Byla e2-1920-347/2015
Dėl skolos priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB ,,SEB bankas” ieškinį atsakovui E. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas AB ,,SEB bankas” ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. T. 932,33 Eur skolą, kurią sudaro 262,64 Eur kredito suma, 124,33 Eur palūkanos ir 545,36 Eur delspinigiai; 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,00 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad 2005-11-22 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 1448,10 Eur kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-11-21. Sutartyje buvo numatyta, kad atsakovui negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovas prievolių nevykdė. Ieškovas atsakovą įspėjo sutartimi numatyta tvarka. Atsakovui reikalavimo nevykdant, ieškovas nutraukė sutartį, atsakovas liko skolingas 932,33 Eur. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Teismas išsiuntė procesinius dokumentus ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau procesiniai dokumentai buvo grąžinti neįteikti, su žyma „grąžinimas siuntėjui; persikraustė“. Nustatyta, kad atsakovas pagal darbo sutartis Lietuvoje nedirba, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM išraše apie asmenį nurodyta, kad atsakovo deklaruota gyvenamoji vieta – Kėdainių r. sav.Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, procesinių dokumentų atsakovui įteikti kitu būdu neįmanoma, galimybės paskirti kuratorių taip pat nėra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 130 str., ieškovui prašant, procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie tai 2015-07-03 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje. Per nustatytą 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo dienos terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pratęsti nustatyto termino neprašė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2005-11-22 ieškovas AB „SEB bankas“ ir atsakovas E. T. sudarė vartojimo kredito sutartįNr. 1650518054273-07, kurios pagrindu ieškovas suteikė 1448,10Eur (5000,00 Lt) kreditą atsakovui, nustatant 60 mėn. kredito grąžinimo terminą (sutarties specialiosios dalies 2.1-2.2 p.). Ieškovas 2015-02-02 atsakovui išsiuntė įspėjimą apie netinkamą prievolės vykdymą ir nurodė iki 2015-03-05 padengti visus pradelstus mokėjimus, priešingu atveju sutartis bus laikoma nutraukta. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos 2015-05-18 pažymos ir ieškinyje nurodytų aplinkybių, atsakovas prievolės neįvykdė, ieškovas sutartį nutraukė. E. T. AB „SEB bankui“, pagal vartojimo kredito sutartįNr. 1650518054273-07, liko skolingas932,33 Eur. Atsakovas nurodytos skolos dydžio neginčijo, nepateikė įrodymų, kad yra tinkamai įvykdęs prievolę atsiskaityti už gautą kreditą.

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. ir 6.200 str. nuostatas kiekvienas asmuo privalo savo sutartines prievoles vykdyti tinkamai, sąžiningai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.63 str.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d.). Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d.). Iš ieškovo pateiktų įrodymų nustačius, kad atsakovas sutartinės prievolės grąžinti kreditą tinkamai neįvykdė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.213 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d, ieškovui AB „SEB bankas“ iš E. T. priteistina 262,64 Eur kredito suma, 124,33 Eur priskaičiuotos palūkanos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 545,36 Eur delspinigius už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas. Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

8Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti exofficio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 36,5 proc. metinę normą, paskaičiuota delspinigių suma (545,36Eur) apytikriai 1,5 karto viršija negrąžintos kredito dalies ir nesumokėtų palūkanų sumą (386,97Eur), tai, jog atsakovas yra iš dalies įvykdęs prievolę grąžinti kreditą (suteiktas iš viso 1448,10Eur kreditas, negrąžinta kredito dalis – 262,64Eur), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad galutinis kredito grąžinimo terminas baigėsi 2010-11-21, t. y., prieš daugiau nei ketverius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų tam, kad skola būtų išieškota anksčiau. Byloje yra pateiktas vienintelis 2015-02-02 įspėjimas. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y., įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditoriaus, kaip verslininko, elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir to negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,03 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams, toks delspinigių dydis atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,03 proc. dydžio delspinigių per dieną, ieškovui iš atsakovo priteisiant 181,79Eur delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovo, proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų sumai, priteistina 15,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

11Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteisiamos, kadangi jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo E. T., a. k. ( - ) 262,64Eur (du šimtus šešiasdešimt du eurus 64 ct) negrąžinto kredito, 124,33Eur (vieną šimtądvidešimt keturiseurus33 ct) palūkanų, 181,79Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną eurą79 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovui AB SEB bankas, į. k. 112021238.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai