Byla 2S-884-345/2010
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės 2010 m. vasario 1 d. nutarties, kuria prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo atmestinas, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ieškinį atsakovui V. V. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo (I t. b.l. 1-4). Nurodė, jog iš atsakovo V. V. turi būti priteista 12 168 Lt nuostolių atlyginimas.

5Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-12-17 nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“, atstovaujamo R. A., ir atsakovo V. V. ir civilinę bylą nutraukė (I t. b.l. 145-146).

6Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ Druskininkų apylinkės teismui 2010-01-22 pateikė atskirąjį skundą (I t. b.l. 159-161) dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-17 nutarties dėl taikos sutarties tvirtinimo ir prašymą dėl atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti (I t. b.l. 150-151).

7Prašyme atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ieškovas nurodė, jog sudarant taikos sutartį ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ interesus teisme atstovavo laikinojo turto administratoriaus S. S. į darbą priimtas asmuo - juristas R. A.. Pabrėžė, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui ir bendrovės valdybai nebuvo žinoma apie 2009-12-17 taikos sutartį ir teismo nutartį. Bendrovės valdymo organai apie nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, sužinojo tik 2010-01-18 d. Vilniaus apygardos teismas 2010-01-07 nutartimi konstatavo, jog paskirti bendrovės laikinąjį turto administratorių nebuvo teisinio pagrindo.

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010-02-01 nutartimi ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo atmetė (I t. b.l. 162-163).

9Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog CPK 75 str. 1 d. numatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam terminui. CPK 78 str. 1 d. nustato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga, nurodyta CPK 78 str., yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido. Dėl to, nagrinėjant procesinio termino atnaujinimo klausimą, privalu aiškintis besikreipiančio dėl termino atnaujinimo suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes (priežastis), dėl kurių terminas buvo praleistas, jų visetą ir svarbą. Įstatyme nenustatyta, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Kadangi įstatymo sąvoka ,,svarbios priežastys“ yra vertinamoji, teismas turi šį klausimą spręsti, atsižvelgdamas į procesinių terminų instituto paskirtį, ginčo esmę, bylos reikšmę procesinio dokumento pateikėjui, jo asmenines savybes, jo veiksmus po ginčo išnagrinėjimo bei kitas faktines aplinkybes. Taigi, termino atnaujinimo klausimas kiekvienu atveju turi būti sprendžiamas individualiai, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, besiskundžiančios šalies elgesį procese, į jos sąžiningumą naudojantis suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 42 str. 5 d.). Ieškovas savo prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti išimtinai grindžia tuo, kad teismo nutartimi paskirtas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ laikinasis turto administratorius S. S. ir jo įgaliotas asmuo R. A. neinformavo bendrovės direktoriaus ir valdybos narių apie sudarytą taikos sutartį ir teismo nutartį. Bendrovės valdymo organai apie sudarytą taikos sutartį ir 2009-12-17 priimtą teismo nutartį sužinojo tik 2010-01-18 Nagrinėjant ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateiktą prašymą dėl procesinio termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo svarbu pažymėti, kad 2009-12-17 parengiamajame teismo posėdyje, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties tvirtinimo, ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ interesus atstovavo bendrovės atstovas R. A., kurio įgaliojimų apimtį patvirtina 2009-11-10 UAB „Druskininkų autobusų parkas“ laikinojo turto administratoriaus S. S. išduotas įgaliojimas (I t., b.l. 141). S. S. laikinuoju UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratoriumi buvo paskirtas 2009-10-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi, jam priskiriant visas bendrovės vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, nustatytas įstatymuose bei bendrovės įstatuose. Nutartis, kuria S. S. buvo paskirtas lakinuoju bendrovės turto administratoriumi, 2009-12-17 nagrinėjant bylą parengiamajame teismo posėdyje, nebuvo panaikinta ir turėjo būti vykdoma. Taigi, 2009-12-17 parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo interesus atstovavo tam įgaliojimus turintis asmuo, kuris laisva valia, niekieno neverčiamas atliko procesinius veiksmus ieškovo vardu, tame tarpe pareiškė teismui prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Vien ta aplinkybė, kad po procesinio sprendimo įsiteisėjimo, kuriuo užbaigtas civilinės bylos nagrinėjimas, pasikeitė asmenys, kurie turi teisę juridinio asmens – ieškovo interesus atstovauti (ginti) teisme, nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių. Kartu pažymėtina tai, kad 2009-12-17 nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis bei nutraukta civilinė byla, nuorašas asmeniškai įteiktas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atstovui R. A. (b.l. 144).

10Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą (II t. b.l. 1-4), kuriuo prašo panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-02-01 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės ir atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl 2009-12-17 teismo nutarties paduoti.

11Nurodo, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu gali veikti bendrovės direktorius. Šias pareigas nuo 2009-08-14 eina V. L.. Vilniaus apygardos teismas 2010-01-07 nutartimi panaikino 2009-10-06 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti bendrovės organams atlikti savo funkcijas, o laikinuoju turto administratoriumi paskirti S. S., pavedant jam vykdyti bendrovės direktoriaus teises ir pareigas. Vadinasi, UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu galintis veikti asmuo – laikinasis turto administratorius – buvo paskirtas neteisėtai. Iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisinės pasekmės. Nurodo, jog taikos sutarties sudarymo metu apeliantą atstovavo laikinasis turto administratorius S. S. ir jo įgaliotas asmuo R. A., kuris viršydamas savo kompetenciją sudarė bendrovei nenaudingą taikos sutartį. Faktas, kad 2009-12-17 nutartis buvo įteikta asmeniškai R. A. tik dar kartą patvirtina, jog nutarties bendrovė negavo ir prašymas atnaujinti terminą šiai nutarčiai apskųsti yra pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino šį įrodymą, nes tiek S. S., tiek R. A. neperduoda UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dokumentų, galimai veikia prieš bendrovę. S. S. atžvilgiu dėl turto išvaistymo Alytaus Apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo skyriuje 2009-12-10 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 184 str. 1 d. Darytina išvada, kad S. S. per savo įgaliotą asmenį R. A. sudarė apeliantui nenaudingą taikos sutartį ir šį faktą nuo bendrovės nuslėpė. Nurodo, jog S. S. nepaisant CK 4.236-4.252 str. reikalavimų nuslėpė nuo bendrovės akcininkų ir valdymo organų faktą apie taikos sutarties sudarymą. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010-02-01 nutartimi c.b. Nr. 2-47-182/2010 įpareigojo S. S. perduoti dokumentus UAB „Druskininkų autobusų parkas“. Šios aplinkybės rodo, jog apeliantas dėl objektyvių ir nuo jo valios nepriklausančių priežasčių neturėjo realios galimybės laiku apskųsti 2009-12-17 Druskininkų miesto apylinkės teismo nutarties. Pabrėžia, kad LAT yra išaiškinęs, kad nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeisto ir paneigtos bylos šalies pagrindinės teisės (LAT 2004-10-18 nutartis c.b. Nr. 3K-3-548/2004 ir kt.). Visos išvardintos aplinkybės rodo, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo LAT teisminės praktikos. Nurodo, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ teisėtai paskirti valdymo organai 2009-12-17 taikos sutartį teisme atsiėmė 2010-01-18 ir atskirasis skundas bei prašymas atnaujinti terminą buvo paduotas nedelsiant, t.y. 2010-01-22;

12Atsakovas V. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą (II t. b.l. 14-15), kuriuo prašo skundą atmesti. Nurodo, jog iki 2010-01-07 Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria panaikinta Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo S. S. buvo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ laikinasis turto administratorius ir turėjo visus įgaliojimus vienvaldiškai veikti bendrovės vardu bei atstovauti jos interesams visuose teisminiuose procesuose. 2009-10-06 teismo nutarties panaikinimas neleidžia teigti, jog laikinojo turto administratoriaus atlikti teisiniai veiksmai nutarties galiojimo metu automatiškai pripažįstami neteisėtais. Pabrėžia, kad laikinojo administratoriaus atšaukimas nesudaro pagrindo pripažinti, jog terminas paduoti atskirąjį skundą yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Nei CK, nei kiti juridinių asmenų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenumato teisių ir pareigų, siejamų su trečiaisiais asmenimis, pasikeitimo, pasikeitus juridinių asmenų valdymo organams. Nurodo, jog apelianto manymas, kad S. S. viršijo jam suteiktus įgaliojimus arba kitokiu pažeidė apelianto teises ir dėl to apeliantas patyrė nuostolių, nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Apelianto (ieškovo) UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR ( - ) str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14CPK 78 straipsnio 1 dalyje nenurodomi kriterijai pripažinti procesinio termino praleidimo priežastis svarbiomis. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu atlikti procesinį veiksmą. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis termino praleidimo priežastimis yra teismo diskrecijos teisė, todėl teismas šį klausimą privalo spręsti atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

15Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos faktines aplinkybes, taip pat į tai, kad kiekvienam asmeniui turi būti užtikrinta teisė į teisingą teismą. Vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmeniui pasiekiama galimybė apskųsti apeliacine tvarka teismo sprendimą, ši galimybė įgyvendinama per įstatymo nustatytą terminą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad praleidus apeliacinio apskundimo terminą svarbiomis šio procesinio termino praleidimo priežastimis gali būti laikomos tik tos aplinkybės, kurios kiekvienu individualiu atveju asmeniui sutrukdė arba atėmė galimybę įgyvendinti procesinę teisę per įstatyme nustatytą terminą ir kurios galėtų pateisinti termino praleidimo laikotarpį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 3 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-863/2002, 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-800/2001 ir kt.). Jeigu terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-169 /2003).

16Iš bylos medžiagos nustatyta, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdyba 2009-10-02 vykusiame posėdyje nutarė uždrausti UAB „Druskininkų autobusų parkas“ direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam pareigas direktoriui, laikinajam turto administratoriui, įgaliotam UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu veikti asmeniui ar bet kokiam kitam asmeniui, turinčiam teisę veikti Bendrovės vardu sudaryti taikos sutartis su UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreditoriais be atskiro rašytinio valdybos pritarimo.Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-10-06 nutartimi buvo nustatytos laikinosios apsaugos priemonės ir paskirtas laikinasis UAB „Druskininkų autobusų parkas“ turto administratorius S. S., paskirtajam administratoriui priskiriant visas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vadovo (direktoriaus) teises ir pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose bei UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatuose.

17Pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos 2009-10-02 nutarimą nei laikinasis turto administratorius S. S., nei jo įgaliotas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atstovas R. A. neturėjo teisės be valdybos sutikimo negalėjo sudaryti taikos sutarties su atsakovu V. V.. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog tik atnaujintas procesinis terminas atskirajam skundui paduoti sudarytų tinkamas prielaidas išsiaiškinti ar apelianto argumentai, jog apeliantui atstovavęs R. A. viršijo savo įgaliojimus, kadangi, valdybai negalint atlikti savo įgaliojimų, nebuvo kito veikiančio juridinio asmens organo, galinčio suteikti leidimą sudaryti taikos sutartį su UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreditoriais, yra pagrįsti.

18Druskininkų miesto apylinkės teismui 2009-10-06 nutartimi uždraudus UAB „Druskininkų autobusų parkas“ stebėtojų valdybai įgyvendinti savo funkcijas, teises, vykdyti pareigas neliko juridinio asmens organo, atsakingo už bendrovės vadovo, o tuo pačiu ir turto administratoriaus, veiklos priežiūrą. Esant tokiems apelianto veiksmų kontroliuoti savo darbuotojų ir atstovų veiksmus ribojimams, konstatuotina, jog šios kliūtis atėmė iš apelianto galimybę laiku įgyvendinti procesinę teisę į apeliaciją. Pirmosios instancijos teismo argumentai, jog asmenų, kurie turi ieškovo interesus atstovauti (ginti) teisme, pasikeitimas nesudaro pagrindo pripažinti, kad terminas atskirajam skundui paduoti praleistas dėl svarbių priežasčių, šiuo atveju laikytini nepagrįstais. Teisėjų kolegija pažymi, jog tik pasikeitus asmenims, kurie turi ieškovo interesus atstovauti (ginti) teisme, atsirado galimybė vadovautis UAB „Druskininkų autobusų parkas“ įstatytais, kuriuose numatytos bendrovės atstovų įgaliojimų ribos pilna apimtimi.

19Atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių terminas atskirajam skundui paduoti yra praleistas, teisėjų kolegija konstatuoja, jog siekiant užtikrinti asmens, manančio, kad jo interesai ir teisės yra pažeisti, teisę į tinkamą procesą, terminas paduoti atskirajam skundui atnaujintinas.

20Patenkinus atskirąjį skundą, teisėjų kolegija nusprendžia perduoti atskirąjį skundą su civiline byla Civilinių bylų skyriaus pirmininkui (CPK 307 str. 2 d.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 3 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

23Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-02-01 nutartį, kuria UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo atmestas, panaikinti.

24Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą tenkinti, atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2009-12-17 nutarties paduoti.

25Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą su civiline byla perduoti Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ kreipėsi su ieškiniu dėl... 5. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2009-12-17 nutartimi patvirtino taikos... 6. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ Druskininkų apylinkės... 7. Prašyme atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti ieškovas nurodė, jog... 8. Druskininkų miesto apylinkės teismas 2010-02-01 nutartimi ieškovo UAB... 9. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog CPK 75 str. 1 d. numatyta, kad... 10. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ pateikė atskirąjį skundą... 11. Nurodo, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“ vardu gali veikti... 12. Atsakovas V. V. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą (II t. b.l.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. CPK 78 straipsnio 1 dalyje nenurodomi kriterijai pripažinti procesinio termino... 15. Ar termino praleidimo priežastis yra svarbi, sprendžia teismas,... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog UAB „Druskininkų autobusų parkas“... 17. Pagal UAB „Druskininkų autobusų parkas“ valdybos 2009-10-02 nutarimą nei... 18. Druskininkų miesto apylinkės teismui 2009-10-06 nutartimi uždraudus UAB... 19. Atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių terminas atskirajam skundui paduoti... 20. Patenkinus atskirąjį skundą, teisėjų kolegija nusprendžia perduoti... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 23. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2010-02-01 nutartį, kuria UAB... 24. Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ prašymą tenkinti, atnaujinti... 25. Ieškovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ atskirąjį skundą su...