Byla 2A-209-275/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Danutės Kutrienės,

3kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Andžejaus Maciejevskio,

4sekretoriaujant J.Markovičiūtei,

5dalyvaujant ieškovo atstovėms M. S., N. D., atsakovo atstovui S. V.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ apeliacinį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos centro ieškinį atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“, trečiajam asmeniui Vilniaus teritorinei ligonių kasai (toliau tekste – VTLK) dėl skolos priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

8I.Ginčo esmė

9Ieškovas VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos centras kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centro“ 13 893,97 Lt skolą už 2008 m. rugsėjo mėnesį suteiktas pirmines odontologijos paslaugas, 416,81 Lt teismo išlaidų. Nurodė, kad 2005-04-19 ieškovas ir atsakovas sudarė odontologijos paslaugų teikimo sutartį Nr. 12, kuria šalys susitarė dėl pirminio lygio odontologijos paslaugų teikimo UAB „Širvintų sveikatos centro“ aptarnaujamiems (prisirašiusiems) gyventojams. Atsakovas įsipareigojo ir užtikrino, kad visos lėšos už teikiamas odontologijos paslaugas bus pervestos tiesiogiai ieškovui. Remiantis šia sutartimi tretysis asmuo VTLK nuo 2005-04-19 iki 2008-08-31 kiekvieną mėnesį ieškovui apmokėdavo už atsakovo aptarnaujamus gyventojus. Nurodė, kad tretysis asmuo VTLK kiekvieną mėnesį pateikdavo ieškovui prisirašiusiųjų prie abiejų (tame tarpe ir atsakovės) įstaigų gyventojų skaičių ir ieškovas kiekvieną mėnesį trečiajam asmeniui teikdavo sąskaitas faktūras dėl apmokėjimo už suteiktas įstaigoje visas pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2008-09-08 ieškovas iš trečiojo asmens gavo raštą Nr. 3S-2722 kuriuo informavo, kad nuo 2008-09-01 nebus mokama už odontologines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas, nes šios paslaugos bus teikiamos atsakovo įstaigoje. 2008-09-09 ieškovas raštu Nr. 1.3-494 kreipėsi į atsakovą dėl sudarytos 2005-04-19 odontologijos paslaugų teikimo neterminuotos sutarties Nr. 12 galiojimo. Pagal minėtos sutarties 7 p., viena iš sutarties šalių gali sutartį nutraukti tik įspėjus kitą šalį prieš mėnesį. 2008-09-10 atsakovas raštu Nr. 20 informavo ieškovą, kad aukščiau minėtą sutartį nutraukia ir atsisako ieškovo teikiamų odontologijos paslaugų tik nuo 2008-10-01. Ieškovas, vykdydamas sutartį, nuo jos sudarymo dienos iki 2008-10-01 teikė atsakovo aptarnaujamiems (prisirašiusiems) gyventojams pirminio lygio odontologijos paslaugas. Pagal įstaigoje sukauptų statistinių lapų duomenis, kurie registruojami VTLK duomenų bazėje, 2008 m. balandžio mėn. užfiksuoti 55 apsilankymai; gegužės mėn. - 123; birželio mėn.- 170; liepos mėn.- 60; rugpjūčio mėn.- 70; rugsėjo mėn. - 49 atsakovo aptarnaujamų (prisirašiusių) gyventojų apsilankymų. Gyventojų prisirašiusių prie atsakovo įstaigos, ambulatorinės kortelės ir, pasibaigus sutarties laikui, t.y. po 2008-10-01 stomatologo kortelės Forma Nr. 025-043/a „Stomatologo įrašai“ perduotos atsakovui (viso 2 060 kortelių). Nurodė, kad tretysis asmuo nepervedė ieškovui pinigų už 2008 m. rugsėjo mėnesį suteiktas odontologijos paslaugas atsakovo aptarnautiems (prisirašiusiems) gyventojams. Ieškovas nurodė, kad atsakovas, vykdydamas sutartį, pasielgė nesąžiningai, netinkamai ieškovo atžvilgiu, nes už 2008 m. rugsėjo mėnesio suteiktas pirminio lygio odontologijos paslaugas liko skolingas 13 893,97 Lt. Atsakovas pažeidė sutarties 3.2. punktą ir klaidingai informavo trečiąjį asmenį dėl lėšų už suteiktas odontologijos paslaugas atsakovo aptarnaujamiems (prirašytiems) gyventojams pervedimo ne ieškovui, o atsakovui, nors sutartis su atsakovu nutraukta šalių susitarimu tik nuo 2008-10-01, o paslaugos buvo teikiamos ir 2008 m. rugpjūčio mėn., ir rugsėjo mėnesį. Be to, ieškovas patyrė ir kitų su šios sutarties nutraukimu susijusių nuostolių.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Širvintų rajono apylinkės teismas 2009-06-03 sprendimu ieškovo ieškinį pilnai patenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ ieškovo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro naudai 13 893,97 Lt skolą ir 416,81 Lt žyminio mokesčio. Teismas konstatavo, kad šalių sutartis buvo neterminuota. Pagal sutarties 7 p. šalis, ketinanti nutraukti sutartį, privalėjo apie tai informuoti kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Iš 2008-09-10 atsakovo rašto, skirto ieškovui, matyti, kad atsakovas informavo ieškovą apie sutarties nutraukimą ir paslaugų atsisakymą nuo 2008-10-01. Kaip paaiškino atsakovo atstovas S. V., ieškovas, teikdamas odontologijos paslaugas, prisiėmė riziką negauti pajamų už savavališkai teikiamas paslaugas. Teismas sprendė, kad tokie atsakovo atstovo argumentai yra nepagrįsti, motyvuodamas tuo, kad odontologijos teikimo sutarties 7 p., aiškiai apibrėžta, kaip sutartis gali būti nutraukta. Taigi iki atsakovo nurodyto termino, t.y. 2008-10-01 sutartis galiojo ir buvo privaloma jos šalims, kadangi tik sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo (CK 6.221 str. 1 d.). Atsakovo atstovo teiginius, jog ieškovo buhalterė A. T. ir pati vyr. gydytoja N. D., pasirašydamos 2008-10-09 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaitą Nr. 9, tokiu būdu pasirašė, jog jokių odontologijos paslaugų neteikė, teismas atmetė, kaip prieštaraujančius rašytiniams įrodymams. 2008 m. rugsėjo mėnesį VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras pagal galiojančią sutartį teikė odontologijos paslaugas atsakovo aptarnaujamiems (prisirašiusiems) pacientams. Tai matyti iš asmens ambulatorinio gydymo kortelių. Atsakovo atstovo teiginius, jog šios kortelės neatspindi realios tiesos, nes dalis jose prisirašiusių asmenų realiai nebuvo prisirašę, teismas taip pat atmetė, kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Be to, trečiojo asmens atstovas paaiškino, kad Ligonių kasos mokėdavo sveikatos priežiūros įstaigoms ne už suteiktas paslaugas, bet už prisirašiusiųjų asmenų skaičių, kurį pačios Ligonių kasos ir nustatydavo. Iš oficialių į bylą pateiktų duomenų nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo mėn. prie UAB „Širvintų sveikatos centro“ buvo prisirašę 4 502 gyventojai. Už šių prisirašiusių prie atsakovo gydymo įstaigos gyventojų odontologines paslaugas tretysis asmuo pervedė pinigus, viso 13 893,97 Lt, pačiam atsakovui. Už suteiktas paslaugas su ieškovu atsiskaityta nebuvo. 2008 m. rugsėjo mėnesį dar galiojant sutarčiai, atsakovui neišnyko ir pareiga užtikrinti ir to, kad visas lėšas už teikiamas odontologines paslaugas UAB „Širvintų sveikatos centro“ aptarnaujamiems (prirašytiems) gyventojams Vilniaus teritorinė ligonių kasa pervestų tiesiogiai ieškovui. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakymą Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ vieno gyventojo pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinė bazinė kaina (balais) gyventojų amžiaus grupėms <1-17 m. yra 44,30 Lt, o 18-65 m. – 35,66 Lt. Pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacinės sistemos duomenis, UAB „Širvintų sveikatos centre“ 2008-09-30 buvo prisirašę <1-17 m. – 716 gyventojų, 18-<65 m. – 3 786 gyventojai, viso – 4 502 gyventojai. Taigi už suteiktas paslaugas už vieną (rugsėjo) mėnesį ieškovui turėjo būti sumokėta 13 893,97 Lt ((716x44,30):12+(3786x35,66):12). Teismas laikė nepagrįstais atsakovo teiginius, jog ieškovas neįrodė ieškinio sumos. CK 6.200 str. numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 str. 2 d.). CK 221 str. 2 d. numatyta, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas. Atsižvelgiant į šias nuostatas, teismas iš atsakovo ieškovui priteisė 13 893,97 Lt skola už suteiktas paslaugas.

12III. Apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

13Atsakovas UAB „Širvintų sveikatos centras“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškovo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ieškinį atmesti. Priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas teismo išlaidas - 417 Lt sumokėtą žyminį mokestį. Nurodo, kad teisė gauti atlyginimą priskiriama sveikatos įstaigoms sudariusioms sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, kurios nustato ir kontroliuoja paslaugų atlikimą bei apmoka pagal sveikatos įstaigų pateiktus duomenis ir sąskaitas. Būtent su sveikatos įstaiga sudariusia sutartį su teritorine ligonių kasa siejamos ir apdraustųjų teisės ir pareigos bei pačios sveikatos priežiūros įstaigos teisės ir pareigos. UAB „Širvintų sveikatos centras“ 2005-04-19 sudaryta odontologijos paslaugų teikimo sutartimi faktiškai sutiko, kad VšĮ Širvintų rajono pirminės sveiktos priežiūros centras sudarytų odontologinių paslaugų teikimo sutartį su teritorine ligonių kasa dėl odontologinių paslaugų teikimo prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams. VšĮ Širvintų rajono pirminės sveiktos priežiūros centras, neturėdamas sutarties dėl tokių paslaugų teikimo su teritorine ligonių kasa 2008 m. rugpjūčio mėnesį ir žinodamas, kad tokią sutartį su teritorine ligonių kasa sudarė UAB „Širvintų sveikatos centras“, pagal minėtus įstatymų reikalavimus neturėjo teisės teikti teritorinės ligonių kasos apmokamų odontologinių paslaugų prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams bei gauti už tai atlyginimą. Tai akivaizdžiai įrodo ieškovo pateikta ataskaita apie šios įstaigos aptarnautų pacientų skaičių per 2008 m. rugsėjo mėnesį, kuri patvirtina, kad ši įstaiga teisėtai neteikė teritorinės ligonių kasos apmokamų odontologinių paslaugų atsakovo aptarnaujamiems pacientams. Tai įrodo ir ta aplinkybė, kad ieškovas nesikreipė dėl tariamai suteiktų paslaugų komplekso suteikimo apmokėjimo į Vilniaus teritorinę ligonių kasą ir ne teritorinė ligonių kasa, o UAB „Širvintų sveikatos centras“ buvo patrauktas šioje byloje atsakovu. Tokią teisę į valstybės apmokamų paslaugų teikimą turėjo atsakovas UAB „Širvintų sveikatos centras“, kuris su Vilniaus teritorine ligonių kasa 2008-08-29 buvo sudaręs sutartį ir teisėtai vykdė valstybės apmokamų odontologinių paslaugų teikimą. Būtent nuo 2008-09-01 odontologines paslaugas pagal 2008-08-29 UAB „Širvintų sveikatos centras“ ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos papildytą 2008-01-09 sutartį Nr. 110-08 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo“ UAB „Širvintų sveikatos centras“ teikė, teikiamų pagal Bendrosios praktikos gydytojo odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksą, visos apimties odontologines sveikatos priežiūros paslaugas prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams, kuris už atliktą darbą pagal sutartį su teritorine ligonių kasa pagrįstai gavo tam skirtas lėšas. Tik atsakovo sudaryta sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa įpareigojo atsakovą teikti visą kompleksą paslaugų numatytų aukščiau nurodytuose normatyviniuose aktuose, numatė atsakomybę ir apmokėjimą. Tuo tarpu, ieškovas nesusietas sutartiniais santykiais su teritorine ligonių kasa, nebuvo įpareigotas teikti viso komplekso paslaugų UAB „Širvintų sveikatos centras“ aptarnaujamiems (prisirašiusiems) gyventojams ir atitinkamai neturėjo teisės gauti už tai atlyginimą. Ieškovas tokių paslaugų nebegalėjo teikti, apie ką teritorinės ligonių kasos buvo įspėtas, todėl žinojo apie riziką negauti pajamų už savavališkai, ne normatyviniais aktais nustatyta tvarka teikiamas paslaugas. Reikalavimas pervesti atsakovo uždirbtas lėšas yra ne tik, kad nesąžiningas, neprotingas, bet ir laikytinas neteisėtu siekiu pasipelnyti kito sąskaita, prieštaraujantis viešajai tvarkai ir gerai moralei. Ieškovas neturi teisių reikalauti už tariamai suteiktas paslaugas atlygio ir dėl to, kad neturėjo teisių teikti tokias paslaugas pagal 2008-01-15 sutarties Nr. 38-08, sudarytos šios įstaigos su Vilniaus teritorine ligonių kasa, sąlygas. Pagal minėtą sutartį VšĮ Širvintų rajono pirminės sveiktos priežiūros centras įsipareigojo užtikrinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą prisirašiusiems įstaigoje apdraustiesiems gyventojams. Šios sutarties 6.4 p. yra nustatyta, kad nė viena šalis negali perduoti tretiesiems asmenims savo teisių ar įsipareigojimų, atsiradusių vykdant šią sutartį, be kitos šalies raštiško sutikimo (6.4 p.), šalys gali susitarti dėl papildomų, sutartyje nenumatytų paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas sąlygų, toks susitarimas įforminamas raštu kaip sutarties priedas, kuris įsigalioja, kai pasirašo abi sutarties šalys (6.5p.). Tokio susitarimo ieškovas su Valstybine ligonių kasa nesudarė, todėl negalėjo teikti paslaugų prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams. Jeigu laikyti, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta 2005-04-19 odontologinių paslaugų teikimo sutartis Nr. 12, suteikė teisę ieškovui - VšĮ Širvintų rajono pirminės sveiktos priežiūros centras, teikti odontologines paslaugas UAB „Širvintų sveikatos centras“ aptarnaujamiems gyventojams, kas apelianto nuomone dėl specifinių šių paslaugų teisinio reguliavimo sąlygų, nebuvo galima, reikėtų nagrinėti ar ieškovas suteikė tokias paslaugas, kokiems asmenims ir ar jam atsirado teisė į suteiktų paslaugų atlyginimą. Iš pateiktų ambulatorinių ligonių kortelių, matyti, kad iš 34 asmenų, kuriems ieškovo atstovai suteikė odontologines paslaugas, 8 nebuvo prisirašę prie UAB „Širvintų sveikatos centras“. Viso, galimai ieškovo įstaigoje dirbantys odontologai suteikė konkrečias odontologines paslaugas 26 prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams. Vilniaus teritorinė ligonių kasa už tokį skaičių aptarnautų gyventojų atsakovui sumokėjo 80,24 Lt. Teismas, priėmęs atsakovo pateiktą pažymą ir ieškovui neneigiant, kad dalis iš nurodytų 34 asmenų, galėjo būti neprisirašę prie UAB „Širvintų sveikatos centras“, nepagrįstai, prieštaraujant byloje esantiems įrodymams, niekuo tai nepagrindžiant, pripažino, kad ši aplinkybė neatspindi realios tiesos ir neįrodyta.

14Ieškovas VšĮ Širvintų rajono Pirminės sveikatos priežiūros centras atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti Širvintų rajono apylinkės teismo 2009-06-03 sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šią civilinę bylą ir priimdamas sprendimą, visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė surinktus įrodymus, juos įvertino, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, konstatuodamas, kad ieškovo reikalavimai neprieštarauja norminiams teisės aktams, todėl priėmė teisingą sprendimą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16Skundas atmestinas.

17Pirmosios instancijos teismas išvadą, jog ieškovas - VšĮ Širvintų rajono Pirminės sveikatos priežiūros centras 2008 m. rugsėjo mėn. turėjo teisę teikti teritorinės ligonių kasos apmokamas odontologines paslaugas prie UAB „Širvintų sveikatos centras“ prisirašiusiems gyventojams grindė tuo, kad 2008-09-10 raštu atsakovas informavo ieškovą, apie sutarties, sudarytos tarp šalių 2005-04-19 dėl odontologijos paslaugų teikimo, nutraukimą ir paslaugų atsisakymą nuo 2008-10-01 d. Atsakovas, nesutikdamas su teismo sprendimo išvadomis, apeliaciniame skunde turėjo nurodyti argumentus, dėl ko ši teismo išvada neteisinga, tačiau visame apeliaciniame skunde ( b.l. 163-170) nenurodė jokių teisinių argumentų, kuriais grįstų būtent šios, esminės teismo sprendimo išvados dėl atsakovo pareigos apmokėti ieškovui, neteisėtumą ar nepagrįstumą. Tuo atsakovas nevykdė apeliaciniam skundui keliamų reikalavimų, nurodytų LR CPK 306 str. 1 d. 3 p. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad įrodymas - atsakovo 2008-09-10 raštas ieškovui (b.l.12) yra atsakovo pranešimu, jog sutartis, sudaryta tarp šalių 2005-04-19 dėl odontologijos paslaugų teikimo, nutrūko nuo 2008-10-01. Ieškovas teigia, kad 2008 m. rugsėjo mėn. vykdė sutarties 2 punktu prisiimtą įsipareigojimą - teikti pirminio lygio odontologijos paslaugas UAB „Širvintų sveikatos centras“ aptarnaujamiems gyventojams. Teismas priėmė ieškovo pateiktus įrodymus dėl šios aplinkybės – asmens ambulatorinio gydymo korteles (b.l. 110-143). Atsakovas, apeliaciniame skunde teigdamas, kad ieškovas neteikė viso komplekso odontologinių paslaugų, turėjo pateikti argumentus, kad tik teikiant ieškovui viso komplekso odontologines paslaugas jis turėjo teisę reikalauti apmokėjimo, tačiau jokių argumentų dėl aplinkybės, kad buvo įrodytos tik teiktos ne viso komplekso odontologinės paslaugos, atsakovas nepateikė. Iš šalių sutarties I dalies (b.l. 6) matyti, kad šalys susitarė dėl pirminio lygio odontologijos paslaugų teikimo. Sutartyje nėra nurodyta ieškovo pareiga teikti visą kompleksą odontologinių paslaugų, nėra numatyta ieškovo teisė į papildomą mokėjimą už konkrečiam gyventojų skaičiui suteiktas paslaugas, todėl šie apeliacinio skundo argumentai pripažintini nereikšmingais byloje.

18Ieškovas turėjo teisę nevykdyti sudarytos tarp šalių sutarties tik tuo atveju, jei sutartis būtų nutraukta. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad jis ar ieškovas būtų nutraukę sutartį iki 2008-09-01, nereikalavo pripažinti tarp šalių sudarytą sutartį negaliojančia dėl to, kad jos nuostatos prieštaravo imperatyvioms ar kitoms įstatymo normoms. Tai, kad atsakovo prisiimta pareiga sutarties 3.2 . punktu - užtikrinti, jog visas lėšas už teikiamas paslaugas gyventojams Vilniaus teritorinė ligonių kasa pervestų tiesiogiai PSP Centrui, buvo vykdoma, tai patvirtino ir tretysis asmuo –Vilniaus teritorinė ligonių kasa atsiliepime į ieškinį (b.l.64- 65). Atsakovas, apeliaciniame skunde teigdamas, kad jis negalėjo vykdyti ir niekada nevykdė įsipareigojimo užtikrinti, kad visas lėšas už tiekiamas odontologines paslaugas Sveikatos centro aptarnaujamiems gyventojams Vilniaus teritorinė ligonių kasa pervestų tiesiogiai Širvintų rajono PSP Centrui, nenurodė argumentų, dėl ko jis prisiėmė šią pareigą. Tai, kad ši sutarties sąlyga buvo vykdoma, t.y. lėšos buvo pervedamos Širvintų rajono PCP Centrui, nėra reikšminga, ar atsakovas įtakojo tretyjį asmenį, kad lėšos būtų pervedamos ieškovui už suteiktas odontologines paslaugas tam tikriems asmenims, ar tokie santykiai susiklostė atsakovui nesudarius sutarties dėl apmokėjimo su trečiuoju asmeniu. Tai, kad ieškovas gavo apmokėjimą iš trečiojo asmens už suteiktas paslaugas gyventojams, prisirašiusiems prie atsakovo bendrovės, leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių sudaryta sutartis buvo vykdoma, todėl ieškovas turėjo teisę gauti apmokėjimą iš teritorinės ligonių kasos iki tol, kol sutartis nebuvo nutraukta ir jis vykdė savo įsipareigojimus. Atsakovo pareiga buvo imtis priemonių, kad sutartis būtų nutraukta iki to laiko, kol jis pats pradėjo teikti odontologijos paslaugas gyventojams. Nenurodęs argumentų, dėl ko negalėjo 2005-04-19 sutarties su ieškovu nutraukti iki pasirašė sutartį su trečiuoju asmeniu dėl to, kad nuo 2008-09-01 pats teiks prie jo prisirašiusiems gyventojams paslaugas, kurias teikia ieškovas, atsakovas pagrįstai buvo įpareigotas sumokėti ieškovui skolą už suteiktas paslaugas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

20Širvintų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš atsakovo - UAB „Širvintų sveikatos centras “ 8,50 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai