Byla I-225-513/2010
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo išregistruoti nuosavybės teisę ir kt., priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos L. Š. privačios audito firmos skundo dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo išregistruoti nuosavybės teisę ir kt., priėmimo klausimą,

Nustatė

22010-02-12 paštu pareiškėja L. Š. privati audito firma pateikė skundą, kuriuo prašo: išspręsti ginčą dėl bendratučių teisių į turtą; panaikinti Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-01-11 sprendimą Nr. 3; priimti sprendimą - paneigti I. V. nuosavybės teises į 38,17 kv.m. turtą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, įpareigojant jį išregistruoti.

3Skundą atsisakytina priimti, nes byla nepriskirtina nagrinėti administraciniam teismui (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

4Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valdžios įstaigos, taigi ir teismų sistema, privalo tarnauti žmonėms. Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų kompetencijos atribojimo klausimas sprendžiamas tokiu būdu, kuris yra labiausiai priimtinas žmonėms ir užtikrintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuotą žmogaus teisę į operatyvų teismo procesą.

5ABTĮ 15 straipsnis nustato bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, kategorijas. Akcentuotina, kad bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnis). Administracinių teismų kompetencijai paprastai priskirtinas nagrinėjimas ginčų, kurių išsprendimas nėra siejamas su tolesniu kokio nors civilinio teisinio ginčo išsprendimu. Bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti ir tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. M. v. J. A. ir kt., bylos Nr. 3K-7-989/2000; nutartis paskelbta biuletenyje „Teismų praktika” Nr. 14).

6Skunde ginčijamu aktu nurodytas Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2010-01-11 sprendimas Nr. 3. Šiuo sprendimu iš esmės atsakyta į DNSB „Ne vieni“ pirmininkės I. B. skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2009-11-23 sprendimo Nr. 2050-08-S-584, kuriuo netenkintas I. B. prašymas išregistruoti I. V. nuosavybės teises į nekilnojamojo daikto – buto, kurio unikalus Nr. 2193-0004-6018:0015, esančio Klaipėdos m., I.Kanto g. 21-11 dalį, t.y. 38,17 kv.m.

7Skunde ginčijamas I. V. nuosavybės teisės į 38,17 kv.m. ploto palėpės patalpas pagrindas, nors tai ir nenurodyta bylos dalyku. Iš pateikto valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo pažymėjimo matyti, kad ginčo butas yra įregistruotas nuosavybės teise I. V. vardu, jo plotas padidėjo dėl paprasto remonto, 2006-07-25 statinio pripažinimo tinkamu naudotis akto Nr. ( - ) pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad skundu prašoma išspręsti ginčą dėl bendratučių teisių į ginčo turtą, paneigti I. V. nuosavybės teises į ginčo turtą, įpareigojant šį turtą išregistruoti, laikytina, kad šie reikalavimai yra civilinio pobūdžio, nes neabejotinai susiję su I. V. nuosavybės teise į ginčo turtą, todėl ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Pareiškėjai L. Š. privačiai audito firmai siūlytina patikslinti reikalavimus ir kreiptis su ieškiniu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, esantį S.Daukanto g. 8, Klaipėdos m. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 31 straipsnio 1 dalis).

8Atsisakius priimti skundą, pareiškėjai grąžintinas sumokėtas 100 litų žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalie 3 punktas).

9Kadangi skundą atsisakytina priimti, skundo formos ir turinio trūkumai nenurodomi.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais, teismas

Nutarė

11Pareiškėjos L. Š. privačios audito firmos skundą atsisakyti priimti.

12Įsiteisėjus teismo nutarčiai, skundą su priedais grąžinti pareiškėjai L. Š. .

13Grąžinti pareiškėjai L. Š. privačiai audito firmai 2010-02-11 mokėjimo kvitu AB „Swedbank“ sumokėtą 100 litų žyminį mokestį, grąžinimą pavedant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai