Byla 2A-529/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo ir trečiųjų asmenų atstovui advokatui Pauliui Koverovui, atsakovo atstovui Zigmui Pečiuliui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BPT Optima Retail“ apeliacinį skundą ir trečiųjų asmenų UAB „Baltic Property Trust“, UAB „BPT Asset Managament“ prisidėjimą prie apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3299-623/2009 pagal ieškovo UAB „BPT Optima Retail“ ieškinį atsakovui Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Property Trust“, uždarajai akcinei bendrovei „BPT Asset Managament“ dėl netesybų priteisimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „BPT Optima Retail“ 2009 m. kovo 24 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio reikalavimai buvo patikslinti, atsakovui Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, tretiesiems asmenims UAB „Baltic Property trust“, UAB „BPT Asset Managament“, prašydamas priteisti iš atsakovo 535 168 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad UAB „BPT Optima Retail“ bei UAB „Baltic Property trust“ ir UAB „BPT Asset Managament“ yra „Baltic Property Trust“ (tekste – BPT) įmonių grupės bendrovės, valdančios Lietuvoje verslo bei prekybos ir paslaugų centrų tinklą ir šios įmonių grupės viena iš pagrindinių veiklos krypčių – patalpų nuoma verslo subjektams. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 1 d. atsakovas su UAB „BPT Asset Managament“ sudarė subnuomos sutartį Nr. V19/2007 dėl patalpų subnuomos VC VERTAS (verslo centras VERTAS) 14 aukšte ir galimos tolesnės patalpų nuomos VC Goštauto g. 40. Ieškovo teigimu, derantis su atsakovu buvo nuolat pabrėžiama, jog dėl dalies patalpų nuomos 14 aukšte galima tartis tik ribotam laikotarpiui – iki 2009 m. vasario 1 d. Ieškovas pažymėjo, kad su atsakovu buvo susitarta dėl visų esminių nuomos sąlygų. Ieškovas nurodė, kad numatytas nuomos terminas nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d. ir šalys susitarė, jog šis terminas nenutrūks dėl atsakovo išsikėlimo į naująsias patalpas bei nebus sustabdomas išsikėlimo darbų laikotarpiu. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. sausio 30 d. kitas nuomininkas Citco Nederland B.V., įgyvendindama teisę išsinuomoti patalpas pagal 2007 m. gegužės 22 d. sudarytą nuomos sutartį Nr. V12/2007, atsiuntė pranešimą, kuriuo išreiškė pageidavimą nuomotis visas VC VERTAS 14 aukšte esančias patalpas. Ieškovas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog dalis patalpų 14 aukšte buvo išnuomota atsakovui, subnuomotojas informavo atsakovą apie jo išsikėlimą į naująsias patalpas nuo 2009 m. vasario 1 d. Ieškovas pažymėjo, kad informuodamas apie išsikėlimą subnuomotojas laikėsi visų sutarties specialiųjų sąlygų 8.2. punkto reikalavimų. Ieškovo teigimu, gavęs subnuomotojo pranešimą apie patalpų pakeitimą, atsakovas ėmėsi bet kokių, pateisinančių atsisakymą persikelti į naująsias patalpas, veiksmų ir vis bandė inicijuoti derybas dėl sutarties nutraukimo. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. gruodžio 22 d. ieškovas su Citco Nederland B.V. pasirašė 2007 m. gegužės 22 d. sudarytos nuomos sutarties pakeitimą Nr. 2, kuriuo susitarta, jog dalis patalpų VC VERTAS 14 aukšte bus nuomojama nuo 2009 m. gruodžio 1 d. Ieškovo teigimu, nepaisant visų subnuomotojo pastangų pasiūlyti atsakovui priimtiniausią sprendimą bei sudarytos galimybės pasilikti nuomotose patalpose VC VERTAS, net ir pakeitus nuomos sąlygas su ilgalaikiu nuomininku Citco Nederland B.V., atsakovas vis tiek nesutiko pratęsti nuomos santykių pagal sutartį. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2009 m. vasario 2 d. išsikraustė iš patalpų VC VERTAS, 2009 m. vasario 6 d. subnuomotojas vienašališkai nutraukė sutartį su atsakovu dėl esminių pažeidimų, remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 punktu. Ieškovas nurodė, kad, ieškovo žiniomis dar 2008 m. rugpjūčio mėnesį atsakovas pradėjo derybas dėl alternatyvių patalpų verslo centre Vilniaus verslo uostas, kadangi šio verslo centro patalpų nuomotojas pasiūlė palankesnes sąlygas (mažesnę kainą), atsakovui toliau vykdyti sutartį sudarytą su ieškovu buvo ekonomiškai nenaudinga ir jis ėmėsi bet kokių sutarties nutraukimą pateisinančių veiksmų. Ieškovo teigimu, tokie atsakovo veiksmai rodo, jog ketinimų vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį jau 2008 m. rugpjūčio mėnesį atsakovas neturėjo ir prisidengdamas tariamu naujųjų patalpų neatitikimu jo poreikiams, atsakovas sąmoningai klaidino subnuomotoją. Ieškovo teigimu, dėl tokio atsakovo nesąžiningo elgesio, ieškovas nuo 2009 m. vasario 1 d. negauna pajamų iš nuomos, kurias būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų atsakovo veiksmų. Ieškovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2009 m. gruodžio 1 d. negautos pajamos sudaro 316 222,65 Lt. Dėl to ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 535 165 Lt nuostolių atlyginimo, t. y. 316 222,65 Lt negautų pajamų ir 218 945,35 Lt baudinių netesybų (6 mėnesių subnuomos mokesčio dydžio baudą, minusavus nepanaudotą 12050,92 Lt depozitą), nes pagal sutarties 15.3 punktą, jei bet kuri iš šalių nutraukia sutartį dėl nuomininko kaltės arba dėl aplinkybių, už kurias atsako nuomininkas, nuomininkas privalo sumokėti 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą ir kompensuoti visus dėl to atsiradusius nuomotojo nuostolius.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti ir priteisė iš ieškovo UAB „BPT Optima Retail“ atsakovui Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag 6 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš ieškovo UAB „BPT Optima Retail“ 26,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

5Teismas nurodė, kad nors nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo atstovai tvirtino, kad UAB „BPT Optima Retail“ bei UAB „Baltic Property Trust“ ir UAB „BPT Asset Managament“ yra tarpusavyje susijusios įmonės, tačiau, teismo nuomone, šių įmonių tarpusavio santykiai nėra pakankamai atskleisti ir byloje nėra įrodymų, jog visos trys įmonės – vienas ekonominis vienetas. Dėl to, teismo teigimu, UAB „BPT Optima Retail“, tiek UAB „Baltic Property Trust“ ir UAB „BPT Asset Managament“ laikytini savarankiškais ūkio subjektais. Teismas pažymėjo, kad 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutarties Nr. V19/2007, sudarytos subnuomotojo UAB „BPT Asset Managament“ su subnuomininku Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag 8.2 punktu šalys susitarė, kad subnuomininkas subnuomotojo prašymu, praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo subnuomos termino pradžios, įsipareigoja savo sąskaita išsikelti į subnuomotojo nurodytas patalpas, esančias A. Goštauto g. 40, Vilniuje, ir sudaryti nuomos sutartį su patalpų, esančių A. Goštauto g. 40, Vilniuje, savininku. Teismas nurodė, kad byloje nustatyta, jog patalpų, esančių A. Goštauto g. 40, Vilniuje, savininku yra UAB „Baltic Property Trust“, todėl 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutartis iš dalies sudaryta ir UAB „Baltic Property Trust“ naudai.

6Teismas nurodė, kad į bylą pateikta 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutartis Nr. V19/2007, sudaryta subnuomotojo UAB „BPT Asset Managament“ su subnuomininku, patvirtina, kad sutarties šalys sutarė, jog atsakovui Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag yra subnuojamos 357, 89 kv. m ploto patalpos, esančios Gynėjų g. 16, Vilniuje, biuro veiklai.

7Teismas nurodė, kad subnuomos sutarties 8.2 punktu subnuomininkas įsipareigojo subnuomotojo prašymu, praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo subnuomos termino pradžios, savo sąskaita išsikelti į subnuomotojo nurodytas patalpas, esančias A. Goštauto g. 40, Vilniuje, atitinkančias sutarties priedą Nr. 7. Teismas pažymėjo, kad šalys taip pat susitarė, jog naujųjų patalpų plotas bus apytikriai 350-400 kv. m., subnuomininkas sutiko, kad patalpos gali būti išdėstytos per du pastato aukštus, ir šalys susitarė, kad dėl naujų patalpų nuomos atsakovas privalės pasirašyti dokumentus (sutartį), apibrėžiančius naujųjų patalpų savininko ir atsakovo kaip nuomininko santykius.

8Teismas šalių sudarytos subnuomos sutarties 8.2 punkto dalyje dėl patalpų A. Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos vertino kaip turinčią preliminaraus susitarimo požymių, kuriuo atsakovas įsipareigojo išsikelti iš subnuomojamų patalpų, esančių Gynėjų g. 16, Vilniuje, ir sudaryti nuomos sutartį su patalpų, esančių A. Goštauto g. 40, Vilniuje, savininku, kuris šios sutarties sudaryme nei tiesiogiai, nei per atstovą nedalyvavo. Teismo teigimu, susitarimo dėl patalpų A.Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos sutarties sudarymo preliminarų pobūdį įrodo tai, kad subnuomos sutarties sudarymo metu visos patalpos A.Goštauto g. 40, Vilniuje, buvo užimtos, subnuomos sutarties 8.2 punkto bei sutarties priede Nr. 7 patalpos, į kurias įsipareigojo persikelti atsakovas, nebuvo identifikuotos, neįvardintas jų savininkas, UAB „BPT Asset Managament“ sudarant sutartį neveikė kaip patalpų A. Goštauto g. 40, Vilniuje, savininkas ar jo atstovas. Teismas konstatavo, kad preliminaraus susitarimo, išdėstyto subnuomos sutarties 8.2 punkte, objektu buvo pagrindinė sutartis dėl patalpų A. Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos, tuojau po to, kai atsakovas išsikels iš subnuojamos patalpos Gynėjų g. 16, Vilniuje.

9Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš šalių sudarytos subnuomos sutarties, patalpų, esančių Gynėjų g. 16, Vilniuje, subnuomos laikotarpis nebuvo konkrečiai apibrėžtas, išskyrus sąlygą, kad subnuomos laikotarpis yra ne trumpesnis nei vieneri metai, ir priklausė nuo datos, kai subnuomotojas praneš subnuomininkui apie subnuomos pasibaigimą. Teismas nurodė, kad 2008 m. birželio 2 d. subnuomotojas, vadovaudamasis sutarties 8.2 punktu, informavo atsakovą, jog ne vėliau kaip iki 2009 m. vasario 1 d. sudarys galimybę išsinuomoti ieškovui naujas patalpas, esančias Goštauto g. 40, Vilniuje. Teismas pažymėjo, kad subnuomos sutarties turinys patvirtina, kad patalpos, esančios Goštauto g. 40, Vilniuje, į kurias atsakovas turėjo išsikelti 2009 m. vasario 1 d., yra aprašomos taip – adresas Goštauto g. 40, Vilniuje, plotas apytikriai 250-400 kv. m., patalpos gali būti išdėstytos per du aukštus, patalpos turi atitikti subnuomos sutarties priedą Nr. 7. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, konstatavo, jog tokio patalpų aprašymo nepakanka, kad būtų identifikuotos konkrečios patalpos, nes nėra nurodytas unikalus patalpų numeris, jų aukštas bei tikslus plotas. Teismas pažymėjo, kad nors 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutarties 8.2 punktas numatė, jog A. Goštauto g. 40, Vilniuje, esančių patalpų aprašymas pateiktas prie sutarties esančiame priede Nr. 7, tačiau iš šio priedo taip pat negalima identifikuoti patalpų, jame kalbama tik apie jų įrengimą, be to, byloje nustatyta, jog naujųjų patalpų savininkas yra UAB „Baltic Property Trust“, o ne subnuomotojas UAB „BPT Asset Managament“, su kuriuo buvo sudaryta 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutartis. Teismas nurodė, kad susitarimas persikelti į neidentifikuotas naująsias patalpas, be to, jį sudarius ne su patalpų savininku ar jo atstovu, negali būti laikomas susitarimu dėl patalpų nuomos, atsižvelgiant į imperatyvias nuomos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Teismas pažymėjo, kad šią išvadą patvirtina ir tai, jog subnuomos sutarties 8.3. punktas nustatė, jog naujųjų patalpų suteikimas atsakovui buvo ieškovo teisė, bet ne pareiga.

10Teismas nurodė, kad atsakovas 2008 m. birželio 25 d. raštu informavo subnuomotoją, jog atsisako persikelti į ieškovo siūlomas patalpas Goštauto g. 40, Vilniuje, kadangi naujųjų patalpų plotas yra 283,53 kv.m., o tai iš esmės neatitiko subnuomos sutarties 8.2. punkto numatyto naujųjų patalpų dydžio, taip pat dėl to, jog ieškovo siūlomos patalpos nėra vienoje erdvėje, jos yra atskirtos bendromis patalpomis ir nesujungtos tiesiogiai; tai yra dvejos atskiros patalpos, todėl nėra tinkamos atsakovo veiklai.

11Teismas nurodė, kad į atsakovo 2008 m. birželio 25 d. raštą subnuomotojas atsakė tik 2008 m. rugsėjo 1 d. ir jau siūlė nuomotis alternatyvias patalpas, o ne pasiūlytas 2008 m. birželio 2 d. rašte. Teismas nurodė, kad 2008 m. rugsėjo 1 d. rašte atsakovui subnuomotojas pažymėjo, kad siūlomas naujųjų patalpų plotas yra 369 kv. m (iš jų penktame aukšte esančių patalpų plotas yra 347,65 kv. m., o pirmame aukšte – 21,35 kv. m), taigi pats subnuomotjas savo rašte pripažino, jog atsakovui siūlomos nuomotis patalpos nėra vienoje erdvėje ir siūlė nuomotis patalpas, esančias skirtinguose aukštuose, o ne esančias keliuose, vienas po kitu esančiuose aukštuose, kaip buvo sutarta. Dėl to teismas konstatavo, kad nors šalys subnuomos sutarties 8.2 punktu susitarė, jog patalpos gali būti išdėstytos per kelis aukštus, tačiau iš šios nuostatos negalima spręsti, jog šalys susitarė dėl patalpų, esančių skirtinguose pastato aukštuose. Teismas pažymėjo, kad po 2008 m. birželio 25 d. rašto subnuomotojas siūlė atsakovui nuomotis tik alternatyvias patalpas.

12Teismas nurodė, kad 2008 m. spalio 28 d. raštu atsakovas pareiškė, jog jam nebuvo pasiūlytos sutarties sąlygas, jo lūkesčius, poreikius ir vykdomos veiklos specifiką atitinkančios naujos patalpos.

13Teismas atsižvelgė į tai, jog atsakovas yra draudimo kompanija, todėl sutiko, jog atsakovo nuomojamos patalpos turi atitikti veiklos specifiką, jo verslo poreikius ir laiko pagrįstu atsakovo atsisakymą persikelti į patalpas Goštauto g 40, Vilnius.

14Teismas nurodė, kad tolesnis šalių susirašinėjimas patvirtina, jog subnuomotojas siūlė atsakovui likti subnuomojamose patalpose Gynėjų g. 16, Vilniuje, tačiau visiškai naujomis nuomos sutarties sąlygomis – ne ilgiau kaip iki 2010 m. sausio 1 d., be to, su sąlyga, kad išsikraustyti iš patalpų tokiu atveju atsakovas turėtų per tris mėnesius nuo subnuomotojo pranešimo. Teismas pažymėjo, kad su tokiomis, iš esmės bloginančiomis subnuomininko padėtį, sąlygomis atsakovas nesutiko. Teismo nuomone, šis šalių susirašinėjimas patvirtina, jog šalys vedė derybas dėl naujos nuomos sutarties sudarymo, tačiau šalims nepavyko susitarti dėl nuomos esminių sąlygų, todėl naujos nuomos sutarties nepavyko sudaryti. Teismas pažymėjo, kad šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas, be to, ieškovas neįrodė, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai. Teismas pažymėjo, kad ne tik subnuomotojo 2008 m. birželio 2 d. pranešimas dėl patalpų atlaisvinimo, bet ir derybos dėl naujos nuomos sutarties sudarymo patvirtina, jog pats subnomuotojas laikė, kad 2007 m. lapkričio 2 d. subnuomos sutartis nutraukta nuo 2009 m. vasario 1 d.

15Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog, šalims nepasiekus susitarimo, atsakovas 2008 m. spalio 27 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 81027-52 su UAB „Nekilnojamojo turto gama“ dėl patalpų, esančių Lvovo g. 25, nuomos, tačiau 2008 m. lapkričio 24 d. raštu šią sutartį nutraukė ir sumokėjo UAB „Nekilnojamojo turto gama“ 12 400 Lt su sutarties nutraukimu susijusių nuostolių. Teismo teigimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog atsakovas elgėsi sąžiningai ir turėjo ketinimus pratęsti subnuomos santykius su subnuomotoju dėl patalpų Gynėjų g. 16, Vilniuje, nuomos tomis pačiomis sąlygomis. Teismas pažymėjo, kad šalių susirašinėjimas po 2008 m. birželio 2 d. subnuomotojo rašto dėl patalpų, esančių Gynėjų g. 16, Vilniuje, atlaisvinimo, tik patvirtina, jog sudarydamos 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutartį šalys nenusprendė, kokios konkrečios patalpos turėtų būti perduotos subnuomininkui. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, jog net ir derantis dėl 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos sutarties pratęsimo ar naujos sutarties dėl tų pačių patalpų nuomos sudarymo, subnuomotojas neatšaukė savo 2008 m. birželio 2 d. pranešimo dėl patalpų atlaisvinimo (dėl subnuomos sutarties nutraukimo), taigi nuo 2009 m. vasario 1 d. 2007 m. lapkričio 1 d. šalių sudaryta subnuomos sutartis buvo nutraukta rašytiniu pranešimu subnuomotojo iniciatyva sutarties 8.2 punkto pagrindu.

16Teismas nurodė, kad antstolio R. Vasiliausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, jog 2009 m. sausio 30 d. patalpos buvo atlaisvintos ir grąžintos subnuomotojui.

17Teismas pažymėjo, kad 2009 m. vasario 6 d. raštu subnuomotojas nurodė, jog atsakovas teisės nutraukti sutartį nebuvo įgijęs ir atitinkamai neturėjo teisės tiesiog išsikraustyti iš patalpų, Gynėjų g. 16, Vilniuje, ir toliau nebevykdyti sutarties, todėl subnuomotojas remdamasis sutarties specialiųjų sąlygų 8.2 punktu ir sutarties bendrųjų sąlygų 15.2.5 punktu, nuo 2009 m. vasario 17 d. nutraukė sutartį dėl atsakovo padaryto esminio sutarties pažeidimo. Teismas konstatavo, kad toks pranešimas neturi teisinės reikšmės, kadangi 2008 m. birželio 2 d. pranešimo dėl patalpų, esančių Gynėjų g. 16, Vilniuje, atlaisvinimo nuo 2009 m. vasario 1 d. subnuomotojas neatšaukė, todėl subnuomos santykiai tarp šalių nutrūko nuo 2009 m. vasario 1 d., pagrindinės sutarties dėl patalpų, esančių Goštauto g. 40, Vilniuje, šalys nesudarė, todėl prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė, o subnuomos santykių patalpose Gynėjų g. 16, Vilniuje, pratęsti nepavyko nesusitarus dėl esminių naujos nuomos sutarties sąlygų.

18Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas, nes ieškovas neįrodė būtinų civilinės atsakomybės sąlygų atsakovo sutartinei atsakomybei kilti.

19Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „BPT Optima Retail“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

201. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „BPT Asset Management“ susitarė dėl patalpų subnuomos VC VERTAS, tačiau ji neturėjo įgalinimų susitarti dėl tolesnės nuomos kitame verslo centre, esančiame Goštauto g, 40, Vilniuje, kadangi minėta įmonė sutarties sudarymo metu nebuvo šių patalpų savininkė. UAB „BPT Asset Management“ tarėsi su atsakovu dėl tolesnės patalpų, esančių VC Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos turėdama visus to verslo centro savininko UAB „Baltic Property Trust“ įgaliojimus – 2006 m. sausio 3 d. turto valdymo sutartį, kuria UAB „Baltic Property Trust“ paskyrė UAB „BPT Asset Management“ jai priklausančio verslo centro valdytoja ir šios sutarties nuorašas buvo pateiktas teismui. Be to, nei viena BPT grupės įmonė, dalyvaujanti byloje, niekada neginčijo įgaliojimų nebuvimo ar viršijimo sudarant sutartį.

212. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad sutartyje subnuomos laikotarpis nebuvo konkrečiai apibrėžtas. Sutarties specialiųjų sąlygų 5 punkte nurodyta, jog patalpų subnuomos terminas yra 5 metai (nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2012 m. lapkričio 1 d.) ir šalys susitarė, jog šis terminas nenutrūks dėl atsakovo išsikėlimo į patalpas, esančias VC Goštauto g. 40, Vilniuje, bei nebus sustabdomas išsikėlimo darbu laikotarpiu.

223. Teismas nepagrįstai subnuomotojo įspėjimą atsakovui apie persikėlimą į naująsias patalpas nuo 2009 m. vasario 1 d. aiškino kaip sutarties nutraukimą. Šalys susitarė, jog atsakovo atsisakymas išsikelti į naująsias patalpas ir/ar vėlavimas/vengimas pasirašyti specialiųjų sąlygų (sutarties) pakeitimą yra pagrindas nutraukti sutartį subnuomotojo iniciatyva sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 punkte nustatyta tvarka, t. y. tik tuo atveju, kai atsakovas atsisako išsikelti į naująsias patalpas, subnuomotojas įgyja teisę nutraukti sutartį vienašališkai.

234. Teismas nepagrįstai atsisakė laikyti sutartį susitarimu dėl naujųjų patalpų nuomos, kadangi šalys neidentifikavo patalpų. Teismas, vertindamas sutartį, neatsižvelgė į tikruosius šalių ketinimus ir vertino rašytinius įrodymus formaliai, nepagristai siaurindamas CK 6.477 straipsnio 3 dalies turinį. Be to, susitarti, kokios konkrečiai patalpos bus nuomojamos VC Goštauto g. 40, Vilniuje, jei atsakovui tektų ten persikelti, sutarties pasirašymo metu buvo neįmanoma, nes VC nuomininkai keičiasi, o laikyti patalpas tuščias iki atsakovo galimo įsikėlimo būtu buvę ekonomiškai netikslinga.

245. Teismas nepagrįstai atsakovo atsisakymą persikelti į naująsias patalpas laikė pagristu dėl naujųjų patalpų neatitikimo atsakovo verslo poreikiams ir vykdomos veiklos specifikos. Teismas tokias išvadas padarė nesant teisinio pagrindo ir įrodymų. Ieškovo pasiūlytos VC patalpos, esančios Goštauto g. 40, Vilniuje, pilnai atitiko sutartį.

256. Teismas nepagrįstai nurodė, jog tai, kad buvo sudarytas susitarimas su trečiuoju asmeniu dėl alternatyvių patalpų nuomos dar tuo laikotarpiu, kada vyko derybos su subnuomotoju, nelaikytina atsakovo nesąžiningumu. Nesuprantami teismo argumentai, jog tai, kad jau 2008 m. rugpjūčio mėnesį atsakovas pradėjo derybas dėl alternatyvių patalpų nuomos VC Vilniaus verslo uostas, adresu Lvovo g. 25, Vilniuje, neįrodo atsakovo nesąžiningumo. Akivaizdu, jog interesų tęsti nuomos santykius su subnuomotoju ar persikelti į naująsias patalpas atsakovas jau tuo metu neturėjo. Tai, jog atsakovas 2008 m. lapkričio 24 d. nutraukė sutartį dėl patalpų nuomos VC Vilniaus verslo uostas ir sumokėjo netesybas neįrodo atsakovo sąžiningumo.

267. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė būtinų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų.

27Tretieji asmenys UAB „Baltic Property Trust“, UAB „BPT Asset Managament“ pateikė apeliacinės instancijos teismui pareiškimą, kuriuo prisidėjo prie apeliacinio skundo.

28Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, jais vadovaujantis apeliacinio skundo nėra pagrindo tenkinti, pirmosios instancijos teismo išvados dėl ieškinio atmetimo yra pagrįstos, todėl apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies.

30Byloje nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 1 d. atsakovas ir tretysis asmuo UAB BPT Asset Managament“ (subnuomotojas) sudarė subnuomos sutartį Nr. V19/2007 dėl 357,89 kv. m. patalpų, esančių VC VERTAS (verslo centras VERTAS) pastato, Gynėjų g. 16, Vilniuje, 14 aukšte bei parkavimo vietų subnuomos.

31Subnuomos sutartyje nustatyta, kad atsakovas sunuomotojo prašymu savo sąskaita išsikels į sunuomotojo nurodytas VC (verslo centro) patalpas, esančias Goštauto g. 40, Vilniuje, atitinkančias subnuomos sutartyje nustatytas sąlygas, bet ne anksčiau kaip praėjus vienerių metų terminui nuo patalpų subnuomos pradžios. Šiuo atveju subnuomotojas pateikia atsakovui rašytinį pranešimą, nurodydamas datą, kurią patalpos turi būti atlaisvintos ir grąžintos subnuomotojui. Toks rašytinis sunuomotojo pranešimas turi būti įteiktas ne vėliau kaip likus 6 (šešiems) mėnesiams iki pranešime nurodytos datos, kurią patalpos turi būti atlaisvintos ir grąžintos subnuomotojui (subnuomos sutarties specialiųjų sąlygų 8.2 punktas).

32Subnuomotojas, vadovaudamasis subnuomos sutarties specialiųjų sąlygų 8.2 punktu, 2008 m. birželio 2 d. raštu pranešė, jog ne vėliau kaip iki 2009 m. vasario 1 d. sudarys galimybę atsakovui išsinuomoti naujas patalpas, esančias adresu A. Goštauto g. 40, Vilnius.

332008 m. birželio 20 d. atsakovui buvo pateikta informacija apie patalpas, esančias pastato Goštauto g. 40, Vilnius, 5 (penktame) aukšte (sunuomotojo 2008 m. birželio 20 d. el. laiškas). Atsakovas, gavęs informaciją apie siūlomas patalpas, 2008 m. birželio 25 d. raštu „Dėl Jūsų 2008 m. birželio 2 d. pranešimo dėl naujų patalpų suteikimo“ pranešė subnuomotojui, jog siūlomos patalpos neatitinka subnuomos sutarties sąlygų bei atsakovo verslo poreikių.

34Subnuomotojas, gavęs atsakovo 2008 m. birželio 25 d. raštą, žodžiu pripažino, jog siūlomos patalpos pastato Goštauto g. 40, Vilnius, 5 aukšte neatitinka subnuomos sutarties sąlygų. Po 2008 m. birželio 25 d. subnuomotojas siūlė atsakovui nuomotis alternatyvias patalpas. Atsakovas atsisakė keltis į subnuomotojo siūlomas patalpas. Šalims nepavyko susitarti dėl naujų nuomos esminių sąlygų, todėl atsakovas pranešė subnuomotojui, jog į siūlomas patalpas nesikels ir iki 2009 m. vasario 1 d. atlaisvins bei grąžins patalpas subnuomotojui.

35Byloje nustatyta, kad atsakovo atstovės 2008 m. spalio 27 d. elektroniniame laiške subnuomotojui UAB „BPT Asset Management“ nurodyta: „esama situacija nėra džiuginanti, nes mums (atsakovui) vis dėl to teks palikti esamas patalpas nežiūrint jūsų (subnuomotojo) ir mūsų (atsakovo) pastangų, kad dabar tikimės gražiai atsisveikinti, kad kaip tarėmės lauksiu iš jūsų pasiūlymo dėl sutarties nutraukimo, kad mūsų pasiūlymas – 3 mėnesių kompensacija, kas yra beveik 100 000 Lt“ (t. 1, b.l. 162).

362009 m. sausio 30 d. patalpos buvo atlaisvintos ir grąžintos subnuomotojui.

37Subnuomotojas 2009 m. vasario 6 d. raštu pranešė atsakovui, kad subnuomos sutartį nutraukia nuo 2009 m. vasario 17 d.

382009 m. kovo 10 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kurios 1 punkte nurodyta, jog UAB „BPT Asset Managament“ (subnuomotojas) ir UAB „Baltic Property Trust“ (tretysis asmuo) perleidžia UAB „BPT Optima Retail“ (ieškovui) reikalavimo teisę, kylančią iš subnuomos sutarties (2007 m. lapkričio 11 d. Nr. V19/2007), gauti bet kokių nuostolių, susijusių su sutarties nutraukimu ir/arba netinkamu vykdymu, atlyginimą (įskaitant, bet neapsiribojant, subnuomos sutartyje nustatytas netesybas, visas būsimas negautas ar sumažėjusias pajamas iš nuomos veiklos, nuomininko pakeitimo kaštus ir pan.).

39Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsakovo atsisakymą keltis į naująsias patalpas laikė pagrįstu ne tik dėl to, jog šios patalpos neatitiko atsakovo verslo poreikių bei vykdomos veiklos specifikos, bet ir todėl, jog jos neatitiko subnuomos sutarties sąlygų.

40Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje svarbūs bei reikšmingi minėtos ginčo subnuomos sutarties aiškinimo, vykdymo bei nutraukimo klausimai.

41Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas patvirtino, kad subnuomos sutartį parengė subnuomotojas. CK 6.193 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad sutarties sąlygas pasiūlė subnuomotojas ir tokias sąlygas priėmė atsakovas.

422008 m. birželio 2 d. raštu dėl išsikėlimo iš subnuomojamų patalpų subnuomotojas atsakovui nepasiūlė konkrečių patalpų. 2008 m. birželio 20 d. raštu gavęs pasiūlymą dėl patalpų, esančių Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos atsakovas nedelsiant 2008 m. birželio 25 d. raštu informavo apie šių patalpų neatitikimus subnuomos sutarties sąlygoms bei atsakovo poreikiams, taip pat prašė informuoti, jei subnuomotojas neturi galimybės pasiūlyti tinkamų patalpų.

43Subnuomotojo elgesys, t. y. tai, jog po 2008 m. birželio 25 d. subnuomotojas siūlė atsakovui nuomotis tik alternatyvias patalpas, patvirtina, jog pats subnuomotojas pripažino, jog jo pasiūlytos patalpos neatitiko subnuomos sutarties sąlygų.

44Subnuomotojo siūlymas nuomotis papildomas 21,35 kv. m. patalpas pastato VC Goštauto g. 40, Vilniuje, pirmame aukšte atsakovui negalėjo būti priimtinas. Apelianto pateiktas subnuomos sutarties aiškinimas, jog siūlymas nuomotis patalpas, esančias vieno pastato pirmame ir penktame aukštuose, nereiškia subnuomos sutarties pažeidimo, yra nepagrįstas. Aiškinant sutartis būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, t. y. subnuomos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu.

45Atsakovas neginčijo subnuomotojo pasiūlytų patalpų įrengimo atitikimo subnuomos sutarties 7 priedui, tačiau tai nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, sprendžiant, ar subnuomotojas pasiūlė subnuomos sutarties sąlygas atitinkančias patalpas.

46Vadovaujantis CK 1.136 straipsniu, civilinės teisės ir pareigos atsiranda CK ir kitų įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nėra įstatymų numatyti, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas; civilinės teisės ir pareigos taip pat atsiranda iš CK ir kitų įstatymų numatytų sutarčių ir kitokių sandorių, taip pat nors įstatymų ir nenumatytų, bet jiems neprieštaraujančių sandorių. Šalių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindu jis gali būti tik tuo atveju, jeigu jis neprieštarauja įstatymui, taip pat CK 1.5 straipsnio reikalavimams. Kai įstatymai nedraudžia civilinių teisinių santykių subjektams šalių susitarimu nusistatyti tarpusavio teisių ir pareigų, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Susitarimas tarp šalių dėl naujųjų patalpų nuomos, nurodytos subnuomos sutartyje, tiesiogiai nėra numatytas įstatymo, tačiau jam neprieštarauja. Kadangi subnuomos sutartyje naujosios patalpos nėra konkrečiai identifikuotos, atsakovo pareiga persikelti į naująsias patalpas nėra besąlyginė. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams neprieštarauja tik toks šalių susitarimas dėl naujųjų patalpų, pagal kurį atsakovui turi būti perduotos jo poreikius atitinkančios patalpos. Bylos duomenys patvirtina, kad subnuomotojas nepasiūlė visiškai atsakovo poreikius bei veiklos specifiką atitinkančių patalpų.

47Siekiant teisingai kvalifikuoti sutartinius santykius, sutartis turi būti aiškinama, nustatant tikruosius jos dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, sudarymo aplinkybes. Tokios sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės nustatytos CK 6.193-6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse kasacine tvarka išnagrinėtose bylose (2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Auksinis varnas“ v. AB „Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Cetarium“, UAB „Ortofina“ ir R. G. K., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB ( - ) v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-/203/2007; 2008 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008 ir kt.). Atsakovo ketinimus sudarant subnuomos sutartį atitinka tik toks susitarimas, kuriuo atsakovo pareiga persikelti į siūlomas patalpas atsiranda tik tuomet, jei patalpose atsakovas galėtų vykdyti savo įprastinę veiklą ir siūlomos patalpos būtų analogiškos patalpoms.

48Atsakovas teikia draudimo paslaugas, todėl jo veiklai taikomi padidinto saugumo standartai ir užtikrinant klientų patikėtos informacijos, žalų bylose esančių duomenų konfidencialumą. Dėl saugumo reikalavimų patalpose, kuriose atsakovas vykdo veiklą, draudžiamos bevielio ryšio technologijos, dėl ko atsakovui itin svarbu, jog veikla būtų vykdoma vienoje erdvėje, ir kad tokius reikalavimus patalpos atitiktų. Vien tik palyginus atsakovo subnuomotų patalpų planą su sunuomotojo pasiūlytų patalpų, esančių pastato Goštauto g. 40, Vilniuje, 5 aukšte, planu akivaizdu, jog subnuomotojo pasiūlytos patalpos atsakovo poreikių bei lūkesčių neatitiko. Kaip minėta, tai, kad subnuomotojo pasiūlytos patalpos pastato Goštauto g. 40, Vilniuje, 5 aukšte neatitinka atsakovo poreikių, buvo nurodyta nedelsiant 2008 m. birželio 25 d. atsakovo rašte. Po 2008 m. birželio 25 d. subnuomotojas siūlė tik alternatyvias patalpas, taip patvirtindamas, jog visiškai subnuomos sutarties sąlygas atitinkančių patalpų nepasiūlė.

49Apeliaciniame skunde nurodyti apelianto argumentai dėl tariamo atsakovo nesąžiningumo, vedant derybas su kitu asmeniu dėl patalpų, esančių verslo centre „Vilniaus verslo uostas“, kas apelianto nuomone, reiškia, jog atsakovas neturėjo intereso persikelti į naująsias patalpas, atmestini kaip nepagrįsti.

50Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas visą laiką elgėsi sąžiningai, atsižvelgiant į faktines aplinkybes. Terminas dėl išsikėlimo į kitas patalpas baigėsi 2009 m. vasario 1 d., subnuomotojas turėjo tik teisę, bet ne pareigą pasiūlyti naująsias patalpas, subnuomos sutarties sąlygas atitinkančių patalpų subnuomotojas nepasiūlė, bet žadėjo išnuomoti kitas, atsakovo lūkesčius ir poreikius atitinkančias alternatyvias patalpas.

51Atsakovo derybos dėl patalpų nuomos su kitais patalpų savininkais buvo neišvengiamos (atsakovui norint apskritai toliau vykdyti veiklą) bei atitiko sąžiningumo bei protingumo principus. Subnuomotojas jokios pareigos pasiūlyti naujas patalpas atsakovui neturėjo. Artėjo patalpų subnuomos termino pabaiga, o subnuomotojas subnuomos sutarties sąlygų bei atsakovo poreikių atitinkančių patalpų nepasiūlė. 2008 m. birželio 20 d. raštu gavęs pasiūlymą dėl patalpų VC Goštauto g. 40, Vilniuje, nuomos, atsakovas nedelsiant 2008 m. birželio 25 d. raštu informavo apie šių patalpų neatitikimus subnuomos sutarties sąlygoms bei atsakovo poreikiams, taip pat prašė informuoti, jei subnuomotojas neturi galimybės pasiūlyti patalpų. Šalių elektroninis susirašinėjimas patvirtina, jog po 2008 m. birželio 25 d. šalys aiškinosi tik apie galimybes išsinuomoti patalpas VC VERTAS Gynėjų g. 16, Vilniuje, t. y. subnuomotojas savo elgesiu patvirtino, jog subnuomos sąlygas atitinkančių patalpų VC Goštauto g., 40, Vilniuje, pasiūlyti negali. Atsakovas, žinodamas, jog 2009 m. vasario 1 d. turės atlaisvinti patalpas, neturėdamas patalpų, kuriuose vykdys savo veiką (subnuomotojo 2008 m. birželio 2 d. raštas nebuvo atšauktas), taip pat neturėdamas jokių garantijų, jog subnuomotojas patalpas išnuomos, prašė subnuomotojo pateikti oficialų atsakymą į 2009 m. birželio 25 d. raštą ir atsakymas buvo gautas tik 2008 m. rugsėjo 1 d. Šiame rašte išdėstyta subnuomotojo pozicija skyrėsi nuo jo veiksmų. Atsakovas buvo susitaręs su kitu asmeniu dėl patalpų nuomos nuo 2009 m. sausio 15 d., tačiau atsižvelgdamas į subnuomotojo pažadą išnuomoti patalpas VC VERTAS Gynėjų g. 16, Vilniuje, susitarė dėl galimybės nutraukti šią sutartį vienašališkai iki 2008 m. gruodžio 1 d. Patikėjęs subnuomotojo pažadu, jog atsakovui vis dėlto bus išnuomotos patalpos VC VERTAS Gynėjų g. 16, Vilniuje, atsakovas 2008 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. 903 nutraukė patalpų, esančių Lvovo g. 25, Vilniuje, nuomos sutartį, dėl ko privalėjo atlyginti nuomotojui sutartyje numatytus nuostolius. 2008 m. gruodžio 8 d. raštu subnuomotojas pranešė, jog patalpos VC VERTAS Gynėjų g. 16, Vilniuje, galėtų būti išnuomotos ne trumpiau kaip 3 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2010 m. balandžio 1 d., kad praėjus 3 mėnesių įspėjimo terminui, atsakovas turėtų nuomotis konkrečias patalpas, esančias VC Goštauto g. 40, Vilniuje, 2 aukšte. Tai, kad šios patalpos nebuvo tinkamai įrengtos, kad reikalinga jas atnaujinti, patvirtina 2008 m. gruodžio 8 d. rašto 5 punktas. Tuo tarpu patalpų, esančių VC pastato Goštauto g. 40, Vilniuje, 2 aukšte, 1 kv. m. kaina būtų tokia pati, kaip ir patalpų Gynėjų g., 16, Vilniuje, kaina. Subnuomotojo 2008 m. gruodžio 8 d. rašte nurodytos patalpų nuomos sąlygos atsakovui negalėjo būti priimtinos, neatitiko jo lūkesčių, poreikių ir veiklos specifikos, kas ir buvo nurodyta atsakovo 2008 m. gruodžio 10 d. rašte. Šalims nepavykus susitarti dėl naujų patalpų nuomos esminių sąlygų, subnuomotojas, nors derybos dėl subnuomos sutarties reikalavimų atitinkančių patalpų VC pastato, Goštauto g. 40, Vilniuje, 5 aukšte jau nebevyko, 2008 m. gruodžio 24 d. raštu pareikalavimo pasirašyti šių patalpų nuomos sutartį.

52Atsakovo atsisakymas keltis į subnuomotojo siūlomas patalpas buvo pagrįstas, nes šios patalpos neatitiko nei subnuomos sutarties reikalavimų, nei atsakovo poreikių. Atsakovas niekada nebuvo prisiėmęs pareigos sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos nuo 2009 m. vasario 1 d. vien tik subnuomotojo pasiūlytomis sąlygomis. Atsakovas nedelsiant informavo apie tokių sąlygų nepriimtinumą, todėl atsakovas negali būti atsakingas dėl ieškovo santykių su Citco Nederland B. V.

53Subnuomotojo reikalavimas atsakovui atlaisvinti patalpas nebuvo atšauktas, atsakovo jokie sutartiniai santykiai nesiejo nei su ieškovu, nei su Citco Nederland B. V., atsakovas nedalyvavo jokiose ieškovo ir Citco Nederland B. V. derybose dėl šių sutarčių pakeitimo. Šalių susirašinėjimas patvirtina, jog subnuomotojas nurodė lauksiąs atsakovo atsakymo dėl galimybės nuomotis patalpas VC Gynėjų g. 16, Vilniuje, jo nurodytomis sąlygomis ne ilgiau kaip iki 2008 m. gruodžio 19 d., todėl ieškinyje ir apeliaciniame skunde minimas ieškovo ir Citco Nederland B. V. nuomos sutarties pakeitimas 2008 m. gruodžio 22 d. negalėjo būti atliktas atsakovo interesais, tuo labiau atsakovas niekaip negalėjo įtakoti tokio susitarimo.

54Tačiau teisėjų kolegija pripažįsta kai kuriuos apeliacinio skundo argumentus pagrįstais.

55Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas pagal minėtą straipsnį nėra preziumuojamas, todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

56Prievolė atlyginti žalą atsiranda, jeigu būtų įvykdytos visos sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y. 1) atsakovas neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai; 2) yra padaryta žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) yra atsakovo kaltė.

57CK 6.200 straipsnis reglamentuoja sutarties vykdymo principus. Vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.).

58CK 6.253 straipsnis reglamentuoja civilinės atsakomybės netaikymą ar atleidimą nuo civilinės atsakomybės. Civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės CK 6.253 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, įskaitant dėl nukentėjusiojo kaltės.

59Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės (CK 6.259 str. 1 d.). CK 6.259 straipsnio 1 dalis taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl didelio neatsargumo prisidėjo prie prievolės nevykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti (CK 6.259 str. 2 d.).

60Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo subnuomos sutartis buvo nutraukta 2009 m. sausio 30 d. kai atsakovas išsikėlė iš subnuomojamų patalpų dėl subnuomotojo ir atsakovo mišrios kaltės.

61Teisėjų kolegijos nuomone, subnuomotojo kaltė pasireiškė veiksmais, kuriais subnuomotojas parengė sutartį ir pasiūlė nepakankamai aiškias sutarties sąlygas, pagal kurias nebuvo pakankamai aiškiai identifikuotos patalpos, į kurias turėtų persikelti atsakovas, nustatytas sutarties galiojimo terminas, apibrėžti sutarties keitimo, naujos sutarties sudarymo dėl atsakovo išsikėlimo į kitas patalpas klausimai.

62Tačiau pirmosios instancijos teismas, vertindamas subnuomos sutartį, neatsižvelgė į tikruosius šalių ketinimus ir vertino rašytinius įrodymus formaliai, nepagrįstai siaurindamas CK 6.477 straipsnio 3 dalies turinį. Sutarties pasirašymo metu atsakovas suprato, jog atsakovui po tam tikro laiko gali tekti išsikelti į kitas BPT grupės valdomo kito verslo centro patalpas, jeigu Citco Nederland B. V. išreikštų norą nuomotis patalpas VC VERTAS 14 aukšte. Atsakovo pareiškimas, jog jis supranta ir žino, kad subnuomotojas gali neturėti galimybės suteikti atsakovui patalpas visu nurodytu subnuomos laikotarpiu, įtvirtintas sutarties specialiųjų sąlygų 8.3 punkte.

63Abu verslo centrai, t.y. VC VERTAS ir VC Goštauto g. 40, Vilniuje, yra nuomojami suinteresuotiems asmenims. Susitarti, kokios konkrečiai patalpos bus nuomojamos VC Goštauto g. 40, Vilniuje, jei atsakovui tektų ten persikelti, sutarties pasirašymo metu buvo sudėtinga – VC nuomininkai keičiasi, o laikyti patalpas tuščias iki atsakovo galimo įsikėlimo būtų buvę ekonomiškai netikslinga. Šios aplinkybės buvo atsakovo suprastos sutarties sudarymo metu ir patvirtintos. Ikisutartinių derybų metu atsakovas aiškiai išdėstė savo poreikius dėl tolesnės nuomos – jis pasirinko tolesnę patalpų nuomą VC Goštauto g. 40, o ne Ozo g. 14, nors buvo svarstoma ir patalpų šiame centre alternatyva. Ši faktinė aplinkybė patvirtina tai, jog atsakovas buvo susipažinęs su galimų nuomos objektų dislokacija, biurų klase, įrengimo lygiu ir laikė tai pakankamomis prielaidomis susitarimui dėl tolesnės nuomos pasiekti.

64Šalys subnuomos sudarymo metu pagal susiklosčiusias aplinkybes pakankamai detaliai apibrėžė naująsias patalpas – sutarties specialiųjų sąlygų 8.2 punkte buvo numatyta, jog naujųjų patalpų plotas apytikriai bus 350-400 kv. m. Atsakovas sutiko, jog naujosios patalpos gali būti išdėstytos per 2 (du) atitinkamo pastato aukštus. Patalpų įrengimo lygis, komunikacijos, parkavimo aikštelių skaičius ir kitų parametrų aprašymas pateiktas sutarties priede Nr. 7.

65Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo kaltė pasireiškė veiksmais, kuriais atsakovas priėmė subnuomotojo pasiūlytas nepakankamai aiškias sutarties sąlygas, pasirašė sutartį, nors turėjo galimybę pasinaudoti tinkamomis teisininkų paslaugomis dėl tiksliai apibrėžtų subnuomos sutarties sąlygų nustatymo. Atsakovo mišrią kaltę dėl sutarties nutraukimo patvirtina ir paties atsakovo atstovės 2008 m. spalio 27 d. elektroninis laiškas subnuomotojui, kuriuo siūloma 100 000Lt kompensacija dėl sutarties nutraukimo šalių sutarimu. Šios aplinkybės atsakovas neginčijo ir bylos teisminio nagrinėjimo metu.

66Teisėjų kolegija sprendžia, kad subnuomininko ir atsakovo mišri kaltė taip pat pasireiškė abiejų sutarties šalių nepakankamu bei netinkamu bendradarbiavimu, kooperavimusi, nesiėmus priemonių bei veiksmų tinkamai apibrėžti sutarties sąlygas bei jas vykdyti. Tai patvirtina į bylą pateikti sutarties šalių raštai dėl sutarties vykdymo.

67Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, privalo sumokėti kitai šaliai sutartyje ar įstatyme nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius (mokėti kompensaciją). Netesybų ir nuostolių atlyginimo dydis gali būti mažinamas, esant mišriai šalių kaltei dėl sutarties nutraukimo. Nuostoliai atlyginami tiek, kiek jų nekompensuoja netesybos.

68Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo atstovės 2008 m. spalio 27 d. elektroniniu laišku subnuomotojui pasiūlyta 100 000 Lt kompensacijos suma atitinka subnuomos sutarties šalių, subnuomotojo ir subnuomininko (atsakovo) mišrios kaltės dėl sutarties nutraukimo proporcingumą (kaltės dalį) ir netesybų bei nuostolių atlyginimo sumą, kurią turi atsakovas sumokėti subnuomotojui ar jo teisių perėmėjui dėl sutarties nutraukimo esant mišriai šalių kaltei.

69Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl visiško ieškinio atmetimo nėra pagrįstos, ieškinys pagrįstas bei tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo ieškovui 100 000 Lt netesybų ir nuostolių atlyginimo.

70Pirmosios instancijos teismas kaip viena iš ieškinio atmetimo motyvų nurodė netinkamą atstovavimo faktą, t. y. kad subnuomos sutartimi viena iš BPT grupės įmonių UAB „BPT Asset Managament“ susitarė dėl patalpų subnuomos VC VERTAS, tačiau ji neturėjo įgalinimų susitarti dėl tolesnės nuomos kitame verslo centre Goštauto g. 40, Vilniuje, kadangi minėta įmonė sutarties sudarymo metu nebuvo šių patalpų savininkė. Vadovaujantis CK 6.477 straipsnio 4 dalimi subnuomotoju gali būti išnuomojamo daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai arba to daikto savininkas.

71Bylos duomenys patvirtina, kad VC VERTAS savininkė UAB „BPT Optima Retail“, Goštauto g. 40, Vilniuje, savininkė UAB „Baltic Property Trust“ ir UAB BPT Asset Managament yra Baltic Property Trust (toliau – BPT) įmonių grupės bendrovės, valdančios Lietuvoje verslo bei prekybos ir paslaugų centrų tinklą (BIG, EUROPA, MOLAS, VERTAS ir kt.). Viena iš pagrindinių BPT įmonių grupės veiklos krypčių – patalpų nuoma verslo subjektams. Visų BPT grupės įmonių turto valdymas (pirkimas-pardavimas, nuoma ir pan.) yra pavestas UAB „BPT Asset Managament, bendrovė kitų BPT įmonių vardu sudaro/keičia/pratęsia joms priklausančių nekilnojamojo turto objektų nuomos sutartis. Nagrinėjamo ginčo atveju, UAB „BPT Asset Managament“ tarėsi su atsakovu dėl tolesnės patalpų nuomos VC Goštauto g. 40, Vilniuje, turėdama visus to centro savininko UAB „Baltic Property Trust“ įgaliojimus. Į bylą pateiktas minėtų bendrovių 2006 m. sausio 3 d. sudarytas Turto valdymo sutarties, kuria UAB „Baltic Property Trust“ paskyrė UAB BPT Asset Management jai priklausančio verslo centro valdytoja, išrašas. Su apeliaciniu skundu į bylą pateikta BPT grupės įmonių valdomų verslo centrų schema ir pateikti į bylą duomenys apie teisinius santykius tarp bendrovių, kurie buvo pagrįsti į bylą pateiktais leistinais rašytiniais įrodymais (t.3, b.l. 175, 76-83 ir kt.) patvirtina, jog įmonės, sudarydamos sandorius viena kitos vardu, neperžengė suteiktų įgaliojimų ribų ir atstovavo viena kitą tinkamai. Pažymėtina, jog nei viena BPT įmonė, dalyvaujanti byloje, niekada neginčijo įgaliojimų nebuvimo/viršijimo, sudarant sutartį. Todėl pirmosios instancijos teismo argumentas, jog UAB „BPT Asset Management“ neturėjo įgaliojimų susitarti dėl patalpų nuomos VC Goštauto g. 40, Vilniuje, yra nepagrįstas ir neatitinkantis į bylą pateiktų įrodymų.

72Minėta, kad 2009 m. kovo 10 d. reikalavimų perleidimo sutartimi UAB BPT Asset Management (subnuomotojo) ir UAB „Baltic Property Trust“ reikalavimai, kildinami iš subnuomos sutarties, perleisti ieškovui UAB „BPT Optima Retail“.

73Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkintinas iš dalies ir priteistina iš atsakovo ieškovui 100 000 Lt netesybų ir nuostolių atlyginimo.

74Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo ieškovui 3 000 Lt žyminio mokesčio išlaidų pirmosios instancijos teisme.

75Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo ieškovui 2 000 Lt išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo, nepriteisiant iš ieškovo atsakovui išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

76Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą 26,85 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme.

77Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo ieškovui 3 000 Lt žyminio mokesčio išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

78Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą 3,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

79Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie šalių išlaidas advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

80Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

81Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

82Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ieškovui UAB „BPT Optima Retail“ 100 000 Lt (vieną šimtą tūkstančių litų) netesybų bei nuostolių atlyginimo, 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) žyminio mokesčio, 2 000 Lt (du tūkstančius litų) išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti ir į valstybės biudžetą 26,85 Lt (dvidešimt šešis litus aštuoniasdešimt penkis centus) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Kitą ieškinio dalį atmesti.

83Priteisti iš atsakovo Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag ieškovui UAB „BPT Optima Retail“ 3 000 (tris tūkstančius litų) žyminio mokesčio apeliacinės instancijos teisme išlaidų ir į valstybės biudžetą 3,10 Lt (tris litus dešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „BPT Optima Retail“ 2009 m. kovo 24 d. kreipėsi į teismą... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu nusprendė... 5. Teismas nurodė, kad nors nagrinėjant bylą iš esmės ieškovo atstovai... 6. Teismas nurodė, kad į bylą pateikta 2007 m. lapkričio 1 d. subnuomos... 7. Teismas nurodė, kad subnuomos sutarties 8.2 punktu subnuomininkas... 8. Teismas šalių sudarytos subnuomos sutarties 8.2 punkto dalyje dėl patalpų... 9. Teismas nurodė, kad, kaip matyti iš šalių sudarytos subnuomos sutarties,... 10. Teismas nurodė, kad atsakovas 2008 m. birželio 25 d. raštu informavo... 11. Teismas nurodė, kad į atsakovo 2008 m. birželio 25 d. raštą subnuomotojas... 12. Teismas nurodė, kad 2008 m. spalio 28 d. raštu atsakovas pareiškė, jog jam... 13. Teismas atsižvelgė į tai, jog atsakovas yra draudimo kompanija, todėl... 14. Teismas nurodė, kad tolesnis šalių susirašinėjimas patvirtina, jog... 15. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog, šalims nepasiekus... 16. Teismas nurodė, kad antstolio R. Vasiliausko faktinių aplinkybių... 17. Teismas pažymėjo, kad 2009 m. vasario 6 d. raštu subnuomotojas nurodė, jog... 18. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad ieškinys atmestinas, nes... 19. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „BPT Optima Retail“ prašo apeliacinės... 20. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad UAB „BPT Asset Management“ susitarė... 21. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad sutartyje subnuomos laikotarpis nebuvo... 22. 3. Teismas nepagrįstai subnuomotojo įspėjimą atsakovui apie persikėlimą... 23. 4. Teismas nepagrįstai atsisakė laikyti sutartį susitarimu dėl naujųjų... 24. 5. Teismas nepagrįstai atsakovo atsisakymą persikelti į naująsias patalpas... 25. 6. Teismas nepagrįstai nurodė, jog tai, kad buvo sudarytas susitarimas su... 26. 7. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė būtinų atsakovo... 27. Tretieji asmenys UAB „Baltic Property Trust“, UAB „BPT Asset... 28. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Länsförsäkringar Sak... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 30. Byloje nustatyta, kad 2007 m. lapkričio 1 d. atsakovas ir tretysis asmuo UAB... 31. Subnuomos sutartyje nustatyta, kad atsakovas sunuomotojo prašymu savo... 32. Subnuomotojas, vadovaudamasis subnuomos sutarties specialiųjų sąlygų 8.2... 33. 2008 m. birželio 20 d. atsakovui buvo pateikta informacija apie patalpas,... 34. Subnuomotojas, gavęs atsakovo 2008 m. birželio 25 d. raštą, žodžiu... 35. Byloje nustatyta, kad atsakovo atstovės 2008 m. spalio 27 d. elektroniniame... 36. 2009 m. sausio 30 d. patalpos buvo atlaisvintos ir grąžintos subnuomotojui.... 37. Subnuomotojas 2009 m. vasario 6 d. raštu pranešė atsakovui, kad subnuomos... 38. 2009 m. kovo 10 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kurios 1 punkte... 39. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai atsakovo atsisakymą keltis... 40. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje svarbūs bei reikšmingi... 41. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovo atstovas patvirtino, kad... 42. 2008 m. birželio 2 d. raštu dėl išsikėlimo iš subnuomojamų patalpų... 43. Subnuomotojo elgesys, t. y. tai, jog po 2008 m. birželio 25 d. subnuomotojas... 44. Subnuomotojo siūlymas nuomotis papildomas 21,35 kv. m. patalpas pastato VC... 45. Atsakovas neginčijo subnuomotojo pasiūlytų patalpų įrengimo atitikimo... 46. Vadovaujantis CK 1.136 straipsniu, civilinės teisės ir pareigos atsiranda CK... 47. Siekiant teisingai kvalifikuoti sutartinius santykius, sutartis turi būti... 48. Atsakovas teikia draudimo paslaugas, todėl jo veiklai taikomi padidinto... 49. Apeliaciniame skunde nurodyti apelianto argumentai dėl tariamo atsakovo... 50. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas visą laiką elgėsi sąžiningai,... 51. Atsakovo derybos dėl patalpų nuomos su kitais patalpų savininkais buvo... 52. Atsakovo atsisakymas keltis į subnuomotojo siūlomas patalpas buvo pagrįstas,... 53. Subnuomotojo reikalavimas atsakovui atlaisvinti patalpas nebuvo atšauktas,... 54. Tačiau teisėjų kolegija pripažįsta kai kuriuos apeliacinio skundo... 55. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės... 56. Prievolė atlyginti žalą atsiranda, jeigu būtų įvykdytos visos sąlygos,... 57. CK 6.200 straipsnis reglamentuoja sutarties vykdymo principus. Vykdydamos... 58. CK 6.253 straipsnis reglamentuoja civilinės atsakomybės netaikymą ar... 59. Jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių... 60. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ginčo subnuomos sutartis buvo nutraukta... 61. Teisėjų kolegijos nuomone, subnuomotojo kaltė pasireiškė veiksmais,... 62. Tačiau pirmosios instancijos teismas, vertindamas subnuomos sutartį,... 63. Abu verslo centrai, t.y. VC VERTAS ir VC Goštauto g. 40, Vilniuje, yra... 64. Šalys subnuomos sudarymo metu pagal susiklosčiusias aplinkybes pakankamai... 65. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo kaltė pasireiškė veiksmais,... 66. Teisėjų kolegija sprendžia, kad subnuomininko ir atsakovo mišri kaltė taip... 67. Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama sutartis, privalo sumokėti kitai... 68. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atsakovo atstovės 2008... 69. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 70. Pirmosios instancijos teismas kaip viena iš ieškinio atmetimo motyvų nurodė... 71. Bylos duomenys patvirtina, kad VC VERTAS savininkė UAB „BPT Optima... 72. Minėta, kad 2009 m. kovo 10 d. reikalavimų perleidimo sutartimi UAB BPT Asset... 73. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 74. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad... 75. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniais, sprendžia, kad... 76. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad... 77. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsniu, sprendžia, kad... 78. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 92, 96 straipsniais, sprendžia, kad... 79. Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nepateikti įrodymai apie šalių... 80. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 81. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą ir... 82. Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti iš atsakovo Länsförsäkringar Sak... 83. Priteisti iš atsakovo Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag...