Byla 2-918/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė Mitkuvienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Rytų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Rytų ūkis“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Centro dvaras“, uždarosios akcinės bendrovės „Centro turtas“, uždarosios akcinės bendrovės „Cento ūkis“, CENTRO MIDTGAARD HOLDING ApS, F. F., F. F., AGRO-TEAM ApS, žemės ūkio bendrijos „Šušvės valda“, uždarosios akcinės bendrovės „NLD FINANCE“, uždarosios akcinės bendrovės „ROM“, P. V. L. ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Dalum“, uždarajai akcinei bendrovei „TRITHO“, T. J. O..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 ieškinį tenkino ir ieškovams UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Cento ūkis“, CENTRO MIDTGAARD HOLDING ApS, F. F., F. F., AGRO-TEAM ApS, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD FINANCE“, UAB „ROM“, P. V. L. priteisė iš atsakovų UAB „Dalum“, UAB „TRITHO“, T. J. O. 850 000 Lt skolą šiomis dalimis: 610 000 Lt solidariai ieškovams UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Centro ūkis“, CENTRO MIDTGAARD HOLDING ApS, F. F. ir F. F.; 110000 Lt solidariai ieškovams AGRO-TEAM ApS ir ŽŪB „Šušvės valda“; 40 000 Lt ieškovui UAB „NLD FINANCE“; 90000 Lt solidariai ieškovams UAB „ROM“ ir P. V. L., taip pat solidariai priteisė 10 proc. metines procesines palūkanas nuo 850 000 Lt už laikotarpį nuo 2012-03-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6250 Lt bylinėjimosi išlaidas. Minėtas preliminarus sprendimas įsiteisėjo 2012 m. balandžio 10 d. Pareiškėjas UAB „Rytų ūkis“ 2012 m. spalio 17 d. kreipėsi į teismą prašydamas atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, į civilinės bylos nagrinėjimą įtraukti atsakovu UAB „Rytų ūkis“, panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 13 d. preliminarų sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės E. M. vykdomus išieškojimus. Procesą byloje prašė atnaujinti CPK 366 str. 1 d. 7 p. ir 9 p. nustatytais pagrindais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Rytų ūkis“ prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė. Teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2012-03-13 preliminariame sprendime nepasisakė dėl pareiškėjo materialiųjų teisių ar pareigų, nenusprendė ir iš pareiškėjo nepriteisė jokios įsiskolinimo sumos, nes ieškovai, pateikdami teismui ieškinį, pareiškėjui UAB „Rytų ūkis“ reikalavimų nereiškė. Ieškovai ieškinyje dėl skolos priteisimo 2.4 punkte dėl atsakovų prievolių solidarumo nurodė, kad „ieškovai, kaip solidariųjų skolininkų kreditoriai, turi teisę pasirinkti, kuriems skolininkams reikšti reikalavimą dėl skolos grąžinimo. Naudodamiesi šia įstatyme įtvirtinta teise, ieškovai šiuo ieškiniu reiškia reikalavimus ne visiems skolininkams, bet tik atsakovams, kol kas nesinaudodami savo, kaip kreditoriaus, teisėmis į skolininką UAB “Rytų ūkis“ (civilinė byla Nr.2-705-368/2012, 4 b. l.). Esant solidariai atsakovų atsakomybei, ieškovai turėjo teisę pasirinkti kokiems atsakovams teikti ieškinį, ką jie ir padarė. LR CK 6.6 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, tiek ją visą, tiek jos dalį. Vadovaujantis šia teisės norma, ieškovai turėjo teisę reikšti ieškinį net ir vienam iš solidariųjų skolininkų ir tai nebūtų kitų bendraskolių materialiųjų teisių ar pareigų pažeidimas. Solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė, atskaičius jam pačiam tenkančią dalį (CK 6.9 str. 1 d.). Taigi, atsakovams UAB „Dalum“, UAB „Tritho“ ir T. J. O. sumokėjus ieškovams įsiskolinimą ir pareiškus reikalavimą pareiškėjui sumokėti įsiskolinimo dalį, kurią už jį sumokėjo atsakovai, pareiškėjas prieš atsakovus galėtų panaudoti visus atsikirtimus, kokius jis būtų galėjęs pareikšti ieškovams (LR CK 6.9 str. 4 d.). Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad nedalyvaujant byloje UAB „Rytų ūkis“ kaip atsakovui, kiti atsakovai: UAB „Dalum“, UAB „Tritho“ ir T. J. O. negalėjo tinkamai pateikti įrodymų ir duomenų, paneigiančių taikos sutarties teisėtumą, ir tuo pačiu, atsakovų prievoles ieškovams. Pažymėtina, kad LR CPK 428 straipsnio 8 dalis numato, kad preliminarus sprendimas įsiteisėja, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų. Todėl atsakovai, manydami, kad preliminarus sprendimas, priimtas taikos sutarties pagrindu, yra neteisėtas ir nepagrįstas, per įstatymų nustatytą terminą galėjo reikšti prieštaravimus ir pateikti teismui visus įrodymus, paneigiančius taikos sutarties teisėtumą ir atsakovų prievolių pagrįstumą. Atsakovai prieštaravimų dėl preliminaraus sprendimo nepareiškė, todėl laikytina, kad su juo sutiko. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai reikalavimų dėl skolos priteisimo pareiškėjui UAB „Rytų ūkis“ civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012 nereiškė, Šiaulių apygardos teismas 2012-03-13 Preliminariame sprendime dėl pareiškėjo teisių ir pareigų nepasisakė, sprendimo dėl jų nepriėmė, konstatuoja, kad Šiaulių apygardos teismo 2012-03-13 Preliminarus sprendimas neturi jokios įtakos UAB „Rytų ūkis“ materialiosioms teisėms ir pareigoms. Kaip jau minėta aukščiau, prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti į bylos nagrinėjimą neįtraukti asmenys, tačiau tik CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 7 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, kitais pagrindais byloje nedalyvavęs asmuo teikti prašymo negali. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu, negali būti nagrinėjamas.

7LR CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Pareiškėjo UAB „Rytų ūkis“ direktorius T. J. O. buvo atsakovu civilinėje byloje Nr. 2-705-368/2012, kaip ir atsakovas UAB „Tritho“ , kurios direktoriumi taip pat yra T. J. O., todėl neabejotinai žinojo apie nagrinėjamą bylą ir priimtą preliminarų sprendimą. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad pareiškėjui apie preliminarų sprendimą buvo žinoma jau nuo 2012 m. kovo 15 dienos, todėl konstatuotina, kad pareiškėjas praleido įstatymų nustatytą 3 mėnesių terminą ir neprašo jo atnaujinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Rytų ūkis“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir grąžinti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Įvertinus 2012 m. kovo 13 d. preliminariame sprendime minimos taikos sutarties nuostatas, abejonių dėl šiuo sprendimu sukeliamų padarinių UAB „Rytų ūkis“ atžvilgiu nekyla: preliminarų sprendimą įvykę solidarūs bendraskoliai įgyja regreso teisę UAB „Rytų ūkis“ atžvilgiu, nors pastaroji neturėjo galimybės apsiginti nuo šiuo ieškiniu ieškovų pareikštų reikalavimų, kadangi nebuvo įtraukta į teisme vykusį procesą.

112. Termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti eigos pradžia sietina ne su jo sužinojimo apie byloje priimtą sprendimą momentu, o su sužinojimu apie aplinkybes, sudarančias pagrindą atnaujinti procesą. Pareiškėjui tik 2012 m. spalio 1 d., kai įteikta Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d., kuria atsisakyta priimti UAB „Rytų ūkis“ ieškinį dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, tapo žinoma, kad galimybės apginti jo pažeistas teises yra įmanoma tik atnaujinus procesą civilinėje byloje.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo palikti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį nepakeistą, netenkinti apelianto atskirojo skundo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Proceso atnaujinimas yra viena iš valstybės nustatytų teisės į teismą įgyvendinimo procesinių priemonių, savarankiška civilinio proceso stadija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimuose nurodoma, kad proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos pagal šio instituto tikslus ir uždavinius bei nepažeidžiant principų, kuriais grindžiamas proceso atnaujinimo institutas. Teismų praktikoje akcentuojamas proceso atnaujinimo, kaip teisės į teismą įgyvendinimo priemonės, išskirtinumas. Proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė teisės į teismą įgyvendinimo procesinė priemonė, šio instituto tikslas – išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo teisinių padarinių – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą tada, kai asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistų teisių ir interesų naudodamasis teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Procesas turi būti atnaujinamas tada, kai poreikis apginti pažeistą privatų asmens ar viešąjį interesą nusveria poreikį išsaugoti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų teisinių santykių stabilumą, proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principus. Vienas esminių teisinės valstybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas suponuoja, kad įsiteisėję teismų sprendimai gali būti peržiūrėti tik esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams ir taikant juos neformaliai, laikantis teisingumo ir protingumo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., bylos Nr. 3K-3-91/2008; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“, UAB „Deklitas“, kt.; 2008 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-108/2008; kt.).

17CPK 365 straipsnis, be kita ko, nustato, kad neįtraukti į bylos nagrinėjimą asmenys gali paduoti prašymus atnaujinti procesą tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu, t. y. jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl šio asmens materialiųjų teisių ar pareigų. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. preliminariu sprendimu patenkino ieškovų UAB „Centro dvaras“, UAB „Centro turtas“, UAB „Cento ūkis“, CENTRO MIDTGAARD HOLDING ApS, F. F., F. F., AGRO-TEAM ApS, ŽŪB „Šušvės valda“, UAB „NLD FINANCE“, UAB „ROM“, P. V. L. ieškinį ir 2012 m. sausio 31 d. taikos sutarties pagrindu solidariai priteisė iš atsakovų UAB „Dalum“, UAB „TRITHO“, T. J. O. 850 000 Lt skolą. Pažymėtina, kad minėta taikos sutartis buvo sudaryta tarp aukščiau išvardintų ieškovų ir atsakovų bei apelianto, tačiau apeliantas nebuvo įtrauktas į pirmosios instancijos teismo nagrinėtą bylą. Vis dėlto, teismas negali sutikti su apelianto argumentais, jog apeliantas neturėjo galimybės apsiginti nuo šiuo ieškiniu ieškovų pareikštų reikalavimų, kadangi nebuvo įtrauktas į teisme vykusį procesą, kadangi ieškovai apeliantui nereiškė jokių reikalavimų, kylančių iš 2012 m. sausio 31 d. taikos sutarties. CK 6.6. straipsnio 4 dalyje nustatyta, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Ieškovai, pasinaudodami įstatymo jiems suteikta teise, pasirinko skolininkus, t.y. atsakovus UAB „Dalum“, UAB „TRITHO“, T. J. O., iš kurių teismas preliminariu teismo sprendimu solidariai priteisė 850 000 Lt skolą. Atsižvelgdamas į tai, teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog 2012 m. kovo 13 d. preliminarus sprendimas neturi jokios įtakos apelianto materialiosioms teisėms ir pareigoms.

18Kadangi prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti į bylos nagrinėjimą neįtraukti asmenys tik CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtintu proceso atnaujinimo pagrindu, o pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog nagrinėjamu atveju šio pagrindo nėra, pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atsisakė apelianto prašymo nagrinėjimą atnaujinti ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

19Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 straipsnio 1 dalis). Teismas vertina kritiškai apelianto argumentus, jog pastarasis Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti apelianto ieškinį dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia, laiko atskaitos tašku, nuo kurio skaičiuoja 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pareikšti, kadangi po šios nutarties apeliantui tapo žinoma, kad galimybės apginti jo pažeistas teises yra įmanoma tik atnaujinus procesą civilinėje byloje. Pažymėtina, kad 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarties pagrindu buvo atsisakyta priimti apelianto ieškinį dėl taikos sutarties pripažinimo negaliojančia kaip neteismingą Mažeikių rajono apylinkės teismui, todėl nėra jokio pagrindo teigti, jog minėta nutartis suteikė apeliantui teisę ginti pažeistas teises proceso atnaujinimo instituto pagalba.

20Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovas T. J. O. yra atsakovo UAB „TRITHO“ ir apelianto vadovas, todėl apie 2012 m kovo 13 d. priimta preliminarų sprendimą žinojo 2012 m. kovo 15 d. Atsižvelgiant į tai, teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo turi būti skaičiuojamas nuo 2012 m. kovo 15 dienos, kuomet apeliantas buvo informuotas apie priimtą preliminarų sprendimą, tačiau byloje nėra duomenų, jog pastarasis būtų ėmęsis aktyvių veiksmų bandydamas ginti galimai pažeistas savo teises. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas praleido 3 mėnesių terminą.

21Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl atskirajame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

22Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Marytė... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 13 d. preliminariu sprendimu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 7. LR CPK 368 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Rytų ūkis“ prašo panaikinti... 10. 1. Įvertinus 2012 m. kovo 13 d. preliminariame sprendime minimos taikos... 11. 2. Termino prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti eigos pradžia sietina ne... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai prašo palikti Šiaulių apygardos... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos objektą sudaro Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d.... 16. Proceso atnaujinimas yra viena iš valstybės nustatytų teisės į teismą... 17. CPK 365 straipsnis, be kita ko, nustato, kad neįtraukti į bylos nagrinėjimą... 18. Kadangi prašymą atnaujinti procesą turi teisę paduoti į bylos... 19. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos... 20. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovas T. J. O. yra atsakovo UAB... 21. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog dėl... 22. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....