Byla 2A-2509-640/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo K. K

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui UADB „Industrijos garantas“ dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo K. K..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 345,96 Lt žalos, susidariusios dėl ligos pašalpų išmokėjimo G. S., nukentėjusiam 2008-12-29 autoįvykio metu, kurio kaltininku pripažintas K. K., vairavęs automobilį BMW 730 ir kurio civilinę atsakomybę įvykio metu buvo apdraudęs atsakovas UADB „Industrijos garantas“. Ieškovo nuomone, jo reikalavimas yra kildinamas iš deliktinių santykių, todėl reikalavimui turi būti taikomas trejų metų ieškininės senaties terminas (b.l.1-3,40-42)

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-19 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad ieškovo teisė atsirado subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 str.), todėl nesikeičia teisinis reguliavimas ir ieškovas turi laikytis jo sąlygų, terminų. Pripažinus, kad ieškovą ir atsakovą sieja draudimo teisiniai santykiai, laikytina, kad ieškovas, reikšdamas pretenziją atsakovui, turėjo atsižvelgti į TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti, skaičiuojamą nuo žalos atsiradimo dienos arba dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie padarytą žalą, bet ne vėliau kaip per 4 metus nuo eismo įvykio dienos. Ieškovas paskutinį sprendimą dėl ligos pašalpos išmokėjimo priėmė 2009-05-07 (b.l.13), todėl jam tuo metu neabejotinai paaiškėjo visa padaryta žala, t.y. bendra išmokėta 1345,96 Lt ligos pašalpa remiantis 2009-03-04, 2009-03-30 ir 2009-05-07 ieškovo sprendimais (b.l.10-13). Ieškovas pretenziją atsakovui pareiškė 2010-10-07 - praleidęs TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą pretenzijai dėl padarytos žalos pareikšti. Esant pasibaigusiai atsakovo prievolei (CK 6.124 str.), nėra pagrindo priteisti ieškovo reikalaujamą žalos atlyginimo sumą.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

6Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius apeliaciniu skundu (b.l. 72-75) prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, kad nesutinka su pirmos instancijos padaryta išvada, kad nagrinėjamu atveju ieškovui VSDFV Vilniaus skyriui turi būti taikomas TPVCAPDĮ 16 straipsnio 4 dalyje numatytas vienerių metų pretenzijos pateikimo terminas. VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, šioje teisės normoje nurodytas terminas pretenzijai draudikui pareikšti yra taikomas nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, o ne valstybinio socialinio draudimo įstaigai, išmokėjusiai nukentėjusiam asmeniui sveikatos sužalojimo atveju skiriamas valstybinio socialinio draudimo išmokas. Nurodo, kad nukentėjusiuoju asmeniu yra laikomas asmuo, tiesiogiai nukentėjęs per eismo įvykį. Tuo tarpu VSDFV Vilniaus skyrius yra žalos mokėtojas dėl trečiojo asmens kaltės eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui, kuris reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį arba jo atsakomybę apdraudusį draudiką įgyja ne subrogacijos pagrindu (LR CK 6.1015 straipsnis), kaip nurodė pirmos instancijos teismas, o LR CK 6.290 straipsnio 3 dalies pagrindu. Nurodo, kad VSDFV Vilniaus skyriaus reikalavimui atsakovo atžvilgiu nėra taikomi ir Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovą VSDFV Vilniaus skyrių ir atsakovą UADB „Industrijos garantas“ sieja privalomojo civilinės atsakomybės draudimo teisiniai santykiai. Nes nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių yra susiklostę ne draudimo teisiniai santykiai, bet žalos atlyginimo teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja LR CK nuostatos, todėl VSDFV Vilniaus skyriaus pareikštam reikalavimui turi būti taikomas ne Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienerių metų pretenzinis terminas, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas, o LR CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas tokiems reikalavimams pareikšti. Taip pat nurodo, kad G. S., dėl 2008-12-29 įvykusio eismo įvykio tapus laikinai nedarbingam, ligos pašalpos jo nedarbingumo laikotarpiu buvo paskirtos VSDFV Vilniaus skyriaus 2009-03-04, 2009-03-30 ir 2009-05-27 sprendimais, o reikalavimą atsakovui dėl žalos atlyginimo VSDFV Vilniaus skyrius pateikė 2010-10-07, taigi trejų metų terminas taikomas tokiam reikalavimui pareikšti nebuvo praleistas.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 79-80) atsakovas UADB „Industrijos garantas“ prašo apeliacinio skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad kadangi kaltininko K. K. civilinę atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas, ieškovas jam reiškė reikalavimą. Teismas pripažino, kad ieškovo teisė atsirado subrogacijos pagrindu, todėl nesikeičia teisinis reguliavimas ir ieškovas turi laikytis jo sąlygų ir terminų. Ieškovas turėjo atsižvelgti į TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą pretenzijai pareikšti, skaičiuojamą nuo žalos atsiradimo dienos arba dienos, kurią nukentėjęs trečiasis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie darytą žalą. Ieškovas pretenziją atsakovui pareiškė 2010-10-07, praleidęs TPVCAPDĮ 16 str. 4 d. numatytą vienerių metų terminą. Nurodo, kad kai socialinio draudimo išmokas mokantys subjektai iš atsakingo draudiko siekia prisiteisti nukentėjusiam trečiajam asmeniui išmokėtas socialinio draudimo išmokas (CK 6.290 straipsnio 3 dalis, TPVCAPDĮ 19 straipsnio 10 dalis), tarp šių šalių susiklosto ne deliktiniai santykiai, o draudimo teisiniai santykiai (CK 1.125 straipsnio 7 dalis).

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliacinės instancijos teisme patikrinamas pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas faktiniu bei teisiniu aspektais, atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus, motyvus ir reikalavimus, taip pat ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo konkrečiu atveju sprendimo negaliojimo absoliutumo nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas įvertina skundo argumentus, susijusius su netinkamu teisės normų, reglamentuojančių civilinės atsakomybės draudimo teisinių santykių aiškinimu bei taikymu, nes tai, pasak apelianto, sąlygojo neteisingos teismo išvados dėl senaties taikymo, susiformavimą.

11Byloje nustatyta, kad 2008-12-29 K. K., vairuodamas automobilį BMW 730, valst. Nr. CBK 413, nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių, vairuodamas automobilį apsvaigęs nuo alkoholio nepasirinko saugaus greičio, kelio vingyje į kairę nesuvaldęs automobilio nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Eismo įvykio metu nukentėjo G. S.. Eismo įvykio kaltininku pripažintas K. K.. Apdraustasis G. S. dėl šio eismo įvykio buvo laikinai nedarbingas, dėl ko jam laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2009-04-22 iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų buvo paskirta 1345,96 Lt ligos pašalpa, kurios ieškovas ir reikalauja iš atsakovo. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad automobilis buvo draustas UADB „Industrijos garantas“, 2010-10-07 raštu kreipėsi į atsakovą dėl 1345,96 Lt žalos, padarytos ieškovui atlyginimo. Atsakovas atsisakė atlyginti žalą, motyvuodamas tuo, kad yra suėjęs ieškinio senaties terminas. Pirmosios instancijos teismas, konstatavo, kad ieškovo teisė atsirado subrogacijos pagrindu (CK 6.1015 str.), todėl nesikeičia teisinis reguliavimas ir ieškovas turi laikytis jo sąlygų, terminų. Taip pat konstatavo, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą, nes ieškovas paskutinį sprendimą dėl ligos pašalpos išmokėjimo priėmė 2009-05-07 (b.l.13), todėl jam tuo metu neabejotinai paaiškėjo visa padaryta žala, o pretenziją atsakovui pareiškė 2010-10-07.

12Teismas konstatuoja, kad šios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados yra neteisingos ir prieštaraujančios įstatymui bei susiformavusiai teismų praktikai.

13Dėl teisinio santykio kvalifikavimo

14Paprastai tais atvejais, kai žala padaroma asmens sveikatai ir asmuo yra tam tikrą laikotarpį tampa nedarbingas, draudimo išmokas nukentėjusiajam asmeniui išmoka atsakinga socialinio draudimo įstaiga. Tačiau toks teisinis reguliavimas nereiškia, kad tokiu būdu yra apribojama žalą padariusio asmens ar jo draudiko civilinė atsakomybė. Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalį draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. Ši nuostata tikslinama TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalyje: asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi regreso ar subrogacijos teisę į žalą padariusį asmenį, pretenziją dėl išmokos gali pateikti tiesiogiai kaltininko civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui arba, jei tokio nėra, žalą padariusiam asmeniui. Taigi, pagal specialųjį teisinį reglamentavimą socialinio draudimo išmoką išmokėjęs subjektas, teisės aktų nustatyta tvarka įgyja regreso teisę, kurią visų pirma turi įgyvendinti pateikdamas reikalavimą atsakingam draudikui, ir tik jeigu jo nėra – žalą padariusiam asmeniui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus ministerijos v. M. L., bylos Nr. 3K-3-584/2009). Socialinio draudimo įstaigai, išmokėjus žalą patyrusiam asmeniui draudimo išmokas, atsiranda teisė vietoj jo reikalauti atlyginti žalą iš ją padariusio asmens draudiko, o jo nesant, iš žalą padariusio asmens (CK 6.290 straipsnio 3 dalis, TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalis). Taigi, kai socialinio draudimo įstaiga žalą patyrusiam asmeniui išmoka socialinio draudimo išmokas, draudimo sutarties pagrindu atsiradusi žalą padariusio asmens draudiko prievolė išmokėti draudimo išmokas atlyginant žalą nukentėjusiam asmeniui nepasibaigia, tik pasikeičia prievolės šalis: socialinio draudimo įstaiga, išmokėjusi draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas toje pačioje draudimo sutarties pagrindu kilusioje prievolėje. Tai reiškia, kad socialinio draudimo įstaiga, perėmusi nukentėjusiojo teises ir pareigas (išmokėjusi socialinio draudimo išmokas) ir pareikšdama žalą padariusio asmens draudikui reikalavimą šias išmokas grąžinti, tampa draudimo teisinio santykio dalyviu ir jai turi būti taikomas draudimo teisinių santykių reguliavimas. Išplėstinė Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjų kolegija civilinėje byloje Nr. 3K-7-368/2012 išaiškino, kad kai socialinio draudimo įstaiga išmoka žalą patyrusiam asmeniui socialines draudimo išmokas ir pareiškia reikalavimą jas grąžinti žalą padariusio asmens civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui, tarp socialinio draudimo įstaigos, draudiko ir žalą padariusio asmens susiklosto trišaliai draudimo teisiniai santykiai, kuriems taikytinos draudimo sutarties nuostatos ir draudimo teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Byloje nustatyta, kad ieškovas nukentėjusiajam G. S. išmokėjo 1345,96 Lt ligos pašalpą. Eismo įvykio, kurio metu buvo sužalotas G. S., kaltininku pripažintas K. K., kurio atsakomybę buvo apdraudęs atsakovas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas, išmokėjęs nukentėjusiajam G. S. socialinio draudimo išmokas (ligos pašalpą), įgijo reikalavimą į žalą padariusio asmens draudiką, o šio nesant – į žalą padariusį asmenį (CK 6.290 straipsnio 3 dalis, TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 10 dalis).

15Dėl socialinio draudimo įstaigos teisės, sumokėjus žalą patyrusiam asmeniui draudimo išmokas, pareikšti reikalavimą jas grąžinti iš žalą padariusio asmens civilinę atsakomybę apdraudusio draudiko įgyvendinimo termino

16Teisė į draudimo išmokos sumokėjimą įgyvendinama per TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytus terminus pateikiant pretenziją draudikui. Šių terminų reikšmė draudiko prievolei išmokėti draudimo išmoką aiškintina, atsižvelgiant į draudimo teisinių santykių reguliavimo esmę ir tikslus. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienerių metų terminas pretenzijai pareikšti negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad dėl to būtų iš esmės paneigiama draudiko draudimo sutarties pagrindu atsiradusi pareiga atlyginti žalą, o nukentėjusiam asmeniui per nurodytą terminą nepareiškus reikalavimo žalą padariusio asmens draudikui, žalą padaręs asmuo (draudėjas) prarastų draudimo sutarties teikiamą apsaugą. Tokiu būdu vadovaujantis aukščiau paminėta suformuota teismų praktika, TPVCAPD įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nustatyto vienerių metų termino pretenzijai pareikšti pasibaigimas nepanaikina nukentėjusio asmens materialiosios subjektinės teisės reikalauti atlyginti žalą iš ją padariusio asmens draudiko, kai draudėjas dar yra atsakingas prieš nukentėjusįjį pagal deliktinės atsakomybės taisykles. Remiantis aukščiau išdėstytu ir vadovaujantis CK 1.125 str. 8 d. reikalavimui atlyginti 1345,96 Lt žalą taikytinas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas.

17Apibendrinant tai kas pasakyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias draudimo teisinius santykius ir ieškinio senatį (CK 1.125 str., 6.1015 str.), nukrypo nuo tuo klausimu formuojamos kasacinio teismo praktikos ir dėl šios priežasties nepagrįstai atmetė ieškovo ieškinį. Tokiu atveju skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinys tenkinamas visoje apimtyje, priteisiant iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“ 1345,96 Lt žalos atlyginimo. Tenkinant ieškinį konstatuotina, kad ieškovas pagrindė savo reikalavimo dydį rašytiniais įrodymais byloje (b.l. 10-14) bei trejų metų ieškinio senaties termino kreipdamasis į teismą nepraleido.

18Iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“ valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70 Lt žyminis mokestis bei 19,30 Lt pašto išlaidos pirmosios instancijos teisme (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti.

21Priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisiant ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui, į.k. 191683350, iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, į.k. 110070382, 1345,96 Lt žalos atlyginimo.

22Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, į.k. 110070382, 70 Lt žyminio mokesčio bei 19,30 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 345,96 Lt žalos,... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-03-19 sprendimu ieškinį atmetė.... 6. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 79-80) atsakovas UADB „Industrijos... 8. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacinės instancijos teisme patikrinamas pirmosios instancijos teismo... 11. Byloje nustatyta, kad 2008-12-29 K. K., vairuodamas automobilį BMW 730, valst.... 12. Teismas konstatuoja, kad šios pirmosios instancijos teismo padarytos išvados... 13. Dėl teisinio santykio kvalifikavimo... 14. Paprastai tais atvejais, kai žala padaroma asmens sveikatai ir asmuo yra tam... 15. Dėl socialinio draudimo įstaigos teisės, sumokėjus žalą patyrusiam... 16. Teisė į draudimo išmokos sumokėjimą įgyvendinama per TPVCAPD įstatymo 16... 17. Apibendrinant tai kas pasakyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 18. Iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“ valstybės naudai priteistinos... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 20. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 19 d. sprendimą panaikinti.... 21. Priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisiant... 22. Priteisti iš atsakovo UADB „Industrijos garantas“, į.k. 110070382, 70 Lt...