Byla e2A-1292-390/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Gintauto Koriagino ir Rūtos Palubinskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Aiba“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5143-877/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eccua“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Aiba“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 18 d. preliminariu sprendimu ieškovės UAB „Eccua“ ieškinį patenkino pilnai, priteisė iš atsakovės UAB „Aiba“ 13 415,19 Eur skolos, 3 650,55 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.
 2. 2016 m. sausio 11 d. atsakovė UAB „Aiba“ Šiaulių apylinkės teismui pateikė prieštaravimus dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. preliminaraus sprendimo. Atsakovė sutiko su reikalavimu dėl 13 415,19 Eur skolos priteisimo, skolos neginčijo, tačiau nesutiko su priteistu delspinigių dydžiu, nurodė, kad delspinigiai turi būti sumažinti iki 0,02 proc., taip pat prašė išdėstyti sprendimo įvykdymą šešerių mėnesių laikotarpiui.
 3. Atsakovė su prieštaravimais dėl preliminaraus sprendimo nesutiko, prašė priimti galutinį sprendimą ir preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.
 4. 2016 m. sausio 12 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinė byla perduota Kauno apylinkės teismui pagal šalių rašytinį tarpusavio susitarimą pakeisti teritorinį bylos teismingumą.
 5. 2016 m. vasario 25 d. ieškovė pateikė pareiškimą dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo ir prašė priteisti iš atsakovės UAB „Aiba“ 13 415,19 Eur skolos, 3 571,87 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apylinkės teismas 2016 m. kovo 16 d. sprendimu Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 18 d. preliminarų sprendimą pakeitė ir priteisė ieškovei UAB „Eccua“ iš atsakovės UAB „Aiba“ 13 415,19 Eur skolos, 3 571,87 Eur delspinigių, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 192 Eur žyminio mokesčio ir 1 323,79 Eur išlaidų už teisinę pagalbą.
 2. Teismas dėl 13 514,19 Eur skolos priteisimo plačiau nepasisakė, kadangi atsakovė skolą pripažino.
 3. Teismas nustatė, kad šalys yra sudariusios prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Šalių pasirašytos Sutarties 41 punkte nurodyta, kad pirkėjui vėluojant apmokėti sąskaitas, pastarasis privalo mokėti pardavėjui delspinigius po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos. Sutarties 42 punkte nurodyta, kad pardavėjui vėluojant gauti pirkėjo užsakytas prekes, pirkėjas turi teisę reikalauti mokėti po 0,2 proc. už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo užsakytų prekių vertės.
 4. Teismas, įvertinęs, kad šią Sutartį sudarė du verslo subjektai, sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti, kad dėl tokio dydžio delspinigių atsakovė nebuvo išreiškusi laisvos valios sudarydama Sutartį. Be to, teismas sprendė, kad ieškovės apskaičiuotų delspinigių dydis – 3 571,87 Eur, palyginus su įsiskolinimo dydžiu (13 415,19 Eur), nesudaro pagrindo daryti išvados, jog tokie delspinigiai neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų.
 5. Atsakovė pripažino įsiskolinimą, netinkamai vykdė savo prievoles ieškovei, taip didindama delspinigių dydį, todėl turi prisiimti kilusias neigiamas pasekmes. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neatsiskaitė su ieškove, ieškovė turėjo teisinį pagrindą už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną skaičiuoti 0,2 procentų delspinigius (CK 6.258 str.).
 6. Teismas netenkino atsakovės prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą 6 mėnesių laikotarpiui, kadangi atsakovė nepateikė teismui įrodymų apie sunkią turtinę padėtį ir neįrodė, kad egzistuoja išimtinis atvejis, kuriam esant būtų pagrindas išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovės įsiskolinimas pradėjo formuotis 2015 m. sausio mėn. Byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kad per šį pakankamai ilgą laikotarpį atsakovė būtų sumokėjusi bent dalį skolos, kas akivaizdžiai rodo, jog su ieškove vengiama bent iš dalies atsiskaityti.

5III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

6

 1. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Aiba“ prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimą pakeisti ir priteistą ieškovei 3 571,81 Eur delspinigių sumą sumažinti iki 365,05 Eur, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais:
  1. Ieškovės reikalaujami 0,2 proc. dydžio delspinigiai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką tais atvejais, kai šalys nebuvo susitariusios dėl išimtinių ar alternatyvių netesybų ir nėra nustatyti didesni kreditoriaus nuostoliai, pripažįstama, kad minimalius kreditoriaus nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
  2. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, kad netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusios šalies nuostolius, kad CK 6.73 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtintas netesybų nuostolių santykis aiškinamas kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Eccua“ prašo Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad, šiuo metu egzistuoja pasaulinė ekonominė krizė, kad ji objektyviai turi įtakos Lietuvos Respublikos ekonomikai, ir kad palyginus jos įtaką Lietuvos Respublikos ekonomikai, šalių sutartas 0,2 proc. netesybų dydis yra neprotingai didelis, tuo pačiu neatitinkantis CK 1.5 straipsnyje nustatytų principų.
  2. Atsakovės ne tik, kad netinkamas, bet visiškas prievolių nevykdymas nulėmė prašomų priteisti netesybų dydžio nuostolius, kadangi neturint galimybės naudotis už prekes gautina suma (apyvartinėmis lėšomis), pelno siekimas, kaip pagrindinis ieškovės tikslas, buvo nepagrįstai apribotas. Šiuos ieškovės atžvilgiu sukeltus neigiamus padarinius turi kompensuoti šalių sutartos netesybos. Jų, kaip nurodė Kauno apylinkės teismas, ieškovė įrodinėti neprivalo.
  3. Pagal tarp šalių sudarytos prekių pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 08/11/24 41 ir 42 punktus, atsakomybės apimtis (netesybos), tiek ieškovės, tiek atsakovės atžvilgiu vienoda - 0,2 proc., taigi sutartimi šalių interesų pusiausvyra buvo užtikrinta ir numatyta kaip vienoda. Tai reiškia, kad šiuo metu kaip aiškiai per didelės atsakovės nurodomos netesybos, minėtos sutarties sudarymo metu atsakovei nebuvo aiškiai per didelės, ir vadovaujantis sutarties 42 p., būtų buvusios prašomos priteisti jeigu sutartį pažeistų ieškovė. Tenkinant atsakovės reikalavimą ir netesybas sumažinant nuo 0,2 iki 0,02 proc., šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą būtų iš esmės paneigta.
  4. Pareiga atsiskaityti pagal prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 08/11/24 yra ne tik, kad neįvykdyta tinkamai, tačiau apskritai nevykdyta. Ieškovė savo prievoles įvykdė visa apimtimi, tačiau dėl atsakovės visiško abejingumo sutartiniams įsipareigojimams, ieškovė iš sutarties negavo absoliučiai nieko, ko buvo tikėtasi, todėl buvo pažeistas ir teisėtų lūkesčių principas.
  5. Atsakovės reikalavimas sumažinti netesybas nuo 0,2 iki 0,02 proc. yra neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi taip iš esmės būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, o taip pat ir civilinė atsakomybė to subjekto, kuriam turi būti taikoma, nes CK 6.251 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistą netesybų ( delspinigių )dydį nurodydama, kad paskaičiuoti delspinigiai – 0,2 proc. yra aiškiai per dideli.
 3. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).
 4. Vadovaujantis šalių sudaryta 2008m. lapkričio 24d. pirkimo-pardavimo sutartimi apeliantė liko neatsiskaičiusi ieškovei 13415,19 EUR už parduotas prekes. Pagal aptartos sutarties 41punkto sąlygą apeliantė įsipareigojo, vėluojant apmokėti sąskaitas pardavėjui, mokėti jam delspinigius po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nesumokėtos sumos.
 5. Sutarties šalys yra laisvos sudaryti sutartis, nustatyti jose tarpusavio teises ir pareigas, įskaitant ir teisę susitarti dėl netesybų, jų skaičiavimo tvarkos ir dydžio (CK 6.156 straipsnis). Be to, sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).
 6. Pagal 6.258 straipsnio 3 dalį teismas gali mažinti netesybas, jeigu jos yra neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Tai reiškia, kad netesybų dydžio klausimą sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes.
 7. Nagrinėjamoje byloje apeliantė neginčija, kad liko skolinga už pateiktas prekes ir netinkamai įvykdė prievolę. Bylos duomenys rodo, kad apeliantė pakankamai ilgą laiką neapmokėjo už pateiktas prekes, ( neatliko mokėjimų nuo 2015m. kovo mėn.). Nustatyta, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija dėl susidariusios skolos už neapmokėtas prekes, tačiau apeliantė skolos nelikvidavo. Šalys yra ūkio subjektai vykdantys ūkinę-komercinę veiklą, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad nenustačius, jog šalių sutartas netesybų dydis nėra neprotingai didelis, bei atsižvelgiant į jau aptartas aplinkybes, bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai nemažino ieškovės priskaičiuotų apeliantei netesybų.
 8. Teisėjų kolegija įvertinusi apeliantės apeliacinio skundo argumentaciją nemano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja CK 1. 5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.
 9. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai neatskleidžia apeliantės teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, galėjusio lemti neteisingą ginčo išsprendimą, todėl apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistą, o skundą atmeta.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo priteisti iš apeliantės visas bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme, tačiau įrodymų dėl tokių išlaidų turėjimo nepateikia, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

9Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Kauno apylinkės teismo 2016 m. kovo 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai