Byla 2-635/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Donato Šerno ir Dalios Vasarienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (apelianto) viešosios įstaigos „Verslo energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „A Holding“, civilinėje byloje pagal ieškovo viešosios įstaigos „Verslo energija“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „A Holding“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą UAB „A Holding“. Nurodė, kad atsakovas pareiškėjui yra skolingas 10.945 Lt sumą pagal PVM sąskaitą – faktūrą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo VšĮ „Verslo energija“ pareiškimą atmetė, atsisakė kelti bankroto bylą atsakovui UAB „A Holding“.

7Teismas įvertino teismui pateiktus UAB „A Holding“ balansus bei įmonės kreditorių sąrašą. Teismui pateiktas UAB „A Holding“ 2012-01-01 – 2011-09-03 balansas patvirtina, kad jo sudarymo metu įmonė turėjo turto 408.584,64 Lt sumoje, iš kurio ilgalaikis turtas sudarė 65.719,84 Lt sumą, trumpalaikis – 342.864,80 Lt. Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų įmonė turėjo 311.344,55 Lt sumai. Bendrovė pateikė teismui kreditorių ir debitorių sąrašus, iš kurių matyti, jog pradelstų kreditorinių įsiskolinimų atsiliepimo pateikimo dienai ji turėjo 1.158,63 Lt sumai, o debitoriniai įsiskolinimai įmonei siekė 8.239,72 Lt. Teismas, įvertinęs įmonės pradelstų įsipareigojimų (įtraukus ir pareiškėjo nurodytą sumą) ir jos balansinio turto vertės santykį, sprendė, jog pradelsti kreditoriniai įsiskolinimai neviršija pusės įmonės balansinio turto vertės. Nors byloje pareiškėjas pateikė nacionalinio (respublikinio) dienraščio „Lietuvos rytas“ 2012-10-08 numerį, kuriame buvo paskelbta informacija apie UAB „A Holding“ nemokumą, tačiau, atsakovo tvirtinimu, dienraštyje skelbimas yra suklastotas, atsakovas nei pats, nei per atstovus tokio skelbimo neužsakė, o skelbime pateikti duomenys neteisingi. Esant šioms aplinkybėms, teismas darė prielaidą, kad nėra įstatyme numatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui. Taip pat išaiškino ieškovui, kad jis turi galimybę imtis kitų civilinių teisių gynimo būdų, t.y. kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-11-13 nutartį, kuria atsisakyta atsakovui kelti bankroto bylą, išsprendžiant šį klausimą iš esmės, t.y. iškeliant atsakovui bankroto bylą. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Apeliantui kyla abejonių, ar daugiau nei du mėnesius, būdamas suimtas, Lukiškių T.I.K. atsakovo vienasmenis valdymo organas (direktorius) yra fiziškai pajėgus vykdyti savo fiduciarines pareigas atsakovo vieninteliam akcininkui Estijos bendrovei TUCANOLE bei kreditoriams, taip pat ir apeliantui, taip pat atitikti visuomenės lūkesčius ir viešąjį interesą atitinkantį atsakovo, kaip juridinio asmens, funkcionavimą.
  2. Byloje nesant pakankamai duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų atsakovų įsipareigojimų (skolų) dydį, vertinti atsakovo finansinių sunkumų pobūdį (laikiną ar tęstinį), taip pat, neišsiaiškinus tikrosios atsakovo turto vertės, negalima konstatuoti įmonės mokumo ar nemokumo fakto. Taigi apeliantui kyla pagrįstų abejonių, ar pirmosios instancijos teismas buvo aktyvus bankroto byloje gindamas viešąjį interesą.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „A Holding“ prašo ieškovo VšĮ „Verslo energija“ atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Pareiškėjo suklastotų ir teismui pateiktų dokumentų pagrindu negali būti keliama bankroto byla, apie tai išsamiai pasisakyta atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, vieno iš administracijos vadovo negalėjimas dėl objektyvių priežasčių vadovauti įmonei nereiškia, kad nėra jį pavaduojančių asmenų, kurie gali priimti sprendimus. Nei vienas iš atsakingų bendrovės darbuotojų nepateikė M. D. ar VšĮ „Verslo energija“ jokių UAB „A Holding“ balansų bei kitų dokumentų, kas akivaizdžiai rodo nusikalstamą M. D. veiklą.
  2. Įstatymas numato kitus kreditorių gynimo būdus, pvz., ieškinio pateikimas teismui dėl skolos priteisimo ir tokiu savo teisių ir interesų gynimo būdu pareiškėjas (apeliantas) gali pasinaudoti, jei turi tam realų teisinį ir faktinį pagrindą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartis naikintina, perduotinas bankroto bylos iškėlimo klausimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

13Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „A Holding“.

14Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui bankroto bylą iš esmės motyvavo tuo, kad nėra pakankamo teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės ir jis yra nemokus.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kuriuo, pašalinant iš rinkos nemokius subjektus, siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą. Tačiau, pradedant bankroto procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar įmonė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant įmonę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1031/2008).

16Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, vadovavosi atsakovo pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais - 2012-01-01 – 2011-09-03 balansu bei atsakovo teismui pateiktu kreditorių ir debitorių sąrašu. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog vadovaujantis šiais įrodymais galima daryti išvadą, kad įmonės pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai neviršija pusės įmonės balansinio turto, kadangi byloje nepakanka duomenų apie atsakovo įsipareigojimų ir skolų atsiskaitymo terminus, negalima spręsti apie pradelstų atsakovo įsipareigojimų, skolų dydį, tokiu būdu negalima konstatuoti įmonės nemokumo ar mokumo fakto.

18Iš į bylą atsakovo pateikto UAB „A Holding“ 2010-09-14 – 2010-12-31 balanso matyti, kad įmonė 2010 metais turėjo turto viso 65.231 Lt sumai, kurią sudaro ilgalaikis turtas – 55.000 Lt (finansinis turtas) ir trumpalaikis turtas 10.231 Lt (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 5.100 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 1.455 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3.677 Lt) (b.l. 90). 2012 m. rugsėjo 3 d. balansas patvirtina, kad įmonės turimo turto vertė sudaro 408.584,64 Lt, iš jo ilgalaikis turtas 65.719,84 Lt, trumpalaikis turtas – 342.864,80 Lt. Ženklią dalį trumpalaikio turto vertės sudaro per vienerius metus gautinos sumos – 206.545,18 Lt. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas įmonės turimai turto vertei ir pradelstiems įsipareigojimams nustatyti nesiaiškino faktinių aplinkybių, ar balanse apskaitytas per vienerius metus gautinų sumų atgavimas yra realus, kadangi šios sumos yra tik planuojamos. Pažymėtina ir tai, kad įmonės 2012 m. rugsėjo 3 d. balanse yra apskaityti per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 311.334,55 Lt sumai. Tuo tarpu iš atsakovo pateikto į bylą kreditorių sąrašo matyti, kad įmonė yra skolinga kreditoriams iš viso 1.158,63 Lt sumą, šiame sąraše nenurodomi atsiskaitymo kreditoriams terminai. Taigi kreditorių sąraše nurodyta įsipareigojimų kreditoriams 1.158,63 Lt suma akivaizdžiai skiriasi nuo įmonės pateikto balanso duomenų, kuriuose, kaip minėta, apskaityti trumpalaikiai įsipareigojimai 311.334,55 Lt sumai. Taigi esant akivaizdiems skirtinguose dokumentuose nurodomiems įsipareigojimų dydžiams, pirmosios instancijos teismas, siekdamas įsitinkinti balanse nurodomos įsipareigojimų sumos realumu bei įvertinti atsakovo pateiktų duomenų, t.y. kreditorių sąrašo, pagrįstumą, privalėjo išreikalauti iš atsakovo įrodymus, kurie pagrįstų 311.334,55 Lt dydžio įsipareigojimų padengimą ar pateiktų paaiškinimus dėl minėtuose dokumentuose nurodytų skirtingų įsipareigojimų dydžio.

19Kolegijai taip pat kelia abejonių pateikto į bylą kreditorių sąrašo duomenys, kadangi patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis tinklapyje http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/ matyti, kad įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 1.455,87 Lt sumą. Pažymėtina, kad ši skola į įmonės kreditorių sąrašą neįtraukta. Byloje taip pat nėra duomenų apie įmonės įsiskolinimus Valstybinei mokesčių inspekcijai ir pan. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad byloje nepakanka duomenų atsakovo esamas pradelstas skolas ir turimo turto vertę.

20Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo nemokumo klausimą, nenustatė atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės, tikrų atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams ir reikalavimų skolininkams sumų. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos nuomone, išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismo išvados apie atsakovo mokumą ir pagrindo jam kelti bankroto bylą nebuvimą, nėra pagrįstos.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, todėl bankroto bylos iškėlimo dalykas galėjo būti išspręstas neteisingai. Išdėstytos aplinkybės leidžia teigti, jog yra pagrindas pripažinti, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė nagrinėjamo klausimo esmės (CPK 185 str., 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.), todėl skundžiama nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

22Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad viešo intereso bankroto bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę. Sprendžiant bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimą būtina nustatyti ir konstatuoti objektyvaus turinio aplinkybes, sudarančias pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra (ne)moki. Bylą nagrinėjant iš naujo būtina išreikalauti įstatymo reikalavimus atitinkančius įrodymus, kurias remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovo finansinę padėtį, turimo turto vertę, jo likvidumą, reikalavimų skolininkams dydį, įsipareigojimų kreditoriams vykdymą, bei išanalizuoti kitas aplinkybes, svarbias teisingai nustatyti įmonės mokumą ir išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

24atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „A Holding“ iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Verslo energija“ kreipėsi į pirmosios instancijos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi... 7. Teismas įvertino teismui pateiktus UAB „A Holding“ balansus bei įmonės... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu apeliantas VšĮ „Verslo energija“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „A Holding“ prašo... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 13. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 14. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankrotas yra vienas iš rinkos ekonomikos... 16. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą... 18. Iš į bylą atsakovo pateikto UAB „A Holding“ 2010-09-14 – 2010-12-31... 19. Kolegijai taip pat kelia abejonių pateikto į bylą kreditorių sąrašo... 20. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neištyrė ir... 22. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad viešo intereso bankroto bylose... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutartį ir...