Byla e2-605-182/2017
Dėl skolos priteisimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Nina Butnorienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės D. K. 716,58 Eur negrąžintos paskolos, 182,14 Eur palūkanų, 42,00 Eur administravimo mokesčio, 106,12 Eur mokėjimo palūkanų, 9,98 Eur delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei D. K. ieškinio su priedais nuorašai ir teismo pranešimas apie pareigą pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti tinkamai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį.

7Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas, esant ieškovės prašymui, nepranešdamas šalims, priima sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 ir 6 dalys).

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė 2015 m. gegužės 26 d. ieškovės administruojamame portale www.savy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_25241 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 800,00 Eur sumai, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovės (organizatorės) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 25241 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 800,00 Eur kreditas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą, mokėti palūkanas, administravimo mokestį sutartyje numatyta tvarka (Sutarties 1.1, 2.4, 2.5, 2.6 punktai), tačiau pažeidė Sutarties sąlygas ir suteikto kredito, administravimo mokesčio ir palūkanų nustatytu terminą nemokėjo. Atsakovei nevykdant sutarties sąlygų, ieškovė 2017 m. kovo 14 d. raštu informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą bei pareikalavo grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovei susidariusią skolą, byloje nėra. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis). Pagal Sutarties 1.1.3, 2.6 punktus bei bendrųjų sąlygų 5.1 punktą už naudojimąsi kreditu atsakovė privalo mokėti kredito kainos metine norma išreikštas – 26 procentų palūkanas (Sutarties 1.1.3 punktas) bei kas mėnesį 2,13 Eur administravimo mokestį (Sutarties 2.4 punktas). Ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 1.1.3 ir 2.4 punktais, paskaičiavo atsakovei 182,14 Eur palūkanų sumą už naudojimąsi suteiktu kreditu bei 42,00 Eur administravimo mokestį. Be to, pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punktą atsakovė laiku nepervedusi lėšų pagal kredito grąžinimo grafiką įsipareigojo mokėti 26 procentų palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovė, vadovaudamasis Sutarties 8.3 punktu bei CK 6.874 straipsnio 1 dalimi, paskaičiavo atsakovei 106,12 Eur palūkanų sumą kaip ieškovės patirtus minimalius nuostolius. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Atsakovė sutartinės prievolės nevykdė, laiku kredito negrąžino, administravimo mokesčio ir palūkanų nesumokėjo, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 716,58 Eur negrąžintos paskolos, 42,00 Eur administravimo mokesčio, 182,14 Eur palūkanų bei 106,12 Eur palūkanų kaip ieškovės patirtų minimalių nuostolių, iš viso 1 046,84 Eur skolos (CK 6.1, 6.2, 6.63, 6.200, 6.205, 6.261, 6.872 straipsniai, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis). Taip pat, vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti 9,98 Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos skolininkės įsiskolinimą sudarančių sumų paskaičiavimo lentelės, 106,12 Eur palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad atsakovei laiku nepervedus lėšų pagal kredito grąžinimo grafiką ir mokėjimo pranešimą, ji privalės mokėti delspinigius nuo pirmos mokėjimo praleidimo dienos nuo pradelsto kredito ir palūkanų už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1.1 punktas). Atkreiptinas dėmesys, kad palūkanos pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Nagrinėjamu atveju, ieškovės prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės, negu prašomi priteisti delspinigiai, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į palūkanų dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas dėl 9,98 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

11Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos sudaro 24,00 Eur žyminis mokestis ir 262,50 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 81 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2 p., 8.2 p.). Viso ieškovės pagrįstų bylinėjimosi išlaidų sudaro 286,50 Eur (24,00 Eur + 262,50 Eur). Ieškinį patenkintus iš dalies (99,06 proc.), iš atsakovės ieškovės naudai proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 283,81 Eur (286,50 Eur x 99,06 proc.) bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Teisingumo ministro kartu su Finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 263 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės D. K., asmens kodas ( - ), ieškovės UAB „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, naudai 716,58 Eur negrąžinto kredito, 182,14 Eur palūkanų, 42,00 Eur administravimo mokesčio, 106,12 Eur kompensuojamųjų palūkanų, iš viso 1 046,84 Eur (vieną tūkstantį keturiasdešimt šešis eurus 84 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 046,84 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. balandžio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 283,81 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt tris eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Druskininkų miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai