Byla 2-1652-723/2019
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Birutei Kapustienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Justui Sakavičiui,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės J. B. ieškinį atsakovams UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“ dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

31. Ieškovė J. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“, kuriuo prašo atidalinti ieškovei tenkančias 5000/9200 dalis 0,92 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), pagal žemės sklypo padalijimo projektą, parengtą matininkės R. S., tokiu būdu: ieškovei J. B. – dalis, pažymėta indeksu „B“, o atsakovams UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“ – dalis, pažymėta indeksu „A“.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovai bendrosios dalinės nuosavybės teise valdo 0,92 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Ieškovei nuosavybės teise priklauso 5000/9200 dalys šio žemės sklypo, atsakovui UAB „Nycomedas“ – 3800/9200 dalys, o atsakovui MB „NT sprendimai verslui“ – 400/9200 dalys. Žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Pastaruoju metu matininkė R. S. atliko žemės sklypo tiksliuosius kadastrinius matavimus ir sudarė kadastrinių matavimų bylą. Atsakovo MB „NT sprendimai verslui“ vadovas A. M. dalyvavo atliekant sklypo kadastrinius matavimus ir su šiuo bendraturčiu sklypo ribos buvo suderintos. Tačiau bendraturčio UAB „Nycomedas“ atstovas kadastriniuose matavimuose nedalyvavo, žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto ir žemės sklypo plano nepasirašė. Prieš atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus, ieškovei ir matininkei susisiekti su UAB „Nycomedas“ atstovais ar vadovu pagal viešai skelbiamus įmonės kontaktinius duomenis nepavyko. Naujai nustatyti žemės sklypo kadastro duomenys nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nes Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus surašytame 2018-11-13 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 48KAM-77606 konstatuotas žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akto ir žemės sklypo plano nesuderinimas su žemės sklypo bendraturčiu UAB „Nycomedas“.

5Esant bendrai dalinei nuosavybei su atsakovais, ieškovė teisės aktų nustatyta tvarka negali pakeisti preliminarių žemės sklypo kadastro duomenų į tiksliuosius kadastro duomenis. Taigi ieškovės teisė pilnavertiškai naudotis jai priklausančiomis 5000/9200 dalimis žemės sklypo ir jas tvarkyti naudingiausiu būdu yra suvaržyta. Atsakovas MB „NT sprendimai verslui“, ieškovės žiniomis, jos dalies atidalinimui iš bendro žemės sklypo neprieštarauja, tačiau atsidalinti jam priklausančios dalies nesiekia. Žemės sklype nėra statinių ar inžinerinių įrenginių. Ieškovei atidalintina žemės sklypo dalis yra tokios pačios žemės sūkio paskirties žemė, kaip ir atsakovams likusi dalis, t.y. ariama žemė. Po atidalijimo ir toliau būtų užtikrintas tokios pačios kokybės susisiekimas su likusia žemės sklypo dalimi, kaip ir ieškovei atidalintu žemės sklypo plotu.

62. Teismo posėdyje ieškovo atstovas adv. J. Sakavičius prašė ieškinį tenkinti visiškai.

7Atsakovai UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“ į teismo posėdį neatvyko, apie jo vietą ir laiką jiems buvo pranešta tinkamai, todėl byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

93. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad bylos šalims bendrosios jungtinės dalinės nuosavybės teise priklauso 0,9200 ha žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 9). Ieškovei J. B. priklauso 5000/9200 dalys šios žemės sklypo, atsakovui UAB „Nycomedas“ – 3800/9200 dalys, o atsakovui MB „NT sprendimai verslui“ – 400/9200 dalys. Žemės sklypas suformuotas 1999‑12‑06 atliekant preliminarius matavimus, todėl ieškovės užsakymu matininkė R. S. atlikto žemės sklypo tiksliuosius kadastrinius matavimus ir sudarė kadastrinių matavimų bylą (b.l. 10-20). Tačiau naujai nustatyti žemės sklypo kadastro duomenys ieškovės prašymu nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, nes Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyriaus surašytame 2018-11-13 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo akte Nr. 48KAM-77606 konstatuotas žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo akto ir žemės sklypo plano nesuderinimas su žemės sklypo bendraturčiu UAB „Nycomedas“ (b.l. 21). Esant tokiai situacijai, ieškovė teisės aktų nustatyta tvarka negali pakeisti preliminarių žemės sklypo kadastro duomenų į atliktus tiksliuosius kadastro duomenis ir pilnavertiškai naudotis jai priklausančiomis 5000/9200 žemės sklypo dalimis.

104. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 straipsnio 1 dalį, kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Atidalijimu iš bendrosios dalinės nuosavybės siekiama palengvinti ir supaprastinti savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą į bendrą daiktą tam, jog ateityje būtų išvengta bendraturčių ginčų, kylančių jiems įgyvendinant šias teises, kad daiktas negali būti dalijamas taip, jog po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų suvaržytos kito bendraturčio teisių į atidalytąją daikto dalį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-04-18 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2007, 2011-12-08 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2011, ir kt.).

115. Bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį per teismą, turi išnaudoti visas galimybes suderinti bendraturčių valią dėl bendro daikto ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo, įrodyti, kad jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto atidalijimo būdas yra priimtiniausias ir nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. D. v. R. T., bylos Nr. 3K-3-233/2010; 2014 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. N. ir K. N. v. R. U. , M. Š. , R. L., bylos Nr. 3K-3-367/2014).

126. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kito bendraturčio nenoras, jog būtų įvykdytas atidalijimas, nereiškia, kad toks nuosavybės teisės įgyvendinimo būdas negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-466/2008). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį, turi įrodyti, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, o kiti bendraturčiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus ir privalo juos pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-09-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2005-11-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2005).

137. Ieškovė, siekdami įgyvendinti savo, kaip bendraturtės teisę atidalinti jai nuosavybės teise priklausančią sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, užsakė ir matininkė R. S. 2018‑12‑20 parengė žemės sklypo padalijimo projektą (b.l. 25). Ieškovės paaiškinimais, atsakovas MB „NT sprendimai verslui“ jos dalies atidalijimui iš bendro žemės sklypo neprieštarauja, tačiau atidalinti jam priklausančios dalies nesiekia, o savo pozicijos teismui ginčo klausimu nepareiškė (atsiliepimo nepateikė). Atsakovas UAB „Nycomedas“ atsiliepimo į ieškinį taip pat nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prieštaravimų dėl ieškovės prašymo nereiškia, tačiau geranoriškai sutikimo ieškovei atidalinti žemės sklypą nesuteikia. Tokiu būdu, atsakovai niekaip nesprendžia su ieškove jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo atidalijimo klausimo, savo pasyvios pozicijos nemotyvuoja, ir nenurodo priežasčių, dėl kurių jų netenkintų ieškovės pateiktas atidalijimo būdas. Atitinkamai pripažintina, kad atsakovai pažeidžia ieškovės, kaip bendraturtės teisę atidalinti jai priklausančią žemės sklypo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Nėra jokių duomenų, kad ieškovės pateiktas atidalijimo būdas kokiu nors būdu pažeidžia kitų bendrasavininkų (atsakovų) interesus. Žemės sklype jokių statinių ar pastatų nėra, jis visas yra žemės ūkio paskirties (ariama žemė) ir po siūlomo ieškovės padalijimo privažiavimas prie sklypo nesikeičia (atsakovai turės tą patį privažiavimą).

148. Kaip jau nurodyta, byloje atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovai nepateikė, kitų galimų atidalijimo būdų nenurodė ir nepagrindė, o byloje ieškovės pateikti duomenys bei įrodymai patvirtina, jog ieškovės reikalavimas atidalinti turto dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal pateiktą atidalinimo projektą, atsižvelgiant į proporcingumo ir protingumo, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principus, yra priimtiniausias, nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys žalos dalinamam daiktui ir jo paskirčiai, yra pagrįstas(CK 1.5 str.), todėl ieškinys tenkintinas.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

169. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė J. B. už pareikštą ieškinį sumokėjo 100,00 Eur žyminį mokestį (b.l. 8). Įrodymų apie kitas šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nėra pateikta. Ieškinį tenkinus, ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 100,00 Eur žyminio mokesčio, t.y. po 50,00 Eur iš kiekvieno atsakovo.

17Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 269-270 straipsniu, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Atidalyti ieškovei J. B. (a. k. ( - ) priklausančias 5000/9200 dalis 0,92 ha ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakovais UAB „Nycomedas“ (į. k. 125381994) ir MB „NT sprendimai verslui“ (į. k. 303250389) pagal matininkės R. S. 2018-12-20 parengtą žemės sklypo padalijimo projektą: ieškovei J. B. atitenka dalis, projekte pažymėta indeksu „B“, o atsakovams UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“ atitenka dalis, projekte pažymėta indeksu „A“.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Nycomedas“ (į. k. 125381994) ieškovei J. B. (a. k. ( - ) 50 eur(penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovo MB „NT sprendimai verslui“ (į. k. 303250389) ieškovei J. B. (a. k. ( - ) 50 eur(penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal... 3. 1. Ieškovė J. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė ir atsakovai bendrosios dalinės nuosavybės... 5. Esant bendrai dalinei nuosavybei su atsakovais, ieškovė teisės aktų... 6. 2. Teismo posėdyje ieškovo atstovas adv. J. Sakavičius prašė ieškinį... 7. Atsakovai UAB „Nycomedas“ ir MB „NT sprendimai verslui“ į teismo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. 3. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad bylos šalims... 10. 4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.80 straipsnio 1... 11. 5. Bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį per teismą, turi... 12. 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kito bendraturčio nenoras, jog... 13. 7. Ieškovė, siekdami įgyvendinti savo, kaip bendraturtės teisę atidalinti... 14. 8. Kaip jau nurodyta, byloje atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 16. 9. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Atidalyti ieškovei J. B. (a. k. ( - ) priklausančias 5000/9200 dalis 0,92 ha... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Nycomedas“ (į. k. 125381994) ieškovei J. B.... 21. Priteisti iš atsakovo MB „NT sprendimai verslui“ (į. k. 303250389)... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...