Byla 2-1037/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties, kuria atsakovas įpareigotas sumokėti trūkstamą žyminį mokestį, civilinėje byloje Nr. 2-1671-260/2011 pagal ieškovo „Swedbank“, akcinės bendrovės ieškinį atsakovui R. G., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Projektų gama“ ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „PG Valda“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui R. G. ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Projektų gama“ ir R. G. solidariai 6 412 659,10 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas R. G. padavė Kauno apygardos teismui priešieškinį, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutartį Nr. 06-010364/06-06-0103366-LA2 ir 2007 m. vasario 15 d. susitarimą Nr. 06-010364/06-010366/07-014759-LA, sudarytus tarp jo ir ieškovo AB „Swedbank“. Atsakovas už priešieškinį sumokėjo 133 Lt žyminį mokestį.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi nustatė atsakovui R. G. terminą iki 2010 m. sausio 17 d. pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus – pateikti teismui įrodymus apie sumokėtą trūkstamą 39 467 Lt žyminį mokestį.

6Teismas nutartyje nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2009, yra pažymėjusi, kad iš laidavimo sutarties sampratos akivaizdu, jog laiduotojas prisiima turtinius įsipareigojimus prieš kito asmens kreditorių (kreditorius), jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės, todėl laidavimo sutarčių pripažinimas negaliojančiomis yra turtinis reikalavimas. Tokį reikalavimą pareiškusiam atsakovui atsiranda procesinė pareiga, sumokėti žyminį mokestį, nustatytą CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu. Teismas nurodė, kad atsakovas laidavo už 12 417 608,85 Lt paskolos grąžinimą, todėl jis, prašydamas pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį, privalo sumokėti maksimalaus dydžio - 39 600 Lt - žyminį mokestį. Kadangi atsakovas pateikė įrodymus, jog sumokėjo 133 Lt žyminį mokestį, nustatytinas terminas pateikti įrodymams apie sumokėtą trūkstamą 39 467 Lt žyminį mokestį.

7Atsakovas R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - įpareigoti Kauno apygardos teismą priimti atsakovo R. G. priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

8Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog priešieškinis yra turtinio pobūdžio. LAT suformuota vienoda teisės aiškinimo ir taikymo praktika vadovaujamasi ne a priori, o atsižvelgiant į visas nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes. Teigia, kad teismas turėjo nustatyti, kokios rūšies priešieškinis pareikštas byloje, kokios teisinės pasekmės atsirastų jo patenkinimo ar atmetimo atveju.

102. Šiuo atveju atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo dienos, tokiu būdu, tiek patenkinus, tiek atmetus priešieškinį, atsakovas nepraturtėtų, nepaisant to, kad ieškovas pateikė teismui ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo pagal laidavimo sutartį, kadangi ieškinio dėl skolos priteisimo pateikimas savaime nereiškia jo patenkinimo. Teoriškai gali susidaryti situacija, kad bus atmestas ieškovo ieškinys dėl skolos priteisimo. Tiek patenkinus, tiek atmetus priešieškinį, atsakovas nepraturtėtų.

113. Priešieškinio reikalavimas negali būti įkainotas, juo labiau siejamas su pradinio kredito, už kurį laidavo atsakovas, dydžiu – 12 417 608,85 Lt. Teigia, kad trečiajam asmeniui BUAB „PG valda“ suteikto kredito suma pakito, ieškinio padavimo dieną suma, už kurią turėtų atsakyti atsakovas, kaip laiduotojas, buvo 6 412 659,10 Lt, o 2010 m. gruodžio 14 d. sumažėjo iki

124 105 659,10 Lt. Be to, BUAB „PG valda“ bankroto procese vyksta ieškovui įkeisto turto realizavimas, tenkinami ieškovo ir kitų kreditorių reikalavimai.

134. Priešieškiniu neprašoma priteisti turto ar pinigų sumos, o tik prašoma nustatyti faktą, kad tarp sutarties šalių neatsirado konkretūs laidavimo santykiai. Reikalavimas yra neturtinio pobūdžio ir yra apmokestinamas CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 pubnkte nustatyta tvarka.

14Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

15Atskirajame skunde iš esmės keliamas klausimas, ar reikalavimas pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia yra turtinio ar neturtinio pobūdžio.

16Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 str.).

17Nėra pagrindo sutikti su atsakovo R. G. atskirojo skundo argumentu, kad priešieškinis dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia yra neturtinio pobūdžio, nes juo neprašoma priteisti turto ar pinigų sumos, o tik prašoma nustatyti faktą, kad tarp sutarties šalių neatsirado konkretūs laidavimo santykiai.

18Priešieškiniu atsakovas ginčija 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutartį ir 2007 m. vasario 15 d. susitarimą dėl 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutarties. Iš 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutarties (t. 1, b.l. 43-45) turinio matyti, kad laiduotojas R. G. visu savo turtu laidavo už UAB „PG Valda“ gautą 695 088 Lt kreditą. Laiduotojas R. G. įsipareigojo, kredito gavėjui tinkamai neįvykdžius visų ar dalies prievolių bankui pagal kredito sutartį, pirmumo tvarka patenkinti banko reikalavimus šioje sutartyje numatyta tvarka (sutarties 5.1 p.). Kaip matyti iš laidavimo sutarties 3.1 punkto nuostatos, laiduotojas savo turtu atsako solidariai su UAB „PG Valda“. 2007 m. vasario 15 d. susitarimo dėl 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutarties (t. 1, b.l. 53-54) 2 punktu šalys pakeitė sutarties 1.1 ir 3.1 punktus ir, iki 7 338 125,19 Lt sumos padidinus UAB ,,PG Valda“ suteikto kredito sumą, užtikrino tinkamą visų kredito gavėjo prievolių, atsirandančių pagal kredito sutartį, įvykdymą. Taigi, laidavimo sutartimi ir 2007 m. vasario 15 d. susitarimu yra užtikrintas pakankamai apibūdintos prievolės įvykdymas.

19Tarp šios bylos ieškovo ir UAB „PG Valda“ yra kilęs ginčas dėl neatsiskaitymo pagal 2006 m. vasario 20 d. kredito sutartį, už kurios pagrindu kilusias prievoles, kaip galima spręsti iš į bylą pateiktų duomenų, laidavo atsakovas, o pagrindinio skolininko (UAB „PG Valda“) nesumokėta skola, kurią solidariai privalo padengti laiduotojas, yra konkretus įkainojamas turtas, kurio netekimo siekia išvengti atsakovas, paduodamas priešieškinį.

20Pripažinus negaliojančia laidavimo sutartį, atsakovui išnyktų turtinio pobūdžio įsipareigojimai (prievolės) ieškovui „Swedbank“, AB, pagal kuriuos jis įsipareigojo atsakyti už UAB „PG Valda“ prievoles, kilusias iš ieškovo ir UAB „PG Valda“ kredito sutarties.

21Šių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad laidavimo sutarties pripažinimas negaliojančia yra turtinis reikalavimas, tad atsakovui R. G. atsiranda procesinė pareiga, vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sumokėti žyminį mokestį kaip už turtinį ginčą.

22Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad trečiajam asmeniui BUAB „PG valda“ suteikto kredito suma pakito ir 2010 m. gruodžio 14 d. sumažėjo iki 4 105 659,10 Lt. Tačiau ši aplinkybė neturi jokios įtakos mokėtino už pareikštą priešieškinį žyminio mokesčio dydžiui.

23Pasak apelianto, BUAB „PG valda“ bankroto procese vyksta ieškovui įkeisto turto realizavimas, tenkinami ieškovo ir kitų kreditorių reikalavimai. Tačiau šios aplinkybės yra susijusios su pareikšto ieškinio ir jo dydžio pagrįstumu, kurios šioje byloje stadijoje, sprendžiant priešieškinio priėmimo klausimą, nėra sprendžiamos.

24Pagal CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto nuostatą, ieškinys nuo didesnės kaip trys šimtai tūkstančių litų sumos apmokamas tokio dydžio žyminiu mokesčiu - septyni tūkstančiai litų plius 1 procentas nuo ieškinio sumos, viršijančios tris šimtus tūkstančių litų. Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti trisdešimties tūkstančių litų.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio mėn. 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2010 išaiškino, kad nurodyta trisdešimt tūkstančių litų suma yra ne žyminio mokesčio dydis, bet dydžio riba, todėl jai netaikoma CPK 82 straipsnio 1 dalies nuostata, pagal kurią CPK nustatytą žyminį mokestį teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą. Tai reiškia, kad trisdešimties tūkstančių litų suma neindeksuotina ir visais atvejais žyminis mokestis pagal vieną teisinį reikalavimą negali viršyti trisdešimties tūkstančių litų.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovas, prašydamas pripažinti negaliojančia laidavimo sutartį, privalo sumokėti maksimalaus dydžio - 39 600 Lt - žyminį mokestį. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad maksimali žyminio mokesčio už paduotą ieškinį ar priešieškinį dydžio riba yra 30 000 Lt, kad ši suma negali būti indeksuojama, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl mokėtino už paduotą priešieškinį žyminio mokesčio dydžio.

27Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo nutartį pakeičia, šia nutartimi nustatyto žyminio mokesčio, mokėtino už paduotą priešieškinį, dydį sumažinant iki 29 867 Lt (300 000 Lt -133 Lt), ir nustatant terminą atsakovui iki 2011 m. gegužės 13 d. primokėti trūkstamą dydžio žyminį mokestį už paduotą priešieškinį. Atsakovas iki nurodytos datos turi pateikti pirmosios instancijos teismui dokumentus, patvirtinančius žyminio mokesčio sumokėjimą (CPK 115 str. 2 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties dalį, kuria atsakovas R. G. įpareigotas sumokėti trūkstamą žyminį mokestį, ir ją išdėstyti taip:

30„Nustatyti atsakovui R. G. terminą iki 2011 m. gegužės 13 d. pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus – pateikti teismui įrodymus apie sumokėtą trūkstamą 29 867 Lt (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni litai) žyminį mokestį.“ Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 4. Atsakovas R. G. padavė Kauno apygardos teismui priešieškinį, kuriuo prašo... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 5 d. nutartimi nustatė atsakovui R. G.... 6. Teismas nutartyje nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 7. Atsakovas R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011... 8. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 9. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog priešieškinis yra turtinio... 10. 2. Šiuo atveju atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti laidavimo sutartį... 11. 3. Priešieškinio reikalavimas negali būti įkainotas, juo labiau siejamas su... 12. 4 105 659,10 Lt. Be to, BUAB „PG valda“ bankroto procese vyksta ieškovui... 13. 4. Priešieškiniu neprašoma priteisti turto ar pinigų sumos, o tik prašoma... 14. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Atskirajame skunde iš esmės keliamas klausimas, ar reikalavimas pripažinti... 16. Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja... 17. Nėra pagrindo sutikti su atsakovo R. G. atskirojo skundo argumentu, kad... 18. Priešieškiniu atsakovas ginčija 2006 m. kovo 9 d. laidavimo sutartį ir 2007... 19. Tarp šios bylos ieškovo ir UAB „PG Valda“ yra kilęs ginčas dėl... 20. Pripažinus negaliojančia laidavimo sutartį, atsakovui išnyktų turtinio... 21. Šių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad laidavimo... 22. Apeliantas atskirajame skunde taip pat teigia, kad trečiajam asmeniui BUAB... 23. Pasak apelianto, BUAB „PG valda“ bankroto procese vyksta ieškovui įkeisto... 24. Pagal CPK 80 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto nuostatą, ieškinys nuo... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio mėn. 25 d. nutartimi... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovas,... 27. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 4... 29. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 5 d. nutarties dalį, kuria... 30. „Nustatyti atsakovui R. G. terminą iki 2011 m. gegužės 13 d. pašalinti...