Byla 2-290-964/2014
Dėl skolos priteisimo, išnagrinėjusi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „KRK Baltic“ dėl skolos priteisimo, išnagrinėjusi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

3Molėtų rajono apylinkės teismas 2014 m. kovo 26 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį ir priteisė ieškovui iš UAB „KRK Baltic“ 22 750,94 Lt skolos, 1 038,13 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 23 789,07 Lt sumą nuo 2014-03-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 357 Lt bylinėjimosi išlaidų.

42014 m. balandžio 16 d. šalys pateikė teismui prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Dėl taikos sutarties sąlygų patikslinimo paskyrus teismo posėdį, šalys teismo posėdžio dieną pateikė naują taikos sutartį, patikslinę jos sąlygas ir pageidavo, kad prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo būtų nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Šalys prašė patvirtinti taikos sutartį, grąžinti 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, patvirtinus taikos sutartį, panaikinti Molėtų rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 26 d. preliminarų sprendimą. Nurodė, kad šalims yra žinoma, kad teismui patvirtinus šalių pasirašytą taikos sutartį, civilinė byla nutraukiama pagal ieškinį atsakovui, žinoma, jog sudarius taikos sutartį, iš naujo kreiptis į teismą tuo pačiu pagrindu bei dalyku tarp tų pačių šalių nebegalima, taip pat žinoma, kad teismo nutartis, kuria patvirtinama taikos sutartis, jos šalims turi teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

5Šalių prašymas dėl bylos baigimo taikos sutartimi tenkinamas, tvirtinama taikos sutartis, byla nutraukiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str.).

6Vadovaujantis CPK 140 str. 3 d., bet kurioje proceso stadijoje šalys gali bylą baigti taikos sutartimi, rašytinis sutarties tekstas pridedamas prie bylos.

7Vadovaujantis CPK 42, 140, 294 straipsniais, šalims turi būti išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Kaip matyti iš pateiktos taikos sutarties, šalys išsprendė visus turtinius klausimus. Šalims žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo pasekmės (CPK 294 str.).

8Teismas, įvertinęs bylos medžiagą ir šalių pateiktą taikos sutartį, atsižvelgęs į šalių prašymą ją patvirtinti, daro išvadą, jog taikos sutartis yra tvirtintina joje išdėstytomis sąlygomis, kurios nepažeidžia šalių teisių ir interesų, neprieštarauja viešajai tvarkai bei gerai moralei. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos perkeliamos į teismo nutarties rezoliucinę dalį, 2014 m. kovo 26 d. priimtas preliminarus teismo sprendimas naikintinas (CPK 430 str. 9 d.) ir byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.).

9Kadangi CPK 87 str. 2 d. numato, kad sudarius taikos sutartį ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos, ir šalys to prašo, ieškovui grąžintini 267,75 Lt žyminio mokesčio, sumokėto 2014-03-18 vietiniu lėšų pervedimu, o likusią žyminio mokesčio sumą – 89,25 Lt, kaip ir įsipareigojo taikos sutartyje, privalo ieškovui sumokėti atsakovas.

10Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 11,74 Lt (CPK 92 str., 96 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 92 str., 94 str., 140 str., 290 str., 293-295 str., teismas

Nutarė

12patvirtinti ieškovo UAB „Orfis“, j.a.k. 167508747, ir atsakovo UAB „KRK Baltic“, j.a.k. 302554784, pateiktą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

131. Atsakovas UAB „KRK Baltic" pripažįsta bendrą 22 750,94 Lt (dvidešimt dviejų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt litų ir devyniasdešimt keturių centų) įsiskolinimą. Ieškovui UAB „Orfis". 2000,00 Lt (du tūkstančius litų) atsakovas susimokėjo iki taikos sutarties sudarymo. 2014 04 14 dienai atsakovo įsiskolinimas sudaro 20 750,94 Lt. Šią sumą atsakovas įsipareigoja sumokėti tokia tvarka:

  1. 6916,98 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus šešiolika litų devyniasdešimt aštuonis centus) sumokėti ne vėliau, kaip iki 2014 04 30 dienos;
  2. 6916,98 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus šešiolika litų devyniasdešimt aštuonis centus) sumokėti ne vėliau, kaip iki 2014 05 30 dienos;
  3. 6916,98 Lt (šešis tūkstančius devynis šimtus šešiolika litų devyniasdešimt aštuonis centus) sumokėti ne vėliau, kaip iki 2014 06 30 dienos;
1.4 Sumokėdamas paskutinę įmoką atsakovas taip pat turi sumokėti ieškovui ir 6 procento metinių palūkanų sumą, apskaičiuotų nuo visos 23 750,94 Lt sumos nuo sprendimo priėmimo teisme dienos (2014 03 26 dienos) iki visiško skolos sumokėjimo (2014.06.30) 370,90 Lt (23750,94 x 6 proc/365 x 95 d.), taip pat su paskutine skolos įmoka atsakovas turi sumokėti (kompensuoti) ieškovui 25 proc., t.y. 89,25 Lt žyminį mokestį.

142.Šalys susitaria, kad atsakovui praleidus nors vieną numatytą įmoką pagal taikos sutarties 1.1 - 1.4 p., ieškovas turi teisę išsiimti vykdomąjį raštą dėl visos likusios skolos priverstinio išieškojimo, nepriklausomai nuo to, kad kitų įmokų mokėjimo laikas nepasibaigęs.

15Panaikinti 2014 m. kovo 26 d. preliminarų teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-290-964/2014 pagal ieškovo UAB „Orfis“ ieškinį atsakovui UAB „KRK Baltic“ dėl skolos priteisimo, ir civilinę bylą Nr. 2-290-964/2014 nutraukti.

16Grąžinti ieškovui UAB „Orfis“, j.a.k. 167508747, 267,75 Lt (du šimtus šešiasdešimt septynis litus septyniasdešimt penkis centrus) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-03-18 vietiniu lėšų pervedimu, išaiškinant, kad žyminį mokestį, remiantis šia nutartimi, grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

17Priteisti iš atsakovo UAB „KRK Baltic“ 11,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus šias išlaidas, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

18Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai