Byla 2-1730/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla Nr. B2-3797-262/2013 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Verslo energija“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „UNIPREKA“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „UNIPREKA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla Nr. B2-3797-262/2013 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos „Verslo energija“ pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „UNIPREKA“.

3Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „UNIPREKA“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „ATENEGRO“. Nurodė, kad 2012-08-28 pardavė atsakovui UAB „UNIPREKA“ 11 vnt. prekių žymeklių ,,Crosspoint“, o šio atsakingas asmuo patvirtino sandorį, pasirašydamas 2012-08-28 PVM sąskaitą-faktūrą VE Nr. 0000076(1). Atsakovas nesumokėjo už prekes 2 089,50 Lt ir žodžiu informavo, jog žlugo jo verslas, įmonė yra nemoki. Jis taip pat negrąžino prekių, teigdamas, kad jos parduotos tretiesiems asmenims.

6Pareiškėjas teigė, kad atsakovas, pasirašytinai gavęs pranešimą apie jo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, skolos nesumokėjo, todėl vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, prašė tenkinti jo prašymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 6 d. nutartimi atsakovui UAB „UNIPREKA“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „ATENEGRO“.

9Teismas nurodė, jog atsakovo UAB „UNIPREKA“ registruotos buveinės adresu siunčiami laiškai grįžo neįteikti, jis teismui nepateikė nei dokumentų, nei atsiliepimo į ieškinį, todėl finansinė būklė, t. y. jo mokumas, vertinamas pagal kitas bylos aplinkybes (CPK 123 str. 4 d.). Remdamasis pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ teismui pateikto atsakovo UAB „UNIPREKA“ 2013 m. balanso duomenimis teismas nustatė, kad įmonės įsipareigojimai ir mokėtinos sumos per vienerius metus viršija šiek tiek daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Iš visų bylos aplinkybių sprendė, kad arba atsakovas UAB „UNIPREKA“ turi rimtų finansinių problemų, arba iš viso nevykdo jokios veiklos, kad yra viena iš sąlygų iškelti bankroto bylą – įmonės nemokumas, todėl jam iškėlė bankroto bylą, paskyrė įmonės administratorių, areštavo visą atsakovo UAB „UNIPREKA“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 10 str. 4 d. 1 p., 2 p.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atsakovas UAB „UNIPREKA“ atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį panaikinti ir skirti pareiškėjui VšĮ „Verslo energija“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų šios baudos paskiriant atsakovui UAB „UNIPREKA“. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo pareiškėją VšĮ „Verslo energija“ laikė turinčiu teisę reikšti reikalavimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nes bendrovė nėra skolinga šiam asmeniui, o dokumentai, kuriuos pareiškėjas pateikė teismui ir kuriais teismas rėmėsi (PVM sąskaita-faktūra, balansas ir kt.), yra pasirašyti ne bendrovės administracijos vadovo R. S., kaip nurodoma, o kito asmens, nors nėra kitų darbuotojų ar kitų asmenų, kurie galėtų veikti jos vardu. Be to, nė vienas iš pareiškėjo teismui pateiktų dokumentų nėra patvirtintas bendrovės antspaudu.
  2. Pats pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“ pripažino, jog UAB „UNIPREKA“ nėra jam skolinga, todėl teismui nebuvo teikiamas atsiliepimas bei dokumentai, tačiau atsisakymą nuo ieškinio VšĮ „Verslo energija“ parašė bei teismui pateikė jau po to, kai buvo priimta skundžiama teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo.
  3. Atsakovas UAB „UNIPREKA“ 2013-05-15 kreipėsi į Vilniaus apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas ištirti bendrovės dokumentų ir administracijos vadovo parašų klastojimo faktus.
  4. Pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“, teikdamas teismui suklastotus dokumentus ir be pagrindo kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo trukdydamas teismų darbą, atsakovui sudarydamas nepatogumus, pažemindamas jo, kaip verslo įmonės vardą, privalėjo suprasti, kad tokie veiksmai suponuoja teisę kreiptis į teismą ir reikalauti iš jo atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – baudos paskyrimo (CPK 95 str.).

12Pareiškėjas VšĮ „Verslo energija“ atsiliepimu į atsakovo UAB „UNIPREKA“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Prašo atmesti kaip nepagrįstą šio asmens prašymą skirti jam baudą. Taip pat prašo atsakovui UAB „UNIPREKA“ skirti maksimalią Įmonių bankroto įstatymu nustatytą baudą už šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų nepateikimą teismui. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas, būdamas nemokus, galimai manipuliuoja savo proceso teisėmis, norėdamas išvengti bankroto bylos iškėlimo.
  2. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką atsakovo UAB „UNIPREKA“ argumentai, kad byloje esantys dokumentai ar jų dalis yra suklastoti, neatleidžia teismo nuo pareigos detaliai ištirti jo ūkinę finansinę situaciją, ex officio rinkti įrodymus, būtinus tam, kad būtų nustatyta tikroji jo finansinė būklė nes pirmaeilė bankroto proceso situacija – eliminuoti iš rinkos nemokius dalyvius (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-635/2013, 2013 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1386/2013). Tuo labiau, kad paties apelianto pripažinimu bendrovė nuo 2012 m. nevykdo veiklos, pagal viešąją informaciją turi pradelstą 8 500 Lt skolą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (www.sodra.lt), neturi pagal darbo sutartis dirbančių asmenų, o iš antstolio V. M. patvarkymo Nr. 0013/11/00643 matyti, kad buvo vykdomos jo turto varžytynės.
  3. Faktinė aplinkybė, kad VšĮ „Verslo energija“ reikalavimas yra ginčijamas, nesuteikia pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas iš viso neturi teisės inicijuoti bankroto bylos iškėlimo atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1386/2013).
  4. Apeliantas reguliariai piktnaudžiauja savo proceso teisėmis, yra linkęs slapstytis nuo kreditorių, nedalyvauti atliekant procesinius veiksmus, jam net yra paskirtas kuratoriumi advokatas. Todėl bankroto procedūra atsakovui UAB „UNIPREKA“ yra adekvati jo ūkinei finansinei situacijai bei elgesiui ir pagrįstai vykdytina kaip ultima ratio priemonė.
  5. Atsakovas UAB „UNIPREKA“ taip ir nepateikė teismui Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų, atsiliepimo, nuolat kaitalioja savo poziciją dėl bankroto bylos tikslingumo, todėl ne atsakovui, bet jam už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirtina maksimali šiame įstatyme nustatyta bauda.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje apeliacinėje byloje yra sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta skundžiama teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „UNIPREKA“ iškelta bankroto byla.

15Kaip yra žinoma, įstatymas numato griežtas bankroto bylos iškėlimo sąlygas bei įpareigoja teismą nuodugniai ištirti įmonės, kuriai siekiama iškelti tokią bylą, finansinę padėtį. Taigi bankroto byla dėl įmonės nemokumo gali būti iškeliama tik tuo atveju, jei yra objektyvios teisinės ir faktinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog bendrovė faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas – tai būsena, kai bendrovė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

16Nagrinėjamu atveju būtina pažymėti tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nesivadovavo pirmiau paminėtomis ĮBĮ nuostatomis, aktualiomis sprendžiant dėl bendrovės nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d.), o bylos medžiaga, bei apeliacinės instancijos teismui pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ papildomai pateikti dokumentai bei nurodytos faktinės aplinkybės nesuteikia pagrindo akivaizdžiai išvadai, jog atsakovas UAB „UNIPREKA“ yra nemokus ir atitinkamai yra teisėta bei pagrįsta skundžiama teismo nutartis, kuria vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu jam iškelta bankroto byla. Kartu pažymėtina, kad apeliantas UAB „UNIPREKA“ teismui nepateikė įrodymų, leidžiančių spręsti, jog ši bendrovė yra moki ir suteikiančių pagrindą panaikinus skundžiamą teismo nutartį išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti jai iškelti bankroto bylą (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

17Remiantis tuo, kas paminėta, teismo nutartis naikintina, o klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „UNIPREKA“ perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

18Pažymėtina tai, kad tik nustačius ir išsamiai išnagrinėjus aplinkybes, svarbias šioje byloje iškeltiems klausimams išspręsti, gali būti nustatyta ar pagrįstos yra tiek pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“, tiek atsakovo UAB „UNIPREKA“ procesiniuose dokumentuose pateiktos faktinės aplinkybės bei išdėstyti argumentai, susiję su priešingos pusės piktnaudžiavimu proceso teisėmis, Įmonių bankroto įstatymo reikalavimų nevykdymu ir kt. bei baudos už tai skyrimu (CPK 95 str.). Dėl to teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas šią bylą, pirmiau paminėtų atsakovo UAB „UNIPREKA“ atskirajame skunde bei pareiškėjo VšĮ „Verslo energija“ atsiliepime į šį skundą nurodytų aplinkybių neanalizuoja ir dėl jų nepasisako (CPK 185 str.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 6 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „UNIPREKA“ pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai