Byla 2A-269-123/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Danguolės Martinavičienės, sekretoriaujant Karolinai Pažemeckienei, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui S. J., suinteresuoto asmens S. J. atstovei Snieguolei Šermukšnei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. J. apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal pareiškėjos UAB „Žemaitijos granitas“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims S. J., R. Ž., A. A. P., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl valdymo fakto patvirtinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pavirtinti gręžinio apsaugos pastato, unikalus Nr. ( - ); gręžinio Nr. 8215, unikalus Nr. ( - ); vandentiekio bokšto, unikalus Nr. ( - ); siurblinės, unikalus Nr. ( - ) bei vamzdynų, topografinėje nuotraukoje pažymėtų V, o nekilnojamojo daikto kadastro byloje Nr. 56/63484 statinių išdėstymo plane-2, pažymėtų žymenimis V1, V2, V3, V4, valdymo faktą. Nurodo, kad 1995-07-04 perėmė Darbėnų skaldos gamybos bazę, kuriai priklausė gręžinys, gręžinio apsauginis pastatas, vandens bokštas, siurblinė ir vamzdynai. Objektai nėra įregistruoti nekilnojamojo turto registro įmonėje, nes trūksta privatizacijos dokumentų, kurių metu pareiškėjai buvo perduoti šie objektai. Pareiškėja objektus valdo nuo 1995 metų, nes jie tiesiogiai susiję su bendrovės veikla, vykdant gamybą. Yra užvestos minėtų objektų inventorinės kortelės, atliekami remonto ir priežiūros darbai.

5Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-08-23 sprendimu pareiškimą tenkino visiškai ir patvirtino UAB „Žemaitijos granitas“ nurodytų objektų valdymo faktą. 1994-09-15 buvo įsteigta Darbėnų valstybinė skaldos įmonė, kuri buvo reorganizuota į AB „Darbėnų granitas“, vėliau privatizuota. Tiek Darbėnų valstybinė skaldos įmonė, tiek AB „Darbėnų granitas“, tiek UAB „Žemaitijos granitas“ naudojo tuos pačius ginčo inžinierinius statinius, jie įkurti buvusioje Darbėnų kelių statybinių medžiagų gamyklos bazėje, esančioje ( - ). Pareiškėjas fiziškai inžinierinius statinius yra užvaldęs, nes juos prižiūri, remontuoja ir naudoja gamybos technologiniame procese. Vamzdynas, dėl kurio kilo ginčas, yra kitų inžinerinių statinių priklausinys. Pareiškėjas teismui pateikė įrodymus, kad jis negali kitokia tvarka gauti valdymo faktą patvirtinančių dokumentų, todėl pareiškėjos prašymą tenkino.

6Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo S. J. prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos prašymą atmesti. Teismas nepagrįstai nustatė, kad statiniai, kurių valdymo faktą pareiškėja prašo nustatyti, buvo jai perduoti. Byloje yra tik 1968-06-29 priėmimo-perdavimo aktas, kuriuo Geologijos ir gelmių apsaugos valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos perdavė gręžinį Nr. 1401 Darbėnų skaldos gamybos bazei. Byloje nėra kitų statinių statybos teisėtumą ir buvusių savininkų ir jų teisių perėmėjų nuosavybės teises arba perdavimo pareiškėjai faktą patvirtinančių dokumentų. Buvęs vandens gręžinio Nr. 1401 savininkas Darbėnų skaldos gamykla buvo likviduota. Teismas nesiaiškino, ar likviduotos gamyklos statiniai buvo valdomi nuomos teise kito juridinio asmens ir kas valdė ginčo statinius iki 1994 m. rugsėjo mėn. – Darbėnų valstybinės skaldos įmonės įsteigimo. Vandens gręžinių pastatymo metai nesuponuoja fakto, kad tai yra teisėta statyba. Savavališku statiniu asmenys neturi teisės naudotis ir disponuoti, todėl savavališkos statybos objektai negali būti laikomi teisėtai valdomais. Teismas sprendimą pagrindė neteisėtai parengtomis kadastrinių matavimų bylomis. Pareiškėja nepateikė įrodymų, kad kreipėsi į LR Valstybinį archyvą bei Klaipėdos apskrities archyvą ir bandė gauti ginčo statinių statybos dokumentus ir jų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus ir/arba bandė atkurti prarastus dokumentus. Apeliantas pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo 1,96 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ). Iš VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2006-12-27 pažymėjimo bei sklypo matyti, kad sklype yra įrengtos tik melioracijos sistemos ir įrenginiai, priklausantys valstybei, kitų vamzdynų neužfiksuota. Nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Pareiškėja objektų viešame registre nėra įregistravusi, todėl valdymo teisė prieš trečiuosius asmenis negali būti ginama. Apeliantas nesutinka, kad pareiškėjai būtų nustatytas valdymas vamzdynui, esančiam jo sklype, nes ketina jį iš sklypo pašalinti arba atjungti. Vamzdynas trukdo apeliantui naudotis namų valda, vandentiekio bokštas yra neveikiantis, vanduo tiekiamas ne iš jo, o iš Darbos upelio, galimai pažeidžiant aplinkosauginius reikalavimus.

7Pareiškėja UAB „Žemaitijos granitas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimą palikti nepakeistą. Vamzdynas, gręžinio apsaugos pastatas, vandentiekio bokštas ir siurblinė yra vandens gręžinio ir gamyklos priklausiniai, jie skirti aptarnauti kitus daiktus, todėl laikytina, kad juos ištiko pagrindinio daikto likimas. Objektai buvo statomi kartu su Darbėnų skaldos gamykla ir iš esmės buvo būtini jos tinkamam funkcionavimui. Tarybų Sąjungoje sprendimus statyti gamyklą galėjo priimti tik valstybės institucijos, o sprendimai priimami valstybės institucijų savaime laikytini teisėtais. Pareiškėja kreipėsi į apskričių archyvus, tačiau dėl pasibaigusio dokumentų saugojimui nustatyto termino, reikiamų dokumentų negavo. Apeliantė nėra užginčijusi nekilnojamojo turto kadastrinių matavimo bylų, kurių teisėtumą kvestionuoja.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyrius atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti. Nuosavybės teisės į žemės sklypus, kurių kadastro Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), atkurtos pagal Darbėnų kadastro žemės reformos žemėtvarkos projektą. Minėtiems sklypams specialiosios žemės naudojimo sąlygos dėl po žeme esančių vamzdynų nebuvo įrašytos, nes inžineriniai tinklai nenurodyti ūkinės veiklos apribojimų plane. Pareiškėja inžinerinius statinius yra užvaldžiusi, juos prižiūri ir naudoja gamybos technologijos procese. Inžineriniai statiniai yra kitų inžinerinių statinių priklausinys.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjai priklausančio vandens gręžinio ir gamyklos priklausinių (gręžinio apsaugos pastato, gręžinio, vandentiekio bokšto, siurblinės bei vamzdynų) valdymo fakto nustatymo.

11CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio „Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo“ (CPK 526–529 str.) nustatyta tvarka gali būti patvirtintas valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, faktas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką daikto valdymo teisė pagal CK gali būti ne tik nuosavybės teisės sudedamoji dalis, bet ir savarankiška daiktinė teisė. Daikto valdymu kaip savarankiška daiktine teise pripažįstamas faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą. Be to, valdymas, kaip daiktinė teisė, yra pagrindas nuosavybės teisei pagal įgyjamąją senatį įgyti (CK 4.22 str. 1 d.). Pagal CK 4.27 straipsnio 2 dalį nekilnojamojo daikto valdymas atsiranda nuo valdymo įregistravimo viešame registre momento. Teisėtu daikto valdymu įstatymo pripažįstamas daikto faktinis turėjimas, įgytas tais pačiais pagrindais, kaip ir nuosavybės teisė (CK 4.23 str. 2 d., 4.47 str.). Valdymas gali būti ir viena iš nuosavybės teisės turinį sudarančių dalių (CK 4.22 str. 1 d., 4.37 str.

121 d.), tačiau valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė, visų pirma suprantamas kaip faktinis teisėtas daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą, kai nuosavybės teisė į daiktą valdytojui nepriklauso. Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo paprastai siejasi su nuosavybės teisės įgijimu, jų esmė – pareiškėjo valdymo teisės konstatavimas ir oficialus patvirtinimas. Valdymo, kaip savarankiškos daiktinės teisės, atveju nuosavybės teisė pareiškėjui dar apskritai nebuvo atsiradusi, valdymo fakto patvirtinimas yra tik prielaida pareiškėjui ją (nuosavybės teisę) įgyti įgyjamosios senaties būdu. Bylose dėl valdymo fakto patvirtinimo teisminio nagrinėjimo dalykas yra faktinio valdymo, t. y. kad asmuo faktiškai turi daiktą ir jį valdo kaip savą, konstatavimas. Pagal CPK 526 straipsnio 3 dalį pareiškimas teismui dėl valdymo fakto patvirtinimo gali būti paduotas tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Fakto, kad asmuo daiktą valdo kaip savą, išviešinimas kitiems asmenims yra to daikto valdymo savo vardu įregistravimas viešame registre. Dėl nekilnojamojo daikto tai gali būti atlikta nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą kaip savą, prašymą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui atsisakius tenkinti prašymą ir įregistruoti valdymą dėl to, kad nėra pakankamai tokį faktą patvirtinančių įrodymų, asmuo, valdantis atitinkamą daiktą kaip savą, tačiau nesantis to daikto savininku, gali prašyti, kad daikto valdymo faktas būtų patvirtintas teismine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010).

13Pagal CK ketvirtosios knygos normas daiktai gali būti pagrindiniai bei antraeiliai (CK 4.12, 4.13 str.). Priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str. 1 d.). Antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip (CK 4.14 str. 1 d.). Iš esmės analogiškas reglamentavimas dėl pagrindinio daikto bei priklausinio buvo įtvirtintas ir 1964 m. CK 153 straipsnyje. Jeigu pagal sandorį perleidžiamas pagrindinis daiktas, turintis priklausinių, ir šį sandorį įforminančiuose dokumentuose arba įstatyme nėra nustatyta, kad priklausinius ištinka kitoks likimas (t. y. kad jie neperleidžiami, pasilieka perleidėjo nuosavybėje), tai priklausiniai taip pat perleidžiami kartu su pagrindiniu daiktu. Kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai (CK 4.14 str. 2 d.). Priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jis nenurodomas turto perleidimo sutartyje, neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-595/2005; 2008-02-25 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008). Kilus ginčui dėl nuosavybės teisės į pagrindinio daikto priklausinį, asmuo, įgijęs nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą ir taip tapęs nuosavybės teisės į priklausinį subjektu (priklausinio savininku), gali ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir taip apginti savo teises (CK 1.138 str. 1 p.). Jeigu asmeniui jau yra atsiradusi nuosavybės teisė į pagrindinio daikto priklausinį, tai šis asmuo pagal bendrąją taisyklę negali reikšti reikalavimo dėl valdymo fakto į tą priklausinį patvirtinimo pagal CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio normas, nes aptariamu atveju jam jau yra atsiradusi nuosavybės teisė į priklausinį ir pastarojo valdymas nėra savarankiška daiktinė teisė, o yra vienas iš nuosavybės teisės elementų (sudedamųjų dalių) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2010).

14Nustatyta, kad 1989-10-27 kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo „Granitas“ įsakymu buvo likviduota Darbėnų kelių statybinių medžiagų gamykla (t. 1, b. l. 65–68). LR susisiekimo ministerijos 1994-09-15 įsakymu Nr. 360 buvo įsteigta Darbėnų valstybinė skaldos įmonė ir patvirtinti šios įmonės įstatai. LR susisiekimo ministro 1995-01-13 įsakymu Nr. 18 Darbėnų valstybinė skaldos įmonė buvo įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą. 1995-06-27 Darbėnų valstybinė skaldos įmonė buvo reorganizuota į AB „Darbėnų granitas“ (t. 2, b. l. 22–26). 1997-09-13 AB „Darbėnų granitas“ buvo reorganizuotas į UAB „Žemaitijos granitas“ (t. 2, b. l. 27–29). Šioje byloje pareiškėja UAB „Žemaitijos granitas“, prašydama patvirtinti gręžinio apsaugos pastato, gręžinio, vandentiekio bokšto, siurblinės bei vamzdynų valdymo faktą, rėmėsi aplinkybe, kad visi nurodyti daiktai yra jai nuo 1995 m. (AB „Darbėnų granitas“ įkūrimo) priklausantys vandens gręžinio ir gamyklos priklausiniai. Atsižvelgdama į tai, taip pat į kitas faktines bylos aplinkybes bei remdamasi nurodytais teisiniais argumentais apie pagrindinio daikto ir priklausinio santykį bei priklausinio valdymo fakto patvirtinimo pagal CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio normas galimybę, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje pareiškėjo prašomas patvirtinti valdymo faktas negali būti nagrinėjamas ir patvirtinamas CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio normų nustatyta tvarka.

15Nustatyta, kad nekilnojamieji daiktai – gręžinio apsaugos pastatas, gręžinys, vandentiekio bokštas, siurblinė ir vamzdynas ir daiktinės teisės į juos Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke neįregistruotos, atlikti tik kadastriniai matavimai (t. 2, b. l. 5). Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą gali būti įregistruota Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo sprendimu, priimtu pagal asmens, valdančio tą daiktą nuosavybės teise, prašymą. Pareiškėja dėl priklausinių įteisinimo gali inicijuoti viešojo administravimo procedūras, taip pat gali ginčo teisenos tvarka reikšti reikalavimą dėl nuosavybės teisės pripažinimo ir taip apginti savo teises (CK 1.138 str. 1 p.).

16Esant nurodytoms aplinkybėms Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-08-23 sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškimas dėl valdymo fakto patvirtinimo netenkintinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

17Atmetus pareiškėjos pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo naikintinos Klaipėdos apygardos teismo 2010-10-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas suinteresuotiems asmenims S. J., R. Ž., A. A. P. išmontuoti, pašalinti, ar kitaip pažeisti vamzdyną, einantį per jų nuosavybės teisėmis priklausomus sklypus (CPK 150 str. 4 d.).

18Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

19Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos granitas“ pareiškimo dėl valdymo fakto patvirtinimo netenkinti.

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą suinteresuotiems asmenims S. J., R. Ž., A. A. P. išmontuoti, pašalinti, ar kitaip pažeisti vamzdyną, einantį per jų nuosavybės teisėmis priklausomus sklypus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. Teisėjų kolegija... 4. pareiškėjas kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas pavirtinti... 5. Kretingos rajono apylinkės teismas 2010-08-23 sprendimu pareiškimą tenkino... 6. Apeliaciniu skundu suinteresuotas asmuo S. J. prašo Kretingos rajono... 7. Pareiškėja UAB „Žemaitijos granitas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjai priklausančio vandens gręžinio ir... 11. CPK XXXIV skyriaus antrojo skirsnio „Bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo“... 12. 1 d.), tačiau valdymas, kaip savarankiška daiktinė teisė, visų pirma... 13. Pagal CK ketvirtosios knygos normas daiktai gali būti pagrindiniai bei... 14. Nustatyta, kad 1989-10-27 kelių statybinių medžiagų įmonių susivienijimo... 15. Nustatyta, kad nekilnojamieji daiktai – gręžinio apsaugos pastatas,... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms Kretingos rajono apylinkės teismo 2010-08-23... 17. Atmetus pareiškėjos pareiškimą dėl valdymo fakto patvirtinimo naikintinos... 18. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 19. Kretingos rajono apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 23 d. sprendimą... 20. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartimi taikytas...