Byla 2A-643-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Andžejaus Maciejevskio,

4sekretoriaujant Aleksui Navickui,

5dalyvaujant ieškovo atstovei Deimantei Jurevičiūtei,

6atsakovui Š. Š. , jo atstovei R. Š. ,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo Š. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovams Š. Š. , uždarajai akcinei bendrovei „Imortalis“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys J. M. , S. Č. .

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų Š. Š. ir UAB „Imortalis“ 519,69 Lt skolą už suvartotas gamtines dujas, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nurodant priteistą skolą pervesti į ieškovo AB „Lietuvos dujos“ Tiekimo departamento Vilniaus skyriaus sąskaitą.

11Nurodė, jog 2008-08-14 su atsakovu Š. Š. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartis Nr.12198419. 2008-09-01 vartotojo prašymu ieškovo inspektorius apsilankęs atsakovo Š. Š. bute ( - ) nustatė, kad paskutiniai deklaruoti rodmenys buvo 617 m3, skaitiklis rodė 1183 m3, neapmokėtas skirtumas sudarė 566 m3. Atsakovas Š. Š. nurodė, kad įsiskolinimas pagal buto pirkimo – pardavimo sutarties 4.8 p. jam nepriklauso, pasiūlė kreiptis į buvo pardavėją atsakovą UAB „Imortalis“. Atsakovas UAB „Imortalis“ informavo, jog pasirašant minėtą pirkimo – pardavimo sutartį, tą pačią dieną su atsakovu Š. Š. buvo pasirašytas tarpusavio susitarimas prie sutarties, kuriuo susitarta, jog visi įsiskolinimai dėl buto adresu Geležinio Vilko g. 15-25, Vilniuje, turėtų būti išieškomi iš atsakovo Š. Š. . Ieškovui tik 2008-08-14 tapo žinoma, kad ne kartą pasikeitė buto ( - ) savininkai. UAB „Imortalis“ 2005-10-05 įsigijęs butą, ieškovo neinformavo, kad yra naujasis buto savininkas, nei prašymo sudaryti dujų – pirkimo pardavimo sutartį, nei prašymo nutraukti dujų tiekimą jam priklausančiame bute gyvenusiems asmenims, nepateikė. Vykdant teismo sprendimą dėl buvusių savininkų J. M. ir S. Č. iškeldinimo buvo surašytas antstolio V.Milevičiaus 2008-06-18 iškeldinimo protokolas, kuriame buvo užfiksuoti dujų skaitiklio parodymai 183,110 m3. Ieškovas nurodė, jog atsakovams buvo žinoma, jog įsiskolinimai egzistuoja ir nėra sumokėti. Atsakovas Š. Š. faktiškai pripažino pareigą apmokėti įsiskolinimą, kadangi nuo buto įsigijimo jį dalinai dengia. Pagal CK 6.6 str. 3 d. solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, todėl įsiskolinimą prašė iš atsakovų priteisti solidariai. Bendra skola už suvartotas dujas 2009-03-12 sudarė 783,21 Lt. Atsakovas Š. Š. atliko keletą mokėjimų (paskutinis mokėjimas 2009-06-24), kurie yra įvertinti, susidariusia permoka mažinant skolą. 2009-06-24 skolas už suvartotas gamtines dujas sudaro 519,69 Lt.

12Atsakovas UAB „Imortalis“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog butu Geležinio Vilko g. 15-25, Vilniuje, niekada nesinaudojo, nes nuo jo įsigijimo iki 2008-06-18 juo naudojosi senieji buto savininkai, o vėliau naujasis savininkas Š. Š. . Dujos gali būti tiekiamos ir prievolės šalims gali kilti tik sudarytos tiekimo sutarties pagrindu, o tokios sutarties atsakovas su ieškovu nebuvo sudaręs. UAB „Imortalis“ Š. Š. butą už 165000 Lt pardavė su sąlyga, jog paaiškėjus neapmokėtoms skoloms, nepriklausomai nuo to, kad jų susidarymo laikotarpis būtų ankstesnis nei buto įsigijimas, jas apmokėti riziką prisiima Š. Š. .

13Atsakovas Š. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovas dujas tiekė sudaręs dujų pirkimo sutartį su buvusiais buto savininkais J. M. , ir S. Č. . Sutartis tebegalioja ir atsakomybė už jos nesilaikymą tenka buvusiems savininkams J. M. ir S. Č. . Todėl ieškovo reikalavimas sumokėti už 2003-06-11 – 2008-08-14 laikotarpiu suvartotas dujas turėjo būti pareikštas ne jam ir UAB „Imortalis“, o J. M. ir S. Č. , su kuriais buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Ieškovo ilgą laiką neatliekami patikrinimai rodo paties ieškovo neatsakingą požiūrį į sutarčių laikymąsi ir vykdymą.

14Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui AB “Lietuvos dujos” iš atsakovo Š. Š. 519,69 Lt (skolos už suvartotas gamtines dujas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (519,69 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2009-02-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą ieškinio dalį atmetė.

15Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad yra pakankamas pagrindas išvadai, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Imortalis“ buvo susiklostę gamtinių dujų pirkimo – pardavimo santykiai jų abiejų valia, realizuota konkliudentiniais veiksmais, nes atsakovo ir ieškovo elgesys (buto vamzdynams esant prijungtiems prie ieškovui priklausančių tinklų, ieškovo dujų atsakovo UAB „Imortalis“ butui tiekimas bei pastarojo sudarymas sąlygų, jog tretieji asmenys faktiškai jas naudotų, nesikreipimas dėl sutarties nutraukimo). Teismas, atsižvelgdamas į 2002-02-05 LR Ūkio ministro įsakymo Nr. 43 „Dėl gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių patvirtinimo“ (redakcija galiojusi iki 2008-03-21) 97 p., kuris numatė, jog tiekiant dujas buitiniam vartotojui, tiekimo (pirkimo-pardavimo) sutartis turi būti sudaroma su kiekvieno namo (buto) savininku, sprendė, kad tai, kad atsakovas yra juridinis asmuo ir bute gyventi negali, nėra svarbi aplinkybė, nes gamtinių dujų pirkimo-pardavimo teisinių santykių šalys yra gamtinių dujų tiekėjas ir atitinkamai buto savininkas (vartotojas), todėl nepaisant to, kas naudojasi patalpomis, kurioms tiekiamos dujos, teisinių santykių dalyvis yra patalpų savininkas, kuriam ir tenka pareiga atsiskaityti už suvartotas jo bute gamtines dujas.

16Teismas, įvertinęs tai, kad 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Imortalis“ butą Geležinio Vilko g. 15-25, Vilniuje, pardavė atsakovui Š. Š. , kuris prie sutarties pasirašyto 2008-07-30 susitarimo 1 p. patvirtino, kad jam yra žinoma, jog gali būti nesumokėtų skolų už parduodamo buto eksploataciją ir prisiėmė visą riziką skoloms paaiškėjus jas apmokėti, nors jų susidarymo laikotarpis butų ankstesnis nei buto įsigijimas, šį atsakovų sudarytą susitarimą atsakovai pripažįsta ir jo neginčija, o atsakovas Š. Š. nuo buto įsigijimo dienos dalimis dengia susidariusį įsiskolinimą ieškovui (2009-06-24 dienai įsiskolinimą sudaro 519,69 Lt), o tarp šalių susiklostę prievoliniai santykiai nėra susiję su paslaugų teikimo sutarties vykdymu (CK 6.717 str.), todėl skolininkų solidarioji pareiga pagal įstatymą neatsiranda (CK 6.6 str. 3 d.), tokios pareigos nenumato nei atsakovų 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartis nei papildomas susitarimas, todėl susidariusį įsiskolinimą (519,69 Lt) už suvartotas dujas priteisė tik iš atsakovo Š. Š. .

17Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad ginčas kyla dėl to, kada susidarė ieškinyje nurodyta skola, nes skolos susidarymo laikotarpis šiuo atveju nėra reikšmingas. Teismas tokią išvadą motyvavo tuo, kad tretieji asmenys atsiskaitydavo ne už faktiškai sunaudotą dujų kiekį, o ieškovo darbuotojams negalint patekti į butą, nustatyti faktiškai suvartotą dujų kiekį laikotarpyje nuo 2000-01-01 iki 2008-09-01 nebuvo jokių galimybių. Ieškovas pagrįstai vadovavosi per ginčo laikotarpį trečiųjų asmenų deklaruojamais duomenimis bei patikrinimo akte užfiksuotais duomenimis.

18Teismas nesutiko su atsakovu, kad ieškovas jau antrą kartą prašo priteisti skolą. Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2008-04-01 sprendime (I t., b.l. 42-43) priimtame civ. byloje Nr.2-3075-545/2008 pagal UAB „Imortalis“ ieškinį atsakovams J. M. ir S. Č. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų nebuvo keliamas reikalavimas dėl įsiskolinimo už dujas priteisimo.

19Teismas taip pat priteisė iš atsakovo ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas (nuo 519,69 Lt sumos) nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes prievolė neįvykdyta.

20Atsakovas Š. Š. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį jo atžvilgiu atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, prieštaraujantis Civilinio kodekso, Gamtinių dujų įstatymui, Vyriausybės 2007-12-05 nutarimu Nr. 1304 patvirtintoms gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo ir tiekimo licencijavimo taisyklėms, Ūkio ministro 2008-03-12 įsakymu Nr. 4-89 patvirtintų gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašui.

21Nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo skolą už suvartotas gamtines dujas, nes tuo laikotarpiu (nuo 2000-01-01 iki 2008-07-30), už kurį yra priskaičiuota jam skola už dujų tiekimą, jis nebuvo nei buto savininkas, nei gyveno jame, nei buvo sudaręs dujų pirkimo – pardavimo sutartį su ieškovu.

222008-07-30 Susitarimas prie buto pirkimo – pardavimo sutarties, kuriuo nepagrįstai rėmėsi teismas sprendime tenkindamas ieškinio dalį, yra negaliojantis, kadangi jis nebuvo patvirtintas notariškai, neįregistruotas viešame registre (Civilinio kodekso 6.393 str. 1, 2, 3 d.), todėl jis negalėjo būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis, šiuo atveju – ieškovo ieškiniui patenkinti.

23Pardavėjas (UAB „Imortalis“) perdavė atsakovui nekilnojamąjį turtą neatitinkantį pirkimo – pardavimo sutarties, kurioje nurodyta, kad butas neturi jokių įsiskolinimų, sąlygų, ir dėl to jis nėra atleidžiamas nuo atsakomybės sumokėti už laikotarpį, kai butas jam priklausė nuosavybės teise, susidariusį įsiskolinimą ieškovui.

24Apeliantas nesutinka su teismo motyvu, kad jis faktiškai pripažino pareigą apmokėti įsiskolinimą, kadangi nuo buto įsigijimo jį dalinai dengė, kadangi jis mokėjo už suvartotas dujas tik dėl to, kad gavęs ieškovo pranešimą apie dujų tiekimo nutraukimą, bijojo tokių pasekmių, o ne konkliudentiniais veiksmais išreiškė atsakomybę už trečiųjų asmenų kaltę dėl susidariusio įsiskolinimo.

25Apelianto manymu, dėl ieškovo nepagrįstų veiksmų išaugo bylinėjimosi išlaidos, kurios buvo priteistos iš jo.

26Teismas, vadovaudamasis ieškovo į bylą pateiktu 2008-09-01 Gamtinių dujų vartojimo patikrinimo aktu, kuriame nurodyta, kad faktinis skaitiklio parodymas 1183 kub. m, paskutiniai deklaruoti duomenys – 613 m3, priteisė iš atsakovo dėl trečiųjų asmenų kaltės susidariusį skolą, tačiau neaišku, kokių duomenų pagrindu ieškovas pateikė paskutinius deklaruotus skaitiklio rodmenis, nes atsakovui atsiųstame 2008-09-09 pranešime apie skolą už trečiųjų asmenų suvartotas gamtines dujas buvo nurodyta, kad atsakovas (abonentas Nr. 12198419) yra skolingas už suvartotas gamtines dujas 17,60 Lt iki 950 m3 skaitiklio rodmenų su pastoviąja kainos dalimi iki 2008-09-01. Taigi nesant duomenų, neginčijamai patvirtinančių būtent ieškinyje nurodytą dujų skaitiklio parodymą – 613 m3, nuo kurio skaičiuotinas įsiskolinimas, ieškovo nurodomos skolos už suvartotas dujas suma nėra pagrįsta.

27Teismas nepagrįstai neįvertino ieškovo atsakomybės dėl susidariusio įsiskolinimo ir dydžio. Ieškovas nevykdė jokių reguliarių privalomų patikrinimų, nes, kaip matyti iš „Mokėjimų už sunaudotas gamtines dujas paskaičiavimo“, dujos buvo tikrintos 2000-10-10 ir 2008-09-01, taigi jeigu ieškovas tinkamai vykdytų šią pareigą, nebūtų susidaręs buvusių buto savininkų įsiskolinimas ieškovui.

28Atsakovas UAB „Imortalis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamo teismo sprendimą apeliacinio skundo dalyje, su kuria nesutinka, palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas visiškai pagrįstai nepripažino negaliojančiu tarp Š. Š. ir UAB „Imortalis“ sudaryto susitarimo, nes jo galiojimo klausimas nebuvo bylos nagrinėjimo dalykas, jo šalys neginčijo, be to, susitarimas buvo sudarytas laisva šalių valia.

29Sutinka su apeliantu, kad teismo motyvai leidžia daryti išvadą, kad skola turėtų būti priteista iš trečiųjų asmenų, tačiau ji priteisiama iš atsakovo Š. Š. .

30Apeliantas teisingai pažymi, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai vadovavosi visiškai niekuo neįrodytais ieškovo pasisakymais dėl skaitiklio rodmenų pasikeitimo (613 kub. m ir 950 kub.m).

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Nustatyta, kad butui, esančiam Geležinio Vilko g. 15-25, Vilniuje, ieškovas tiekia gamtines dujas maistui ir karštam vandeniui ruošti. Gamtinės dujos į minėtą butą buvo tiekiamos pagal 1994-06-22 sudarytą dujų tiekimo sutartį Nr.323253 tarp firmos „Vilniaus dujos“ ir vartotojos Čiupinos (t 1, b.l. 199). Nuo 2005-10-05 butą nusipirko atsakovas UAB „Imortalis“ (I.t., b.l. 127-128), su kuriuo nauja dujų tiekimo sutartis nebuvo sudaryta. Atsakovui UAB „Imortalis“ nupirkus butą iki 2008-06-18 jame gyveno buvę savininkai ir jie buvo iškeldinti priverstine tvarka 2008-06-18 (t 1, b.l. 78-80). 2008-06-18 iškeldinimo protokole Nr.0013/08/01071 dėl S. Č. ir J. M. iškeldinimo užfiksuoti dujų skaitiklio parodymai 183,110 m3. 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Imortalis“ butą pardavė atsakovui Š. Š. (I. t. b.l. 70-74).

332008-09-01 Gamtinių dujų vartojimo patikrinimo akte nurodyta, jog faktinis skaitiklio parodymas 1183 m3, paskutiniai deklaruoti rodmenys - 617 m3, neapmokėtas skirtumas sudarė 566 m3 (I t. b.l. 81-82). Už dujas nesumokėta skola už fiksuotus 566 m3 susidarė iki atsakovas Š. Š. tapo buto savininku, jo savininku esant atsakovui UAB „Imortalis“.

34Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šalis bei ieškovą ir trečiuosius asmenis, siejo arba sieja sutartiniai teisiniai santykiai: tarp ieškovo ir trečiųjų asmenų nuo 1994-06-22 buvo sudaryta energijos pirkimo pardavimo sutartis (t 1, b.l. 199); o tarp ieškovo ir atsakovo Š. Š. nuo 2008-08-14 yra sudaryta energijos pirkimo-pardavimo sutartis (t 1, b.l. 65-66); tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Imortalis“ susiklostė faktiniai energijos pirkimo pardavimo santykiai, atsakovui UAB „Imortalis“ 2005-10-05 nuosavybės teise įsigijus butą (b.l. 127-128), kuriam buvo tiekiamos dujos pagal sutartį su buvusiais savininkais ir šiam atsakovui nesudarius rašytinės energijos pirkimo-pardavimo sutarties su ieškovu. Kolegija taip pat sutinka su pirmos instancijos teismo padaryta išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovų kilęs ginčas dėl energijos (dujų) pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo ir šiuo atveju yra taikomos Civilinio kodekso šeštos knygos septintojo skirsnio nuostatos. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas tinkamai vykdė 6.385 straipsnio 1 d. nuostatas ir iki 2008-09-01 patiekė atsakovams 1183 m3 gamtinių dujų. Toks perduotų dujų kiekis yra fiksuotas ir 2008-09-01 patikrinimo akte (t 1, b.l. 81). Kadangi ieškovas gavo apmokėjimą ne už visą dujų patiektą kiekį, o tik už 617 m3, todėl byloje kilo ginčas, kuris iš atsakovų yra nevykdęs Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 d., t.y. nesumokėjo ieškovui už suvartotas dujas.

35Pagal Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 d. abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Pagal ieškovo pateiktą mokėjimų už sunaudotas gamtines dujas paskaičiavimo lentelę matyti, kad 2003-06-11 buvo fiksuoti skaitiklio parodymai 617 m3 (t 1, b.l. 59), už kuriuos pagal ieškovo nurodymą buvo sumokėta. Tuo laikotarpiu abonentu buvo tretysis asmuo S. Č. , ar kuris iš jo šeimos narių. Nuo 2003-06-11 iki 2008-09-30 dujų skaitiklio parodymai nebuvo deklaruoti, šiuo laikotarpiu iki 2005-10-05 buto savininku ir abonentu buvo taip pat S. Č. , o nuo 2005-10-05 buto savininku ir abonentu buvo atsakovas UAB „Importais“. Laikytina, kad skola susidarė 2008-09-01, t.y. tai dienai, kai buvo fiksuoti skaitiklio parodymai patikrinimo aktu. Kadangi tiek 2008-09-01 patikrinimo akte, tiek 2008-07-30 S. Č. ir J. M. iškeldinimo metu užfiksuoti dujų skaitiklio tokie patys parodymai - 183,110 m3 (I. t, b.l. 79-80), tokiu būdu darytina išvada, kad įsiskolinimas susidarė nuo 2003-06-11 iki 2008-07-30, o nei tretiesiems asmenims, nei atsakovui UAB „Imortalis“ nedeklaravus skaitiklio parodymų, todėl nėra galimybės nustatyti, kuris iš abonentų kokį konkretų dujų kiekį sunaudojo. Atsakovas UAB „Imortalis“ gan ilgą laiką taikstėsi su tokia padėtimi, kad jam tapus savininku, butu faktiškai naudojosi buvę buto savininkai, todėl laikytina, kad būtent UAB „Imortalis“ nevykdė Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 d. nuostatų ir būdamas abonentu neatsiskaitė su ieškovu už sunaudotas dujas.

36Savo pareigą sumokėti visus nesumokėtus už butui teikiamas paslaugas ir eksploatavimo mokesčius, paaiškėjus, kad tokių yra, atsakovas UAB „Imortalis“ deklaravo buto 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartyje 4.8 p.), kuria butą pardavė atsakovui Š. Š. (t 1, b.l. 11-14). Tačiau tą pačią dienai atsakovui pasirašė susitarimą prie 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutarties (t 1, b.l. 77-78), kuriame atsakovas Š. Š. patvirtino, kad jam yra žinoma jog gali būti nesumokėtų skolų už buto eksploatavimo išlaidas ir tame tarpe ir už dujas ir jis prisiėmė visą riziką joms paaiškėjus apmokėti, nors jų susidarymo laikotarpis būtų ankstesnis nei buto įsigijimas (susitarimo 1 p. Šiuo susitarimu atsakovas savo įsipareigojimus ieškovui, kurie atsirado nevykdant Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 d. nustatytos pareigos sumokėti už faktiškai (pagal skaitiklio rodmenis) sunaudotas dujas perleido atsakovui Š. Š. , t.y. šalys sudarė skolos perkėlimo sutartį (Civilinio kodekso 6.115 straipsnis). Kaip teisingai nurodė teismas, šios prisiimtos pareigos jis neginčijo ir net ją iš dalies įvykdė, nes nuo 2008 m. spalio mėn. iki 2009 m. kovo mėn. ieškovui sumokėjo dalį skolos – 446,16 Lt (t 1, b.l. 109), ir liko nesumokėta 519,69 Lt. Ieškovas šios sutarties dėl skolos perkėlimo neginčijo, nors išankstinio sutikimo skolos perkėlimui nedavė (Civilinio kodekso 6.116 straipsnio 1 d.), atvirkščiai, jis tokį sandorį pripažino ir iš atsakovo Š. Š. priėmė skolos mokėjimą (t 1, b.l. 109). Pirmos instancijos teismas pagrįstai vadovavosi šiuo atsakovų sudarytu skolos perkėlimo susitarimu ir skolą ieškovui už nesumokėtas dujas priteisė ne iš abonento, kuris faktiškai sunaudojo dujas, o iš skolos perėmėjo.

37Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog ieškovas neįrodė skolos dydžio, nes neįrodė, kad būtent tik už 617 m3 dujų buvo apmokėta, nes jis turintis duomenų, jog buvo apmokėta daugiau nei už 900 m3. Kolegija aukščiau analizavo pateiktas ieškovo mokėjimų už sunaudotas gamtines dujas paskaičiavimo lentelę, kurioje yra nurodyta, jog paskutinį kartą 2003-06-11 buvo deklaruotas sunaudotų dujų kiekis 617 m3 ir po to dujų skaitiklio rodmenys buvo deklaruoti tik 2008-09-01 -1183 m3. Apeliantas ginčydamas sunaudotą dujų kiekį be savo argumentų paaiškinimuose kitų tai patvirtinančių įrodymų nepateikė, t.y. jis neteikė įrodymų, kad dujų sunaudojimas buvo deklaruotas po 2003-06-11 iki 2008-09-11, taip pat neteikė įrodymų apie mokėjimus už dujas nurodytu laikotarpiu. Apelianto argumentai atmestini.

38Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas UAB „Imortalis“ ir jo susitarimą dėl skolos už dujas perkėlimo turėjo pripažinti niekiniu, nes jis neatitinka sandorio formai numatytų reikalavimų, o būtent šis susitarimas yra prie nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties, jis pakeitė sutarties sąlygas, todėl ir susitarimas turėjo būti patvirtintas notariškai. Šis ieškovo argumentas atsirado tik apeliaciniame skunde, nei jo pateiktuose teismui procesiniuose dokumentuose, nei paaiškinimuose teismui jis šio argumento nekėlė, o sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 2 d. apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmos instancijos teisme. Kartu kolegija nesutinka su apeliantu, jog susitarimas niekinis ir buvo teismo pareiga jį pripažinti niekiniu. Kaip jau buvo minėta, buto pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas UAB „Imortalis“ prisiėmė pareigą apmokėti skolą už visas tiektas paslaugas ir tame tarpe už dujas (sutarties 4.8 p.). Susitarimu šią sutarties sąlygą šalys pakeitė ir skolą už minėtas paslaugas, taip pat ir dujas, atsakovas Š. Š. prisiėmė sau. Kolegija sutinka su apeliantu, kad pakeista nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta šalių sąlyga ir susitarimas nebuvo patvirtinti notariškai, tačiau šio susitarimo negalima laikyti niekiniu, nes susitarime buvo susitarta ne dėl esminių nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sąlygų ir netgi ne dėl sąlygų, susijusių ir būdingų nekilnojamojo turto pardavimui, o dėl kitokių sąlygų, t.y. dėl skolų už komunalines paslaugas apmokėjimo, kurios nėra būtinos nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoryje. Buto pardavėjas tik konstatavo savo pareigą ir taip numatytą įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Pagal Civilinio kodekso 6.118 straipsnio skolos perkėlimo sutartis turi būti rašytinė, todėl sutartis šią nuostatą atitinka. Todėl toks susitarimas nėra akivaizdžiai niekinis ir teismas be atskiro atsakovo reikalavimo (susitarimas nebuvo ginčijamas įstatymo nustatyta tvarka) neprivalėjo jo pripažinti niekiniu. Vien tik ta aplinkybė, kad atsakovas Š. Š. šį susitarimą buvo dalinai įvykdę, o ieškovas įvykdymą priėmęs, pagrįstai neleido teismui spręsti, jog susitarimas niekinis.

39Kiti apelianto argumentai dėl ieškovo veiksmų neatliekant skaitiklio patikrų ir pan. neturi teisinės reikšmės, nes nėra ginčijamas skaitiklių netinkamumas, o tik sprendžiama, kas atsakingas už skolos už sunaudotas dujas apmokėjimą, dėl ko kolegija pasisakė aukščiau.

40Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

41Apeliacinės instancijos teismas turėjo 9,20 Lt susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylos dalyviams, atmetus apeliacinį skundą šios išlaidos priteistinos iš apelianto (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 straipsnio 3 p.) valstybės naudai.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

43Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš Š. Š. , a.k. ( - ) gyv. ( - ), 9,20 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybei (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Andžejaus Maciejevskio,... 4. sekretoriaujant Aleksui Navickui,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei Deimantei Jurevičiūtei,... 6. atsakovui Š. Š. , jo atstovei R. Š.... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas AB „Lietuvos dujos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 11. Nurodė, jog 2008-08-14 su atsakovu Š. Š. buvo sudaryta... 12. Atsakovas UAB „Imortalis“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 13. Atsakovas Š. Š. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 14. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 15. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad yra pakankamas pagrindas išvadai, kad... 16. Teismas, įvertinęs tai, kad 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB... 17. Teismas atmetė atsakovų argumentą, kad ginčas kyla dėl to, kada susidarė... 18. Teismas nesutiko su atsakovu, kad ieškovas jau antrą kartą prašo priteisti... 19. Teismas taip pat priteisė iš atsakovo ieškovui 5 % dydžio metines... 20. Atsakovas Š. Š. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 21. Nurodo, kad teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo skolą už suvartotas... 22. 2008-07-30 Susitarimas prie buto pirkimo – pardavimo sutarties, kuriuo... 23. Pardavėjas (UAB „Imortalis“) perdavė atsakovui nekilnojamąjį turtą... 24. Apeliantas nesutinka su teismo motyvu, kad jis faktiškai pripažino pareigą... 25. Apelianto manymu, dėl ieškovo nepagrįstų veiksmų išaugo bylinėjimosi... 26. Teismas, vadovaudamasis ieškovo į bylą pateiktu 2008-09-01 Gamtinių dujų... 27. Teismas nepagrįstai neįvertino ieškovo atsakomybės dėl susidariusio... 28. Atsakovas UAB „Imortalis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 29. Sutinka su apeliantu, kad teismo motyvai leidžia daryti išvadą, kad skola... 30. Apeliantas teisingai pažymi, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Nustatyta, kad butui, esančiam Geležinio Vilko g. 15-25, Vilniuje, ieškovas... 33. 2008-09-01 Gamtinių dujų vartojimo patikrinimo akte nurodyta, jog faktinis... 34. Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šalis bei ieškovą ir... 35. Pagal Civilinio kodekso 6.388 straipsnio 1 d. abonentas moka už faktiškai... 36. Savo pareigą sumokėti visus nesumokėtus už butui teikiamas paslaugas ir... 37. Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, jog ieškovas neįrodė skolos... 38. Kolegija nesutinka su apelianto argumentu, kad teismas UAB „Imortalis“ ir... 39. Kiti apelianto argumentai dėl ieškovo veiksmų neatliekant skaitiklio... 40. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 41. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 9,20 Lt susijusių su procesinių... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 43. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimą... 44. Priteisti iš Š. Š. , a.k. ( - )...