Byla 2S-2357-480/2013
Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo kainos sumažinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų R. Š. ir Ž. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18882-285/2013 pagal ieškovų R. Š. ir Ž. Š. ieškinį atsakovei Kauno bitininkų draugijai dėl nekilnojamojo daikto pirkimo kainos sumažinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami sumažinti 2007-06-21 nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), pagal kurią atsakovė Kauno bitininkų draugija už 700 000 Lt pardavė, o ieškovai nusipirko gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ir ūkinius pastatus, pažymėtus plane 4I1m, 5I1m, kiemo statinius (kiemo aikštelė), esančius adresu ( - ), kainą 143 766,00 Lt suma, ir šią sumą priteisti ieškovams iš atsakovės, taip pat priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai prašė atleisti juos nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, nes minėta nekilnojamojo daikto pirkimo - pardavimo sutartis laikytina vartojimo sutartimi ir šiai sutarčiai taikytinos pirkėjo (vartotojo) interesus apsaugančios įstatymų nuostatos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nustatė ieškovams septynių dienų terminą nuo šios nutarties gavimo dienos pašalinti ieškinio trūkumus – sumokėti 3875 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Teismas nurodė, kad pateiktas ieškinys yra turtinio pobūdžio, todėl ieškovai, sutinkamai su CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalėjo sumokėti 3875,00 Lt žyminį mokestį. Teismas sprendė, kad atleisti ieškovus nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nėra pagrindo, nes ginčas kilęs ne iš vartojimo teisinių santykių.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovai prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliantai nurodo, kad teismas nepagrįstai įpareigojo juos sumokėti žyminį mokestį, nes pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami vartotojai bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių. Kaip matyti iš prie ieškinio pridėtos 2007-06-21 nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties, apeliantai savo asmeniniams, šeimos ūkio poreikiams patenkinti įsigijo pastatą – gyvenamąjį namą, su priklausiniais. Gyvenamąjį namą apeliantai įsigijo ne su jų versli ar profesija susijusiu tikslu, o tam, kad jame galėtų su šeima įsikurti ir gyventi.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovams nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, tai yra ieškinį apmokėti žyminiu mokesčiu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

10Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Civilinio proceso kodeksas imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies šio mokesčio sąlygas ir tvarką, taip pat žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tvarką. Tokiu būdu visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos.

11Žyminio mokesčio dydžius, priklausomai nuo nagrinėjamo ginčo ypatumų, reglamentuoja CPK 80 straipsnis. CPK 83 straipsnis nustato atvejus, kai asmenys visiškai ar iš dalies yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

12CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio atleidžiami vartotojai – bylose dėl visų reikalavimų, atsirandančių iš vartojimo teisinių santykių. CPK 83 straipsnio 1 dalis skirta palengvinti teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą asmenims, ginantiems svarbiausias asmens teises, asmens, kurių materialinė padėtis yra sunki, bei su viešuoju interesu susijusiais atvejais.

13Nagrinėjamu atveju ieškovai pateikė ieškinį, kuriuo prašo sumažinti 2007 m. birželio 21 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, pagal kurią atsakovė Kauno bitininkų draugija pardavė, o ieškovai nusipirko gyvenamąjį namą ir ūkinius pastatus, kiemo statinius, esančius adresu ( - ), kainą 143 766,00 Lt suma, ir šią sumą priteisti ieškovams iš atsakovės. Taigi, byloje ginčas tarp šalių kilo dėl parduoto turto kainos sumažinimo 143766,60 Lt suma, t. y. suma, kuri reikalinga statinio konstrukcijoms sustiprinti (daikto trūkumams pašalinti), sustabdant tolimesnį turto defektų progresą.

14CK 1.39 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šiame ir kituose šio kodekso straipsniuose vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Pažymėtina, jog sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, yra prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ir paslaugų įsigijimo tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Nustačius minėtus požymius šalių sudaryta sutartis turi būti kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai, kaip fiziniai asmenys, 2007 m. birželio 21 d. sudarė su atsakovu nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, tikslu savo asmeniniams, šeimos ūkio (teisės į gyvenamąjį būstą) poreikiams patenkinti. Kaip nurodė apeliantai, kasacinis teismas ne kartą pažymėjo, kad specifinė gyvenamojo namo ar buto pirkimo–pardavimo sutarties subjektinė sudėtis ir sutarties šalių tikslai, nukreipti į pirkėjo – fizinio asmens ar jo šeimos aprūpinimą gyvenamuoju namu ar butu ne su jo verslu ar profesija susijusiems reikalams, lemia tai, kad ši sutartis laikytina ir vartojimo sutartimi (CK 1.39 str. 1 d.), kuriai taikytinos pirkėjo (vartotojo) interesus apsaugančios specialiosios teisės normos (CK 6.188 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2013, 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-435/2010 ir kt.). Tačiau šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šalių sudaryta nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis negali būti kvalifikuojama kaip vartojimo, nes ji neatitinka vieno iš esminių jos požymių, būtent, vienos iš sutarties šalių – atsakovės (pardavėjo), nekilnojamojo turto pardavimas nėra susijęs su jos įprastinės veiklos tikslais. Kaip patvirtina viešai prieinami iš VĮ Registrų centras duomenys, Kauno bitininkų draugijos veiklos tikslai – tenkinti draugijos narių poreikius, susijusius su bitininkystės plėtojimu rinkos sąlygomis, padėti draugijos nariams įgyvendinti integracijos kooperacijos formas gaminti bitininkystės produktus, realizuoti bitininkystės produktus, taip pat teikti paslaugas įstaigose ir įmonėse, atstovauti ir ginti narių bendrus interesus, koordinuoti narių veiklą, sprendžiant bitininkystės produkcijos gamybos, kokybės gerinimo problemas, ir kt.

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog nėra pagrindo teigti, jog byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, todėl nėra pagrindo nagrinėjamu atveju ieškovų atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Todėl pirmosios instancijos teismas, nors savo išvadų iš esmės ir nemotyvavo, tačiau pagrįstai žyminio mokesčio dydį apskaičiavo vadovaudamasis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kaip už turtinį ginčą, ir nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigojant ieškovus sumokėti 3875 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

17Atsižvelgdamas į ankščiau nurodytas aplinkybes ir argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio mokėjimo tvarką, ir klausimą išsprendė teisingai, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.). Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo terminas yra pasibaigęs, apeliantams nustatytinas naujas terminas sumokėti 3875 Lt žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

19Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti iš esmės nepakeistą.

20Nustatyti ieškovams R. Š. ir Ž. Š. terminą iki 2014 m. sausio 10 d. sumokėti 3875 Lt žyminį mokestį už ieškinio pareiškimą ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami sumažinti 2007-06-21... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nustatė ieškovams... 6. III. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atskiruoju skundu ieškovai prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 8. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 9. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 10. Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai... 11. Žyminio mokesčio dydžius, priklausomai nuo nagrinėjamo ginčo ypatumų,... 12. CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad bylose, kurias nagrinėja... 13. Nagrinėjamu atveju ieškovai pateikė ieškinį, kuriuo prašo sumažinti 2007... 14. CK 1.39 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad šiame ir kituose šio kodekso... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai, kaip fiziniai asmenys, 2007 m.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro... 17. Atsižvelgdamas į ankščiau nurodytas aplinkybes ir argumentus, apeliacinės... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 19. Kauno apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartį palikti iš esmės... 20. Nustatyti ieškovams R. Š. ir Ž. Š. terminą iki 2014 m. sausio 10 d....