomenimis, 2016 m. sausio 27 d. įmonė valstybės biudžetui skolinga 170,48 Eur. VĮ „Regitra“ duomenimis, UAB „GĮ Sūduva“ vardu buvo registruotos 2 transporto priemonės: 1989 m. ir 1990 m. gamybos, tačiau šiuo metu jos yra išregistruotos ir joms draudžiamas dalyvavimas viešame eisme, nes automobiliai yra be techninės apžiūros ir reikalaujamo draudimo. Be to, minėtas turtas yra areštuotas. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „GĮ Sūduva“ vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas - 1988 m. statybos ferma su kiemo statiniais ir nuomojamas 0,75 ha žemės sklypas, esantys Gudelių g. 44, Gudelių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav., tačiau minėtas turtas yra įkeistas ir areštuotas.

9Nustačius, kad atsakovė UAB „GĮ Sūduva“ neatsiskaito su kreditoriais, neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų institucijoms, kurioms privalo jas teikti, nemoka valstybės nustatytų privalomųjų mokesčių, turimas nekilnojamasis turtas yra areštuotas ir apsunkintas hipoteka, įmonėje dirba tik vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė ūkinės veiklos nevykdo ir yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

10Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinktas R. D., kuris ir skirtinas UAB „GĮ Sūduva“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teisėjas

Nutarė

12iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „GĮ Sūduva“ (į. k. 135699479, Gudelių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.).

13Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ administratoriumi paskirti R. D. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA213).

14Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ (į. k. 135699479, Gudelių k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) turtui, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

18Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus bei pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas, teismo posėdyje... 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau ir... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „GĮ Sūduva“ keltina bankroto byla... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 7. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2015 m.... 8. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, UAB „GĮ Sūduva“ įregistruota... 9. Nustačius, kad atsakovė UAB „GĮ Sūduva“ neatsiskaito su kreditoriais,... 10. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 12. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „GĮ Sūduva“ (į. k.... 13. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“... 14. Uždėti areštą uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ (į. k.... 15. Nustatyti 40 dienų terminą uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“... 16. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „GĮ Sūduva“ valdymo... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Nutarties nuorašą nusiųsti turto areštų registro tvarkytojui.... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...