Byla II-13-983/2019
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2018-09-18 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 87-ANR-N-1796-2018

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė,

2sekretoriaujant Tatjanai Zmejevskienei, Ingai Bakšaitei, Vigitai Lavrinovičienei,

3vertėjaujant Kristinai Matulevič,

4dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. M., jo atstovui advokato padėjėjui J. Z.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo apelianto J. M. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2018-09-18 nutarimo administracinio nusižengimo byloje Nr. 87-ANR-N-1796-2018.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

7apeliantas J. M. skundu prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato (toliau - Vilniaus AVPK Trakų r. PK) 2018-09-18 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr.87-ANR-N-1796-2018 (toliau – Nutarimas) ir administracinio nusižengimo teiseną nutraukti, nesant administracinės teisės nusižengimo sudėties. Apeliantas skundu prašo kviesti į teismo posėdį bei apklausti byloje teismo ekspertą toksikologą, bei nustatyti ar J. M. vairavimo metu galėjo būti apsvaigęs; ekspertui nustačius, jog vairavimo metu apsvaigęs nebuvo, bylą nutraukti, nesant administracinės teisės nusižengimo sudėties; ekspertui patvirtinus, jog vairavo apsvaigęs, skirti mažesnę nei straipsnio sankcijoje numatytą nuobaudą nepritaikant teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo.

8Apeliantas teismui pateiktame skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su Vilniaus AVPK Trakų r. PK 2018-09-18 nutarimu nesutinka, kadangi pareigūnas nagrinėdamas bylą visapusiškai neįvertino ir objektyviai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių, buvo šališkas, nevertindamas ar jis vairavimo metu galėjo būti apsvaigęs, rėmėsi prielaidomis, o ne konkrečiais įrodymais, todėl nesant konkrečių duomenų apie tai kad J. M. automobilį nurodytu laiku ir vietoje vairavo apsvaigęs nuo alkoholio, priėmė nepagrįstą bei neteisėtą nutarimą. J. M. nurodė, kad 2018-09-02 iš ryto žmona jį nusiuntė į parduotuvę, kur jis nuvažiavęs nupirko maisto produktų ir dar paėmė 100 gr. degtinės. Neprivažiavęs iki namų maždaug 30 metrų, jis sustojo Gaidiškių g. šalikelėje ir neišjungęs variklio išgėrė sau 100 g. degtinės. Taip elgėsi todėl, kad nenorėjo, jog žmona matytų, jog jis vartoja alkoholį. Tada pravažiavęs 30 metrų įvažiavo į savo kiemą. Paskui jį atvyko policijos pareigūnai, kuriems jis iš karto pripažino, jog prieš įvažiuodamas į kiemą išgėrė 100 g degtinės. Luktelėję apie 15-20 minučių pareigūnai davė jam papūsti į alkotesterį, bei nustatė 0,72 promilių neblaivumo laipsnį. Teigė, kad jo girtumas buvo nustatytas ne vairavimo metu, o praėjus ne mažiau kaip 15 min. po to kai vairavo bei vartojo alkoholį. Sutinka, jog alkotesterio parodymai galėjo būti teisingi, tačiau negali sutikti su tuo, jog vairavo transporto priemonę apsvaigęs. Alkoholis negali paveikti asmens tą pačią sekundę kai yra suvartojamas. Išgėręs 100 g. degtinės, jausdamasis visiškai blaivus bei žinodamas, kad apsvaigs tik po keliasdešimt minučių, nepraėjus net vienai minutei, drąsiai įvažiavo į savo kiemą, nes buvo tikras jog tuo metu alkoholis organizmo dar nepaveikė. Privažiavus policijos pareigūnams bei palaukus ne mažiau kaip 15 min., pradėjo jaustis apsvaigęs, dėl ko ir pripūtė daugiau nei leidžia teisės normos. Taip pat nurodė, kad nei tos dienos rytą, nei iš vakaro jis alkoholio nevartojo.

9Taip pat prašė tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad jis vairavo apsvaigęs, individualizuojant bausmę įvertinti tai, jog praeityje jis nėra baustas už tos pačios rūšies nusižengimus, labai gailisi dėl savo neatsakingo poelgio. Neturėdamas tyčios pažeisti kelių eismo taisyklių alkoholį suvartojo būdamas prie pat namų, manydamas jog jokiu būdu negali būti apsvaigęs. Jam nereikėjo nei važiuoti miesto keliuku, nei aktyvaus judėjimo gatvėmis, nei per sankryžas, o važiavo apie 20 metrų tiesiai gyvenamųjų namų kvartalu bei pasuko į savo kiemą. Neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės jis negalės įsidarbinti UAB „Varc“ bei neteks pagrindinio pragyvenimo šaltinio, taip pat neteks galimybės pasirūpinti savo sutuoktine A. M., kuriai nustatytas tik 30 procentų darbingumo lygis, bei neįgaliąja seserimi. Iki galimo pažeidimo buvo susitaręs su UAB „Varc“, jog nuo 2018 m. spalio 1 d. dirbs vairuotoju už 700 Eur darbo užmokestį, kas turėjo tapti šeimos pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu.

10Liudytojas R. S. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, kad jis dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų r. PK ir patruliuodamas kartu su E. B. pamatė Gaidiškių g. automobilį, kuris policijos automobiliui artėjant padidino greitį. Tai jiems sukėlė įtarimų, todėl jie nusprendė minėtą automobilį sustabdyti. Automobilis pavažiavo apie 200-300 m. ir įsukęs į kiemą sustojo. Jie privažiavo iš paskos ir nuėjo prie automobilio vairuotojo. Vairuotojui pradarius automobilio langą pasijautė stiprus alkoholio kvapas, buvo akivaizdžiai matyti, kad vairuotojas iš vakaro buvo vartojęs alkoholio, kadangi jo akys buvo paraudusios, veidas paburkęs, jis pats drebantis. Vairuotojas paklaustas apie vartotą alkoholį atsakė, kad ką tik prieš 5 min. netoli namų pavartojo ir važiavo. Paklaustas kodėl nepalaukė, kol grįš namo, atsakė, kad bijo žmonos. Palaukus 20 min. vairuotojui buvo pasiūlyta pūsti į alkotesterį, kur jis pripūtė 0,7 prom. Tada buvo pildomi dokumentai, vairuotojas nušalintas nuo vairavimo.

11Liudytojas E. B. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, kad jis dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų r. PK ir patruliuodamas kartu su R. S. Lentvaryje pastebėjo turbūt stovintį automobilį Ford, kuris staigiai pajudėjo ir įvažiavęs į kiemą sustojo. Jie jį pasivijo ir nuėjo prie vairuotojo. Nurodė, kad iš to, jog vairuotojo veidas buvo patinęs, akys paraudusios, jautėsi alkoholio kvapas, matėsi, kad vairuotojas buvo gėręs alkoholio iš vakaro. Pats vairuotojas, paklaustas ar vartojo alkoholio, teigė, kad ką tik išgėrė 100 gr. ar 200 gr. degtinės. Jie palaukė apie 20 min. ir tada patikrino vairuotojo blaivumą alkotesteriu. Vairuotojui buvo nustatytas lengvas neblaivumo laipsni, jis su alkotesterio parodymais sutiko, pasirašė. Nurodė, kad jiems pastebėjus stovintį automobilį, jis iki savo namų pavažiavo apie 100 m. ir tai užtruko iki 1 min.

12Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariatas (toliau – Institucija) atsiliepimo į skundą nepateikė, Institucijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama Institucijos atstovui nedalyvaujant.

13Skundas netenkintinas.

142018-09-02 J. M. surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. 87-ANR_P-4127-2018 už tai, kad jis 2018-09-02, 10.10 val. ( - )., vairavo automobilį F. F. C-Max, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,72±0,02 promilės neblaivumas, ir tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau - KET) 14 punkto reikalavimus bei padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 422 straipsnio 5 dalyje.

15Vilniaus apskrities VPK Trakų r. PK 2018-09-18 nutarimu administracinio nusižengimo byloje Nr. 87-ANR-N-1796-2018 J. M. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 422 str. 5 d., ir jam skirta 300 EUR (trys šimtai eurų) bauda su specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 12 mėnesių.

16ANK 641 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17Vadovaujantis ANK 5 straipsnio 1 dalimi, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius. Neabejotina, kad asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo, numatyto ANK ypatingoje dalyje, sudėtis. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Vadovaujantis ANK 569 straipsnio nuostatomis, įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Remiantis komentuojamo straipsnio 4 dalimi, teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės bei įrodymų šaltinių patikimumas. Šiame kontekste paminėtina ir tai, kad teisingo teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

18ANK 422 straipsnio 5 dalis numato administracinę atsakomybę už transporto priemonių vairavimą, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai. Taigi šio numatyto pažeidimo sudėties būtinas požymis yra asmens neblaivumas. Asmens neblaivumo faktas konstatuojamas įrodymų vertinimo metu nustatant bylai reikšmingas aplinkybes.

19Nagrinėjamu atveju byloje apeliantas siekia įrodyti, kad jo veiksmuose nebuvo ANK 422 str. 5 d. numatytos nusižengimo sudėties, kadangi automobilį jis vairavo nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nes 100 g. degtinės jis išgėrė likus 30 m. iki namų, o tada įvažiavo į savo namų kiemą, kur prie jo iš karto privažiavo policijos pareigūnai. Taip jis elgėsi todėl, kad žmona nepamatytų, jog jis vartoja alkoholį. Policininkams jis nurodė, kad alkoholį vartojo ką tik, todėl policijos pareigūnai palaukė apie 20 min. ir tada davė jam pūsti į alkotesterį, kurio parodymai buvo 0,72 prom. Su alkotesterio parodymais jis sutiko, tačiau teigė, kad alkoholis jo negalėjo paveikti iš karto tik jo išgėrus, todėl vairavimo metu jis nebuvo neblaivus. Teigė, kad jo girtumas buvo nustatytas ne vairavimo metu, o praėjus ne mažiau kaip 15 min. po to kai vairavo bei vartojo alkoholį.

20Pažymėtina, kad vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, policijos pareigūnai neblaivumo patikrinimą paprastai atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais bei patikimais, jei neįrodoma priešingai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 27 punktą asmuo, nesutikdamas su atlikto neblaivumo patikrinimo rezultatais, gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, prašydamas atlikti medicininę apžiūrą.

21Teismas nagrinėjamu atveju sprendžia, jog kviesti į teismo posėdį bei apklausti byloje teismo ekspertą toksikologą, kad šis nustatytų, ar J. M. vairavimo metu galėjo būti apsvaigęs, netikslinga, kadangi vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, administracinio nusižengimo bylose paprastai skiriama teismo psichiatrijos ekspertizė ar kviečiamas į bylos nagrinėjimą ekspertas tik byloje kilusiems prieštaravimams pašalinti. Tuo tarpu įvertinęs byloje esančius įrodymus pagrindžiančius administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę teismas akivaizdžių prieštaravimų nenustatė. Tokios praktikos laikosi ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-42-507/2016). Be to, teismas pažymi, kad prie teismo psichiatrijos ekspertizės uždavinių (nurodytų Teismo psichiatrijos ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-616 5 punkte) šiuo metu nėra priskirta uždavinio teikti teismui išvadą dėl asmens medicinos apžiūros neblaivumo ir girtumo laipsniui nustatyti.

22Nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje nustatyta, jog policijos pareigūnai J. M. neblaivumą alkotesteriu Alcotest 6810, ARFM – 0448, patikrino 2018 m. rugsėjo 2 d. 10.10 val., ir jam buvo nustatytas 0,72±0,02 promilės neblaivumas. Iš į bylą pateiktos Patikros sertifikato Nr. 0817860 kopijos matyti, kad blaivumo testas buvo atliktas alkoholio kiekio matuokliu, turinčiu metrologinę patikrą (patikros sertifikatas galiojo iki 2018-12-18). Pažeidimo užfiksavimo momentu J. M. su alkotesterio parodymais sutiko, rašydamas paaiškinimą administracinio nusižengimo protokole jis nurodė, jog gailisi, kad viršijo leistiną normą, išgėrė 100 gr. degtinės (b. l. 7). Teismo posėdžio metu J. M. taip pat patvirtino, kad likus 30 m. iki namų jis išgėrė 100 g. degtinės, o tada įvažiavo į savo namų kiemą, kur prie jo iš karto privažiavo policijos pareigūnai. Minėtas aplinkybes patvirtino ir teismo posėdžio metu liudytojais apklausti policijos pareigūnai E. B. bei R. S., kurie nurodė, kad J. M., paklaustas ar vartojo alkoholį, nurodė, jog jis 100 gr. ar 200 gr. degtinės išgėrė ką tik, todėl buvo palaukta 20 min. ir tik tada buvo tikrintas vairuotojo neblaivumas.

23Pažymėtina, kad į bylą pateiktoje matavimo prietaiso (alkotesterio Drager Alcotest 6810) naudojimo instrukcijoje nustatyta, kad juo matavimus galima atlikti tik praėjus 15 min. po alkoholio pavartojimo, nes kitu atveju, burnoje esantys alkoholio likučiai gali iškreipti parodymus (instrukcijos 14 psl.). Nagrinėjamu atveju, pareigūnams prieš tikrinant J. M. neblaivumą, buvo pranešta, kad jis ką tik vartojo degtinę, todėl policijos pareigūnai vadovaudamiesi alkotesterio naudojimo instrukcija, palaukė 20 min., ir tada davė pūsti J. M. į alkotesterį.

24Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad J. M. pripažino, kad vartojo alkoholį, jokių aplinkybių, kurias vertinant galima būtų teigti, jog pareigūnai, atlikę jo neblaivumo patikrinimą alkotesteriu Alkotest 6810, pažeidė tokio matavimo procedūras, pažeidėjas tiek pažeidimo fiksavimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu nenurodė. Iš alkotesterio Alkotest 6810 naudojimosi instrukcijos matyti, kad šiuo alkotesteriu asmens patikimas ir tikslus (alkotesterio paklaidos ribose) neblaivumo nustatymas atliekamas vienu bandymu – oro pūtimu. Byloje esantis alkotesterio Alkotest 6810 patikros sertifikatas Nr. 0817860 liudija, jog šio alkotesterio metrologinė patikra tikrinant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens J. M. neblaivumą galiojo. Todėl teismo nuomone, J. M. keliamos abejonės dėl jo neblaivumo vairavimo metu yra subjektyvaus pobūdžio, nėra pagrįstos objektyviais įrodymais ir vertintinos tik kaip siekis išvengti atsakomybės.

25Kaip paminėta aukščiau, remiantis susiformavusia teismų praktika, paprastai pareigūnai asmens neblaivumo patikrinimą atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais bei patikimais, jeigu neįrodoma priešingai.

26Teismas kaip nepagrįstą ir nelogišką vertina ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens J. M. iškeltą versiją, jog alkoholis – 100 gr. degtinės - jo negalėjo paveikti iš karto tik jo išgėrus, todėl vairavimo metu jis nebuvo neblaivus, o jo girtumas buvo nustatytas ne vairavimo metu, o praėjus ne mažiau kaip 15 min. po to kai vairavo bei vartojo alkoholį. Pažymėtina, kad iš J. M. teismo posėdžio metu pateikto Valstybinės teismo medicinos tarnybos 2018-12-28 rašto dėl informacijos pateikimo Nr. (1.8)SD-717, kuriuo buvo atsakyta į paties administracinėn atsakomybėn patraukto asmens atstovo 2018-12-21 Prašymą suteikti rašytinę konsultaciją matyti, jog jame nurodyta, kad 98 kg. svorio, 189 cm. ūgio vyriškos lyties asmeniui suvartojus 100 gr. 40 proc. stiprumo degtinės ir jai pilnai rezorbavusis (atsižvelgiant į 10 proc. rezorbcijos deficitą) kraujyje būtų apie 0,43 prom. etilo alkoholio koncentracija, bei nurodomos literatūroje pateikiamos konstantos apie alkoholio rezorbciją. Tačiau įvertinus minėtame rašte pateiktą informaciją, darytina priešingai nei teigia J. M. išvada, t.y. darytina išvada, kad J. M. neblaivumas, t.y. 0,72 prom. negalėjo būti nustatytas, kaip jis teigia, jam išgėrus tik 100 gr. degtinės, tuo labiau, jei minėtas kiekis alkoholio, kaip jis teigia, dar nebuvo pilnai rezorbavęsis, nes tokio sudėjimo asmeniui pilnai rezorbavęsis alkoholis kraujyje, kaip teigiama pateiktame Valstybinės teismo medicinos tarnybos 2018-12-28 rašte dėl informacijos pateikimo Nr. (1.8)SD-717, sudarytų tik 0,43 prom. koncentraciją. O tai reiškia, kad J. M. parodymai, jog jis prieš vairuodamas išgėrė tik 100 gr. degtinės vertinami kaip prieštaraujantys logikai, nes tai, kad jis pripūtė net 0,72 prom. patvirtina, jog jis arba prieš vairuodamas automobilį vartojo daugiau alkoholio nei nurodo, arba alkoholį vartojo iš vakaro. Ir nors teismo posėdžio metu J. M. tokias aplinkybes neigė, tačiau liudytojais teismo posėdžio metu apklausti policijos pareigūnai E. B. ir R. S. patvirtino, jog sustabdžius J. M. buvo akivaizdžiai matyti, kad vairuotojas iš vakaro buvo vartojęs alkoholio, kadangi jo akys buvo paraudusios, veidas paburkęs, jis pats drebantis.

27Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog byloje esančių įrodymų pagrindu galima daryti kategorišką išvadą, kad J. M. tiek vairavimo metu, tiek jį sustabdžius buvo apsvaigęs nuo alkoholio, kai nustatomas lengvas girtumo laipsnis.

28Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens J. M. skunde nurodytas aplinkybes, jo paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, byloje apklaustų liudytojų parodymus, daro išvadą, kad J. M. pažeidė KET 14 p., todėl jis pagrįstai ir teisėtai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 422 str. 5 d.

29ANK 34 str. 5 d. numatyta, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti.

30Susipažinus su administracinio nusižengimo byla, J. M. skunde bei teismo posėdžio metu išdėstytais argumentais, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo J. M. atžvilgiu taikyti ANK 34 str. 5 d. ir skirti švelnesnę nei įstatymas numato administracinę nuobaudą, t.y. neskirti jam teisės vairuoti transporto priemones atėmimo.

31Vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, kai sankcijoje numatytos papildomos nuobaudos rūšies taikymas yra privalomas, jis gali būti netaikomas ir yra galimas ANK 34 str. 5 d. (ATPK 301 str.) nuostatų taikymas tik tokiais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai. Pagrindu skirti ne sankcijoje numatytą, o švelnesnę nuobaudą galėtų būti, pavyzdžiui, veikos mažareikšmiškumas ar nedidelis jos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir pan. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys N444-3096/2010, N575-718/2012; Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys Nr. 2AT-7-4-2013, Nr. 2AT-13-2013, 2AT-11/2014, 2AT-10-2014 ir kt.).

32Teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, jog darbo pobūdis ar šeiminiai interesai nėra išimtinės aplinkybės ir jos nesuteikia jokio esminio prioriteto, svarstant administracinės atsakomybės švelninimą. Ši taisyklė, atsižvelgiant į vairavimo esant neblaiviam pavojingumą, taikytina ir tais atvejais, kai nusižengimą padariusio asmens pareigos yra tiesiogiai susijusios su transporto priemonės vairavimu, o darbinės pajamos yra nusižengimą padariusio asmens pagrindinis pragyvenimo šaltinis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N62- 3803/2011).

33Nors J. M. praeityje nėra baustas už tos pačios rūšies nusižengimus, nurodo, kad neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės jis negalės įsidarbinti ( - ) bei neteks pagrindinio pragyvenimo šaltinio, taip pat neteks galimybės pasirūpinti savo sutuoktine A. M., kuriai nustatytas tik 30 procentų darbingumo lygis, bei neįgaliąja seserimi L. M., šios aplinkybės nelaikytinos išimtinėmis, išskirtinėmis aplinkybėmis, dėl kurių būtų pagrindas J. M. neskirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo. Be to, pažymėtina, jog iš byloje esančio ( - ) 2018-10-01 pranešimo matyti, jog J. M. buvo susitaręs su ( - ), jog įmonė nuo 2018-09-10 priims jį į darbą vairuotojo – ekspeditoriaus pareigoms užimti ir kad įmonė įsipareigoja išlaikyti darbo vietą J. M. ne ilgiau kaip iki 2019-01-30. Į bylą nėra pateikta įrodymų, jog J. M. susitarimas su darbdaviu dėl darbo vietos išsaugojimo yra pratęstas, todėl pareiškėjo teiginys, kad neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės jis negalės įsidarbinti ( - ) bei neteks pagrindinio pragyvenimo šaltinio, atmetamas kaip nepagrįstas.

34Pažymėtina, kad J. M. patiriami nepatogumai yra adekvatūs padaryto nusižengimo, numatyto ANK 422 str. 5 d. sunkumui, už ką yra atsakingas pats pažeidėjas. Pažeidėjui skirta nuobauda atitinka padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus. Pažymėtina ir tai, kad Institucija, priimdama ginčijamą Nutarimą atsižvelgė į nagrinėjant nusižengimą institucijoje nustatytą J. M. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažino padaręs nusižengimą ir dėl jo padarymo nuoširdžiai gailisi, todėl skyrė jam minimalią ANK 422 str. 5 d. straipsnio sankcijoje numatytą baudą ir minimalų ANK 422 str. 9 d. numatytą specialiosios teisės - teisės vairuoti transporto priemonės, atėmimo terminą.

35Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad J. M. žinodamas, jog jam reikalinga teisė vairuoti transporto priemones, privalėjo elgtis atsakingai, įvertinti galimas neigiamas savo priešingo teisei elgesio pasekmes, tačiau jis sąmoningai pasirinko priešingą teisei elgesį, padarė vieną grubiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų - vairavo transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tokiu elgesiu sukeldamas didelę grėsmę tiek sau, tiek kitiems eismo dalyviams. Esant tokioms aplinkybėms, J. M. interesams negali būti teikiamas prioritetas prieš kitų visuomenės narių interesą, susijusį su transporto eismo saugumu. Net ir tai, kad teisė vairuoti transporto priemones yra susijusi su administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens gerove, nesudaro pagrindo šią situaciją vertinti pažeidėjo naudai, nes šią aplinkybę, prieš pažeisdamas teisės normų reikalavimus, privalėjo įvertinti pats pažeidėjas, o to nepadaręs, jis prisiėmė pasekmių, kilusių jam dėl padaryto nusižengimo, riziką. Dėl savo ypač neatsakingo ir nerūpestingo, pavojingo elgesio pažeidėjas yra priverstas patirti tam tikrų negatyvių, nemalonių padarinių, jis netenka tam tikrų teisių, laisvių, materialinių vertybių arba patiria kitokių teisės suvaržymų bei apribojimų. Nusižengimą padariusio asmens darbinė ir šeiminė padėtis nagrinėjamu atveju nelemia išskirtinai švelnios nuobaudos taikymo.

36Teismas konstatuoja, kad J. M. už padarytą administracinį nusižengimą, ginčijamu Nutarimu pagrįstai, nepažeidžiant ANK 32 str., 34 str. nuostatų, paskirta administracinė nuobauda – ANK 422 str. 5 d. sankcijoje numatytos baudos minimalaus dydžio 300 Eur bauda, bei, vadovaujantis ANK 422 str. 9 d., taikyta administracinio poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 12 mėnesių, t. y. ANK 422 str. 9 d. nustatyto specialiosios teisės atėmimo termino minimumas.

37Esant visoms anksčiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, pagrindo tenkinti J. M. skundą nėra, todėl jis atmestinas, o Nutarimas paliktinas nepakeistas (ANK 642 str. 1 d. 1 p.).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 641, 642 straipsniais,

Nutarė

39J. M. skundą atmesti ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato 2018-09-18 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 87-ANR-N-1796-2018 palikti nepakeistą.

40Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Asta... 2. sekretoriaujant Tatjanai Zmejevskienei, Ingai Bakšaitei, Vigitai... 3. vertėjaujant Kristinai Matulevič,... 4. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui J. M., jo... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo apelianto J. M. skundą dėl Vilniaus... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 7. apeliantas J. M. skundu prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo... 8. Apeliantas teismui pateiktame skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su... 9. Taip pat prašė tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad jis vairavo apsvaigęs,... 10. Liudytojas R. S. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, kad jis... 11. Liudytojas E. B. teismo posėdžio metu duodamas parodymus nurodė, kad jis... 12. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos... 13. Skundas netenkintinas. ... 14. 2018-09-02 J. M. surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr.... 15. Vilniaus apskrities VPK Trakų r. PK 2018-09-18 nutarimu administracinio... 16. ANK 641 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne... 17. Vadovaujantis ANK 5 straipsnio 1 dalimi, administracinis nusižengimas yra... 18. ANK 422 straipsnio 5 dalis numato administracinę atsakomybę už transporto... 19. Nagrinėjamu atveju byloje apeliantas siekia įrodyti, kad jo veiksmuose nebuvo... 20. Pažymėtina, kad vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, policijos pareigūnai... 21. Teismas nagrinėjamu atveju sprendžia, jog kviesti į teismo posėdį bei... 22. Nagrinėjamoje administracinio nusižengimo byloje nustatyta, jog policijos... 23. Pažymėtina, kad į bylą pateiktoje matavimo prietaiso (alkotesterio Drager... 24. Įvertinęs nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad J. M. pripažino,... 25. Kaip paminėta aukščiau, remiantis susiformavusia teismų praktika, paprastai... 26. Teismas kaip nepagrįstą ir nelogišką vertina ir patraukto administracinėn... 27. Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog byloje... 28. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, administracinėn atsakomybėn... 29. ANK 34 str. 5 d. numatyta, kad teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne... 30. Susipažinus su administracinio nusižengimo byla, J. M. skunde bei teismo... 31. Vadovaujantis susiformavusia teismų praktika, kai sankcijoje numatytos... 32. Teismų praktikoje yra ne kartą konstatuota, jog darbo pobūdis ar šeiminiai... 33. Nors J. M. praeityje nėra baustas už tos pačios rūšies nusižengimus,... 34. Pažymėtina, kad J. M. patiriami nepatogumai yra adekvatūs padaryto... 35. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad J. M. žinodamas, jog jam reikalinga... 36. Teismas konstatuoja, kad J. M. už padarytą administracinį nusižengimą,... 37. Esant visoms anksčiau išdėstytoms aplinkybėms konstatuotina, kad Nutarimas... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 39. J. M. skundą atmesti ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 40. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarties paskelbimo dienos...