Byla 2-472-236/2015
Dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Intractus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties, kuria nustatytas ieškovui G. P. terminas sumokėti žyminį mokestį, civilinėje byloje Nr. 2-6623-798/2014 pagal ieškovo G. P. ieškinį atsakovams AB DnB bankui, antstolei V. M. dėl nuostolių atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Intractus“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas G. P. kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų AB DnB banko ir antstolės V. M. ieškovui 255 753 Lt, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas dėl sunkios turtinės padėties, prašė atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies. Nurodė, jog gauna nedidelį darbo užmokestį, neturi jokio nekilnojamojo turto bei registruotos transporto priemonės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi nutarė nustatyti ieškovui G. P. terminą iki 2015 m. sausio 9 d. (imtinai) sumokėti 5 115 Lt dydžio žyminį mokestį ir pateikti teismui sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

7Teismas nustatė, jog ieškovas pateikė teismui įrodymus apie sumokėtą 1 000 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovas prašė atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies (5 115 Lt) sumokėjimo.

8Teismas laikė ieškovo prašymą tik iš dalies motyvuotu ir pagrįstu, kadangi ieškovas pridėjo ne visus įrodymus, patvirtinančius prašymo pagrįstumą. Kadangi iš ieškovo pateiktų pažymų teismas negalėjo spręsti apie sunkią jo finansinę padėtį, konstatavo, kad ieškovas nepateikė visų išsamių duomenų apie gaunamas pajamas ir jų dydį (pateikta tik pažyma apie darbo užmokestį), apie pajamų šaltinius, apie ieškovo ir jo šeimos narių turtinę padėtį, kurie leistų teismui spręsti apie negalimumą iš viso sumokėti žyminį mokestį ir apibūdintų sunkią ieškovo finansinę padėtį. Ieškovas nepateikė teismui duomenų iš visų bankų apie turimas banko sąskaitas, indelius, turimas turtines teises, akcijas, obligacijas, vertybinius popierius. Teismas pažymėjo, kad tam, kad galima būtų įvertinti asmens turtinę padėtį yra būtina atsižvelgti į jo šeimos turtinę padėtį. Tuo tarpu, ieškovas nepateikė visų duomenų apie šeimos narių pajamas, todėl teismas negalėjo nustatyti ieškovo turtinės padėties. Teismo teigimu, ieškovas nepateikė duomenų, koks nekilnojamasis turtas priklauso ieškovo sutuoktinei (nepateikta visų išrašų iš VĮ „Registrų centras“, visų bankų apie turimas banko sąskaitas ir pan.), nepateikė duomenų apie sutuoktinės turimas turtines teises, akcijas, obligacijas, vertybinius popierius bei jų vertę.

9Teismas nurodė, kad ieškovas yra darbingo amžiaus ir teismui nepateikė duomenų apie sveikatos sutrikimus ribojančius jo galimybę dirbti. Teismas pažymėjo, kad ieškovo finansinė padėtis nėra bloga, įrodo ir aplinkybė, jog jis naudojosi apmokamo advokato paslaugomis vedant šią civilinę bylą.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovas G. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovą nuo 5 115 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Atskirajame skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neįvertino ieškovo sunkią turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų. Apelianto teigimu, ieškovas pateikė gaunamų pajamų dydį patvirtinančius dokumentus, vykdomosios bylos medžiagą, turimos banko sąskaitos išrašą. Pažymėjo, kad pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog su buvusia sutuoktine išsiskyrė 1998 m. rugpjūčio 4 d., kitų šeimos narių, su kuriais vestų bendrą ūkį neturi. Be to, ieškovas niekada neteigė, jog pastarojo turtinė padėtis yra bloga dėl sveikatos problemų. Pažymėjo, kad advokato turėjimas nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovo padėtis yra gera.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria nustatytas ieškovui G. P. terminas sumokėti žyminį mokestį, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

15Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino ieškovo sunkią turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus.

16Lietuvos Respublik?s Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kuris suponuoja, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad teisė į teisminę gynybą negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Civiliniame procese teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į skirtingą dalyvaujančių byloje asmenų turtinę padėtį bei būtinybę užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą, CPK numatė atleidimo nuo žyminio mokesčio (CPK 83 str.) bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo (CPK 84 str.) institutus. Dėl šių institutų paskirties ir jų taikymo yra ne kartą pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009; 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1023/2010 ir kt.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau tokia jo turtinė padėtis yra laikina, t. y. pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas už ieškinį sumokėjo 1000 Lt žyminį mokestį (t. 2 b. l. 42) ir prašė nuo likusios 5 115 Lt žyminio mokesčio dalies atleisti.

18Apeliacinis teismas pažymi, jog kiekvienu konkrečiu atveju teismas, spręsdamas dėl asmens prašymo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, įvertina įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, pinigines lėšas, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) ir jų pagrindu sprendžia, ar asmuo gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Turtinę asmens padėtį rodo Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Pareiga pateikti savo sunkią turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus tenka prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pateikiančiam asmeniui.

19Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas bankuose turi dvi piniginių lėšų sąskaitas, t. y. AB DNB banke ir AB „Swedbank“, ir neturi piniginių lėšų sąskaitų Danske bank A/S Lietuvos filiale, AB SEB banke, AB „Citadele“ banke, AB Šiaulių banke, NORDEA BANK FINLAND PLC Lietuvos skyriuje, UAB Medicinos banke (t. 1 b. l. 59-60). Iš AB „Swedbank“ sąskaitos išrašo matyti, kad apeliantas nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. sausio 7 d. papildomų pajamų negavo, joje likutis yra 0,06 Eur (t. 2 b. l. 51-52). Tuo tarpu, AB DNB banke esanti sąskaita skirta apelianto įsipareigojimų pagal 2008 m. kovo 27 d. kreditavimo sutartį Nr. ( - ) įvykdymams. Dėl minėtos sutarties šiuo metu vyksta ginčas, todėl nėra pagrindo išvadai, jog apeliantas ja naudojasi, laiko joje gaunamas pajamas.

20Remiantis Kelių transporto priemonių registro bei VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog apeliantas neturi jo vardu registruotų transporto priemonių (t. 1 b. l. 56; t. 2 b. l. 41). Nekilnojamojo turto registro duomenimis, apeliantui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ) (t. 2 b. l. 37-40). Butas, esantis ( - ), apeliantui nuosavybės teise priklausė iki 2011 m. gegužės 3 d. (t. 2 b. l. 34). Pagal bylos duomenis apeliacinis teismas taip pat sprendžia, jog apelianto gaunamas darbo užmokestis nėra didelis (t. 2 b. l. 30-31).

21Gyventojų registro duomenimis, apeliantas nuo 1998 m. rugpjūčio 4 d. yra išsiskyręs (t. 1 b. l. 66), todėl nepagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog apeliantas privalėjo pateikti duomenis apie šeimos narių pajamas. Be to, sutiktina su apeliantu, jog pastarasis neprivalėjo pateikti duomenų apie sveikatos sutrikimus ribojančius jo galimybę dirbti, kadangi pagal bylos duomenis matyti, jog apeliantas niekada neteigė, jog pastarojo turtinė padėtis yra bloga dėl sveikatos problemų. Be to, taip pat sutiktina su apeliantu, jog advokato turėjimas nesudaro pagrindo teigti, jog ieškovo padėtis yra gera.

22Apeliacinis teismas pažymi, jog pagrindinė įstatyme įtvirtinta asmens atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo taikymo sąlyga – asmens, turinčio prievolę sumokėti žyminį mokestį, sunki turtinė padėtis, kuri turi būti nuolatinio pobūdžio ir neapima tų atvejų, kai dėl laikinai susidariusių kliūčių asmuo kartu su paduodamu savo procesiniu dokumentu negali sumokėti žyminio mokesčio. Galimybė asmenį iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra siejama su realia turtine padėtimi. Tai reiškia, kad teismas, vertindamas asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį bei poreikį šį asmenį atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, atsižvelgia į šiam asmeniui priklausančio turto sudėtį bei jo vertę.

23Apeliacinės instancijos teismas, atlikęs nurodytų ieškovo turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų vertinimą, sprendžia, jog sunki ieškovo turtinė padėtis ir galimybės, jog jis artimiausiu metu gali pagerėti, nebuvimas sudaro pagrindą pripažinti, jog pirmosios instancijos teismo įpareigojimas sumokėti 5 115 Lt dydžio žyminį mokestį, neatitinka ieškovo finansinių galimybių ir riboja jo teisės į teisminę gynybą prieinamumą. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas tenkintinas, ieškovas atleistinas nuo 5 115 Lt žyminio mokesčio dalies už ieškinį mokėjimo.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo G. P. prašymą tenkinti, ieškovą G. P. atleistinas nuo 5 115 Lt žyminio mokesčio dalies už ieškinį mokėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas G. P. kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi nutarė nustatyti... 7. Teismas nustatė, jog ieškovas pateikė teismui įrodymus apie sumokėtą 1... 8. Teismas laikė ieškovo prašymą tik iš dalies motyvuotu ir pagrįstu,... 9. Teismas nurodė, kad ieškovas yra darbingo amžiaus ir teismui nepateikė... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovas G. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 15. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino ieškovo... 16. Lietuvos Respublik?s Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnyje... 17. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas už ieškinį... 18. Apeliacinis teismas pažymi, jog kiekvienu konkrečiu atveju teismas,... 19. Bylos duomenys patvirtina, jog apeliantas bankuose turi dvi piniginių lėšų... 20. Remiantis Kelių transporto priemonių registro bei VĮ „Regitra“... 21. Gyventojų registro duomenimis, apeliantas nuo 1998 m. rugpjūčio 4 d. yra... 22. Apeliacinis teismas pažymi, jog pagrindinė įstatyme įtvirtinta asmens... 23. Apeliacinės instancijos teismas, atlikęs nurodytų ieškovo turtinę padėtį... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį ir...