Byla e2A-724-212/2016
Dėl skolos priteisimo. Teisėjų kolegija

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Birutės Valiulienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vilstata“ apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Vilstata“ ieškinį atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 20‘093,96 Eur skolos už atliktus darbus; 8,05 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 452 Eur žyminio mokesčio, 9,27 Eur apmokėjimas už Centrinės hipotekos įstaigos išrašą, 89,85 Eur apmokėjimas už antstolio veiksmus, viso 438,126 Eur.
 2. Nurodė, kad 2013 metų lapkričio 5 d. kartu su UAB „Užupio statyba“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu susitarė, kaip partneriai, pradėti tiesiogines derybas ir siekti bendradarbiauti, dalyvaujant projekte „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai“.
 3. Laimėjus atvirą konkursą dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų, 2013-12-23 pasirašė su Visagino savivaldybės administracija rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų. Sutartį partnerių vardu pasirašė UAB „Užupio statyba“. Vykdydami jungtinės veiklos sutarties 2.3. punktą, partneriai pasirašė sutarties priedą Nr. 1 „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimo darbų paskirstymas tarp partnerių“. Pagal šį priedą Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamuose darbuose nebuvo numatyti vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbai bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas. Šių darbų būtinumas, kaip ir kitų darbų, atsirado vėliau, pradėjus vykdyti darbus objekte.
 4. Sutarties 23 punkte buvo nustatyta, kad esant būtinybei, užsakovas, t. y. Visagino savivaldybės administracija, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka įsigis papildomų darbų.
 5. Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2015 m. sausio 14 d. paskelbė atvirąjį supaprastintą konkursą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimas“ ir numatė pirkti eilę darbų, tarp kurių vertikalus planavimas ir vandens nuvedimas bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas su projekto parengimu.
 6. Konkurso paskelbimo dienai ir jo vykdymo metu ieškovę, UAB „Užupio statyba“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vis dar siejo partnerystės ryšiai pagal 2013-11-05 jungtinės veiklos sutartį, kurios 1.9. punkte buvo numatyta, kad jokiomis aplinkybėmis nei vienas iš partnerių negali tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti projekte, išskyrus numatytą jungtinės veiklos sutartyje bendradarbiavimą.
 7. Parneriai sudarė žodinį susitarimą, kad dalyvaujanti konkurse UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, laimėjusi konkursą, dalį vykdytinų darbų perduos kitiems jungtinės veiklos sutarties ir sutarties partneriams. Konkurso pasiūlymą pateikė atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir jį laimėjusi sudarė su Visagino savivaldybės administracija Rangos sutartį dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų.
 8. Šalių žodinės subrangos sutarties pagrindu, atsakovė dalį darbų, nurodytų Konkurso sąlygų 4 priede perdavė UAB „Vilstata“, o dalį UAB „Užupio statyba“. Pagal šią žodinę sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinį remontą, o atsakovė įsipareigojo, pridavusi tinkamai atliktus darbus užsakovui ir gavusi atsiskaitymą už darbus, sumokėti ieškovei už jos atliktus darbus.
 9. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal žodinę sutartį su atsakove įvykdė tinkamai ir laiku, tačiau atsakovė vengia atsiskaityti ir teigia, kad jokių darbų ieškovei neužsakinėjo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Visagino miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nustatė, kad 2013 m. lapkričio 5 d. UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sudarę jungtinės veiklos sutartį dalyvavo atliekant Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos darbus pagal laimėtą viešą konkursą, kurio pagrindu, kaip laimėtojai, su Visagino savivaldybės administracija pasirašė 2013-12-23 rangos sutartį.
 2. Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2015 m. sausio 14 d. paskelbė atvirąjį supaprastintą konkursą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimas“. Konkurso sąlygų 4 priede „Visagino kultūros centro pastato, esančio Visagine, Parko g. 7., rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo techninė užduotis“ numatyta pirkti visa eilė darbų, tarp kurių vertikalus planavimas ir vandens nuvedimas bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas su projekto parengimu. Konkursą laimėjo ir 2015-02-13 rangos sutartį pasirašė UAB “Visagino tiekimas ir statyba“.
 3. Tiek 2013 m. lapkričio 5 d., tiek 2015 m. sausio 14 d. konkursai skelbti įgyvendinant projektą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimas ir aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“.
 4. Ieškovas nepateikė dokumentų, kad jis savo, neva, atliktų papildomų darbų kiekį ir kainą derino su užsakovu Visagino savivaldybės administracija. Byloje nėra duomenų, kad papildomi darbų kiekiai buvo derinami ir su atsakovu. Nors ieškovas ieškinyje nurodo, kad darbų kainą buvo sutarta apskaičiuoti naudojant Sistela taikomąją programą, tačiau susitarimas dėl darbų kainos nebuvo sudarytas, nes atliktų darbų akte Nr. 1 ir atliktų darbų pažymoje Nr. 1 ieškovas nurodo skirtingą darbų kainą. UAB „Vilstata“ 2015 m. kovo 31 d. atliktų darbų akte Nr. 1 nurodė, kad aktas yra už 2015 m. kovo mėn., t. y. už 2015 m. kovo mėnesį atliktus darbus. UAB „Vilstata“ 2015 m. gegužės 14 d. rašte Nr. S-541 nurodė, kad 2015 m. kovo mėnesį ji UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pavedimu pagal sudarytą žodinę statybų rangos sutartį atliko papildomus rekonstrukcijos baigiamuosius darbus Visagino kultūros centras „Draugystė“ objekte, atliktų darbų vertė yra 26‘321,82 Eur (su PVM). Tačiau 2015 m. gegužės 12 d. UAB „Vilstata“ pasirašytoje atliktų darbų pažymoje Nr. 1 yra nurodyta, kad darbai atlikti 2015 m. gegužės mėn. ir atlikta darbų 20‘093,96 Eurų sumai, t. y. 6‘227,86 Eur mažesnei sumai nei atliktų darbų akte Nr. 1. 2015 m. gegužės 14 d. rašte Nr. S-541 UAB „Vilstata“ nurodo, kad ši pažyma yra patikslinta. Iš ieškovo pateiktų statybos darbų žurnalų kopijų teismas padarė išvadą, kad atliktų darbų akte ir atliktų darbų pažymoje nurodytus darbus ieškovas vykdė 2014 m. vasario - balandžio mėn., birželio - rugpjūčio mėn. ir 2015 m. balandžio - gegužės mėnesiais. Sprendė, kad, UAB „Vilstata“ 2015 m. kovo 30 d. atliktų darbų aktą Nr. 1 parengė klaidingai nurodydamas, kad tai yra 2015 m. kovo mėn. atlikti darbai, ir blogai nurodydamas atliktų darbų vertę, ir jį pasirašė neatlikęs visų akte nurodytų darbų.
 5. Kaip papildomai atliktus darbus - vertikalus planiravimas ir vandens nuvedimas, ieškovas atliktų darbų akte detalizuodamas nurodo: betono pagrindo įrengimą mažosios mecanizacijos priemonėmis, latakų montavimas šlaituose, plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas, plastmasiniai lietaus kanalizacijos šuliniai, skersmens plastmasinių įmovių vamzdžių montavimas, PVC vamzdžiai klasė, grunto kasimas ir transportavimas, iškasų arba pylimų paviršių planiravimas, smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Teismas sprendė, kad tai yra sklypo sutvarkymo darbai, kuriuos UAB „Vilstata“ turėjo atlikti pagal 2013 m. gruodžio 23 d. Rangos sutartį. Pažymėjo, kad šiame atliktų darbų akte yra neatitikimų lyginant jį su statybos darbų žurnalo Nr. 10 priedu ir ieškovo paaiškinimais. Statybos darbų žurnalo priede, priešingai nei nurodo ieškovas, nėra darbų - plastikiniai lietaus kanalizacijos šuliniai 0313, H 1,5 (su ketaus grotelėmis) (4 eilutė) ir PVC vamzdžiai klasė S 200x5,9x2000 (išor. nuotek.). Į atliktų darbų aktą ieškovas įtraukė ir tokius darbus, kurie nėra nei statybos darbų žurnale, nei jo priede, t. y. kokių niekada neatliko.
 6. Kaip papildomai atliktus darbus - centrinio įėjimo konstrukcinis remontas, ieškovas atliktų darbų akte detalizuodamas nurodo galerijos ir laiptinės mūrinių konstrukcijų išardymą, kiekis - 23.5 m3. Statybos darbų žurnale nurodyti galerijos mūrinių konstrukcijų (parapetų), gelžbetoninių laiptų į galeriją keraminių plytų mūro laiptinės sienos į galeriją demontavimo darbai, kiekis - iš viso 29,2 m3. T. y. statybos darbų žurnale yra užfiksuotas didesnis kiekis, nei atliktų darbų akte. Šie atliktų darbų akte nurodyti statybos darbai yra griovimo darbai, ir jie yra dalis griovimo darbų, kuriuos UAB „Vilstata“ turėjo atlikti pagal 2013 m. gruodžio 23 d. rangos sutartį. Tame pačiame atliktų darbų akte ieškovas nurodo šiukšlių išvežimą ir dublike paaiškina, kad jis užfiksuotas Statybos darbų žurnale. Statybos darbų žurnale nurodyta atliekų išvežimo data yra 2014 m. kovo 26 d. ir 28 d., o griovimo darbus UAB „Vilstata“ atliko ir 2015 m. birželio mėnesį, t. y. po nurodytų įrašų padarymo. Teismas sprendė, kad įrašai apie atliekų išvežimą yra nesusiję su ieškovo nurodytais griovimo darbais.
 7. Nustatė, kad atliktų darbų akte yra nurodyti darbai, kurių nei statybos darbų žurnale, nei statybos darbų priede nėra, t. y. „Monolitinės gelžbetonio kolonos įrengimas“ ir „Šaligatvio pasluoksnio įrengimas galerijoje“. O darbo „Grindinio įrengimas iš betono trinkelių galerijoje“ kiekis nurodytas akte ir nurodytas statybos darbų žurnale iš esmės skiriasi: akte - 152 m2, statybos darbų žurnale - 110 m2. Tarp atliktų darbų akto ir statybos darbų žurnalų duomenų yra ir daugiau neatitikimų: akte nurodytas darbas „Laiptinės į galeriją ir galerijos parapetų mūras“, kiekis - 20 m3, o Statybos darbų žurnale nurodytų Šių darbų kiekis-21,1 m3; akte nurodytas darbas „Sienų ir perdangų šiltinimas 12 cm storio putų polistirolo plokštėmis (pašto patalpos, rūsys, galerijos apačia)“, kiekis - 75 m2, o Statybos darbų žurnale nurodytų darbų kiekis – 120,6 m2. Ieškovas, keldamas reikalavimus dėl papildomų darbų apmokėjimo, tiksliai nežino, kada tie darbai buvo atlikti, už kokią sumą ir nurodo skirtingus darbų atlikimo laikus, kainas, apimtis. Dėl to, nesant šalių susitarimo dėl darbų kainos ir darbų apimčių, ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti apmokėjimo už jo atliktus darbus.
 8. Visagino savivaldybės administracija projekto „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimas ir aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“ (VP3-1.1-VRM-01-R-91-004) skelbė konkursus darbams atlikti. UAB “Užupio statyba“, UAB “Vilstata“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, sudariusios jungtinės veiklos sutartį, siekiant dalyvauti ir laimėti Visagino savivaldybės administracijos paskelbtame konkursą jį laimėjusios, 2013-12-23 pasirašė rangos sutartį Nr. 5-406, dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų.
 9. Visagino savivaldybės administracija, siekdama užbaigti projektą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstravimas ir aplinkos kompleksiškas sutvarkymas“ (VP3-1.1-VRM-01-R-91-004) skelbė papildomą konkursą kuriame dalyvavo ir laimėjo UAB “Visagino statyba ir tiekimas“. 2015-02-13 UAB “Visagino tiekimas ir statyba“ ir Visagino savivaldybės administracija pasirašė rangos sutartį Nr. 5-36 „Rangos sutartis dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų.
 10. Teismas sprendė, kad ieškovo tvirtinimai apie su atsakovu sudarytą susitarimą nekonkuruoti, eliminuoja jo teisę gauti apmokėjimą už tokiu būdu sudarytą neteisėtą sandorį.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 2. Nurodo, kad įstatymai nenustato privalomos rašytinės rangos sutarties formos. Ieškovės atstovas teismo posėdyje akcentavo, kad ir užsakovė Visagino savivaldybės administracija, ir statybos darbų techninė priežiūra, ir atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ savo elgesiu (konkliudentiniais veiksmais) išreiškė aiškią valią, kad dalį Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų, atliktų UAB „Vilstata“. Ieškovei buvo suteiktas darbų frontas, ji vykdė darbus objekte, disponavo privalomaisiais statybos darbų dokumentais, pildė statybos darbų žurnalą.
 3. Užsakovės Visagino savivaldybės administracijos techninės priežiūros vadovas priėmė UAB „Vilstata“ atliktus darbus, apie ką yra atžymos statybos darbų žurnale ir Atliktų darbų pažymoje Nr. 1. Užsakovė Visagino savivaldybės administracija nuo darbų ieškovės nenušalino ir jokių pretenzijų dėl to nereiškė. Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų atlikimo metu galiojo 2013 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis dėl partnerystės.
 4. Pirmos instancijos teismas nevertino tos aplinkybės, kad atlikdamos papildomus baigiamuosius darbus UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ veikė kaip Jungtinės veiklos sutarties partneriai ir tai sąlygojo tą aplinkybę, kad Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2015 m. sausio 14 d. skelbtame atvirajame supaprastintame konkurse „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimas“ dalyvavo tik viena iš partnerių - UAB „Visagino tiekimas ir statyba“.
 5. UAB „Užupio statyba“, UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ partnerystėje Jungtinės veiklos sutarties pagrindu niekaip neribojo ir negalėjo riboti konkurencijos, nes konkurse galėjo dalyvauti bet kuri statybų bendrovė, atitinkanti konkurso sąlygas ir pajėgi atlikti konkurso sąlygose nurodytus darbus. Mano, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatos pažeistos nebuvo, o ieškovės ir atsakovės susitarimas Jungtinės veiklos sutarties pagrindu atlikti papildomus baigiamuosius darbus nėra sandoris, prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo normoms, todėl negali būti pripažintas niekiniu ir negaliojančiu ir negali eliminuoti ieškovės teisės gauti apmokėjimą už atliktus darbus. Priešingai, šios aplinkybės dar kartą patvirtina, kad išvardintos bendrovės veikė Jungtinės veiklos sutarties pagrindais.
 6. Nesutinka su teismo išvadomis, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti apmokėjimo už jo atliktus darbus, nes atliktų darbų akte ir statybos darbų žurnale dalis atliktų darbų kiekių skiriasi, į atliktų darbų aktą įtraukti ir tokie darbai, kurių nėra statybos darbų žurnale. Teismo prašė išreikalauti iš atsakovės Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų perdavimo - priėmimo aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei apmokėjimą už šiuos darbus patvirtinančius dokumentus, apklausti liudytojus, galinčius paliudyti visas aplinkybes apie vykusius darbus. Prašymas nebuvo patenkintas ir tai iš esmės apribojo ieškovės galimybė įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, bei suteikė kitai šaliai perdėto pranašumo. Mano, kad be išvardintų įrodymų išnagrinėjimo ir įvertinimo su kitais byloje esančiais įrodymais, šios bylos negalima išnagrinėti iš esmės, nes nenustatytos esminės bylos faktinės ir teisinės aplinkybės. Šie dokumentai patvirtintų faktines aplinkybes, kad planiravimo ir vandens nuvedimo darbai bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinio remonto darbai, kuriuos atliko UAB „Vilstata“, priimti ir eksploatuojami užsakovo Visagino savivaldybės administracijos, patvirtintų atliktų darbų kiekius ir sutartus už atliktus darbus įkainius, taip pat tą aplinkybę, kad apmokėjimą už šiuos darbus gavo atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, tačiau su ieškove UAB „Vilstata“ neatsiskaitė.
 7. Atsakovė neprašo teismo pripažinti Atliktų darbų pažymos Nr. 1 negaliojančia, todėl pateikta teismui pažyma, kol ji teismo nepripažinta negaliojančia, turi įstatyme nurodytus priėmimo-perdavimo akto požymius. Objektas Visagino kultūros centras „Draugystė“ 2015 m. spalio 30 d. Statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-90-151030-00120 priimtas eksploatuoti kartu su darbais, kuriuos atliko UAB „Vilstata“, todėl ieškovė įgavo reikalavimo teisę į atsakovę dėl atliktų darbų apmokėjimo.
 8. Apeliantės nuomone, byla pirmos instancijos teisme buvo išnagrinėta neteisingai, nevisapusiškai, pažeidžiant civilinio proceso kodekso normas (CPK 12 str., 176 - 185 str., 212 str.), skundžiamas sprendimas priimtas pažeidžiant tiek materialinės teisės normas (CK 1.137 str. 2 d., 6.156 str., 6.163 str., 6.650 str., 6.662 str. ir kt.), nepaisant kasacinės instancijos teismo išaiškinimų, tiek ir pažeidžiant įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, netinkamai paskirstant įrodinėjimo naštą šalims, apribojant ieškovės galimybė įrodinėti aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas, neatskleista bylos esmė.
 1. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, užsakovė Visagino savivaldybės administracija ir statybos darbų techninės priežiūros atstovas konkliudentiniais veiksmais susitarė, kad dalį Visagino kultūros centro „Draugystė“ papildomų baigiamųjų darbų atliks ieškovė. Ieškovė jokių susitarimą patvirtinančių dokumentų nepateikė, nes toks susitarimas tarp UAB „Vilstata“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nebuvo sudarytas. Tokio susitarimo nesudarė ir ieškovė bei techninės priežiūros ar užsakovės atstovas. Jei toks susitarimas ir buvo, tai ieškovė turėtų reikalavimus reikšti techninės priežiūros ar užsakovės atstovams, bet ne atsakovei.
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad kol šalių susitarimu nėra nustatyti darbai, kuriuos užsakovė užsako, o rangovė įsipareigoja atlikti, tų darbų kiekiai ir techniniai reikalavimai keliami šiems darbams, šalys rangos sutarties nėra sudariuosios. Kad tokio susitarimo nebuvo patvirtina ir ieškovės pateiktas atliktų darbų aktas Nr. 1 ir atliktų darbų pažyma Nr. 1, kuriose nurodyti skirtingi darbų kiekiai ir jų kaina. Dėl to ieškovė neturi teisės gauti jokio apmokėjimo už jo neva atliktus papildomus darbus.
 4. Susitarimą dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimo, įskaitant vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinį remonto darbus, su užsakove Visagino savivaldybės administracija sudarė atsakovė. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlyme subrangovų nenumatė. UAB „Vilstata“ jokių statybos darbų pagal 2015 m. vasario 13 d. rangos sutartį negalėjo atlikti ir neatliko. Teismas pagrįstai atmetė ieškinio reikalavimus ir nusprendė, kad neatitikimai tarp ieškovės pateikto akto, kuriame detalizuojami pažymoje Nr. 1 nurodyti darbai, patvirtina, jog ieškovės reikalavimai atsakovės atžvilgiu yra nepagrįsti.
 5. UAB „Užupio statyba“, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir UAB „Vilstata“ 2013 m. lapkričio 5 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį siekdami bendradarbiauti dalyvaujant projekte Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai. Šalys 2013 m. gruodžio 23 d. sudarė rangos sutartį, kurią vykdant paaiškėjo papildomi, sutartyje nenumatyti darbai. Šiems papildomiems darbams įsigyti Visagino savivaldybės administracija atliko savarankišką pirkimą - atvirą supaprastintą konkursą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimas“. Konkurse dalyvavo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kaip savarankiškas subjektas ir jos pasiūlymas laimėjo konkursą ir su ja Visagino savivaldybės administracija sudarė rangos sutartį.
 6. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ konkurse dalyvavo kaip savarankiškas subjektas, o ne jungtinės veiklos partneris, ir sutartis dėl papildomų darbų atlikimo buvo sudaryta būtent su šia bendrove. Ieškovės nurodyti nekonkuravimo susitarimai yra draudžiami Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo teisės normų. Atsakovė tokio susitarimo nesudarė nei su ieškove, nei su UAB „Užupio statyba“. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad 2013 m. lapkričio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis naujam viešajam pirkimui negaliojo ir atsakovė neturėjo jokių įsipareigojimų ieškovės atžvilgiu.
 7. Ieškovė, prašydama išreikalauti įrodymus, konkrečiai nenurodė, kokias šioje byloje įrodinėjamas aplinkybes galėtų pagrįsti prašomose išreikalauti bylose esantys duomenys, nenurodė, ar pats kreipėsi į atsakovę ar kitą asmenį, pvz., Visagino savivaldybės administraciją, dėl šių dokumentų gavimo. Negalėjo paaiškinti kokias konkrečias šiai bylai svarbias aplinkybes galėtų patvirtinti liudytojai. Mano, kad teismas pagrįstai atmetė apeliantės prašymus dėl liudytojų apklausimo bei dėl įrodymų išreikalavimo.
 8. Apeliaciniame skunde nurodyta, jog atsakovė neprašo pripažinti vienašališkai pasirašytos Atliktų darbų pažymos Nr. 1 negaliojančia, todėl ieškovė turi reikalavimo teisę į atsakovę dėl atliktų darbų apmokėjimo. Ieškovė ir atsakovė susitarimo dėl statybos darbų atlikimo nesudarė, todėl ieškovė neturėjo teisės vienašališkai pasirašyti kokį nors atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, o atsakovė neturėjo pareigos jo ginčyti. Atliktų darbų faktą gali patvirtinti tik atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas su jame nurodytais visais atliktais darbais, jų kiekiais ir vertėmis. Tuo tarpu, ieškovė pateikė tik jos paties pasirašytą atliktų darbų pažymą, kurioje nėra nurodyti išsamūs duomenys apie atliktus statybos darbus, kiekius, apimtis ir vertes. Todėl pažyma apie atliktų darbų pažyma Nr. 1 nėra atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas (CK 6.662 straipsnio) ir atsakovė neturėjo prašyti pripažinti ją negaliojančia.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2013 metų lapkričio 5 d. UAB „Vilstata“, UAB „Užupio statyba“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ sudarė jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią šalys, kaip partneriai, susitarė pradėti tiesiogines derybas ir siekti bendradarbiauti, dalyvaujant projekte „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamieji darbai“. Sutarties 1.9 punkte šalys numatė, jog jokiomis aplinkybėmis nei vienas iš partnerių negali tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti projekte, išskyrus numatytą jungtinės veiklos sutartyje bendradarbiavimą. UAB „Užupio statyba“ partnerių vardu 2013 m. gruodžio 23 d. pasirašė rangos sutartis su Visagino savivaldybės administracija dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ pastato rekonstrukcijos baigiamųjų darbų. Sutarties 23 punkte buvo nustatyta, kad esant būtinybei, Visagino savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka įsigis papildomų darbų.
 3. Visagino savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija 2015 m. sausio 15 d. paskelbė atvirąjį supaprastintą konkursą „Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų pirkimas“. Konkurso pasiūlymą pateikė atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir jį laimėjusi 2015 m. vasario 13 d. sudarė su Visagino savivaldybės administracija Rangos sutartį (toliau – Rangos sutartis) dėl Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomų baigiamųjų darbų.
 4. Ieškovė nurodė, jog šalys sudarė žodinę subrangos sutartį, pagal kurią atsakovė dalį darbų, nurodytų Konkurso sąlygų 4 priede, perdavė UAB „Vilstata“, o dalį UAB „Užupio statyba“, kad įsipareigojo atlikti vertikalaus planiravimo ir vandens nuvedimo darbus bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinį remontą, o atsakovė įsipareigojo, pridavusi tinkamai atliktus darbus užsakovui ir gavusi atsiskaitymą už darbus, sumokėti ieškovei už jos atliktus darbus. Ieškovė įrodinėja, kad savo prisiimtus įsipareigojimus įvykdė, o atsakovė vengia atsiskaityti su ja.
 5. Pirmosios instancijos teismas ieškovės reikalavimą atmetė motyvuodamas tuo, kad nėra šalių rašytinio susitarimo dėl darbų atlikimo pagal 2015 m. vasario 13 d. atsakovo ir Visagino savivaldybės administracijos pasirašytą Rangos sutartį, kad nėra rangovo ir subrangovo santykių, kad ieškovė nepateikė dokumentų, patvirtinančių, jog ji atliko papildomus darbus pagal Rangos sutartį ir juos suderino su atsakove.
 6. Rangos sutarties, sudarytos 2015 m. vasario 13 d., 1 punkte numatyta, jog Rangovas (atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“) įsipareigoja atlikti Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos papildomus baigiamuosius darbus (darbų sąrašas pateiktas Visagino kultūros centro pastato, esančio Visagine, Parko g. 7., rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo techninėje užduotyje).
 7. Taigi, rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimo techninė užduotis yra minėtos Rangos sutarties sudedamoji dalis, tačiau jos byloje nėra. Todėl nėra aišku dėl kokių papildomų darbų atsakovė sudarė sutartį su Visagino savivaldybės administracija ir šių aplinkybių teismas nesiaiškino ir nenustatinėjo. Nenustačius šių aplinkybių, lieka neaišku, ar ieškovės nurodomi atlikti darbai: vertikalus planavimas ir vandens nuvedimas bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinis remontas su projekto parengimu buvo numatyti Rangos sutartyje. Jeigu šie darbai buvo numatyti Rangos sutartyje, tai nežinoma kas šiuos darbus atliko, nes atsakovė atliktų darbų aktų nepateikė ir teismas dėl šių aplinkybių nepasisakė.
 8. Tiek 2013 m. gruodžio 23 d., tiek ir 2015 m. vasario 13 d. rangos sutartyse sudarytose tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB „Užupio statyba“ bei tarp Visagino savivaldybės administracijos ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nurodyta, kad sutartyse išvardyti dokumentai yra neatskiriami nuo sutarties. Minėtų dokumentų, t. y. techninė užduotis, techninės specifikacijos, darbai dėl kurių buvo pasirašytos rangos sutartys, byloje nėra. Pirmosios instancijos teismas šių dokumentų neišreikalavo, nors, kaip minėta, jie yra neatskiriami nuo sutarties. Dėl to aplinkybės, kokius papildomus darbus buvo numatyta atlikti pagal Rangos sutartį, liko neišaiškintos.
 9. Tam, kad nustatyti ar ieškovė atliko vertikalų planavimą ir vandens nuvedimą bei centrinio įėjimo konstrukcijos avarinį remontą su projekto parengimu, būtina nustatyti ar šie darbai buvo numatyti pagal Rangos sutartį, kada ir kas juos atliko. Ieškovės pateiktose atliktų darbų aktose užsakovu nurodoma UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, o subrangovu – UAB „Vilstata“, tačiau šių aktų nepasirašė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“.
 10. Ieškovė, reikalaudama iš atsakovės skolos už atliktus darbus, nurodė, kad pagal 2013 metų lapkričio 5 d. jungtinės veiklos sutartį Partneriai buvo saistomi šios sutarties 1.9. punktu, t. y., kad jokiomis aplinkybėmis nei vienas iš Partnerių negali tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti Projekte, išskyrus numatytą jungtinės veiklos sutartyje bendradarbiavimą. Ši aplinkybė neišaiškinta, nes vienas iš Partnerių, UAB „Užupio statyba“, byloje nedalyvavo ir nebuvo apklausta dėl šios aplinkybės.
 11. Pagal CPK 12 straipsnio nuostatas civilinės bylos teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, t. y. įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra išaiškinęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011 ir kt.).
 12. Ieškovė prašė teismo išreikalauti iš atsakovės Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstrukcijos baigiamųjų darbų perdavimo - priėmimo aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę bei apmokėjimą už šiuos darbus patvirtinančius dokumentus, apklausti liudytojus Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus inžinierių statybos M. M., kuravusį Visagino kultūros centro „Draugystė“ rekonstravimo projektą ir objekto techninės priežiūros vadovą A. K..
 13. Sutiktina su apeliantės argumentu, kad, netenkindamas ieškovės prašymų, teismas apribojo jos galimybes įrodinėti aplinkybes, kuriomis yra grindžiami ieškinio reikalavimai.
 14. Teismo sprendimas turi būti teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas byloje surinktais ir įvertintais įrodymais tiksliai nustačius faktines aplinkybes, ir atitikti materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus (CPK 263 straipsnis). Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, neatskleidė bylos esmės, nenustatė išvardytų reikšmingų ginčo aplinkybių ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.
 15. Dėl padarytų pažeidimų byla galėjo būti neteisingai išspręsta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina iš naujo nagrinėti šiam teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

11Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 11 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti Visagino miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai