Byla A-502-1254-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir A. K., dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė „Junesta“ (toliau – ir Bendrovė) ir A. S. (toliau – ir pareiškėjai) skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami pripažinti neteisėtais ir panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. (100)-l 1.55-1061 ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 9 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies: Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 20-535 panaikino, kitoje dalyje pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6II.

7Pareiškėjai dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuris buvo priimtas.

8Pareiškėjai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui taip pat pateikė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, o konkrečiai prašo uždrausti trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – ir Administracija) atlikti 28 393 kv. m žemės sklypo Nr. 3, uždarosios akcinės bendrovės „Geodezininkų biuras“ parengtame plane pažymėto skaičiais 1–14 ir esančio prie Rygos g. 46, Vilniuje, (toliau – ir Sklypas) formavimo veiksmus iki bus priimtas galutinis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1254/2010.

9Prašyme pareiškėjai remiasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnio 1 dalimi ir nurodo, kad įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 9 d. sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, nes Administracija 2010 m. birželio 3 d. raštu Nr. A51-12586(2.14.2.12-MP8) A. K. pranešė, kad jam yra suformuotas Sklypas. Pažymi, kad Sklypas yra suformuotas būtent toje vietoje, kurioje, pagal 2008 m. gegužės 7 d. sutikimą, Bendrovei yra suteikta teisė valstybinėje žemėje tiesti inžinerinius tinklus bei atlikti kitus darbus. Teigia, jog tuo atveju, jeigu Sklypas bus grąžintas A. K., pirmiau minėtas 2008 m. gegužės 7 d. sutikimas nebeteks prasmės, kas reiškia, kad Bendrovė negalės patvirtinti nuosavybės teisėmis valdomų žemės sklypų detaliojo plano, nes tam yra būtina nutiesti inžinerines komunikacijas.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmestinas.

13ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

14Pareiškėjai prašo uždrausti Administracijai atlikti Sklypo formavimo veiksmus, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Iš nurodytos teisės normos turinio matyti, kad ši reikalavimo užtikrinimo priemonė gali būti taikoma tik atsakovui. Šioje byloje atsakovas yra Vilniaus apskrities viršininko administracija (teisių perėmėjai – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), o pareiškėjai prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę Administracijos, kuri nėra nagrinėjamos bylos ginčo šalis, atžvilgiu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, netgi atsižvelgiant į bylos specifiką, negali būti aiškinama plečiamai, t. y. kaip, priklausomai nuo faktinės situacijos, taikytina ir subjektui, kuris nėra nagrinėjamos bylos ginčo šalis ir kuriam nagrinėjamoje byloje joks materialinis teisinis reikalavimas nėra pareikštas. Be to, teismo sprendimo, kuris bus priimtas administracinėje byloje Nr. A502-1254/2010, įvykdymui nurodomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas jokios įtakos neturės, kadangi pareiškėjų keliami reikalavimai yra susiję su administracinių aktų panaikinimu.

16Atsižvelgus į pirmiau išdėstytą, darytina išvada, jog pareiškėjų prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalimi ir 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ir A. S. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo atmesti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai