Byla 2KT-79/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-3063-232/2010 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Egidijus Žironas, susipažinęs su ieškovės A. A.–B. 2010 m. rugpjūčio 4 d. pareiškimu dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-3063-232/2010 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. rugpjūčio 4 d. buvo gauta Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3063-232/2010 pagal ieškovų A. A.–B., V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui – antstolei Sonatai Vaicekauskienei. Ši civilinė byla Lietuvos apeliaciniam teismui buvo persiųsta, siekiant kad šio teismo pirmininkas išspręstų joje ieškovės A. A.-B. 2010 m. rugpjūčio 4 d. pareiškimu Vilniaus apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo klausimą.

3Ieškovė A. A.-B. 2010 m. rugpjūčio 4 d. pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-3063-232/2010 nagrinėjimo grindžia tuo, jog egzistuoja aplinkybės, kurios kelia abejonių Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. Uckienės ir kitų šio teismo teisėjų nešališkumu (CPK 66 str.). Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismo teisėja L. Uckienė nuo 2005 m. vilkino civilinės bylos Nr. 2-1643-232/2009 pagal ieškovo A. B. ieškinį nagrinėjimą, du kartus šioje byloje priėmė neteisėtus sprendimus už akių, kuriais atmetė ieškinio reikalavimus, bei neteisėtą nutartį, kuria atmetė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šią bylą perdavus nagrinėti Panevėžio apygardos teismui ir ją sujungus su kita tame teisme nagrinėjama civiline byla bei suteikus Nr. 2-517-198/2010, Panevėžio apygardos teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, nors teisėja L. Uckienė neteisėtai jį buvo atmetusi priimdama sprendimus už akių. Ieškovė A. A.-B. nušalinimo pareiškime nušalinimo pagrindą sudarančiomis aplinkybėmis taip pat įvardina ir tai, jog Vilniaus apygardos teisme dingsta jos siunčiami procesiniai dokumentai, o pats teismas rašo pažymas apie procesinių dokumentų negavimą ir pats būna sau teisėju nagrinėdamas skundus dėl tokių pažymų neteisėtumo ir suklastojimo bei neleidžia pradėti ikiteisminio tyrimo. Mano, jog Vilniaus apygardos teismas negali toliau nagrinėti civilinės bylos Nr. 2-3063-232/2010, kadangi dėl savanaudiškų paskatų ir keršto negalėtų objektyviai ir teisingai išnagrinėti šios bylos ir priimti teisėtų bei teisingų sprendimų.

4Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmestinas.

5Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tik tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 65, 66 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais, prielaidomis. Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Nemotyvuotas nušalinimo pareiškimas teismo gali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu nušalinimo teise, už kurį dalyvaujančiam byloje asmeniui gali būti skiriama bauda iki 20 000 Lt (CPK 95 str.). Esant absoliutiems nusišalinimo (nušalinimo) pagrindams ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 65 str. 1 d.). Įstatymas taip pat imperatyviai nustato, jog teisėjui neleidžiama pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu yra CPK 71 straipsnyje nurodytos aplinkybės.

6Nušalinimo pareiškime ieškovės A. A.-B. reiškiama abejonė dėl teisėjos L. Uckienės ir kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumo yra grindžiama tik prielaidomis, subjektyviais ieškovės samprotavimais, todėl neduoda pagrindo išvadai, kad bylą nagrinėjanti teisėja ar kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių gali būti šališki ar suinteresuoti šios bylos baigtimi. Tai, kad ieškovė A. A.-B. nesutinka su bylą nagrinėjančios teisėjos L. Uckienės ir kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų procesiniais sprendimais, priimtais civilinėse bylose Nr. 2-1643-232/2009 ir 2-1007-392/2009, taip pat nėra pagrindas savaime abejoti šių teisėjų nešališkumu. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta teismų instancinė sistema garantuoja asmenims teisę skųsti neteisėtus ir nepagrįstus teismų procesinius sprendimus ir padeda iki minimumo sumažinti žemesnės instancijos teismų daromas faktines arba teisines klaidas. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, suinteresuotas asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu. Aukštesnės instancijos teismo procesiniai veiksmai, kai naikinami žemesnės instancijos teismų sprendimai (nutartys), yra sudėtinė teisingumo vykdymo dalis, kuri užtikrina asmens pažeistų teisių gynybą ir savaime nereiškia bylą nagrinėjusių žemesnės instancijos teismo teisėjų suinteresuotumo bylos baigtimi.

7Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, atmestinas kaip nepagrįstas ieškovės A. A.-B. 2010 m. rugpjūčio 9 d. pareiškimas dėl civilinę bylą Nr. 2-3063-232/2010 pagal ieškovų A. A.-B., V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui – antstolei Sonatai Vaicekauskienei, nagrinėjančios Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. Uckienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

9Atmesti ieškovės A. A.-B. 2010 m. rugpjūčio 4 d. pareiškimą dėl civilinę bylą Nr. 2-3063-232/2010 pagal ieškovų A. A.-B., V. B. ir A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos bei konstitucinių teisių pažeidimo ir žalos atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui – antstolei Sonatai Vaicekauskienei, nagrinėjančios Vilniaus apygardos teismo teisėjos Liudos Uckienės ir visų kitų šio teismo teisėjų nušalinimo bei šios bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai