Byla 2AT-42-507/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimo bei Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutarties priimtas ir administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalios Bajerčiūtės, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjo Gintaro Godos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 30221 straipsnio 9 ir 13 dalimis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. B. – prašymą atnaujintą jos administracinio teisės pažeidimo bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

31. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimu L. B. pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį 800 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams ir devyniems mėnesiams nubausta už tai, kad 2015 m. balandžio 4 d. 20.13 val. Kaune, A1 kelio 95-ame kilometre, vairavo transporto priemonę „Crysler Voyager“ (duomenys neskelbtini) būdama neblaivi, – jai nustatytas vidutinis (1,57 prom.) neblaivumo laipsnis. Šiais savo veiksmais L. B. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus.

42. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. B. – apeliacinis skundas atmestas, Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

53. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. B. – prašymas atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimo bei Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutarties priimtas ir administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

64. Administracinėn atsakomybėn patraukta L. B. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimą bei Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Kauno apylinkės teisme.

7Prašyme teigiama, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai padarė esminių materialiosios ir proceso teisės pažeidimų, turėjusių įtakos procesinių sprendimų priėmimui.

84.1. L. B. mano, kad jos pažeidimas turėtų būti kvalifikuojamas ne pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, o pagal ATPK 126 straipsnio 1 dalį, skiriant švelnesnę nuobaudą straipsnio sankcijos ribose. 2015 m. balandžio 4 d. sustabdyta policijos pareigūnų pažeidėja teigia surūkiusi kelias cigaretes, todėl pareigūnai, patikrinę ją alkotesteriu, nustatė didesnį (1,57 prom.) neblaivumą, tačiau jai nuvykus į medicinos įstaigą ir manant, kad nustatytas neblaivumas turėtų būti mažesnis, tą pačią dieną 22.10 val. patikrinus alkotesteriu buvo nustatytas 0,66 prom., o 22.30 val. atlikus kartotinį patikrinimą – 0.69 prom., atlikus kraujo tyrimą – 1,10 prom. neblaivumas. Atsižvelgiant į tai, kad per valandą žmogus iš savo organizmo pašalina nuo 0,05 prom. iki 0,2 prom. alkoholio, pažeidimo padarymo metu, anot L. B., neblaivumo laipsnis turėjo atitikti ne vidutinį, o lengvą. Pasak pareiškėjos, teismas turėjo būti aktyvus ir imtis priemonių kilusioms abejonėms pašalinti – spręsti dėl specialisto pasitelkimo ar ekspertizės atlikimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N575-1926/2009) konkrečiam neblaivumo laipsniui nustatyti.

94.2. Anot L. B., pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą jai nedalyvaujant, taip pažeidė jos teisę teikti paaiškinimus bei duoti parodymus. Nors apie teismo posėdžio datą ir laiką pareiškėja buvo informuota, tačiau ji teigia negalėjusi jame dalyvauti dėl svarbių priežasčių (ligos), prieš teismo posėdį pateikė teismui gydymo įstaigos pažymą, patvirtinančią jos ligą, taip pat prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau teismas nepagrįstai tokią priežastį pripažino nesvarbia, apeliacinės instancijos teismas su pirmosios instancijos teismo motyvais dėl neva L. B. piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis sutiko. L. B. teigia sąmoningai administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo nevilkinusi, procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, ambulatoriškai nenutrūkstamai gydėsi nuo 2015 m. kovo 30 d. iki 2015 m. birželio 3 d. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad ATPK nenumatytos svarbios asmens nedalyvavimo procese priežastys, todėl, vadovaujantis ATPK 249 straipsnio 2 dalyje numatytomis taisyklėmis, turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 37 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Anot L. B., prašymai atidėti bylos nagrinėjimą dėl ligos ir tai patvirtinančios sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininės pažymos patvirtina svarbią asmens nedalyvavimo procese priežastį. Taigi L. B. negalėjo pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, numatytomis ATPK 272 straipsnio 1 dalyje, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1, 3 dalyse, neužtikrinus jos dalyvavimo nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą. Administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta tik pagal rašytinę medžiagą, nesuteikiant galimybės L. B. būti išklausytai procese.

105. Atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patrauktos L. B. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininkas Danas Česnauskas prašo L. B. prašymo netenkinti.

11Atsiliepime teigiama, kad L. B. veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, jos kaltė įrodyta tinkamai ištirtais ir įvertintais bylos duomenimis, keisti ar naikinti žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus nėra teisinio pagrindo. L. B. tris kartus pateikė teismui VšĮ Jonučių sveikatos centro jos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo dieną ar likus vienai ar kelioms dienoms iki paskirtos teismo posėdžio datos išduotus nedarbingumo pažymėjimus, taigi turėjo galimybę dėti pastangas, kad teismas paskirtų posėdį tada, kai ji nesirgo, ar pasinaudoti teise būti atstovaujamai administracinio teisės pažeidimo byloje, tačiau to nepadarė. Teismai pagrįstai pripažino, kad L. B. savo procesinėmis teisėmis naudojosi nesąžiningai ir sąmoningai vilkino administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą. Atsiliepime taip pat pažymima, kad bylos nagrinėjimo metu nenustatyta, jog atliekant patikrinimą alkotesteriu būtų pažeisti alkoholio matuoklio naudojimo instrukcijos reikalavimai. L. B. iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai ir pakartotinis neblaivumo nustatymas, naudojantis alkotesteriu, savaime negali paneigti testavimo techninėmis priemonėmis duomenų, taip pat policijos pareigūnų sustabdyta L. B. neužsiminė rūkiusi prieš įvykį, jos neblaivumo laipsnis, lemiantis administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimą, nustatytas tinkamai.

126. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. B. prašymas atmestinas.

13Dėl L. B. dalyvavimo nagrinėjant jos administracinio teisės pažeidimo bylą

147. Pagal ATPK 272 straipsnio 1 dalį administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.

157.1. Taigi bendra administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo taisyklė yra ta, kad byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui dalyvaujant, tačiau yra dvi procesinės galimybės išnagrinėti bylą traukiamam administracinėn atsakomybėn asmeniui nedalyvaujant: 1) kai yra duomenų, kad jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą; 2) gautas toks prašymas, tačiau administracinės teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas) pripažino neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis ir atmetė tokį prašymą. ATPK nenurodo svarbių asmens nedalyvavimo administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo procese priežasčių, taigi, vadovaujantis ATPK 249 straipsnio 2 dalimi, remiamasi BPK 38 straipsnyje numatytu svarbių asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežasčių sąrašu. Pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą teismui adresuota sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pažyma patvirtinta liga, dėl kurios asmuo negali atvykti pagal šaukimą, yra laikoma svarbia asmens nedalyvavimo procese priežastimi.

167.2. Iš administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjant ją pirmosios instancijos teisme L. B. nedalyvavo. Ji pateikė prašymus atidėti bylos nagrinėjimą 2015 m. balandžio 28 d. (kai bylos nagrinėjimas buvo paskirtas balandžio 29 d.), 2015 m. gegužės 12 d. (kai bylos nagrinėjimas paskirtas gegužės 13 d.), taip pat 2015 m. gegužės 19 d. (kai bylos nagrinėjimas paskirtas 2015 m. gegužės 20 d.). Du kartus proceso metu jos prašymai buvo tenkinti, atsižvelgiant į prie prašymų pridėtas medicinos pažymas, parodančias, kad ji dėl ligos negali dalyvauti teismo posėdžiuose atitinkamai nuo 2015 m. balandžio 28 d. iki 2015 m. balandžio 30 d.; nuo 2015 m. gegužės 9 d. iki 2015 m. gegužės 15 d. Trečiojo prašymo teismas netenkino, nors prie jo buvo pridėta medicininė pažyma apie tai, kad ji negali atvykti į teismą dėl ligos nuo 2015 m. gegužės 19 d. iki 2015 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas savo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimą, pažymėjo, kad prašyme nurodytos priežastys laikytinos nesvarbiomis, nes administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo procesinėmis teisėmis naudojasi nesąžiningai ir sąmoningai vilkina procesą (nedarbingumo pažymėjimai išduoti likus vienai ar kelioms dienoms iki bylos nagrinėjimo datos, L. B. galėjo dėti pastangas, kad teismo posėdis būtų paskirtas tada, kai ji nesirgo, pasinaudoti teise būti atstovaujamai, tačiau to nepadarė). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas L. B. apeliacinį skundą, iš esmės patvirtino pirmosios instancijos teismo motyvus.

177.3. Sutiktina su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniuose sprendimuose nurodomais motyvais dėl bylos nagrinėjimo traukiamam atsakomybėn už administracinio teisės pažeidimo padarymą asmeniui – L. B. – nedalyvaujant. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo savo teisėmis privalo naudotis sąžiningai (atvykti į bylos nagrinėjimą, negalint atvykti dėl svarbių priežasčių – laiku apie tai informuoti teismą, akivaizdžiai nevilkinti administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo proceso (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo byloje Nr. 2AT-101-693/2015). Konstatavus nesąžiningą naudojimąsi savo procesinėmis galimybėmis, teismas turi teisę ir pareigą nepripažinti to svarbia nedalyvavimo procese priežastimi, nes kitaip nebūtų įgyvendintas ATPK 248 straipsnyje numatytas vienas iš administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždavinių – laiku išaiškinti kiekvienos bylos aplinkybes.

18Dėl L. B. administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo ir įrodymų kaip visumos vertinimo

198. Pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį už transporto priemonių vairavimą, esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (nuo 1,51 iki 2,5 promilės) arba sunkus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) neblaivumo laipsnis, neblaivumo patikrinimo vengimą, taip pat alkoholio vartojimą po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo skiriama bauda vairuotojams nuo penkių šimtų septyniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų arba administracinis areštas nuo dešimties iki trisdešimties parų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo dvejų iki trejų metų.

208.1. L. B., vairavusiai transporto priemonę, įvykio vietoje, naudojant alkotesterį, nustatytas 1,57 prom. neblaivumas. Jis atitinka vidutinį neblaivumo laipsnį. Iš alkotesterio patikros sertifikato matyti, kad jis tinkamas naudoti. Įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai, nesant duomenų apie pažeistą patikrinimo procedūrą, paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat yra suformuluota taisyklė, kad patikrinimo alkoholio matuokliu duomenys nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas. Šie duomenys vertintini kartu su kitais bylos įrodymais, atitinkančiais ATPK 256 straipsnio reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013). Apeliacinės instancijos teismas įvertino L. B. prie apeliacinio skundo pateiktus duomenis dėl neblaivumo laipsnio nustatymo (medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktą Nr. 203, specialisto išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) kartu su kitais bylos įrodymais kaip visumą, pagrįstai sprendė, kad alkoholio skaidymosi organizme duomenys, alkoholio kiekis kraujyje pagal specialisto išvadą, atlikus L. B. kraujo tyrimą, praėjus dviem valandoms nuo kraujo paėmimo laiko, nepaneigia pirminių alkotesterio duomenų. L. B. kaltė dėl ATPK 126 straipsnio 4 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo pagrįsta administracinio teisės pažeidimo protokolu, L. B. blaivumo testu, alkotesterio patikros sertifikatu, policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais, pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonės vairavimo. Taigi L. B., vairavusios transporto priemonę, neblaivumo nustatymo laipsnis yra konkretus ir nekeliantis abejonių, kaip to reikalaujama pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, nurodant straipsnio dispozicijoje būtinus nustatyti objektyvius nusikalstamos veikos sudėties požymius. Vadinasi, ekspertizės skyrimas ar specialisto pasitelkimas, kaip akcentuojama L. B. prašyme, šiuo konkrečiu atveju neturi faktinio ir teisinio pagrindo. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pareiškėjos kelta versija dėl rūkymo prieš jos apsvaigimo nuo alkoholio tikrinimą alkoholio matuokliu apeliacinės instancijos teisme buvo tirta ir pagrįstai atmesta.

218.2. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad L. B. veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį, įvertinus administracinio teisės pažeidimo bylos įrodymus kaip visumą, tenkinti L. B. prašymą (panaikinti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme) nėra teisinio pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. B. – prašymą atnaujinti bylą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. 1. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutarimu L. B. pagal ATPK... 4. 2. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėn... 5. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 6. 4. Administracinėn atsakomybėn patraukta L. B. prašo panaikinti Kauno... 7. Prašyme teigiama, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai padarė... 8. 4.1. L. B. mano, kad jos pažeidimas turėtų būti kvalifikuojamas ne pagal... 9. 4.2. Anot L. B., pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą jai... 10. 5. Atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patrauktos L. B. prašymą... 11. Atsiliepime teigiama, kad L. B. veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 126... 12. 6. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens L. B. prašymas atmestinas.... 13. Dėl L. B. dalyvavimo nagrinėjant jos administracinio teisės pažeidimo bylą... 14. 7. Pagal ATPK 272 straipsnio 1 dalį administracinio teisės pažeidimo byla... 15. 7.1. Taigi bendra administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo... 16. 7.2. Iš administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo bylos medžiagos... 17. 7.3. Sutiktina su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesiniuose... 18. Dėl L. B. administracinio teisės pažeidimo kvalifikavimo ir įrodymų kaip... 19. 8. Pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalį už transporto priemonių vairavimą,... 20. 8.1. L. B., vairavusiai transporto priemonę, įvykio vietoje, naudojant... 21. 8.2. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, kad L. B. veika... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 23. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – L. B. – prašymą...