Byla A2-2327-657/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė teismo poėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos N. N. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-15205-329/2013 pagal pareiškėjos N. N. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 pagal ieškovės UAB „General Financing“ ieškinį dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėja N. N. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011; panaikinti šioje byloje 2011-10-11 priimtą sprendimą už akių; priimti naują sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 ir ieškovės UAB „General Financing“ ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės UAB „General Financing“ valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas; taikyti restituciją – priteisti iš ieškovės UAB „General Financing“ N. N. naudai antstolės A. A. pervestą priverstinai išieškotą sumą – 1083,77 Lt (b.l. 40-42). Nurodė, kad civilinėje byloje 2011-10-11 priimtu sprendimu už akių, buvo patenkintas ieškovės UAB „General Financing“ ieškinys ir iš atsakovės N. N. buvo priteista 788,44 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos – 67,00 Lt žyminio mokesčio ir 171,82 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, valstybės naudai 5,57 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teigia, kad apie pradėtą teismo procesą atsakovė nieko nežinojo, teismo procesiniai dokumentai jai nebuvo įteikti, apie priteistą ir jau išieškomą piniginę sumą sužinojo tik 2013-06-20, kai pareiškėjai buvo išduota VSDFV pažyma apie vykdomas išskaitas iš pareiškėjos gaunamų išmokų. Pagal 2010 metais pagal Vartojimo kredito sutartį Nr.45501161362, sudarytą 2008-02-19, yra pilnai atsiskaičiusi ir jokių skolinių įsipareigojimų nelikę. Nurodė, kad nėra praleidusi CPK 368 straipsnio nustatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, aiškinant ir taikant įstatymus prašė vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais siekiant nebloginti asmenų, kurių teisės ir teisėti interesai pažeisti, padėties. Mano, kad ieškovės kreipimasis į teismą dėl delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimo, yra kredito įstaigos siekis nesąžiningai praturtėti.

5II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 (b.l. 79-82). Teismas pažymėjo, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, ir tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai. Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, nustato, ar subjektas įgijo jo nurodomas teises, kad būtų galima spręsti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia šio subjekto teises. Teismas iš civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 esančių duomenų nustatė, kad apie 2011-10-11 teismo sprendimą, priimtą už akių, pareiškėja sužinojo 2011-11-09 atvykusi į Kauno miesto apylinkės teismą, šias aplinkybes patvirtina pareiškėjos parašas, esantis procesinių dokumentų įteikimo pažymose (b.l. 30-31), o 2011-11-09 ir 2011-11-17 N. N. prašymais pareiškėjai buvo paruoštos civilinės bylos lapų kopijos, apie kurių gavimą pareiškėja patvirtino savo parašu (b.l. 32-33), todėl akivaizdu, kad pareiškėjai jau nuo 2011-11-09 (t.y. daugiau nei prieš pusantrų metų iki kreipimosi į teismą su prašymu dėl proceso civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 atnaujinimo) buvo žinoma apie galimą jos teisių pažeidimą. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas konstatavo, kad apie galimą savo teisių pažeidimą ji sužinojo jau 2011-11-09, bet ne 2013-06-20 kaip nurodo pati pareiškėja (b.l. 40). Teismas pažymėjo, kad pareiškėja, teikdama teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje bylos Nr.2-6723-199/2011, naudojosi kvalifikuoto teisininko pagalba (b.l. 43), tačiau klaidingai teismui nurodė, jog apie jos atžvilgiu iškeltą civilinę bylą ir priimtą sprendimą už akių sužinojo tik 2013-06-20, kai pareiškėjai buvo išduota VSDFV pažyma apie vykdomas išskaitas iš gaunamų išmokų. Prie pareiškimo nepateikta jokių objektyviais įrodymais pagrįstų faktų, iš kurių būtų galima spręsti apie priežastis, dėl kurių ji praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo teisme gautas 2013-07-15, t.y. praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo to momento, kai pareiškėja sužinojo apie jos atžvilgiu 2011-10-11 civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2013 priimtą sprendimą už akių, pareiškėja neprašo praleisto termino atnaujinti, teismas darė išvadą, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, o tai yra pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą nepriklausomai nuo to, ar prašymas pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, todėl pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė (CPK 368 str. 1 d., 370 str. 3 d.). Teismas sprendė, kad pareiškėja taip pat nepagrindė savo reikalavimo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu: ji nenurodė jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios jai nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, nepateikė jokių objektyvių įrodymais pagrįstų faktų apie įstatyme numatytą reikalavimą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, sudarančių pagrindą proceso atnaujinimui išnagrinėtoje byloje. Todėl pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas nesant įstatyminio proceso atnaujinimo pagrindo (CPK 366 str. 1 d., 370 str. 3 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu apeliantė prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti procesą Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011; pananikinti Kauno apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – UAB „General Financing“ ieškinį atmesti, taikyti restituciją ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 86-88). Teigia, kad Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Apeliantė nurodo šiuos argumentus:

91. Teismas priimant sprendimą pažeidė įrodinėjimo byloje principus, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, nutartis priimta neišanalizavus visų su byla susijusių aplinkybių, netinkamai taikytos materialinės ir procesinės teisės normos. Apeliantės teigimu, teismas 2011 m. spalio 11 d. sprendimą už akių priėmė tinkamai nepranešęs pareiškėjai, procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Apie priimtą teismo sprendimą sužinojo tik 2013-06-20, kai iš VSDFV gavo pažymą apie vykdomą išieškojimą, nors jau 2010 metais pagal 2008-02-19 sudarytą vartojimo sutartį buvo pilnai atsiskaičiusi ir jokių skolinių įsipareigojimų ieškovei neturėjo.

102. Teismas netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, kur nurodyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, kai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios negali ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Teismas nevertino tų aplinkybių, jog pareiškėja negali kitais būdais apginti savo teisių, ir todėl nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Be to teismas neretino tų aplinkybių, jog ieškovė neprašė priteisti skolos, kas patvirtina prašyme nurodytus argumentus, kad skola buvo sumokėta, o iš kur ir už kokį laikotarpį atsirado nepagrįsti delspinigiai nėra aišku, juo labiau, kad visą vartojimo sutarties laikotarpį kredito įstaigai buvo mokama 27,633 proc. metinė kredito grąžinimo norma. Apeliantės teigimu, neatnaujinus proceso ir peržiūrėjus sprendimo už akių būtų pateisinta kredito įstaigų savivalė nepagrįstai reikalauti be pagrindo priskaičiuotų piniginių lėšų.

11Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą (b.l. 117-119). Nesutikimą su atskiruoju skundu grindžia tuo, kad apie priimtą sprendimą už akių atsakovei buvo žinoma visą laiką. Nuo pat vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos su atsakove betarpiškai buvo bendraujama telefonu, SMS pranešimais, buvo tariamasi dėl skolos mokėjimo dalimis, tačiau po 2010-06-15 atliktos dalinės įmokos (320,00 Lt) daugiau jokių mokėjimų nebuvo. Ieškinio pateikimo dienai buvo susidariusi 1476,87 Lt nesumokėtų delspinigių suma, kurią ieškovas sumažino 50 proc. Be to, pažymima, kad procesiniai dokumentai buvo siunčiami į atsakovės darbovietę, ir tik jų nepavykus įteikti, buvo skelbiama spaudoje. Atsakovė 2011-10-17 gavusi SMS pranešimą apie priteistą skolą buvo atvykusi pas ieškovę, priėmė atsakovės prašymą, suteikė visą reikiamą informaciją. Atsakovė, žinodama apie priimtą sprendimą už akių neprašė jo peržiūrėti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovė laikotarpiu nuo 2009-08-03 iki 2010-06-08 delsė mokėti įmokas, todėl pagrįstai buvo priskaičiuoti delspinigiai, ką patvirtina sutarties Nr. 45501181362 balanso, išsiųstų SMS žinučių žurnalo, išrašą iš lankytojų registravimo žurnalo, atsakovės 2011-11-11 prašymo, bei UAB „General Financing“ 2011-12-02 atsakymo kopijos.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 2 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Byloje ginčas kilo dėl civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimo pagrindus, taikymo.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011-10-11 sprendimu už akių buvo patenkintas ieškovės UAB „General Financing“ ieškinys ir iš atsakovės N. N. buvo priteista 788,44 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidos – 67,00 Lt žyminio mokesčio ir 171,82 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, bei 5,57 Lt valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 26-27).

17Apeliantė skundžia Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011, kurioje pareiškėja buvo šalis - atsakovė, kadangi teismo sprendimas už akių nebuvo peržiūrėtas ar apskųstas apeliacine bei kasacine tvarka.

18Dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Apeliantė nurodo, jog teismas nepagrįstai laikė, jog ji yra praleidusi trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

19Prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti numatytas bendras 3 mėnesių terminas, kuris taikytinas nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, ir kurį praleidus teismas gali atnaujinti (CPK 368 str. 1 d.). Pareiškėja teigia, kad apie priimtą sprendimą sužinojo tik 2013-06-20 gavusi SODROS pažymą apie vykdomas išskaitas, ir nuo tos dienos pradedamas skaičiuoti trijų mėnesių terminas, kurio ji nėra praleidusi (b.l. 40-42).

20Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie priimtą sprendimą už akių pareiškėja sužinojo 2011-11-09, atvykusi į teismą. Šias aplinkybes patvirtina byloje esančios pranešimų šaknelės (b.l. 30-31), pareiškėjos 2011-11-09 prašymas dėl bylos kopijų (viso 15 puslapių) bei 2011-11-17 prašymas dėl bylos kopijų (viso 3 puslapių), kuriuos pareiškėja gavo (b.l. 32-33), antstolio M. L. 2012-08-07 patvarkymas Dėl vykdomosios bylos Nr. 0022/12/207944 dėl 5,57 Lt valstybės naudai išieškojimo iš skolininkės N. N. užbaigimo (b.l. 37-38), VSDFV Kauno skyriaus 2013-07-11 pažyma Nr. G-37164 apie nuo 2012 m. gegužės mėnesio vykdomus išskaitymus antstolės A. A. kontorai (b.l. 47-58). Žinodama apie priimtą Kauno apylinkės teismo 2011 m. spalio 11 d. sprendimą už akių jau 2011 m. lapkričio 11 d, pareiškėja neprašė jo peržiūrėti įstatymų nustatyta tvarka, jo neskundė, o Pareiškėja su prašymu atnaujinti procesą kreipėsi į teismą tik 2013 m. liepos 15 d., kas leidžia teigti, jog prašymas yra paduotas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Teismui nenurodytos svarbios aplinkybės, dėl kurių šis terminas yra praleistas ir nepateiktas prašymas šį terminą atnaujinti, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėja yra praleidusi terminą prašymui atnaujinti paduoti ir tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 str. 3 d.). Pažymėtina, kad dalyvaujantis byloje asmuo turi pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, jam priklausančiomis teisėmis naudotis sąžiningai, nevilkinti proceso (CPK 7 str. 2 d.), todėl pareiškėja, žinodama apie teismo sprendimą ir jo turinį ir nesutikdama su priimtu sprendimu jau 2011-11-09 turėjo faktinę galimybę ginčyti priimtą sprendimą įstatymų nustatyta tvarka. Tuo tarpu šalies pasyvumas, nerūpestingumas procese, neišnaudojimas visų jai įstatymo suteiktų procesinių galimybių, konkrečioje situacijoje gali būti vertinamas kaip dispozityvumo principo pažeidimas (CPK 13 str.), galintis sukelti pačiai šaliai neigiamas procesines pasekmes. Todėl pareiškėjai praleidus nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nesant prašymo ir pagrindų jį atnaujinti, prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintinas.

21Dėl proceso atnaujinimo 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Pareiškėja N. N. prašė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, kur numatyta, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

22Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2007-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007), todėl jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų (CPK 365 str. 1 d.).

23Apeliantė teigia, kad teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių, kad skola pagal sutartį buvo sumokėta, po visiško skolos sumokėjimo buvo skaičiuojami delspinigiai, o kreditorius apie likusius nesumokėtus priskaičiuotus delspinigius nebuvo pareiškėjos informavęs ir tai yra naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka. su šiuo apeliantės teiginiu.

24Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vertintinas prašymo dėl proceso atnaujinimo užbaigtoje civilinėje byloje pagrįstumas, tačiau nėra iš naujo nagrinėjamos aplinkybės, įvertintos užbaigtoje byloje, nes priešingu atveju, tokių aplinkybių vertinimas reikštų pakartotinį bylos iš esmės nagrinėjimą, tačiau tai nėra galima neatnaujinus proceso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2009-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009).

25Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti , kad nebūtų palikti galioti galimai neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2004-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004).

26CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu inicijuoti proceso išnagrinėtoje byloje atnaujinimą gali dalyvaujančio byloje asmens procesinį statusą turėjęs asmuo, dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių bylos nagrinėjimo metu ne tik objektyviai nežinojęs, bet ir subjektyviai negalėjęs žinoti apie egzistuojančias bylai reikšmingas aplinkybes. Vertindamas prašymą dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu, teismas, be kita ko, privalo nustatyti, ar aplinkybės yra reikšmingos bylai, ar naujai paaiškėjusias aplinkybes patvirtinantys duomenys negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės, ar, esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti. Nagrinėjamu atveju pareiškėja remiasi aplinkybe dėl priskaičiuotų delspinigių, kas, jos nuomone, yra naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kuri jai bylos nagrinėjimo metu negalėjo būti žinoma.

27Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą byloje, motyvuodamas tuo, kad pareiškėja nenurodė jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios jai nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu, nepateikė jokių objektyvių įrodymais pagrįstų faktų apie įstatyme numatytą reikalavimą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, sudarančių pagrindą proceso atnaujinimui išnagrinėtoje byloje.

28Apeliacinės instancijos teismas su šia teismo išvada sutinka ir sprendžia, kad skundžiamos Kauno apylinkės teismo nutarties išvados atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybių.

29Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t.y. kurią nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1634/2010). Jeigu prašyme atnaujinti procesą nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto kontekste. Taigi pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje šiuo pagrindu, turi įrodyti, kad jo nurodomos aplinkybės atitinka visus pirmiau nurodytus kriterijus (CPK 369 str. 2 d.).

30Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2008-02-19 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 45501161362 (b.l. 5-6). Sutarties 4 punkte buvo aptarta mokėjimų tvarka, o 6.4 punkte numatyta, kad kredito įstaiga turi teisę reikalauti delspinigių ir kitų įmokų, jei kredito gavėjas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. Sutartyje numatyta delspinigių norma – 0,500 proc. už kiekvieną praleistą dieną. Pareiškėjos nurodoma naujai paaiškėjusi esminė bylos aplinkybė, kurios pagrindu prašoma atnaujinti procesą byloje, yra susijusi su ieškinyje prašomais priteisti delspinigiais. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad ieškovė nenurodė jokių naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios pareiškėjai nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėja N. N. su prašymu nepateikė įrodymų, jog įsipareigojimai pagal 2008-02-19 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 45501161362 buvo vykdomi tinkamai ir laiku, todėl teismas sprendžia, kad apeliantės nurodyta aplinkybė, jog jei nebuvo žinoma iš kur ir už ką buvo skaičiuojami delspinigiai, nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, kuri atitiktų esminės reikšmės bylai kriterijų, ir leistų daryti bent tikėtiną išvadą, jog ji galėjo turėti įtakos teismo sprendimo priėmimui. Teismas, spręsdamas dėl proceso atnaujinimo byloje, tik patikrina, ar yra procesinės prielaidos procesui atnaujinti, tačiau nėra įstatymo įpareigotas išsamiai išanalizuoti pateiktus įrodymus. Įvertinęs nustatytas bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašyme dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. A2-15205-329/2013 nurodyta aplinkybė neatitinka naujai paaiškėjusioms esminėms bylos aplinkybėms keliamų reikalavimų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė prašymą atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.

31Proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio mėn. 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad aplinkybės, kuriomis grindžiamas prašymas atnaujinti procesą byloje, neįrodytos, atnaujinti procesą atsisakė pagrįstai. Proceso atnaujinimas pagal pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kurios nėra išskirtinės, reikštų pakartotinį bylos nagrinėjimą, o tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, būtų nesuderinama su CPK ir teismų praktikoje pripažįstama proceso atnaujinimo paskirtimi ir tikslais.

32Kiti apeliantės atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako ir sprendžia, kad skundžiamos Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutarties išvados atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes. Pirmos instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias proceso atnaujinimą, todėl naikinti teisėtą nutartį ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-6723-199/2011 nėra pagrindo (CPK 337 str.1 d.1 p., 338 str., 339 str.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

34Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėja N. N. kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą Kauno... 5. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu apeliantė prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18... 9. 1. Teismas priimant sprendimą pažeidė įrodinėjimo byloje principus,... 10. 2. Teismas netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas,... 11. Ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apylinkės teismo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Byloje ginčas kilo dėl civilinio proceso teisės normų, reglamentuojančių... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2011-10-11... 17. Apeliantė skundžia Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį,... 18. Dėl termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Apeliantė nurodo,... 19. Prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti numatytas bendras 3 mėnesių... 20. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apie priimtą sprendimą už akių... 21. Dėl proceso atnaujinimo 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.... 22. Proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas... 23. Apeliantė teigia, kad teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl pareiškėjos... 24. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vertintinas prašymo dėl proceso... 25. Proceso atnaujinimo institutas padeda užtikrinti , kad nebūtų palikti... 26. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintu pagrindu inicijuoti proceso... 27. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi atsisakė atnaujinti... 28. Apeliacinės instancijos teismas su šia teismo išvada sutinka ir sprendžia,... 29. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs... 30. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė su atsakove 2008-02-19 sudarė... 31. Proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą... 32. Kiti apeliantės atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 34. Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą....