Byla I-7416-764/2007
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Laimučio Alechnavičiaus, teisėjų Egidijos Smalakienės (pranešėja), Laimės Baltrūnaitės, sekretoriaujant Laurai Norvaišytei, dalyvaujant atsakovo LR Aplinkos ministerijos Statybos produkcijos sertifikavimo centro atstovui advokato pad. T. Zarembai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB KĮ „Sėnoja“ skundą atsakovui LR Aplinkos ministerijos Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB KĮ „Sėnoja“ skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Statybos produkcijos sertifikavimo centro statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos (toliau- Atestavimo komisija) 2007-01-26 nutarimą Nr.l A-090 ir apeliacinės komisijos (toliau- ir Komisija) 2007-03-23 sprendimą, panaikinti UAB KĮ „Sėnoja" atestatą Nr. 4215.

4Skunde (b.l. 2-3) nurodė, kad skundžiami sprendimai yra nepagrįsti, todėl naikintini. Paaiškino, jog visi statybos darbai, susiję su statiniais Aguonų g. 5, Vilniuje, buvo vykdomi griežtai laikantis norminiuose aktuose nustatytos tvarkos bei nustatyta tvarka išduotais ir suderintais leidimais statyboms. Bendrovė Atestavimo komisijai pateikė faktines aplinkybes patvirtinančius dokumentus, tiek projektinę techninę dokumentaciją, tiek leidimą statybai. Pažymi, kad nėra aišku, kokiu pagrindu, vadovaujantis STR1.02.07:2004 51.2.6 papunkčiu, už pakartotinį statybos ar statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų pareigūnų pagrįstų nurodymų nevykdymą, yra panaikintas pareiškėjo atestatas Nr.4215. Statybų procesą, jo teisėtumą ir eigą kontroliuojančios institucijos išdavė leidimus vykdyti statybas. Formalus dokumentų nepateikimas statybvietėje negali būti priežastis panaikinti atestatą. Apeliacinė komisija, nagrinėjusi apeliacinį skundą, paliko galioti Atestavimo komisijos nutarimą tais pačiais argumentais, nurodžiusi, kad patikrinimo metu nebuvo pateikta projektinė ir techninė dokumentacija, nevykdomas statybų sustabdymo aktas. Atkreipia dėmesį, kad apie įpareigojimą sustabdyti statybas ir apie savavališkos statybos aktą Bendrovė nebuvo informuota, savavališkų statybų ar rekonstrukcijų be privaloma tvarka gautinų leidimų nurodytu adresu nevykdė. Atsakovui ir Komisijai visi reikalingi dokumentai buvo pateikti.

52007-10-08 pareiškėja UAB KĮ „Sėnoja“ pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisakė nuo skundo dėl 2007-01-26 Statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos nutarimo panaikinti UAB „Sėnoja“ atestatą Nr. 4215.

6Administracinė byla nutrauktina.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. suteikia teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. ABTĮ 101 str. 3 p. nustato, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė nuo skundo.

8Pareiškėjas pasinaudojo ABTĮ 52 str. jam suteikta teise ir atsisakė nuo skundo. Teismas atsisakymą nuo skundo priėmė. Priežasčių, numatytų ABTĮ 56 str. 2 d. bei neleidžiančių teismui priimti šį atsisakymą, nėra, todėl administracinė byla nutrauktina.

9Pareiškėjai išaiškintos ABTĮ 102 str. numatytos administracinės bylos nutraukimo pasekmės, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Kolegija, vadovaudamasi ABTĮ 52 str., 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 149 str.,

Nutarė

11Pareiškėjos UAB KĮ „Sėnoja“ atsisakymą nuo skundo priimti ir administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB KĮ „Sėnoja“ skundą atsakovui LR Aplinkos ministerijos Statybos produkcijos sertifikavimo centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl Aplinkos ministerijos Statybos produkcijos sertifikavimo centro statinių projektuotojų, statybos rangovų, projektų ar statinių ekspertizės rangovų atestavimo komisijos 2007-010-26 nutarimo Nr. 1A-090 ir apeliacinės komisijos 2007-03-23 sprendimo panaikinimo, nutraukti.

12Dėl nutarties per 7 dienas gali būti paduotas atskirasis skundas Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai