Byla 2-1450-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1904-173/2015 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovams Leonui Kačinskiui, uždarajai akcinei bendrovei koncernas „Achemos grupė“ dėl paprastojo vekselio nuginčijimo ir vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Atgaiva tau“, Vilniaus m. 7-ojo notarų biuro notarė D. B..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje kilo dėl ieškinio trūkumų ištaisymo instituto taikymo ir aiškinimo, ieškovei per nustatytą terminą nesumokėjus žyminio mokesčio.

5Ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydama pripažinti 2012 m. lapkričio 22 d. paprastąjį vekselį negaliojančiu nuo jo sudarymo dienos, panaikinti 2013 m. birželio 5 d. Vilniaus m. 7-ojo notarų biuro notarės D. B. vykdomąjį įrašą nuo jo išdavimo dienos, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

6Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi nustatė 14 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo pašalinti ieškinio trūkumus – primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį (1718 Eur) bei pateikti teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus, taip pat pateikti papildomą ieškinio ir jo priedų egzempliorių. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo ieškovės atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

7Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 28 d. gavo patikslintą ieškovės D. K. ieškinį. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad vykdydama teismo nutartį teikia pakartotinį prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo dėl sunkios turtinės padėties bei pateikia papildomus įrodymus.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės ieškinį nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškovei. Teismas nurodė, kad nustačius ieškinio trūkumus, ieškovė per teismo nustatytą terminą trūkumų neištaisė, todėl ieškinį laikė nepaduotu. Taip pat pažymėjo, kad pagrindo ieškovės atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo nėra. Teismas, remdamasis ieškovės pateiktais įrodymais, nustatė, kad ieškovė turi nekilnojamojo turto, kuriuo disponavimas dėl taikyto arešto ir hipotekos yra apribotas, tačiau ji be darbo užmokesčio gauna ir kitas pajamas. Teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, sprendė, kad negalima daryti išvados, jog ieškovės turtinė padėtis sunki ir negalės pagerėti ateityje.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Nurodė, kad jos darbo užmokestis – 300 Eur, todėl jos pajamos per mažos, kad grąžintų suteiktą kreditą anksčiau termino. Atsižvelgiant į tai, teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovės turtinė padėtis gali pagerėti ateityje. Be to, ieškovė nurodė, kad ji kitų pajamų negauna, o sąskaitos išraše esantys papildomi 10 000 Lt – tai draudimo išmoka, kurią ji panaudojo odontologo paslaugoms. Teismas, neatleidęs ieškovės nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir ieškinį laikęs nepaduotu, apribojo jos teisę į teisminę gynybą, užkirto kelią bylos eigai.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovės ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, pastarajam neištaisius ieškinio trūkumų – nesumokėjus nustatyto žyminio mokesčio. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas byloje nenustatyta.

16Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintas vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų – teisminės gynybos prieinamumo principas. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės, įtvirtinta ir CPK 5 straipsnyje. Tačiau ši teisė negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes, siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, įstatymai nustato tvarką, kaip asmenys gali įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-945-117/2015). Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 straipsnis). Ieškovui tinkamai neįgyvendinus teisės į teisminę gynybą sąlygų, bet trūkumams esant tokio pobūdžio, kurie gali būti ištaisyti, taikomas procesinis ieškinio trūkumų šalinimo institutas (CPK 115 straipsnis). Už ieškinį nesumokėjus įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio, teismas turi taikyti ieškinio trūkumų pašalinimo institutą (CPK 115 straipsnio 2 dalis). Šį ieškinio trūkumą pašalinus per teismo nustatytą terminą, ieškinys laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną. Priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

17Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių 2015 m. balandžio 29 d. ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl paprastojo vekselio nuginčijimo ir vykdomojo įrašo panaikinimo. Ieškovė sumokėjo 50 Eur žyminio mokesčio dalį, nuo kitos dalies sumokėjimo prašydama atleisti. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi nustatė 14 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos ieškinio trūkumams šalinti – sumokėti trūkstamą 1718 Eur žyminį mokestį. Kauno apygardos teisme 2015 m. gegužės 28 d. gautas patikslintas ieškinys, trūkstama žyminio mokesčio dalis nesumokėta, o gautas pakartotinis prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

18Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti pakartotinį ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, padarė išvadą, kad pagal pateiktus įrodymus nėra pagrindo manyti, jog ieškovės turtinė padėtis sunki ir negali pagerėti ateityje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

19Apeliantė, teismui teikdama atskirąjį skundą, kritiškai vertino pirmosios instancijos teismo motyvus, t. y. nurodė, kad teismas netinkamai įvertino jos finansinę padėtį, tačiau nepridėjo papildomų įrodymų (duomenų apie turtinę padėtį: šeimos sudėtį, gaunamas pajamas, pajamų deklaracijų), kurių visuma leistų daryti išvadą apie sunkią jos finansinę padėtį, nors pagrįsti atleidimo nuo žyminio mokesčio instituto taikymą, turi asmuo, besikreipiantis su tokiu prašymu.

20Apeliacinis teismas pažymi, kad teismas, vertindamas asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį bei poreikį šį asmenį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atsižvelgia į šiam asmeniui priklausančio turto sudėtį bei jo vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-472-236/2015).

21Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš ieškovės į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad pastaroji nuosavybės teise valdo 2 žemės sklypus, vienas iš jų su statiniais, be to, iš sąskaitų išrašų matyti, kad ieškovė be darbo užmokesčio gauna ir papildomas pajamas. Nors ieškovė atskirajame skunde mini, kad ji gavo 2014 m. gruodžio mėn. vienkartinę draudimo išmoką, kuri buvo panaudota odontologo paslaugoms, tačiau ieškovė nepateikė jokių šias nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų. Be to, nors ieškovė nurodė, kad kitų įmokų negauna, tačiau iš 2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. gegužės 19 d. sąskaitos išrašo matyti, kad ieškovė turi kitų pajamų (b. l. 32-34). Pažymėtina, kad ieškovė jokių paaiškinimų, kokios tai pajamos, vienkartinės ar pastovios, nei apeliacinės, nei pirmosios instancijos teismui nepateikė. Tai suponuoja išvadą, kad tikėtinai ieškovė, teikdama teismui ieškinį, turėjo lėšų, todėl galėjo sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį.

22Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nuosavybės teise valdo nekilnojamąjį turtą. Nors ieškovė nurodo, kad jos nekilnojamojo turto objektams taikytas areštas, hipoteka ir ji negali jų parduoti bei gauti pajamų, šis argumentas nelaikytinas pagrindu atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog nekilnojamajam turtui taikytas areštas ar hipoteka dar nereiškia, kad asmuo neturi turto apskritai. Tai reiškia, kad asmuo atitinkamu periodu netenka teisės jį valdyti ir (ar) naudoti ir (ar) juo disponuoti. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindą atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio ar jo dalies mokėjimo įstatymų leidėjas sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai, ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto areštas nagrinėjamu atveju gali pagrįsti tik apeliantės patiriamus laikinus finansinius sunkumus, o tai galėtų būti vienas iš pagrindų atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, bet ne atleisti nuo jo.

23Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis pagrįstai atsisakė ieškovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

24Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad Kauno apygardos teismas skundžiama nutartimi užkirto kelią bylos eigai. Iš Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutarties matyti, jog teismas nurodė, kad ieškovės pateikti įrodymai negali patvirtinti jos sunkios turtinės padėties, todėl įpareigojo sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį. Tačiau ieškovė šio įpareigojimo neįvykdė. Atsižvelgdamas į nustatytas bylos aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Kauno apygardos teismas tinkamai taikė trūkumų šalinimo institutą ir ieškovei per nustatytą terminą nesumokėjus žyminio mokesčio, ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį ieškovei (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

25Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26Šis procesinis rezultatas byloje nekliudo ieškovei pateikti tapatų ieškinį (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje kilo dėl ieškinio trūkumų ištaisymo instituto taikymo ir... 5. Ieškovė kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydama pripažinti 2012 m.... 6. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi nustatė 14 dienų... 7. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 28 d. gavo patikslintą ieškovės D.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 2 d. nutartimi ieškovės ieškinį... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskirajame skunde ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei... 17. Kaip matyti iš faktinių bylos aplinkybių 2015 m. balandžio 29 d. ieškovė... 18. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti pakartotinį ieškovės... 19. Apeliantė, teismui teikdama atskirąjį skundą, kritiškai vertino pirmosios... 20. Apeliacinis teismas pažymi, kad teismas, vertindamas asmens galimybę... 21. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš ieškovės į bylą... 22. Be to, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nuosavybės teise... 23. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 24. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad Kauno apygardos teismas... 25. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu,... 26. Šis procesinis rezultatas byloje nekliudo ieškovei pateikti tapatų ieškinį... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....