Byla 2-1787-514/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB “4finance” ieškinį atsakovui A. O. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2212,68 Lt sumą, kurią sudaro: 1500 Lt negrąžintos paskolos, 712,68 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2012-08-13 ieškovas, valdantis sistemą Vivus.lt, su atsakovu nuotoliniu būdu pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovui 1000 Lt. Remiantis paskolos sutartimi, paskolos gavėjas, kurio suma ar grąžinimo terminas neviršija nustatytų limitų, turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino. Atsakovas tą pačią dieną (2012-08-13) pateikė prašymą papildomai 500 Lt sumai. Tokiu būdu ieškovas paskolino atsakovui iš viso 1500 Lt sumą, paskolos terminas – 24 mėnesiai, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2014-08-13. Kadangi atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, ieškovas 2012-11-03 sutartį vienašališkai nutraukė. Remiantis sutarties sąlygų 4.1. p., už laikotarpį nuo 2012-08-13 iki 2013-01-03, atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 78,82 proc., skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y. 712,68 Lt priskaičiuotų palūkanų sumą. Ieškovas taip pat remiasi sutarties sąlygų 7.1 p., CK 6.874 str. 1 d. nuostatomis, teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.) bei CK 6.256 str. 2 d. nuostatomis. Atsižvelgdamas į tai, kad šalių sudarytoje Vartojimo kredito sutartyje nėra nustatytos netesybos, ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti nuostolius. Pažymi, jog pagal CK 6.249 str. 1 d., į nuostolių sumą yra įskaičiuojamos ne tik turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), bet ir negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Sutinkamai su CK 6.261 str. nuostatomis, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Šiame kontekste pažymi, jog ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, per metus sudarantis vidutiniškai 168972 tūkst. vartojimo kredito sutarčių, paskolinantis vidutiniškai 90216577 Lt su vidutine 109,89 proc. metine palūkanų norma ir dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas iškart perskolinantis naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma, taigi dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t. y, neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t. y., patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti 712,68 Lt suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Šią sumą laiko ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojančia tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Nurodo, kad atsakovas ieškovo nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir Sutarties 4.4 p., prašo iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka – asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuota atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų

4terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą (CPK 285 str. 2 d.). Bylos medžiaga nustatyta, kad 2012-08-13 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą su 80 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 116,90 proc.) 24 mėnesių terminui dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis po 84,65 Lt pagal grafiką kiekvieno mėnesio 13 dieną. Tos pačios dienos atsakovo vėlesniu prašymu ieškovas atsakovui kreditą padidino 500 Lt, t. y., iki 1500 su 78,82 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 114,60 proc.) 24 mėnesių terminui dvidešimt keturiomis mėnesinėmis įmokomis po 125,87 Lt pagal grafiką kiekvieno mėnesio 13 dieną. Iš viso ieškovas atsakovui paskolino 1500 Lt sumą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2014-08-13.

7Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje esanti ieškovo banko sąskaitos ataskaita patvirtina, kad 2012-08-13 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 1184402 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 1000 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – kredito sutarties Nr. ( - )) tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. Taip pat iš šios ieškovo pateiktos banko sąskaitos ataskaitos matyti, jog 2012-08-13 ieškovas mokėjimo dokumentu Nr. 1184496 papildomai pervedė į atsakovo banko sąskaitą dar 500 Lt sumą (mokėjimo paskirtis – kredito sutarties Nr. 883772002 (4) sumos didinimas). CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta, byloje nėra.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Formaliai įvertinus pateiktus įrodymus konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl negrąžintos paskolos yra pagrįstas, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1500 Lt negrąžintos paskolos pagal sutartį.

9Ieškovas, be negrąžintos paskolos, vadovaudamasis sutarties bendrųjų sąlygų 4.1., 7.1. p., prašė priteisti iš atsakovo 712,68 Lt palūkanų, pateikė Paaiškinimus dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo. Ieškovas reikalavo iš atsakovo už laikotarpį nuo 2012-08-13 iki 2013-01-03 sumokėti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 78,82 proc., skaičiuotiną tiek nuo negrąžintos paskolos sumos, tiek nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y., 712,68 Lt dydžio palūkanas už pradelstą atsiskaityti laikotarpį (už 144 pradelstas atsiskaityti dienas).

10Atsižvelgiant į ieškinio argumentus dėl palūkanų paskirties (ieškovas traktavo jas kaip minimalius nuostolius; remiasi sutarties 7.1 punktu, numatančiu atsakomybę už kredito (ir/ar palūkanų) mokėjimo termino praleidimą ir pan.), darytina išvada, jog reikalavimas pareikštas dėl kompensacinių palūkanų priteisimo. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, paskolos paskirtį, skolininko riziką, į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes, taip pat turi teisę vertinti atitinkamus susitarimus dėl palūkanų dydžio ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė iš esmės šalių interesų pusiausvyros (LR CK 6.228 str.) ir ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Mažinant palūkanas, kaip ir netesybų mažinimo atveju, taikomas palūkanų santykio su nuostoliais kriterijus. Spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti kompensacinio pobūdžio palūkanų dydžio, teismas atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, kad šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis, atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, kredito sutartį sudarė prisijungimo būdu. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253 (toliau – Įstatymas), galiojusio sudarant Sutartį, 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Nors šioje Įstatymo normoje tiesiogiai kompensacinės palūkanos nėra minimos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad kompensacinę funkciją atliekančios palūkanos taip pat yra atsakomybės už prievolių nevykdymą forma, įstatymų nustatytas netesybų dydžio apribojimas taikytinas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Vadinasi, jeigu vartojimo kredito sutartyje už finansinių įsipareigojimų nevykdymą netesybos yra nustatytos konkrečia pinigų suma (bauda), vartojimo kredito davėjas privalo užtikrinti, kad ši suma konkrečiu atveju neviršytų Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto dydžio. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Sutarties 4.1 punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą (7.1 punktas) mokamos esant sutarties pažeidimui, todėl atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.), į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai (Vilniaus apygardos teismo 2013-11-06 nutartis c. b. Nr. 2S-1844-619/2013). Ieškovas turi įrodinėti didesnių nuostolių priteisimo pagrįstumą (CPK 178 str.). Remiantis minėtomis Įstatymo nuostatomis, darytina išvada, kad pagal vartojimo kredito sutartį mokamų kompensacinių palūkanų už pavėluotas įmokas metinė norma neturėtų viršyti 18,25 proc. (0,05 proc. × 365 d.). Todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo sutartines palūkanas, kurių metinė norma yra 78,82 proc., akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai.

11Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į sutartyje numatytą metinę palūkanų normą (78,82 proc.; bendra kredito kainos metinė norma – 114,60 proc.), paskolos ir prašomų priteisti palūkanų santykį, į tai, kad byloje nėra ieškovo patirtų nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų (ieškovo nurodomas bendras sudaromų vartojimo sutarčių skaičius ar suteikiamų kreditų suma, taip pat paaiškinimai dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo nepagrindžia ieškovo patirtų nuostolių) bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, darytina išvada, jog prašoma priteisti iš atsakovo palūkanų suma (712,68 Lt) yra aiškiai per didelė, todėl mažintina iki 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, kas sudaro 108 Lt sumą už 144 pradelstas atsiskaityti dienas ((1500 Lt) x 0,05 proc. x 144 dienos). Ši priteistina iš atsakovo suma laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą. Kitoje dalyje reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų sumai – 54 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 2 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286 straipsniu,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš A. O. 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) negrąžintos paskolos, 108 Lt (vieną šimtą aštuonis litus) palūkanų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-09-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų UAB „4finance“.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

19pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai