Byla 2-901-291/2018
Dėl antstolio T. U. veiksmų pripažinimo neteisėtais parduodant iš varžytynių ieškovui S. B. nuosavybės teise priklausantį butą 2017-04-21 varžytynių pripažinimo neįvykusiomis, atsisakyti tvirtinti 2017 m. balandžio 24 d. įvykusių turto pardavimo iš varžytynių aktą ir išieškojimo nenukreipimo į vienintelį turimą turtą

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė,

2sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo S. B. atstovams L. B. ir advokatui Viktorui Gecui,

4atsakovui antstoliui T. U.,

5trečiajam asmeniui L. Č.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pagal ieškovo S. B. ieškinį atsakovui antstoliui T. U., tretieji asmenys UAB „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Intrum Lietuva“, VMI prie LR FM, dėl antstolio T. U. veiksmų pripažinimo neteisėtais parduodant iš varžytynių ieškovui S. B. nuosavybės teise priklausantį butą 2017-04-21 varžytynių pripažinimo neįvykusiomis, atsisakyti tvirtinti 2017 m. balandžio 24 d. įvykusių turto pardavimo iš varžytynių aktą ir išieškojimo nenukreipimo į vienintelį turimą turtą,

Nustatė

72017-05-23 teisme priimtas ieškovo S. B. ieškinys, atsakovui antstoliui T. U., tretieji asmenys UAB „Litesko“ filialui „Kelmės šiluma“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Intrum Lietuva“, VMI prie LR FM, , L. Č., dėl antstolio T. U. veiksmų pripažinimo neteisėtais parduodant iš varžytynių ieškovui S. B. nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį ( - ); pripažinti neįvykusiomis 2017-04-21 pravestas antstolio T. U. varžytynes, kurių metu už 13 154 Eur parduotas S. B. priklausantis butas, esantis ( - ), atsisakyti tvirtinti 2017 m. balandžio 24 d. įvykusių turto pardavimo iš varžytynių aktą bei nenukreipti išieškojimo į vienintelį ieškovo S. B. ir jo įgaliotos atstovės, mamos, L. B. turimą gyvenamąjį butą.

8Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2017 m. vasario 8 d. Nr. K001019 patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo, antstolis T. U., priėmė sprendimą dėl S. B. skolų ir paskelbė ieškovui priklausančio buto, esančio ( - ), pardavimą iš varžytynių. Butas buvo parduotas iš antrųjų varžytynių už 13 154 Eur. Nagrinėjant 2017-02-08 antstolio T. U. patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo Nr. K001019, buvo pastebėta, kad antstolis patvarkyme, kaip skolinius S. B. įsipareigojimus, yra nurodęs ir tas vykdomąsias bylas, kurios jau yra užbaigtos. Minėtame patvarkyme nurodyta skolų suma siekia – 10 738, 34 Eur, į patvarkymą įtrauktos net tos vykdomosios bylos, kurių piniginis išieškojimas – 00,00 Eur. Suponuoja išvada, kad tokiais veiksmais buvo siekiama pardavimo iš varžytynių pagrindą ir tokiu būdu, kaip galima greičiau, užbaigti S. B. atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas.

9Ieškovas S. B. kiek įmanydamas dengia skolinius įsipareigojimus, Ieškovas, kaip nurodyta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymoje, dirbo iki 2016-06-31, vėliau draudiminis laikotarpis buvo nutrauktas ir ieškovui mokama ligos išmoka. Tai suponuoja, kad asmuo nevengė dengti turimų įsiskolinimų, turėjo nuolatinį darbą, tačiau, šiuo metu dirbti ir sistemingai mažinti įsiskolinimo negali dėl pasireiškusių ligų. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes antstolis turėjo teisę sustabdyti išieškojimą ar išaiškinti, apie galimybę kreiptis į teismą su prašymu dėl išieškojimo nenukreipimo į turimą vienintelį turtą Antstolis T. U. nepaisė skolininko interesų, nesiekė išlaikyti skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros, priešingai, patvarkyme dėl varžytynių paskelbimo Nr. K001019 nurodoma kur kas didesnė ieškovo skola, nurodant vykdomąsias bylas, kuriuose išieškojimas yra baigtas. Šios aplinkybės suponuoja, kad S. B. nebuvo sudarytos galimybės geranoriškai mažinti turimą įsiskolinimą, taikiai susitarti su kreditoriais dėl skolų apmokėjimo tvarkos, taip pat nebuvo pasiūlyta galimybė susitarti su antstoliu dėl skolos dengimo tam tikromis dalimis ir terminais. Realizavus šias ieškovo teises, būtų užtikrinta vienintelio turimo nekilnojamojo turto apsauga ir užtikrintas savalaikis turimų įsiskolinimų mažinimas, o varžytinės turėjo būti tik kaip kraštutine priemone išieškant skolą. Išieškojimas vykdomas dėl susidariusių skolų už komunalinius patarnavimus, todėl išieškotojams skolos grąžinimo periodas neturėtų būti itin svarbus ir daryti neigiamos įtakos finansinėms galimybėms. Antstolis neįvertino aplinkybių, kad asmuo gali būti gydymo įstaigoje ar dėl sunkios sveikatos būklės neturėti galimybių susipažinti su siunčiamais dokumentais. Pažymėtina tai, kad šioje vykdymo proceso stadijoje antstolis nebuvo aktyvus, nesiėmė LR CPK 706 str. 2 d. numatytų priemonių, kurios būtų užtikrinusios savalaikį informacijos gavimą.

10Ieškovo atstovė L. B. teismo posėdžio metu nurodo, kad padeda savo sūnui S. B., apmokėti susidariusius skolinius įsipareigojimus, kurie liko po jo tėvo, T. B., mirties ir perėjo ieškovui ginčo objekto dovanojimo sutarties pagrindu. Butas S. B. buvo padovanotas, kai jam buvo 18 metų, jau tuomet buvo skolos, jos po truputi didėjo. Ji pagal galimybes stengėsi padėti sūnui mokėti skolas, tačiau nei sūnaus, nei jos gaunamų pajamų nepakako skoloms apmokėti, todėl buvo paskelbtos turto varžytynės. Šis butas yra vienintelė jos sūnaus ir jos gyvenamoji vieta. Nors savo gyvenamąją vietą yra deklaravusi Palangoje pas seserį, bet gyvena ir šiame bute, o Palangoje dirba. Palangoje yra gavusi socialinį būstą, tačiau jis yra netinkamas gyventi. Apie rengiamas antrąsias buto, varžytynes sužinojo atsitiktinai, nes kompiuteriu nesinaudoja, o pranešimo iš antstolio nėra gavusi. Sūnus šiuo metu turi darbą, priimtas bandomajam laikotarpiui.

11Ieškovo atstovas advokatas Viktoras Gecas prašė ieškinį tenkinti, papildomai nurodė, kad S. B. nebuvo aktyvus skolininkas dėl išsilavinimo stokos ir sveikatos problemų, dėl ko neatliko aktyvių veiksmų dėl skolos sumažinimo, o tretieji asmenys tik to ir laukė. Nors turtas ir buvo įkainotas 2016 m., tačiau 2017 m. jau buvo ryškūs turto kainos pokyčiai, dėl ko turtą reikėjo pervertinti. Taip pat abejonių kelia antstolio 2017-04-21 priimtas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, patvarkymas priimtas tą pačią dieną, kai vyko varžytynės, todėl neaišku kokiu pagrindu jis priimtas.

12Atsakovas T. U. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad jo kontoroje skolų išieškojimas iš ieškovo S. B. buvo vykdomas nuo 2007 m., prieš tai vykdymo veiksmus apie 10 metų atliko kitas antstolis. Vykdymo eigoje antstolio atliekamus vykdymo veiksmus ieškovas skundė (civil. bylos Nr. 2YT-4049-1042/2017, 2YT-5652-772/2017), tačiau ieškovo skundai buvo atmesti, teismo nutartys yra įsiteisėję. Taip pat antstolis nurodė, kad S. B. ir L. B. ginčo bute Kelmėje iš esmės negyvena, L. B. suteiktas socialinis būstas Palangoje, Palangoje deklaruota jos gyvenamoji vieta, o ieškovas savo procesiniuose dokumentuose taip pat nurodo savo gyvenamosios vietos adresą Palangoje.. Taip pat pažymėjo, kad išieškojimas iš S. B. jau vykdomas jo žiniomis apie 20 metų, prieš tai vykdė kitas antstolis, o jo kontoroje vykdoma nuo 2007 metų, nors ieškovas bei jo atstovai teigia, kad skola po truputi buvo mokama, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad skola nuolat didėjo. Pagrindinė skolą sudaro komunaliniai mokesčiai. Butas S. B. jau buvo padovanotas su skolom. Antstolis turi teisę nukreipti išieškojimą į būstą, kai skolos suma viršija 2030 Eur, tačiau šiai dienai skolos suma išieškotojams sudaro 7268,11 Eur su vykdymo išlaidomis, kurių suma yra apie 800 Eur. Iš pradžių skolos išieškojimas buvo nukreiptas į garažą, paskutinės įmokos, gautos pardavus garažą 2016 m. 10 mėn., tačiau gautos sumos neužteko, todėl buvo paskelbtos ir buto varžytynės. S. B. yra vienintelis ginčo buto savininkas. Butas buvo parduotas iš antrųjų varžytynių, varžytinės vyksta elektroninėje erdvėje, 2017-04-21 patvarkymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje buvo priimtas kol bus išnagrinėti skundai, jau po varžytynių, nes elektroninėje varžytynių byloje nėra pažymėtas. Iš esmės šis patvarkymas nieko nepakeitė, nes teismas 2017-05-05 taikė laikinąsias apsaugos priemones.

13Tretysis asmuo L. Č. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad ji iš antrųjų varžytynių įsigijo šį ginčo butą, tačiau jau metus juo naudotis negali, o pinigai yra sumokėti. Mano, kad butą įsigijo teisėtai. Kiek jai žinoma, ieškovas šiame bute negyvena, kurį laiką gyveno Klaipėdoje, dabar gyvena Palangoje.

14Tretysis asmuo Lindorf Oy, kuris teismo pakeistas 2018-04-05 nutartimi teisių perėmėju UAB „Intrum Lietuva“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

15Trečiajam asmeniui UAB „Litesko filialui „Kelmės šiluma“ procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, prašė ieškinį atmesti, pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

16Tretieji asmenys UAB „Kelmės vietinis ūkis“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, VMI prie LR FM apie teismo posėdį informuoti tinkamai, atsiliepimų į ieškinį ir prašymų nepateikė.

17Ieškinys atmestinas.

18Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji civilinio proceso stadija, kurioje įgyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

19Vykdymo proceso esmė, vykdant teismo sprendimus dėl priteisimo, – surasti skolininko turtą, jį areštuoti, realizuoti ir, gavus pinigus, atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Todėl skolininko turto realizavimas – vienas iš pagrindinių vykdymo proceso etapų, turinčių didelės įtakos, kad visas vykdymo procesas būtų sėkmingas.

20Varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra priverstinis skolininkui priklausančio areštuoto turto pardavimas, kurį atlieka antstolis CPK 691–727 straipsnių nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į skolininko gyvenamojo būsto apsaugos principą, CPK 663 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta įsiskolinimo riba – 2030 eurų, kai gali būti realizuojamas skolininkui priklausantis būstas, kuriame jis gyvena. Šios normos tikslas – apsaugoti skolininką nuo gyvenamojo būsto netekimo, kai išieškoma skola yra santykinai nedidelė, todėl, tikėtina, išieškojimas gali būti sėkmingas ir nerealizuojant skolininko gyvenamojo būsto. Pažymėtina, kad CPK 663 straipsnio 3 dalyje, skirtingai nei CPK 663 straipsnio 4 dalyje, tiesiogiai nėra įtvirtinta, kad būstas, iš kurio negalima išieškoti, būtų paskutinis skolininko būstas. Visgi, teisėjų kolegijos nuomone, CPK 663 straipsnio 3 dalies norma turi būti aiškinama sistemiškai su CPK 663 straipsnio 4 dalimi ir tokiu būdu, kad išieškojimo ribojimas ne mažesne kaip 2030 eurų išieškoma suma būtų taikomas tik skolininko gyvenamajam būstui, kuriame jis realiai gyvena ir kuris yra paskutinis jo būstas. Neatitiktų teisės aktų sistemos aiškinimas, kad CPK 663 straipsnio 4 dalyje įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį ir interesus, saugo tik paskutinį butą (gyvenamąjį namą ar jų dalį), o CPK 663 straipsnio 3 dalimi, kurioje socialiai pažeidžiamų asmenų interesai tiesiogiai neįtvirtinti, būtų saugomas bet kuris skolininko būstas, kuriame jis apsigyvena, nors šis turėtų ir kito nekilnojamojo turto, kuriame taip pat galėtų apsigyventi ir į kurį galėtų būti nukreipiamas pinigų sumų išieškojimas.

21Skolininkas turi teisę daryti įtaką varžytynių eigai, įvykdydamas vykdomąjį dokumentą – iki varžytynių paskelbimo, jų pabaigos ar turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkindamas išieškotojo reikalavimus ir apmokėdamas visas vykdymo išlaidas (CPK 703 straipsnio 1 dalis, 704 straipsnio 2 dalis, 717 straipsnio 4 punktas) arba pasiūlydamas areštuoto turto pirkėją (CPK 713 straipsnis). Tačiau, kaip minėta, ir šių skolininko teisių įgyvendinimas yra ribojamas laiko atžvilgiu, nes tai susiję su antstolio atliekamais veiksmais (varžytynių paskelbimas, jų vykdymas). Atsižvelgiant į CPK 663 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos normos konstrukciją (,,išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija <…>”) darytina išvada, kad išieškoma suma turi viršyti toje normoje nustatytą ribą skelbimo apie varžytynes metu (CPK 706 straipsnis). Tokią išvadą patvirtina ir sisteminis teisės aiškinimas, kadangi skolininko teisė daryti įtaką varžytynių eigai (surasti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 straipsnio 1 dalis) arba išvengti varžytynių padengiant įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas (CPK 704 straipsnio 2 dalis) taip pat yra siejama su varžytynių paskelbimu. Priešingas aiškinimas pažeistų teisėtus išieškotojo lūkesčius įvykdyti teismo sprendimą priverstinai per įmanomai trumpiausią terminą, nes skolininkas, net ir paskelbus varžytynes, galėtų sumažinti išieškomą sumą žemiau įstatyme įtvirtintos sumos, kuriai esant taikomi išieškojimo apribojimai (CPK 663 straipsnio 3 dalis), kas kiekvienu atveju lemtų ir varžytynių atšaukimą. Apie tokio pobūdžio teisines pasekmes skolininkas iš esmės informuojamas dar priverstinio vykdymo pradžioje nusiunčiant jam raginimą įvykdyti sprendimą (CPK 655–656 straipsniai). Todėl kai skelbimo apie varžytynes metu išieškoma suma viršija CPK 663 straipsnio 3 dalyje nustatytą ribą ir išieškojimas teisėtai nukreipiamas į skolininko gyvenamąjį būstą, tačiau vykstant varžytynėms skolininkas iš dalies atsiskaito ir išieškoma suma nebesiekia CPK 663 straipsnio 3 dalyje nurodytos sumos, teisėtai prasidėjusios varžytynės netampa neteisėtos ir antstolis neprivalo jų atšaukti.

22Šalių paaiškinimais ir bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio T. U. kontoroje buvo vykdomos buto su rūsiu, esančio ( - ), pardavimas antrose varžytynėse. Butas buvo parduotas trečiajam asmeniui L. Č. už 13 154,00 Eur, tai patvirtina išrašas iš Antstolių informacinės sistemos AIS (II tomas, 24-25 b. l.). Dėl antstolio T. U. veiksmų buvo duoti skundai, kurie yra atmesti (civilinės bylos Nr. 2YT-4049-1042/2017, 2YT-5652-772/2017). Nutartys yra įsiteisėję, tačiau teikdamas ieškinį, ieškovas iš esmės remiasi tais pačiais argumentais.

23Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai).

24Iš šalių paaiškinimų matyti, kad šiai dienai ieškovo skola išieškotojams sudaro 7268,11 Eur su vykdymo išlaidomis, išieškojimas vykdomas jau ilgą laiką, apie 20 metų, nors skola po truputi mokama, tačiau skola nuolat auga, nuo 2016 m. liepos mėnesio jokių sumų iš skolininko nebeišieškoma. Akivaizdu, kad išieškoti iš skolininko buto galima, kadangi skolos suma viršija 2030 Eur (CPK 663 str. 3 d.) net kelis kartus, skolos suma ne mažėja, o pastoviai didėja ir skolininkas neįrodė, jog išieškoma sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus (CPK 663 str. 1 d.). Taip pat atmestini ieškovo argumentai dėl to, kad su kitais išieškotojais yra atsiskaityta, nes šiuo atveju vertinamas ne išieškotojų skaičius, o skolos dydis. Varžytynės įvyko teisėtai, procesinių pažeidimų nenustatyta, kas konstatuota išnagrinėjus ieškovo skundus dėl antstolio veiksmų, butas parduotas už didžiausią pirkėjo pasiūlytą kainą, todėl atmestini ieškovo argumentai, kad antstolio veiksmai yra sistemingai nukreipti prieš ieškovą, nesudarant jam jokių galimybių išsaugoti turimą turtą, nenustatyta, kad būtų padaryti CPK 602 straipsnyje nurodyti esminiai pažeidimai parduodant turtą iš varžytynių, arba, kad būtų iš esmės pažeistos varžytynių vykdymo procedūros, antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, reglamentuojančių turto realizavimą vykdymo procese, veikė teisėtai, tinkamai vykdė procesiniame įstatyme jam, kaip valstybės įgaliotam asmeniui vykdyti vykdomuosius dokumentus, įtvirtintą pareigą užtikrinti, kad išieškotojo interesai būtų tinkamai apginti, todėl atmestini ieškovo argumentai ir dėl atsisakymo tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą.

25CPK 717 str. 4 p. numatyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos, antstolis privalo varžytines paskelbti neįvykusiomis. Šioje byloje tokių duomenų nenustatyta.

26Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad antstolis T. U., vykdydamas išieškojimą iš ieškovo S. B. turto ir parduodama varžytinėse ieškovui priklausantį butą, esančio ( - ), nepažeidė imperatyvių teisės normų, todėl nėra jokio pagrindo antstolio T. U. veiksmus pripažinti neteisėtais parduodant šį butą, taip pat pripažinti neįvykusiomis 2017-04-21 pravestas antstolio T. U. varžytynes, kurių metu už 13 154 Eur parduotas S. B. priklausantis butas, esantis ( - ), o tuo pačiu atsisakyti tvirtinti 2017 m. balandžio 24 d. įvykusių turto pardavimo iš varžytynių aktą.

27Ieškovas prašo nenukreipti išieškojimo į vieninteli jo ir motinos turimą gyvenamąjį butą, esantį esančio ( - ).

28Ginčo byloje aktualus CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymas ir aiškinimas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014).

29Nagrinėjamu atveju, buto, esančio ( - ) kuris parduotas iš varžytynių vienintelis savininkas yra S. B.. Kaip nurodė jo atstovė L. B., ieškovas nepilnamečių vaikų neturi, duomenų apie jo neįgalumą teismui nepateikta. Skola tęsiasi jau ilgą laiką, ir vis didėja. Kaip nurodo atstovė L. B., butą ieškovui padovanojo tėvas, kai šiam buvo 18 metų. Per tiek laiko ieškovas nedėjo maksimalių pastangų skolos panaikinti ar bent tam, kad jos sumažėtų. Nors ieškovas ir nurodo, kad tai jo vienintelis būstas, tačiau iš šalių paaiškinimo galima spręsti, kad didžiąją dalį laiko ieškovas praleidžia kitur, procesiniuose dokumentuose pažymi, kad jo adresas korespondencijai Jūros takas 3-1, Palanga. Ieškovo atstovė L. B. turi socialinį būstą Palangoje. Nors skola susidarė už komunalines ir kitas paslaugas, neatitinka kitų reikalavimų, nurodytų CPK 663 straipsnio 4 dalyje, todėl gali būti išieškoma iš pareiškėjo nekilnojamojo turto.

30Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos, nes atsakovas jų nereikalavo (LR CPK 93 str.).

32Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos 16,60 Eur dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

33Teismo 2017-05-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str. 4 d.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 150, 259, 263, 268 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

35ieškinį atmesti.

36Priteisti valstybei iš ieškovo S. B., a. k. ( - ) 16,60 Eur (šešiolika eurų, 60 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

37Šiaulių apylinkės teismo 2017-05-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

38Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Vida Žostautienė,... 2. sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo S. B. atstovams L. B. ir advokatui Viktorui Gecui,... 4. atsakovui antstoliui T. U.,... 5. trečiajam asmeniui L. Č.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. 2017-05-23 teisme priimtas ieškovo S. B. ieškinys, atsakovui antstoliui T.... 8. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2017 m. vasario 8 d. Nr. K001019 patvarkymu... 9. Ieškovas S. B. kiek įmanydamas dengia skolinius įsipareigojimus, Ieškovas,... 10. Ieškovo atstovė L. B. teismo posėdžio metu nurodo, kad padeda savo sūnui... 11. Ieškovo atstovas advokatas Viktoras Gecas prašė ieškinį tenkinti,... 12. Atsakovas T. U. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti ir nurodė,... 13. Tretysis asmuo L. Č. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti,... 14. Tretysis asmuo Lindorf Oy, kuris teismo pakeistas 2018-04-05 nutartimi teisių... 15. Trečiajam asmeniui UAB „Litesko filialui „Kelmės šiluma“ procesiniai... 16. Tretieji asmenys UAB „Kelmės vietinis ūkis“, VšĮ „Šiaulių regiono... 17. Ieškinys atmestinas.... 18. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji civilinio proceso stadija, kurioje... 19. Vykdymo proceso esmė, vykdant teismo sprendimus dėl priteisimo, – surasti... 20. Varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra... 21. Skolininkas turi teisę daryti įtaką varžytynių eigai, įvykdydamas... 22. Šalių paaiškinimais ir bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio T. U.... 23. Civilinio proceso kodekso 182 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad nereikia... 24. Iš šalių paaiškinimų matyti, kad šiai dienai ieškovo skola... 25. CPK 717 str. 4 p. numatyta, kad jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto... 26. Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad... 27. Ieškovas prašo nenukreipti išieškojimo į vieninteli jo ir motinos turimą... 28. Ginčo byloje aktualus CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymas ir... 29. Nagrinėjamu atveju, buto, esančio ( - ) kuris parduotas iš varžytynių... 30. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 32. Ieškinį atmetus, iš ieškovo priteistinos 16,60 Eur dokumentų siuntimo... 33. Teismo 2017-05-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 150, 259,... 35. ieškinį atmesti.... 36. Priteisti valstybei iš ieškovo S. B., a. k. ( - ) 16,60 Eur (šešiolika... 37. Šiaulių apylinkės teismo 2017-05-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti...