Byla eI-1665-790/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Egidijos Puzinskaitės ir Rasos Ragulskytės-Markovienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Bankrotas LT“, dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovė skundu (t. 1, b. l. 1-12) kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V4-118 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB ,,Bankrotas LT“ skyrimo“;

52) įpareigoti Tarnybą atlikti naują tyrimą. Nurodė, kad 2015 m. vasario 12 d. su UAB ,,Litgrain“ sudarė 102 231,45 Eur pirkimo–pardavimo sutartį, pateikė minėtai bendrovei prekes, tačiau už jas nebuvo atsiskaityta. 2016 m. gegužės 2 d. gavo iš UAB ,,Litgrain“ pranešimą, kuriame nurodyta, kad bendrovė nemoki, ginčų teisme neturi, siekia iškelti bankroto bylą ne teismo keliu, bankroto administratoriumi nurodo UAB ,,Bankrotas LT“. 2016 m. gegužės 16 d. pareiškėjui atvykus į kreditorių susirinkimą, buvo pateiktas kreditorių sąrašas, kuriame didžiausią reikalavimo teisę turinčiu kreditoriumi įvardintas UAB ,,Alsisa“ (1 454 119,40 Eur), kurio reikalavimas atsirado 2016 m. gegužės 9 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo priimto teismo įsakymo pagrindu. Pareiškėjas 2016 m. gegužės 24 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, Panevėžio apygardos prokuratūrą ir Tarnybą, nes buvo įsitikinęs, kad UAB ,,Litgrain“ vadovas ir vienintelis akcininkas M. Š., veikdamas bendrai su UAB ,,Bankrotas LT“ darbuotojais, siekia išvengti skolinių įsipareigojimų kreditoriams. Tarnyba pradėjo UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninį patikrinimą. Pareiškėjas, nesulaukdamas atsakymo dėl patikrinimo rezultatų, 2016 m. spalio 11 d. kreipėsi į Tarnybą, 2016 m. lapkričio 4 d. – į Lietuvos Respublikos finansų ministrą. Gavo skundžiamą Tarnybos 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V4-118 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB ,,Bankrotas LT“ skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas), kuriuo UAB ,,Bankrotas LT“ paskirta nuobauda – įspėjimas. Kartu buvo pateikta ir 2016 m. lapkričio 16 d. išvada Nr. D4-1423 ,,Dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas LT“ veiksmų, administruojant BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą“. Pareiškėjas teigia, kad Tarnyba UAB ,,Bankrotas LT“ tyrimą atliko neišsamiai, rėmėsi tik UAB ,,Bankrotas LT“ paaiškinimais, nesikreipė dėl informacijos pateikimo nei į pareiškėją, nei į kitas institucijas, netyrė, kad UAB ,,Bankrotas LT“ apgavo kreditorius, klastojo dokumentus, paaiškėjo, kad UAB ,,Bankrotas LT“ buvo ir UAB ,,Alsisa“ bankroto administratoriumi. Pareiškėjas nurodo, kad Tarnyba pažeidė neplaninio veiklos patikrinimo terminus – jis buvo viršytas net 4 mėnesius. UAB ,,Bankrotas LT“ ir jo įgaliotas asmuo J. G. pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalyje numatytas pagrindines bankroto administratoriaus funkcijas, todėl negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos ir bankroto administratoriui turi būti panaikinamas bankroto administratoriaus pažymėjimas. Tačiau Tarnyba UAB ,,Bankrotas LT“ paskyrė itin švelnią nuobaudą – įspėjimą, taip sudarydamas galimybę nekompetentingam ir nusikalstamai veikiančiam ūkio subjektui toliau veikti kaip bankroto administratoriui. Pareiškėjas pateikė papildomus paaiškinimus (t. 3, b. l. 15-20), kuriuose nurodė, kad skundai dėl Tarnybos priimtų įsakymų administraciniame teisme gali ir turi būti nagrinėjami, jei nustatoma, kad Tarnyba yra padariusi pažeidimų arba netinkamai vykdžiusi savo pareigas. Tarnyba grubiai pažeidė patikrinimo atlikimo terminus, nė karto nesikreipė į pareiškėją. Dėl netinkamai vykdyto tyrimo pareiškėjo skolininkas buvo likviduotas, tai buvo padaryta bankroto administratorių kaltais veiksmais. Bankroto administratorius vykdė bankroto procedūrą pažeisdamas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir esant teismo sprendimui panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo keliu, būtent šias aplinkybes turėjo tirti Tarnyba.

6Atsakovas Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b. l. 1–9). Nurodė, kad 2016 m. gegužės 24 d. gavo pareiškėjo skundą, nustatyta tvarka atliko UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninį veiklos patikrinimą ir 2016 m. lapkričio 16 d. priėmė skundžiamą Įsakymą. Atsakovo nuomone, skundas turėtų būti atmestas, nes pareiškėjas neturi tiesioginio teisinio suinteresuotumo dėl UAB ,,Bankrotas LT“ atžvilgiu priimto sprendimo. Pareiškėjo argumentas, kad Tarnyba pažeidė nustatytus neplaninio patikrinimo terminus, yra nepagrįstas – į neplaninio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas terminas, suteiktas administratoriaus paaiškinimams pateikti, taip pat laikotarpis, per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus, tarp jų ir papildomus, juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar fizinių ir privačių juridinių asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo patikrinimo metu kreipėsi priežiūros institucija. Tarnyba patikrinimą atliko dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 9.4 punkto pažeidimo bankroto procese, o pareiškėjo keliami klausimai susiję su BUAB ,,Alsisa“ kreditorinio reikalavimo pagrindu ir kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu, jie nepriskirtini Tarnybos kompetencijai. Todėl pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Tarnyba neišsamiai atliko tyrimą ir nesiaiškino aplinkybių, kad UAB ,,Bankrotas LT“ apgavo kreditorius ir klastojo dokumentus. Argumentas, kad UAB ,,Bankrotas LT“ ir jo įgaliotas asmuo negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos ir jų pažymėjimo galiojimas turi būti panaikintas, todėl paskirta per švelni nuobauda, nepagrįstas, nes Įmonių bankroto įstatymas bankroto administratoriaus nepriekaištingą reputaciją sieja su nuteisimu už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, arba nuteisimu už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs, tačiau tokios faktinės aplinkybės patikrinimo metu nebuvo nustatytos. Atsakovas pateikė teismui papildomus paaiškinimus (t. 3, b. l. 24-26), kuriuose nurodė, kad pareiškėjas pateikė Tarnybai ne prašymą (skundą) dėl jo pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo, o pranešimą (informaciją) apie galimai administratoriaus padarytą teisės aktų pažeidimą. Tarnybos sprendimas išnagrinėjus pareiškėjo prašymą jam jokių teisinių pasekmių nesukėlė, todėl pareiškėjas neturi reikalavimo teisės. Viso patikrinimo metu bankroto administratorius nepateikė Tarnybos reikalaujamų dokumentų, galinčių paneigti pažeidimo padarymą, o Tarnyba patikrinimo terminų nepažeidė. Tarnybos vykdomi bankroto administratorių veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo ketvirtuoju skirsniu. Klausimai, susiję su BUAB ,,Alsisa“ kreditorinio reikalavimo pagrindu ir kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu, iš esmės nepriskirtini Tarnybos kompetencijai. Informacijos apie tai, kad bankroto procesas buvo vykdomas pažeidžiant pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir esant teismo sprendimui panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimus, Tarnybai nepateikė nei pareiškėjas, nei bankroto administratorius, todėl toks klausimas patikrinimo metu nebuvo nagrinėjamas. Šiuo klausimu Tarnyba planuoja atlikti naują neplaninį bankroto administratoriaus patikrinimą. Bankroto administratoriaus įgaliotiems asmenims A. G. ir G. K. bankroto administratorių pažymėjimai panaikinti 2016 m. birželio 20 d., gavus informaciją iš Panevėžio apygardos prokuratūros.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bankrotas LT“ atsiliepimu į skundą (t. 3, b. l. 1-2) su skundu nesutiko, prašė pareiškėjo skundą palikti nenagrinėtą ir administracinę bylą nutraukti, nes pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo. Įsakymas priimtas atlikus UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninį veiklos patikrinimą ir juo paskirta nuobauda sukelia teisines pasekmes tik UAB ,,Bankrotas LT“, o ne pareiškėjui, todėl tik UAB ,,Bankrotas LT“ turi teisinį suinteresuotumą skųsti Įsakymą. Skundo nagrinėjimo atveju trečiasis suinteresuotas asmuo prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, nes Tarnyba išsamiai ir visapusiškai atliko patikrinimą ir priėmė teisėtą ir pagrįstą Įsakymą. UAB ,,Bankrotas LT“ Įsakymo neskundė, nors tokią teisę turėjo, todėl skundžiamas Įsakymas negali būti panaikintas.

8Teismas konstatuoja:

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

10Pareiškėjas 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimu kreipėsi į Tarnybą, prašydamas įvertinti, ar bankroto administratorė G. K. nepažeidė savo pareigų kaip bankroto administratorė (t. 2, b. l. 201-204). Minėtame pareiškime nurodomos aplinkybės apie tai, kad tarp pareiškėjo skolininkės BUAB ,,Litgrain“ ir BUAB ,,Alsisa“, padedant bankroto administratoriui, galimai sukurtas apsimestinis kreditorinis reikalavimas; BUAB ,,Alsisa“ bankroto administratorė G. K. yra ir pareiškėjo skolininko BUAB ,,Litgrain“ bankroto administratore.

11Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius surašė 2016 m. gegužės 31 d. teikimą Nr. D4-774, kuriuo, atsižvelgiant į pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškime išdėstytas aplinkybes, buvo pasiūlyta kreiptis į administratorių – UAB ,,Bankrotas LT“ dėl pareiškime nurodytų aplinkybių paaiškinimų ir pagrindžiančių dokumentų pateikimo (t. 2, b. l. 181). 2016 m. birželio 1 d. raštu Tarnyba kreipėsi į UAB ,,Bankrotas LT“, prašydama iki 2016 m. birželio 8 d. pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl pareiškime nurodytų aplinkybių administruojant BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą. UAB ,,Bankrotas LT“ pateikė 2016 m. birželio 8 d. paaiškinimą (t. 2, b. l. 160-163).

12Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius surašė 2016 m. birželio 13 d. teikimą Nr. D4-820 (t. 2, b. l. 157-158), kuriame nurodė, kad iš Tarnybai pateiktų duomenų matyti, kad BUAB ,,Alsisa“, kurios bankroto procesą administruoja UAB ,,Bankrotas LT“, yra didžiausias BUAB ,,Litgrain“ kreditorius. UAB ,,Bankrotas LT“ administruoja ir BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą, ir nėra duomenų apie tai, kad BUAB ,,Alsisa“ ir BUAB ,,Litgrain“ kreditoriai būtų buvę informuoti apie tai, jog jų bankroto procesus administruoja tas pats bankroto administratorius, todėl pasiūlyta dėl galimų Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso pažeidimų pradėti UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninį patikrinimą ir nustatyti neplaninio patikrinimo terminą iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. Tarnybos direktorius minėtą teikimą patvirtino.

132016 m. birželio 20 d. raštu Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 150) Tarnyba kreipėsi į UAB ,,Bankrotas LT“, kuriuo informavo apie pradėtą patikrinimą ir prašė iki 2016 m. liepos 1 d. papildyti pateiktus paaiškinimus bei pateikti dokumentus. Apie pradėtą neplaninį patikrinimą 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. (10.4)D2-2303 (t. 2, b. l. 149) buvo informuotas pareiškėjas. 2016 m. birželio 23 d. raštu UAB ,,Bankrotas LT“ 2016 m. birželio 27 d. pateikė papildomus paaiškinimus ir dokumentus į Tarnybos 2016 m. birželio 20 d. raštą Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 127-128).

142016 m. spalio 14 d. elektroniniu laišku (t. 2, b. l. 125) Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas kreipėsi į UAB ,,Bankrotas LT“, prašydamas iki 2016 m. spalio 21 d. pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. UAB ,,Bankrotas LT“ 2016 m. spalio 19 d. pateikė paaiškinimą Tarnybai (t. 2, b. l. 110-111).

152016 m. spalio 27 d. rezoliucija Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus

162016 m. birželio 13 d. teikime Nr. D4-820 nurodyta tęsti patikrinimą (t. 2, b. l. 157).

17Atlikusi neplaninį patikrinimą, Tarnyba surašė 2016 m. lapkričio 14 d. išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas LT“ veiksmų, administruojant BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą Nr. D4-1409 (t. 2, b. l. 101-105), joje nustatė, kad UAB ,,Bankrotas LT“, administruodamas BUAB ,,Litgrain“, nesivadovavo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 9.4 punkto nuostata, kadangi, kai buvo paskirtas administruoti BUAB ,,Litgrain“, kuri buvo kitos jo administruojamos įmonės BUAB ,,Alsisa“ skolininkė, apie tai neinformavo abiejų įmonių kreditorių. Išvadoje pasiūlyta UAB ,,Bankrotas LT“ skirti Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą nuobaudą – įspėjimą. Minėta išvada 2016 m. lapkričio 15 d. elektroniniu paštu buvo išsiųsta susipažinti UAB ,,Bankrotas LT“ (t. 2, b. l. 100). Tą pačią dieną buvo gautos UAB ,,Bankrotas LT“ pastabos dėl minėtos išvados (t. 2, b. l. 97).

18Tarnyba surašė 2016 m. lapkričio 16 d. išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas LT“ veiksmų, administruojant BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą Nr. D4-1423 (toliau – ir Išvada), kurios pagrindu priėmė skundžiamą Įsakymą ir paskyrė UAB ,,Bankrotas LT“ nuobaudą – įspėjimą.

19Bylai aktualus teisinis reglamentavimas.

20ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda. Šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas: 1) įspėjimą; 2) viešą įspėjimą, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

21Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, veiklos priežiūrą ginčo laikotarpiu reglamentavo Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 4-299 (redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01) (toliau – 2012 m. Priežiūros taisyklės) ir Bankroto administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270, įsigaliojusios nuo 2016 m. liepos 9 d. (toliau – Priežiūros taisyklės).

222012 m. Priežiūros taisyklių 23.2 punkte numatyta, kad Įmonių bankroto departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (nuo 2016 m. sausio 1 d. jo funkcijas perėmė Tarnyba) buvo pavesta atlikti bankroto administratoriaus neplaninį patikrinimą turint informacijos, gavus asmenų pareiškimą, prašymą ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų; taisyklių 24–42 punktuose buvo nustatytos neplaninio patikrinimo vykdymo procedūros.

23Atitinkamos nuostatos buvo įtvirtintos ir nuo 2016 m. liepos 9 d. įsigaliojusiose Priežiūros taisyklėse: neplaniniai administratorių veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu, Priežiūros taisyklėmis ir pagal Viešojo administravimo įstatymą priežiūros institucijos parengtomis su Lietuvos Respublikos finansų ministerija suderintomis ir priežiūros institucijos vadovo patvirtintomis patikrinimų taisyklėmis (8 punktas). Priežiūros taisyklių 9-23 punktuose nustatytos neplaninio patikrinimo vykdymo procedūros.

24Tarnybos atliekamų planinių ir neplaninių administratorių veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką bei trukmę reglamentuoja Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-341 (toliau – Patikrinimų taisyklės). Iki minėtų taisyklių priėmimo bankroto administratorių neplaninių patikrinimų tvarką reglamentavo Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-50 (toliau – 2012 m. Patikrinimų taisyklės).

25Remiantis 2012 m. Patikrinimų taisyklių 34.1 punktu ir Patikrinimų taisyklių 20.2 punktu neplaninis bankroto administratoriaus patikrinimas pradedamas priežiūros institucijai gavus asmenų pareiškimą, ar kitą dokumentą dėl administratoriaus veiklos, turint informacijos ar kilus kitų pagrįstų įtarimų dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, kurie gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų nustatytų reikalavimų. Remiantis neplaninių patikrinimų tvarką reglamentuojančiais teisės aktais bankroto administratoriaus veikla gavus asmenų prašymą ar skundą iš esmės tikrinama tiek, kiek nurodoma prašyme ar skunde.

26Pagal 2012 m. Priežiūros taisyklių 36 punktą administratoriaus veikla tikrinama taikant vieną ar kelis iš šių būdų: administratoriaus pateiktos informacijos ir ją pagrindžiančių dokumentų nagrinėjimas ir vertinimas; pateiktų duomenų tikrinimas administruojamoje įmonėje; pateiktų duomenų tikrinimas administratoriaus buveinėje.

27Neplaninį patikrinimą atliekantis subjektas turi teisę reikalauti iš administratoriaus pateikti informaciją, jos pagrindimo dokumentus ir paaiškinimus dėl administratoriaus veiksmų ar neveikimo, pateikti papildomą prašomą informaciją; prašyti patikrinimui atlikti reikalingos informacijos ir dokumentų iš kitų fizinių ir juridinių asmenų ir juos gauti ir kt. (2012 m. Priežiūros taisyklių 37 punktas, Priežiūros taisyklių 15 punktas).

28Neplaninis patikrinimas laikomas baigtu, kai administratorius pareiškia savo nuomonę dėl išvados dėl patikrinimo rezultatų arba suėjus terminui tokiai nuomonei pareikšti (2012 m. Patikrinimų taisyklių 40 punktas ir Patikrinimų taisyklių 36 punktas).

29Dėl nagrinėjamo ginčo esmės ir pareiškėjo teisinio suinteresuotumo.

30Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas kelia ginčą dėl Tarnybos 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V4-118 ,,Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB ,,Bankrotas LT“ skyrimo“, kuriuo UAB ,,Bankrotas LT“ paskirta nuobauda įspėjimas, pagrįstumo ir teisėtumo.

31Pareiškėjas skundžiamą Įsakymą ginčija iš esmės trimis aspektais: 1) neplaninis patikrinimas atliktas neišsamiai, remtasi tik UAB ,,Bankrotas LT“ paaiškinimais; 2) Tarnyba neplaninį tyrimą atliko pažeisdama nustatytus terminus – jis vyko per ilgai; 3) bankroto administratoriui UAB ,,Bankrotas LT“ paskirta per švelni nuobauda, jam turėtų būti panaikintas bankroto administratoriaus pažymėjimas. Pareiškėjo nuomone, Įsakymas turi būti panaikintas ir Tarnyba įpareigota atlikti naują tyrimą. Tuo tarpu atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad yra pagrindas nutraukti bylą, nes pareiškėjas neturi teisinio suinteresuotumo dėl Įsakymo.

32Remiantis suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika tokio pobūdžio bylose (žr., pvz., LVAT 2011-10-19 nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2741/2011), skundžiamas atsakovo Įsakymas, kuriuo, išnagrinėjus pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškime nurodytas aplinkybes, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Bankrotas LT“ paskirta nuobauda įspėjimas, daro tiesioginę įtaką būtent trečiojo suinteresuoto asmens UAB ,,Bankrotas LT“ teisėms ir pareigoms, nes buvo tikrinama jo veikla vykdant bankroto administravimo paslaugas ir pasekmės paskyrus nuobaudą ar jos nepaskyrus tiesiogiai įtakoja šio juridinio asmens teises ir pareigas. Pareiškėjo teisinis suinteresuotumas šiuo atveju pasireiškia tuo aspektu, jei būtų pažeisti jo interesai pateikto 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimo nagrinėjimo procedūrų prasme, pavyzdžiui, jo pareiškimas nebūtų išnagrinėtas ir dėl jo nebūtų priimtas sprendimas ar pan. Todėl teismas, atsižvelgdamas į minėtą teismų praktiką, pareiškėjo skundą nagrinės ir skundžiamo Įsakymo teisėtumą ir pagrįstumą vertins tuo aspektu, ar pareiškėjo interesai buvo pažeisti jo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimo nagrinėjimo procedūrų prasme.

33Dėl patikrinimo išsamumo.

34Nagrinėjamu atveju neplaninis patikrinimas pagal pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimą buvo pradėtas Tarnybos direktoriui patvirtinus 2016 m. birželio 13 d. teikimą Nr. D4-820 (t. 2, b. l. 157) atsižvelgiant į pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimą, o baigtas Tarnybai 2016 m. lapkričio 15 d. gavus bankroto administratoriaus pastabas dėl 2016 m. lapkričio 14 d. išvados dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas LT“ veiksmų, administruojant BUAB ,,Litgrain“ bankroto procesą Nr. D4-1409 (t. 2, b. l. 97).

35Nors pareiškėjas nesutinka su Įsakymu tuo aspektu, kad jis priimtas neišsamiai atlikus tyrimą, nesikreipus į pareiškėją, kitas institucijas ir įstaigas, pavyzdžiui, teismus, prokuratūrą, dėl papildomos informacijos ir dokumentų apie bankroto administratoriaus UAB ,,Bankrotas LT“ įgaliotų asmenų nubaudimą ir galimus kreditorių teisių pažeidimus bankroto procese, teismas šiuos pareiškėjo argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Aukščiau minėtas teisinis reglamentavimas nustato pareigą Tarnybai neplaninio patikrinimo metu įvertinti bankroto administratoriaus veiksmus įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo arba kitų pažeidimų požiūriu iš esmės ta apimtimi, kiek nurodyta gautame pareiškime ar skunde dėl administratoriaus veiksmų. Tarnyba turi teisę kreiptis į kitas institucijas ar įstaigas, fizinius ar juridinius asmenis dėl papildomos informacijos ar dokumentų gavimo, jei nepakanka bankroto administratoriaus pateiktų paaiškinimų ar dokumentų. Teisės aktai nenumato pareigos Tarnybai apklausti ir surinkti visą medžiagą iš visų skunde paminėtų įstaigų ar asmenų, tačiau visais atvejais Tarnyba, būdama viešojo administravimo subjektu, privalo elgtis taip, kad gautas skundas ar prašymas būtų išnagrinėtas visapusiškai ir objektyviai, laikantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytų principų.

36Pareiškėjas 2016 m. gegužės 24 d. pareiškime nurodė aplinkybes dėl jo skolininko BUAB ,,Litgrain“ ir BUAB ,,Alsisa galimai sukurtų apsimestinių kreditorinių reikalavimų padedant bankroto administratoriui ir bankroto administratorės G. K. objektyvumo. Tarnyba iš esmės tyrė pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimą bankroto administratoriaus veiksmų atitikimo Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 4-887 (vėliau patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286) (toliau – Elgesio kodeksas) nuostatų laikymosi požiūriu. Buvo tiriamas administratoriaus veiksmų atitikimas Elgesio kodekse įtvirtintam teisingumo principui ir nešališkumo (arba nepriklausomumo) principui, reiškiančiam, kad esant atvejui, kai administratorius yra paskiriamas administruoti įmonę, kuri yra kitos jo administruojamos įmonės kreditorė ar skolininkė, jis apie tai turi informuoti abiejų įmonių kreditorius. Pažymėtina, kad Tarnyba, atlikdama bankroto administratoriaus veiklos priežiūrą, negali įsiterpti į bankroto administratoriaus veiklą tais klausimais, kuriuos spręsti kompetencija pagal Įmonių bankroto įstatymą suteikta teismui arba bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui. Tarnybai yra suteikti įgaliojimai vykdyti administratorių veiklos priežiūrą dėl teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo ir taikyti poveikio priemones (Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalis, 2012 m. Priežiūros taisyklių 46 punktas). Todėl Tarnyba pagrįstai netyrė klausimų, susijusių su BUAB ,,Alsisa“ kreditorinio reikalavimo pagrindu ir kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumu, nes tokių klausimų nagrinėjimas pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas priskirtinas teismui.

37Iš bylos medžiagos matyti, kad atlikdama neplaninį patikrinimą, Tarnyba kreipėsi 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 150) į UAB ,,Bankrotas LT“, kuriuo informavo apie pradėtą patikrinimą ir prašė iki 2016 m. liepos 1 d. papildyti pateiktus paaiškinimus bei pateikti dokumentus. UAB ,,Bankrotas LT“ pateikė papildomus paaiškinimus Tarnybai su papildomais dokumentais, kurie Tarnyboje buvo gauti 2016 m. birželio 27 d. (t. 2, b. l. 126). Vėliau, 2016 m. spalio 14 d. elektroniniu paklausimu Tarnybos specialistas dar kartą kreipėsi į bankroto administratorių, prašydamas iki 2016 m. spalio 21 d. pateikti informaciją apie administratoriaus paaiškinimuose nurodytas aplinkybes dėl esamos situacijos ir veiksmų, kurių administratorius ketino imtis visiems kreditoriams pateikus finansinius reikalavimus. 2016 m. spalio 19 d. bankroto administratorius pateikė papildomus paaiškinimus su dokumentais (t. 2, b. l. 110-124). Patikrinimo metu buvo gautas ir Panevėžio apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 2016 m. birželio 14 d. raštas (t. 2, b. l. 148), kuriuo Tarnyba informuojama apie UAB ,,Bankrotas LT“ įgaliotų asmenų G. K. ir A. G. nubaudimą įsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais, patikrinimo medžiagoje yra ir Tarnybos priimti sprendimai dėl minėtų asmenų išbraukimo iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo, jų pažymėjimų panaikinimo (t. 2, b. l. 140-146), kreditorių susirinkimų protokolai, priimti teismų procesiniai sprendimai, kurių visumos pagrindu Tarnyba galiausiai parengė Išvadą ir priėmė skundžiamą Įsakymą. Todėl teismas, įvertinęs neplaninio patikrinimo metu surinktą medžiagą, neturi pagrindo pripažinti, kad Tarnyba tyrimą atliko neišsamiai.

38Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose (t. 3, b. l. 15-20) taip pat nurodė, kad bankroto administratorius vykdė procedūrą pažeisdamas pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir esant teismo sprendimui panaikinti kreditorių susirinkimo sprendimą iškelti bankroto bylą ne teismo keliu ir būtent šias aplinkybes turėjo tirti Tarnyba. Tačiau pareiškėjas šių aplinkybių 2016 m. gegužės 24 d. pareiškime nebuvo nurodęs, todėl Tarnyba neturėjo pagrindo jų tirti. Pažymėtina, kad atsakovas papildomuose paaiškinimuose teismui (t. 3, b. l. 24-26) nurodė, kad šiuo klausimu planuoja atlikti naują neplaninį UAB ,,Bankrotas LT“ patikrinimą.

39Dėl patikrinimo terminų.

40Neplaninio patikrinimo terminus ginčui aktualiu laikotarpiu reglamentavo 2012 m. Patikrinimų taisyklių 38 punktas numatęs, kad neplaninio patikrinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 40 darbo dienų, nustato Įmonių bankroto valdymo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktorius; šis terminas galėjo būti pratęstas dar 10 darbo dienų direktoriaus sprendimu, gavus departamento tarnautojo ar komisijos motyvuotą prašymą. Pagal minėtų taisyklių 39 punktą į neplaninio patikrinimo terminą neįskaičiuojamas laikotarpis, per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, papildomus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus, tarnybinės pagalbos suteikimo laikotarpis. Patikrinimų taisyklių, įsigaliojusių 2016 m. rugsėjo 1 d., 25 punktas numato, kad neplaninio patikrinimo trukmė – ne ilgiau kaip 2 mėnesiai. Tikrintojo (-ų) motyvuotu prašymu šis terminas Tarnybos vadovo sprendimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Į neplaninio patikrinimo laiką neįskaičiuojamas terminas, suteiktas administratoriaus paaiškinimams pateikti, taip pat laikotarpis, per kurį administratorius vėlavo teikti paaiškinimus, tarp jų ir papildomus, juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat laikotarpis, per kurį pateikiama valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ar fizinių ir privačių juridinių asmenų informacija ir dokumentų kopijos, dėl kurių gavimo patikrinimo metu kreipėsi Priežiūros institucija.

41Nagrinėjamu atveju UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninis patikrinimas buvo pradėtas 2016 m. birželio 13 d., o baigtas 2016 m. lapkričio 15 d. Tarnybos 2016 m. birželio 13 d. teikime pradėti neplaninį patikrinimą, kuris buvo patvirtintas Tarnybos direktoriaus (t. 2, b. l. 157-158), buvo siūloma nustatyti neplaninio patikrinimo atlikimo terminą iki 2016 m. rugpjūčio 10 d.; šis terminas sudarė 40 darbo dienų. Tarnyba 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 150) kreipėsi į UAB ,,Bankrotas LT“, kuriuo informavo apie pradėtą patikrinimą ir prašė iki 2016 m. liepos 1 d. papildyti pateiktus paaiškinimus bei pateikti dokumentus. 2016 m. birželio 23 d. raštu (Tarnyboje gautas 2016 m. birželio 27 d.) UAB ,,Bankrotas LT“ pateikė papildomus paaiškinimus ir dokumentus į Tarnybos 2016 m. birželio 20 d. raštą Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 127-128). Todėl pripažintina, kad UAB ,,Bankrotas LT“ nevėlavo pateikti paaiškinimų, byloje nėra duomenų apie tai, kad iki 2016 m. rugpjūčio 10 d. Tarnyba būtų prašiusi pateikti kokių nors trūkstamų paaiškinimų, duomenų ar dokumentų, todėl nėra pagrindo laikyti, kad buvo aplinkybių, dėl kurių tam tikri laikotarpiai neturėtų būti įskaičiuojami į nustatytą 40 darbo dienų patikrinimo terminą. Taip pat nėra duomenų apie tai, kad 2016 m. rugpjūčio mėnesį neplaninio patikrinimo terminas būtų buvęs pratęstas dar 10 darbo dienų, kaip numatė 2012 m. Patikrinimo taisyklių 38 punktas. Netgi pratęsus terminą dar 10 darbo dienų, UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninio patikrinimo pabaigos terminas suėjo 2016 m. rugpjūčio 25 d. Kadangi Tarnyba realiai neplaninį patikrinimą baigė tik 2016 m. lapkričio 15 d., konstatuotina, kad terminas buvo pažeistas.

42Teismas vertina, kad nors neplaninio patikrinimo atlikimo terminas, nustatytas 2012 m. Patikrinimų taisyklių 38 punkte buvo pažeistas, pagrindo panaikinti Įsakymą dėl šio pažeidimo nėra. Pareiškėjo pareiškimas, nors ir pavėluotai, buvo išnagrinėtas, buvo priimtas skundžiamas Įsakymas pareiškėjo iškeltu klausimu. Pats savaime 2012 m. Patikrinimų taisyklių pažeidimas įtakos Įsakymo pagrįstumui ir teisėtumui neturėjo.

43Dėl paskirtos nuobaudos griežtumo.

44Dėl pareiškėjo skundo argumentų, kad yra pagrindas panaikinti Įsakymą, nes paskirta nuobauda bankroto administratoriui yra per švelni, pažymėtina, kad tai, kokia konkreti nuobauda atsakovo Įsakymu trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB ,,Bankrotas LT“ paskirta, pareiškėjo teisių ir pareigų apimties niekaip neįtakoja. Pareiškėjo teisinis suinteresuotumas, kaip jau buvo minėta, šiuo atveju pasireiškia tuo aspektu, ar tinkamai buvo išnagrinėtas jo pareiškimas procedūrų prasme. Dėl to teismas nevertina skundo argumentų, jog bankroto administratoriui buvo paskirta per švelni nuobauda. Antra vertus, dėl pareiškėjo skundo argumentų, kad UAB ,,Bankrotas LT“ ir jo įgaliotas asmuo J. G. negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos ir jų bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimas turi būti panaikintas, pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymas bankroto administratoriaus (fizinio ir juridinio asmens) nepriekaištingą reputaciją iš esmės sieja su nuteisimu už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, arba nuteisimu už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs ir kt. (Įmonių bankroto įstatymo 112 straipsnio 3 ir 5 dalys). Nagrinėjamu atveju patikrinimo metu tokių aplinkybių nebuvo nustatyta, todėl atsakovas neturėjo pagrindo laikyti šių asmenų neatitinkančiais nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, keliamų bankroto administratoriams. Iš bylos duomenų matyti, kad buvusiems UAB ,,Bankrotas LT“ įgaliotiems asmenims A. G. ir G. K. Tarnybos direktoriaus įsakymais dėl neatitikimo keliamiems nepriekaištingos reputacijos reikalavimams buvo panaikinti bankroto administratorių pažymėjimai ir jie išbraukti iš asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo dėl Panevėžio apygardos prokuratūros pateiktos informacijos (t. 2, b. l. 60-63).

45Apibendrinant konstatuotina, kad teismas nenustatė esminių pareiškėjo 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimo nagrinėjimo procedūrų pažeidimų. 2012 m. Patikrinimų taisyklių 38 punkto pažeidimas šiuo atveju nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo Įsakymo. Kartu pažymėtina, kad trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bankrotas LT“, kurio teisėms ir pareigoms Įsakymas turi tiesioginę įtaką, šio Įsakymo neskundė, su paskirta nuobauda sutiko. Skundžiamas Įsakymas yra tinkamai pagrįstas tiek objektyviomis aplinkybėmis, tiek aktualiomis teisės aktų normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat nenustatė kitų Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatytų aktų panaikinimo pagrindų. Todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

46Pareiškėjas prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kadangi pareiškėjo skundas aukščiau nurodytais pagrindais netenkinamas, atmestinas ir prašymas atlyginti pareiškėjo turėtas išlaidas.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

48pareiškėjo Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės skundą atmesti.

49Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėjas Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovė skundu (t.... 5. 2) įpareigoti Tarnybą atlikti naują tyrimą. Nurodė, kad 2015 m. vasario 12... 6. Atsakovas Tarnyba su pareiškėjo skundu nesutiko, prašė... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Bankrotas LT“ atsiliepimu į skundą... 8. Teismas konstatuoja:... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 10. Pareiškėjas 2016 m. gegužės 24 d. pareiškimu kreipėsi į Tarnybą,... 11. Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius surašė 2016 m.... 12. Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyrius surašė 2016 m.... 13. 2016 m. birželio 20 d. raštu Nr. (10.4)D2-2302 (t. 2, b. l. 150 14. 2016 m. spalio 14 d. elektroniniu laišku (t. 2, b. l. 125) Tarnybos Nemokumo... 15. 2016 m. spalio 27 d. rezoliucija Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų... 16. 2016 m. birželio 13 d. teikime Nr. D4-820 nurodyta tęsti patikrinimą (t. 2,... 17. Atlikusi neplaninį patikrinimą, Tarnyba surašė 2016 m.... 18. Tarnyba surašė 2016 m. lapkričio 16 d. išvadą dėl bankroto... 19. Bylai aktualus teisinis reglamentavimas. ... 20. ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalis nustato, kad už įmonių bankrotą... 21. Asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas,... 22. 2012 m. Priežiūros taisyklių 23.2 punkte numatyta, kad Įmonių bankroto... 23. Atitinkamos nuostatos buvo įtvirtintos ir nuo 2016 m. liepos 9 d.... 24. Tarnybos atliekamų planinių ir neplaninių administratorių veiklos... 25. Remiantis 2012 m. Patikrinimų taisyklių 34.1 punktu ir Patikrinimų... 26. Pagal 2012 m. Priežiūros taisyklių 36 punktą administratoriaus veikla... 27. Neplaninį patikrinimą atliekantis subjektas turi teisę reikalauti iš... 28. Neplaninis patikrinimas laikomas baigtu, kai administratorius pareiškia savo... 29. Dėl nagrinėjamo ginčo esmės ir pareiškėjo teisinio suinteresuotumo.... 30. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas kelia ginčą dėl... 31. Pareiškėjas skundžiamą Įsakymą ginčija iš esmės trimis aspektais: 1)... 32. Remiantis suformuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau –... 33. Dėl patikrinimo išsamumo.... 34. Nagrinėjamu atveju neplaninis patikrinimas pagal pareiškėjo 2016 m.... 35. Nors pareiškėjas nesutinka su Įsakymu tuo aspektu, kad jis priimtas... 36. Pareiškėjas 2016 m. gegužės 24 d. pareiškime nurodė aplinkybes dėl jo... 37. Iš bylos medžiagos matyti, kad atlikdama neplaninį patikrinimą 38. Pareiškėjas papildomuose paaiškinimuose (t. 3, b. l. 15-20) taip pat... 39. Dėl patikrinimo terminų.... 40. Neplaninio patikrinimo terminus ginčui aktualiu laikotarpiu reglamentavo 2012... 41. Nagrinėjamu atveju UAB ,,Bankrotas LT“ neplaninis patikrinimas buvo... 42. Teismas vertina, kad nors neplaninio patikrinimo atlikimo terminas, nustatytas... 43. Dėl paskirtos nuobaudos griežtumo.... 44. Dėl pareiškėjo skundo argumentų, kad yra pagrindas panaikinti Įsakymą,... 45. Apibendrinant konstatuotina, kad teismas nenustatė esminių pareiškėjo 2016... 46. Pareiškėjas prašė priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 40... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. pareiškėjo Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovės skundą... 49. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...