Byla 2S-1059-524/2018

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė R. V., akcinė bendrovė Luminor Bank, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto industrijos grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Gasol“, uždaroji akcinė bendrovė „KDS grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja kreipėsi į antstolę su skundu, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą Nr. S-18000453, įpareigoti antstolę sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti administratorei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

72.

8Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2017 m. lapkričio 23 d. vykęs kreditorių susirinkimas nutarė UAB „Elektros gelmė“ bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir įmonės administratore paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Taigi, UAB „Elektros gelmė“ bankrutuojančios įmonės teisinį statusą įgijo 2017 m. lapkričio 23 d.. Administratorė 2017 m. gruodžio 14 d. bei pakartotinai 2017 m. gruodžio 22 d. nusiuntė antstolei prašymus sustabdyti vykdomąsias bylas, panaikinti taikytus areštus ir persiųsti vykdomuosius dokumentus kreditorių susirinkimui. Tačiau antstolė šių veiksmų neatliko ir 2018 m. sausio 22 d. priėmė skundžiamą patvarkymą dėl įkeisto turto įkainojimo. Pažymėjo, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą bankroto administratorius įstatymo nustatyta tvarka nuo 2017 m. lapkričio 23 d. valdo, naudoja bankrutuojančios UAB „Elektros gelmė“ turtą ir juo disponuoja. Šuo atveju antstolė CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu privalėjo stabdyti vykdomąsias bylas dėl skolos išieškojimo iš bankrutuojančios UAB „Elektros gelmė“ ir vykdomuosius dokumentus persiųsti kreditorių susirinkimui per administratorę UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Tačiau antstolė, turėdama įstatymo nustatytą pareigą sustabdyti vykdomąją bylą ir ją perduoti bankroto administratorei, taigi neturėdama teisės atlikti jokių vykdymo veiksmų, nepagrįstai rėmėsi vien tik išieškotojo Luminor Bank AB įkeisto BUAB „Elektros gelmė“ nekilnojamojo turto kaina, su kuria pareiškėjas kategoriškai nesutinka ir šiai kainai prieštarauja.

93.

10Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. 2018 m. vasario 8 d. patvarkymu nustatė, jog pareiškėjos skundas nepagrįstas, jo netenkino, ir kartu su vykdomosiomis bylomis perdavė nagrinėti teismui.

11II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

124.

13Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi pareiškėjos skundo netenkino.

145.

15Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kilo ginčas dėl veiksmų vykdomojoje byloje galimumo, paaiškėjus, kad kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Vykdant išieškojimą pagal išieškotojo Luminor Bank AB pateiktus vykdomuosius dokumentus 2017 m. lapkričio 23 d. buvo sušauktas UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimas, kuris priėmė nutarimą vykdyti įmonės bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Kreditorius Luminor Bank AB kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą. Kauno apygardos teismas skubiai vykdoma 2018 m. sausio 3 d. nutartimi taikė laikinąją apsaugos priemonę - iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje sustabdė 2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimą, uždraudžiant UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimui priimti bet kokius sprendimus. Todėl teismas nepagrįstu laikė pareiškėjos skundo argumentą, jog vykdomosiose bylose susidariusi situacija atitiko Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte įtvirtintą draudimą išieškoti skolas iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, teismo ar ne ginčo tvarka, kadangi šiuo atveju klausimas dėl bankroto bylos pradėjimo ne teismo tvarka teisėtumo dar nebuvo išspręstas, todėl minėta nuostata, sprendžiant pareiškėjos pateiktus prašymus stabdyti vykdymo veiksmus pareiškėjos atžvilgiu, antstolė negalėjo remtis. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog pareiškėjos nurodomas privalomas pagrindas stabdyti vykdomąsias bylas neegzistavo, todėl antstolė pagrįstai atsisakė jas stabdyti ir vykdomuosius dokumentus persiųsti kreditorių susirinkimui. Pareiškėja taip pat prašė panaikinti 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo Nr. S-18000453, kuriuo antstolė nuomos teisę į 0,0336 ha ploto žemės sklypą; poilsio patalpas ir kiemo statinius, adresu ( - ), įkainojo 660 000 EUR. Vertinant pareiškėjos skundo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, jog skundžiamas patvarkymas priimtas 2018 m. sausio 22 d., t. y. po to, kai Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi buvo sustabdęs 2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimą ir iki Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. vasario 1 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – vykdomosios bylos sustabdymo iki pareiškėjos skundo dėl antstolės veiksmų išnagrinėjimo. Todėl nepagrįstas pareiškėjos skundo argumentas, kad antstolė neturėjo teisės įkainoti areštuotą turtą. Išieškotojas Luminor Bank AB pateikė nuomonę dėl areštuoto turto vertės bei ją pagrindžiančius įrodymus – UAB „Newsec valuations“ turto vertinimą, kuriuo nustatyta, kad įkeisto turto rinkos vertė yra 660 000 EUR. Tuo tarpu pareiškėja nuomonės dėl įkeisto turto vertės nepateikė, prieštaravimų dėl antstolės atlikto įkainojimo nereiškė, skunde dėl antstolio veiksmų taip pat nepateikia jokių pagrįstų motyvų, kurių pagrindu būtų galima abejoti antstolės 2018 m. sausio 22 d. patvarkymu dėl turto įkainojimo. Nustačius, kad pareiškėjos ir išieškotojo Luminor Bank AB suinteresuotumas bylos baigtini yra priešingas, atmetus skundą, išieškotojas įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė duomenis, jog patyrė 484 EUR bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurios vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (2015-03-19 įsakymo redakcija) 7, 8.16 punktais, sumažintos ir priteistos suinteresuotam asmeniui.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

176.

18Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

196.1.

20Skundžiamoje nutartyje tik formaliai konstatuota, kad 2018 m. sausio 3 d. buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdžiusios 2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymą, dėl ko neva antstolė veikė teisėtai priimdama skundžiamą 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo.

216.2.

222018 m. sausio 22 d. patvarkyme antstolė nurodo, kad išieškotojas pateikė pasiūlymą dėl turto įkainojimo, tačiau nedetalizuota, kada toks pasiūlymas buvo pateiktas, kas leidžia manyti, jog antstolė nebuvo sustabdžiusi vykdomųjų bylų, nors tam egzistavo CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas pagrindas.

236.3.

24Pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, pareiškėjos skundas nebuvo išnagrinėtas išsamiai ir visapusiškai, motyvuojamojoje dalyje tik atkartojo antstolės argumentus dėl skundo netenkinimo. Teismas turėjo išnagrinėti, ar antstolės veiksmai po UAB „Elektros gelmė“ bankroto administratorės atsiųstos informacijos apie bankroto procesą ne teismo tvarka atitiko teisės aktuose nustatytą tvarką.

257.

26Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor bank AB prašo nutraukti apeliacinį procesą, tuo atveju, jei apeliacinis procesas nebūtų nutrauktas, atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, skirti apeliantei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime nurodyti šie motyvai:

277.1.

28Apeliacinis procesas nutrauktinas, nes UAB „Elektros gelmė“ ne teismo tvarka pradėta bankroto byla yra nutraukta įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, o ši aplinkybė turi tiesioginę prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai.

297.2.

30Pareiškėjos atskirasis skundas aiškiai nepagrįstas, kadangi pateiktas po to, kai tapo aišku, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu pareiškėjos bankroto byla yra nutraukta. Už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – aiškiai nepagrįsto atskirojo skundo pareiškimą – pareiškėjai skirtina bauda, pusę iš šios baudos skiriant suinteresuotam asmeniui Luminor bank AB.

317.3.

32Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, nes Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1427-480/2018 taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl nuo 2018 m. sausio 3 d. pagal skubiai vykdytiną Kauno apygardos teismo nutartį buvo sustabdytas 2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų galiojimas, dėl ko antstolė R. V. pagrįstai atsisakė sustabdyti vykdomąją bylą ir išsiųsti vykdomąjį dokumentą bankroto administratoriui.

337.4.

34Nepriklausomas turto vertinimas buvo atliktas pačios UAB „Elektros gelmė“ užsakymu ir pateiktas bankui, tokiu būdu UAB „Elektros gelmė“ pripažįstant nepriklausomo vertintojo nustatytą turto rinkos vertę, jokių kitų objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą abejoti šia nustatyta verte, byloje nėra pateikta.

357.5.

36Be to, nutraukdamas neteisėtai pradėtą UAB „Elektros gelmė“ neteisminį bankroto procesą ir nustatydamas banko kaip kreditoriaus reikalavimo teisės dydį ir balsų proporciją kreditorių susirinkime, Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 12 d. nutartyje c. b. Nr. e2-1427-480/2018 vadovavosi kaip pagrįstu teismui pateiktu UAB „Newsec valuations“ turto vertinimu dėl 660 000 EUR įkainotos turto rinkos vertės ir konstatavo, kad „pareiškėjas Luminor bank, AB yra UAB „Elektros gelmė” kreditorius, kurio reikalavimas yra lygus nustatytai įkeisto turto vertei (660000 EUR)“.

37Teismas k o n s t at u o j a :

38Atskirasis skundas netenkintinas.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai

408.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

42Dėl apeliacinio proceso nutraukimo

439.

44Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą, kadangi UAB „Elektros gelmė“ ne teismo tvarka pradėta bankroto byla yra nutraukta įsiteisėjusiu teismo procesiniu dokumentu, o ši aplinkybė turi tiesioginę prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai.

4510.

46Apeliacinės instancijos teismas nemato teisinio pagrindo įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo, kuriuo pripažinta, kad pareiškėjos bankrotas ne teismo tvarka yra neteisėtas, pagrindu, nutraukti apeliacinį procesą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas atskirąjį skundą, remsis minėtame teismo procesiniame sprendime pateiktais išaiškinimais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl prašymas nutraukti apeliacinį procesą netenkintinas.

4711.

48Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.

4912.

50Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolė R. V. vykdė vykdomąsias bylas Nr. 0074/17/01546 ir Nr. 0074/17/01547, pradėtas pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notaro 2017 m. spalio 11 d. išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 14-5332 ir Nr. 14-5332 dėl skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo solidariai iš skolininkų UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Gasol“, UAB „KDS grupė“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ išieškotojo Luminor Bank AB naudai, išieškojimą nukreipiant į įkeistą įkaito davėjai UAB „Elektros gelmė“ priklausantį turtą.

5113.

52Nustatyta, kad antstolė 2017 m. gruodžio 7 d. turto arešto aktu Nr. S-17005746 areštavo įkeistą pareiškėjai UAB „Elektros gelmė“ priklausantį turtą, adresu ( - ), bei turtinę teisę į nekilnojamąjį turtą – nuomos teisę į žemės sklypą, esantį ( - ). Antstolė 2018 m. sausio 22 d. patvarkymu nuomos teisę į žemės sklypą, poilsio patalpas bei kiemo statinius, esančius ( - ), įkainojo 660 000 EUR. UAB „Elektros gelmė“ kreditoriai 2017 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkime nutarė pareiškėjos bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.

5314.

54Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės motyvavo tuo, kad antstolė, esant priimtam 2017 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimui dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka, nepagrįstai nesustabdė vykdomųjų bylų, neperdavė vykdomųjų raštų bankroto administratorei, o atliko tolimesnius vykdymo veiksmus – priėmė skundžiamą 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo.

5515.

56Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjos skundo dėl antstolio veiksmų.

5716.

58Atskirasis skundas iš esmės motyvuojamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, pareiškėjos skundas nebuvo išnagrinėtas išsamiai ir visapusiškai, motyvuojamojoje dalyje tik atkartoti antstolės argumentai dėl skundo netenkinimo. Tik formaliai konstatuota, kad 2018 m. sausio 3 d. buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdžiusios 2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimo vykdymą, dėl ko neva antstolė veikė teisėtai priimdama skundžiamą 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą dėl turto įkainojimo. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu.

5917.

60Apeliantė antstolės veiksmų neteisėtumą įrodinėja tuo, kad apeliantės kreditorių susirinkimui priėmus 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimus dėl įmonės bankroto procedūros pradėjimo ne teismo tvarka, ir apie šį nutarimą pranešus antstolei, antstolė privalėjo sustabdyti vykdymo veiksmus, perduoti vykdomuosius dokumentus bankroto administratorei.

6118.

62Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB apskundė apeliantės kreditorių 2017 m. lapkričio 23 d. susirinkime priimtus nutarimus. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 12 d. nutartimi skundą patenkino, panaikino UAB „Elektros gelmė” 2017 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti UAB „Elektros gelmė“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir įmonės bankroto procesą, vykdytą ne teismo tvarka, nutraukė. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi minėta nutartis palikta nepakeista. Teismo procesiniuose dokumentuose konstatuota, jog skundžiami nutarimai priimti pažeidus Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 2, 3 dalis, bei 4 dalį. Bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvų reikalavimą, todėl yra neteisėtas ir dėl to nutrauktas.

6319.

64Esant nurodytoms aplinkybėms, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu konstatuotas apeliantės 2017 m. lapkričio 23 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų neteisėtumas, tai yra, pripažinta, jog bankroto procesas ne teismo tvarka buvo neteisėtas, yra pagrindas išvadai padaryti, jog antstolės veiksmai nepažeidė proceso teisės normų. Nors tuo metu, kai antstolei buvo pateikti prašymai panaikinti nekilnojamajam turtui taikytus areštus, sustabdyti vykdomąsias bylas, vykdomuosius dokumentus perduoti bankroto administratorei, apie nutarimų neteisėtumą nebuvo žinoma, tačiau atsižvelgiant į šiuo metu byloje esančius įrodymus, pagrindo pripažinti antstolės veiksmus neteisėtais nėra, todėl plačiau dėl šio atskirojo skundo argumento nepasisakoma.

6520.

66Be to, kaip matyti iš vykdomosiose bylose esančių įrodymų, 2018 m. sausio 22 d. patvarkymas dėl turto įkainojimo buvo priimtas, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, po Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 3 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas 2017 m. lapkričio 23 d. apeliantės kreditorių susirinkimo nutarimų galiojimas, priėmimo, ir iki Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018m. vasario 1 d. nutarties, kuria sustabdyti vykdymo veiksmai iki skundo dėl antstolės veiksmų teisėtumo išnagrinėjimo, priėmimo. Esant šioms aplinkybėms, antstolė priimdama 2018 m. sausio 22 d. patvarkymą proceso teisės normų nepažeidė.

6721.

68Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad skolininko turtas turi būti įkainotas rinkos kaina, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą bei arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto vertę. CPK 681 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. CPK 681 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas turto perkainojimo institutas, kurio tikslas – užtikrinti areštuoto turto tinkamą įkainojimą pasikeitus jo vertei, taip garantuojant vykdymo proceso šalių teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

6922.

70Iš skundžiamo patvarkymo matyti, jog antstolė turtą įkainojo atsižvelgdama į suinteresuoto asmens Luminor Bank AB pasiūlymą, kuris pateiktas atsižvelgiant į banko vidinių turto vertintojų nustatytą turto vertę, bei į 2017 m. lapkričio 6 d. UAB „Newsec valuations“ atliktą vertinimą. Pažymėtina, jog prieštaravimų minėtam įvertinimui vykdomosiose bylose nebuvo pateikta, prašymų skirti ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti taip pat negauta, įrodymų, kurie pagrįstų, jog nustatyta turto rinkos vertė yra nepagrįsta taip pat nepateikta (CPK 178 straipsnis). Esant nurodytoms aplinkybėms, abejoti nustatyta turto rinkos verte, pagrindo nėra.

7123.

72Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš vykdomosiose bylose esančių įrodymų nustatyta, jog vykdomosios bylos 2018 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymais užbaigtos CPK 632 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, CPK 631 straipsnio nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui. Esant tokioms aplinkybėms, jog vykdomosios bylos yra užbaigtos, kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl plačiau nepasisakytina.

7324.

74Esant anksčiau nurodytų aplinkybių visumai, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, todėl naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

75Dėl baudos skyrimo

7625.

77Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB prašo skirti baudą pareiškėjai už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kadangi pareiškėja pateikė aiškiai nepagrįstą atskirąjį skundą, kadangi pateiktas po to, kai tapo aišku, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu pareiškėjos bankroto byla yra nutraukta.

7826.

79Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes nustato CPK 95 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių Eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Pareiškėjos naudojimąsi jam įstatymo suteikta teise kreiptis į teismą teisminės gynybos bei teikti skundą dėl antstolio veiksmų ar atskirąjį skundą, nesutinkant su priimtu teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindo vertinti kaip piktnaudžiavimą procesu. Pažymėtina, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra viena iš konstitucinių asmens teisių, kuri gali būti ribojama tik išskirtiniais atvejais, todėl pareiškėjos elgesys nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme, kad dėl to jai turėtų būti skiriama bauda.

80Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

8127.

82Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė prašymą priteisti iš pareiškėjos 242 EUR bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

8328.

84CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato, kad bylą nagrinėjant ypatingosios teisenos tvarka, dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

8529.

86Kadangi pareiškėjos atskirasis skundas atmestas kaip nepagrįstas, Luminor Bank, AB, teikiant atsiliepimą į pareiškėjos paduotą atskirąjį skundą suinteresuoto asmens ir pareiškėjos suinteresuotumas bylos baigtimi buvo skirtingas, atsižvelgiant į tai, kad atstovavimo išlaidų suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) 7 ir 8.15 punktuose nurodyto rekomenduojamo priteisti užmokesčio už tokias teisines paslaugas dydžio, iš pareiškėjos priteistinos 242 EUR bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis).

87Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

88palikti nepakeistą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 12 d. nutartį.

89Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros gelmė“ 242 EUR bylinėjimosi išlaidas suinteresuotam asmeniui Luminor Bank, AB.

90Netenkinti suinteresuoto asmens Luminor Bank AB prašymo skirti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Elektros gelmė“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

91Netenkinti suinteresuoto asmens Luminor Bank AB prašymo nutraukti apeliacinį procesą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja kreipėsi į antstolę su skundu, kuriuo prašė panaikinti... 7. 2.... 8. Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2017 m. lapkričio 23 d. vykęs... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo antstolė R. V. 2018 m. vasario 8 d. patvarkymu nustatė,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 12. 4.... 13. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. balandžio 12 d.... 14. 5.... 15. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kilo ginčas dėl veiksmų... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde pareiškėja prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 19. 6.1.... 20. Skundžiamoje nutartyje tik formaliai konstatuota, kad 2018 m. sausio 3 d. buvo... 21. 6.2.... 22. 2018 m. sausio 22 d. patvarkyme antstolė nurodo, kad išieškotojas pateikė... 23. 6.3.... 24. Pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus, pareiškėjos skundas... 25. 7.... 26. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor bank AB prašo... 27. 7.1.... 28. Apeliacinis procesas nutrauktinas, nes UAB „Elektros gelmė“ ne teismo... 29. 7.2.... 30. Pareiškėjos atskirasis skundas aiškiai nepagrįstas, kadangi pateiktas po... 31. 7.3.... 32. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo motyvais, nes Kauno... 33. 7.4.... 34. Nepriklausomas turto vertinimas buvo atliktas pačios UAB „Elektros gelmė“... 35. 7.5.... 36. Be to, nutraukdamas neteisėtai pradėtą UAB „Elektros gelmė“ neteisminį... 37. Teismas k o n s t at u o j a :... 38. Atskirasis skundas netenkintinas. ... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išaiškinimai... 40. 8.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 42. Dėl apeliacinio proceso nutraukimo... 43. 9.... 44. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 45. 10.... 46. Apeliacinės instancijos teismas nemato teisinio pagrindo įsiteisėjusio... 47. 11.... 48. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 49. 12.... 50. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad antstolė R. V. vykdė... 51. 13.... 52. Nustatyta, kad antstolė 2017 m. gruodžio 7 d. turto arešto aktu Nr.... 53. 14.... 54. Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų iš esmės motyvavo tuo, kad... 55. 15.... 56. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pirmosios instancijos... 57. 16.... 58. Atskirasis skundas iš esmės motyvuojamas tuo, kad pirmosios instancijos... 59. 17.... 60. Apeliantė antstolės veiksmų neteisėtumą įrodinėja tuo, kad apeliantės... 61. 18.... 62. Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB... 63. 19.... 64. Esant nurodytoms aplinkybėms, jog įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu... 65. 20.... 66. Be to, kaip matyti iš vykdomosiose bylose esančių įrodymų, 2018 m. sausio... 67. 21.... 68. Areštuoto skolininko turto įkainojimo taisyklės įtvirtintos CPK 681... 69. 22.... 70. Iš skundžiamo patvarkymo matyti, jog antstolė turtą įkainojo... 71. 23.... 72. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog iš vykdomosiose bylose... 73. 24.... 74. Esant anksčiau nurodytų aplinkybių visumai, apeliacinės instancijos teismas... 75. Dėl baudos skyrimo... 76. 25.... 77. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB prašo... 78. 26.... 79. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes nustato CPK 95 straipsnis.... 80. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 81. 27.... 82. Suinteresuotas asmuo Luminor Bank AB pateikė prašymą priteisti iš... 83. 28.... 84. CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostata numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 85. 29.... 86. Kadangi pareiškėjos atskirasis skundas atmestas kaip nepagrįstas, Luminor... 87. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339... 88. palikti nepakeistą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018... 89. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elektros... 90. Netenkinti suinteresuoto asmens Luminor Bank AB prašymo skirti pareiškėjai... 91. Netenkinti suinteresuoto asmens Luminor Bank AB prašymo nutraukti apeliacinį...