Byla I-338-386/2011

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės ir Dalios Gumuliauskienės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atstovei Laurai Paulikienei, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Žydrūnui Kumpiui, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. Š. ,

22011 m. gegužės 24 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir A. Š. dėl administracinių aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,

Nustatė

42011-04-11 nutartimi iškelta administracinė byla pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą, kuriuo teismo prašoma:

51) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010-02-11 įsakymo Nr. 4-618-(1.3) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) Skuodo rajone“ dalį ir jo priedą dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą A. Š. atkūrimo, grąžinant natūra žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k.;

62) panaikinti Klaipėdos apskrities 2010-02-11 sprendimą Nr. 28-13978, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės A. Š. į 7,84 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k.;

73) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki bus išnagrinėta administracinė byla, sustabdyti Klaipėdos apskrities 2010-02-11 sprendimo Nr. 28-13978, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės A. Š. į 7,84 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k., galiojimą (b.l. 3-4).

8Pažymėtina, kad prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra išspręstas priimant prašymą.

9Pareiškėjas prašymą grindžia tuo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui A. Š. nepagrįstai ir neteisėtai ginčijamais aktais yra atkurtos nuosavybės teisės į žemę, grąžinant natūra, 2,62 ha žemės bei 5,22 ha miško, kuris yra valstybinės reikšmės, patenka į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją ir patikėjimo teise priklauso Telšių miškų urėdijai Platelių girininkijai (kvartalo Nr. 5, sklypų Nr.: 17d, 23, 24d, 25d, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 45). Skuodo rajono miškų inventorizaciją 2005 metais atliko Valstybinis miškotvarkos institutas. Šių duomenų pagrindu buvo parengta Skuodo rajono valstybinės reikšmės miškų plotų schema, pagal kurią LR Vyriausybė 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 patvirtino 5,19 tūkstančių ha valstybinės reikšmės miškų plotą.

10Teigia, kad ginčijami aktai neteisėti iš esmės, priimti pažeidžiant LR Konstitucijos 47 str., LR miškų įstatymo 4 str. 4 d., LR žemės įstatymo 6 str. 1 d. 4 p., LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 6 str. 2 d. ir 13 str. 1 d. 1 p. nuostatas. Nurodo, kad Valstybinės miškų tarnybos 2011-03-24 raštu Nr. 463 ir jo priedu pateikta informacija, kad ginčo žemės sklype, kadastrinis Nr. 7507/0001:288, kurio bendras plotas 7,84 ha, pagal LR miškų kadastro duomenis yra registruotas 7,61 ha valstybinės reikšmės miško plotas.

11Pažymi, kad teismai savo praktikoje laikosi pozicijos, nagrinėjant analogiškas bylas, kad neteisėto administracinio akto dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kuriuo valstybinis miškas perduotas privatinėn nuosavybėn, panaikinimas yra viešasis interesas (LVAT administracinė byla Nr. A858-859/2010, A-444-196/2010, LAT civilinė byla Nr. 3K-3-212/2010, 3K-3-294/2007).

12Paaiškina, kad apie ginčo situaciją pareiškėjui tapo žinoma 2011-03-15, todėl į teismą, ginant viešąjį interesą, kreiptasi laikantis procesinių terminų ir tvarkos (b.l. 7-10).

13Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaiko prašymą ir prašo tenkinti iš esmės prašyme nurodytų aplinkybių ir motyvų pagrindu.

14Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Skuodo žemėtvarkos skyriaus, atsiliepimu palaiko pareiškėjo prašymo reikalavimus. Atsiliepime nurodo, kad būtent Skuodo žemėtvarkos skyrius ir kreipėsi į prokuratūrą (pareiškėją), prašydamas apginti viešąjį interesą, nustatęs ginčo nuosavybės teisių atkūrimo pažeidimus. Paaiškina, kad savo poziciją yra išdėstę 2011-03-10 rašte prokuratūrai ir šis raštas yra byloje (b.l. 59-60).

15Atsakovės atstovas teismo posėdžio palaiko atstovaujamos institucijos poziciją išdėstytą atsiliepime į prašymą, prašo prašymą tenkinti.

16Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimu su prašymu sutinka ir prašo prašymą, jame išdėstytų motyvų ir aplinkybių pagrindu, tenkinti (b.l. 56-57).

17Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepimo į prašymą nepateikė. Teismo posėdžio metu A. Š. iš esmės nesutinka, jog ginčijami aktai būtų panaikinti, motyvuodamas tuo, kad niekur kitur aplink ginčo vietą nėra žemės sklypo, į kurį jam būtų galima grąžinti žemę natūra. Jo paaiškinimai patvirtina aplinkybę, susijusią su tuo, kada jis kreipėsi su prašymu į Skuodo rajono žemėtvarkos skyrių dėl nuosavybės teisių atkūrimo, grąžinant ginčo žemę natūra. A. Š. taip pat nurodė, jog miškas toje vietoje buvo pasodintas apie 1963 m.

18Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuoto trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, byla nagrinėtina šiam bylos proceso dalyviui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str. 3 d.).

19Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a :

20Prašymas tenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 2 p., 89 str. 1 d. 1 p.).

21Faktinės bylos aplinkybės.

22Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Skuodo rajono apylinkės teismas 2009-09-15 sprendimu atnaujino A. Š. terminą Skuodo rajono žemėtvarkos skyriui pateikti prašymą ir dokumentus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo A. Š. turėtą 7,84 ha žemės sklypą Kruopių k., Skuodo r. bei nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. Š. tėvas nuo 1939 m. iki žemės nacionalizacijos 1940 m. liepos 21 d. nuosavybės teise valdė 7,84 ha žemės sklypą Kruopių k, Skuodo r. (b.l. 41).

232009-10-27 Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius gavo trečiojo suinteresuoto asmens A. Š. prašymą grąžinti natūra 7,84 ha žemės sklypą, esantį Kruopių k., Skuodo r. (b.l. 40).

24Klaipėdos apskrities viršininkas, vadovaudamasis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, šio įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos LR Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 100 punktu, Klaipėdos apskrities viršininko 2009-12-03 įsakymu Nr. 4-7104-(1.3) patvirtintu Barstyčių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, 2010-02-11 priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-618-(1.3) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) Skuodo rajone“, kuriuo nusprendė atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą ir A. Š. , grąžinant natūra 7,84 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k. (b.l. 29, 30). Klaipėdos apskrities viršininkas 2010-02-11 priėmė ginčijamą sprendimą Nr. 28-13978, kuriuo atkūrė nuosavybės teises A. Š. į 7,84 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskr., Skuodo r., Kruopių k., gražinant natūra 2,62 ha žemės ir 5,22 ha miško (b.l. 27, 28). Ginčijamo sprendimo 3 punkte nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos bei servitutai: nacionaliniai ir regioniniai parkai, miško naudojimo apribojimai, kelio servitutas, pelkės ir šaltinynai ir kt.

25Ginčijamų aktų pagrindu A. Š. nuo 2010-04-29 Valstybės įmonės Registrų centre yra įregistruota nuosavybės teisė į ginčo žemės sklypą, t.y. 7,8400 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), miškų ūkio paskirties žemės sklypą (b.l. 23-25).

262011-01-17 Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius raštu kreipėsi į A. Š. , informuodamas, jog reikalinga atvykti ir spręsti ginčo situaciją, nes nuosavybė į ginčo žemės sklypą jam atkurta neteisėtai, kadangi ginčo sklypas yra valstybės reikšmės miškų plotuose (b.l. 19-20). Rašte nurodytu terminu A. Š. į žemėtvarkos skyrių nesikreipė. 2011-03-10 Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius raštu kreipėsi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą prašydamas ginti viešąjį interesą ginčo atveju (b.l. 11-13). Šiame rašte išsamiai išdėstytos ginčo situacijos aplinkybės, kartu pateikti priedai, patvirtinantys ginčo žemės sklypo statusą, pridėti ginčijami aktai ir kt. Paminėtas raštas su priedais prokuratūroje gautas 2011-03-15, į teismą su prašymu prokuratūra kreipėsi 2011-04-06 (b.l. 6).

27Valstybinė miškų tarnyba 2011-03-24 raštu prokuratūrai pateikė pažymą apie grafinius bei tekstinius LR miškų valstybės kadastro duomenis ir pridėjo pažymą, kurioje nurodyta, jog ginčo žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), kurio bendras plotas 7,84 ha, pagal LR miškų kadastro duomenis yra registruotas 7,61 ha valstybinės reikšmės miško plotas (b.l. 47, 48).

28Skuodo rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų ploto schemos fragmente nurodytos ginčo žemės sklypo ribos (b.l. 21).

29Dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą bei prašymo pateikimo terminų.

30LR Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje yra įtvirtinta prokuroro pareiga ginti viešąjį interesą. Teismas, įvertinęs, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams, taip pat Seimo 2003-07-04 nutarimo ,,Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo“ nuostatas, pagal kurias prokuratūra yra įpareigota ginant viešąjį interesą, imtis priemonių, kad priimti sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo bei jų pagrindu sudaryti sandoriai įstatymų nustatyta tvarka būtų panaikinti; atsižvelgęs į tai, jog miškai yra ypatingi nuosavybės teisės objektai, miškų tinkamas naudojimas ir apsauga yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas ir pagal Konstituciją miškai yra nacionalinė vertybė; o jų apsauga bei gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - viešasis interesas, kurį garantuoti yra valstybės konstitucinė priedermė (žr. Konstitucinio Teismo 2005-05-13, 2006-03-14 nutarimai), mano pareiškėją turėjus teisę kreiptis į teismą.

31Nustatytų ir įvertintų faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad kreipimosi į teismą terminai nėra praleisti.

32Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

33Konstitucijos 47 str. 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

34LR miškų įstatymo (žr. Valstybės Žinios, 2001, Nr. 35-1161) 4 str. 4 d. nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai. Valstybinės reikšmės miškai inter alia yra kiti miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams (6 p.).

35LR žemės įstatymo (žr. Valstybės Žinios, 2004, Nr. 28-868) 6 str. 1 d. 4 punkte nustatyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams; šio įstatymo 6 str. 2 d. nustatyta, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima.

36LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (žr. Valstybės Žinios, 2001, Nr. 71-2518) 6 str. 2 d. nustatyta, kad miškas arba vandens telkinys grąžinamas natūra turėtoje vietoje piliečiui arba piliečiams bendrosios nuosavybės teise, išskyrus mišką ir vandens telkinius, pagal šio įstatymo 13 straipsnį priskirtus valstybės išperkamiems. Šio įstatymo 13 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad miškai ir vandens telkiniai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie inter alia priskirti valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims. Šių miškų ir vandens telkinių plotus tvirtina Vyriausybė.

37Paminėtais teisės aktais nustatytas imperatyvus draudimas atkuriant nuosavybės teises suteikti valstybinio miško, akivaizdu, jog ginčo atveju šio draudimo nesilaikyta. Nustatyti faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad A. Š. iš grąžinto natūra 7,84 ha ploto žemės ir miško 7,61 ha yra valstybinės reikšmės miško plotas. Be to, ginčo dėl paminėtos aplinkybės byloje iš esmės ir nėra.

38Vertinant išdėstytas faktines aplinkybes, teisinius ginčo situacijos aspektus konstatuotina, kad ginčijami aktai neteisėti iš esmės, nes savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl naikinti (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.).

39Pažymėtina, jog panaikinus ginčijamus aktus, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. Š. nuosavybės teisių atkūrimo klausimas bus sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 127 straipsniu,

Nutarė

41pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, prašymą atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir A. Š. tenkinti:

42panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010 m. vasario 11 įsakymo Nr. 4-618-(1.3) „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę (mišką) Skuodo rajone“ dalį ir jo priedą dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą A. Š. atkūrimo, grąžinant natūra žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k.;

43panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 28-13978, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės A. Š. į 7,84 ha žemės sklypą, esantį Klaipėdos apskrityje, Skuodo rajone, Kruopių k.

44Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2011 m. gegužės 24 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą,... 4. 2011-04-11 nutartimi iškelta administracinė byla pagal pareiškėjo... 5. 1) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010-02-11 įsakymo Nr.... 6. 2) panaikinti Klaipėdos apskrities 2010-02-11 sprendimą Nr. 28-13978, kuriuo... 7. 3) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, iki bus... 8. Pažymėtina, kad prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra... 9. Pareiškėjas prašymą grindžia tuo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui... 10. Teigia, kad ginčijami aktai neteisėti iš esmės, priimti pažeidžiant LR... 11. Pažymi, kad teismai savo praktikoje laikosi pozicijos, nagrinėjant... 12. Paaiškina, kad apie ginčo situaciją pareiškėjui tapo žinoma 2011-03-15,... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaiko prašymą ir prašo... 14. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 15. Atsakovės atstovas teismo posėdžio palaiko atstovaujamos institucijos... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepimo į... 18. Tinkamai apie posėdžio laiką ir vietą informuoto trečiojo suinteresuoto... 19. Teisėjų kolegija k o n s t a t u o j a : ... 20. Prašymas tenkintinas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. Faktinės bylos aplinkybės. ... 22. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais, rašytiniais įrodymais... 23. 2009-10-27 Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius gavo trečiojo suinteresuoto... 24. Klaipėdos apskrities viršininkas, vadovaudamasis LR piliečių nuosavybės... 25. Ginčijamų aktų pagrindu A. Š. nuo 2010-04-29... 26. 2011-01-17 Skuodo rajono žemėtvarkos skyrius raštu kreipėsi į 27. Valstybinė miškų tarnyba 2011-03-24 raštu prokuratūrai pateikė pažymą... 28. Skuodo rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų ploto schemos... 29. Dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą bei prašymo pateikimo terminų. ... 30. LR Prokuratūros įstatymo 19 straipsnyje yra įtvirtinta prokuroro pareiga... 31. Nustatytų ir įvertintų faktinių aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad... 32. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.... 33. Konstitucijos 47 str. 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine... 34. LR miškų įstatymo (žr. Valstybės Žinios, 2001, Nr. 35-1161) 4 str. 4 d.... 35. LR žemės įstatymo (žr. Valstybės Žinios, 2004, Nr. 28-868) 6 str. 1 d. 4... 36. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 37. Paminėtais teisės aktais nustatytas imperatyvus draudimas atkuriant... 38. Vertinant išdėstytas faktines aplinkybes, teisinius ginčo situacijos... 39. Pažymėtina, jog panaikinus ginčijamus aktus, trečiajam suinteresuotam... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 41. pareiškėjo Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį... 42. panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010 m. vasario 11 įsakymo Nr.... 43. panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2010 m. vasario 11 d. sprendimą... 44. Sprendimą per 14 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...