Byla 2S-1486-163/2016
Dėl nurodyto antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio svečių namai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, priimtos civilinėje byloje Nr. 2YT-9158-1030/2016 pagal nurodytos pareiškėjos skundą dėl nurodyto antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. pareiškėja prašė panaikinti antstolio 2016-05-10 patvarkymą Nr. S1a-30479, juo atsisakyta skirti papildomą ekspertizę; įpareigoti antstolį paskirti pakartotinę ekspertizę įkeisto turto vertei nustatyti. Nurodė, kad, nesutikusi su turto vertintojos UAB „Capital vertinimas“ išvadomis, dėl turto, esančio ( - ), Palangoje, vertės, pareiškėja UAB „Senamiesčio svečių namai“ kreipėsi į antstolį dėl pakartotinės ekspertizės įkeisto turto vertinimui atlikti skyrimo. Antstolis tenkino pareiškėjos prašymą, įpareigodamas skolininkę pateikti susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga bei įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą reikalingą sumą ekspertizei atlikti. Neįvykdžius įpareigojimo, antstolis priėmė patvarkymą atsisakyti skirti papildomą ekspertizę. Pareiškėja nurodė, kad yra sunkioje finansinėje padėtyje, įmonės sąskaitos yra areštuotos, todėl už ekspertizės atlikimą turi būti sumokama iš antstolio sąskaitos. Skundą pareiškėja grindžia LRCPK 682 straipsnio 3 dalimi; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėja teismui pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad pastato, esančio ( - ), Palangoje, dėl kurio įvertinimo kilo ginčas, ir šalia esančiame komplekse parduodamų apartamentų kvadrato kaina žymiai skiriasi, todėl būtina pakartotinė ekspertizė.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-06-20 pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas byloje nustatė, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00781 pagal Vilniaus miesto 15 notarų biuro 2015-02-10 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-749 dėl 1 049 473,88 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ išieškotojo Danske Bank A/S naudai. Antstolis 2015-09-04 patvarkymu Nr. S1-369395 skolininkės nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto, esančio ( - ), Palanga, vertei nustatyti paskyrė turto vertintoją UAB „Capital vertinimas“. Turto vertintojas 2015-10-12 nekilnojamojo ekspertizės aktu Nr. 15-NE10-09A nurodė, kad ekspertizės objekto, esančio ( - ), Palanga, rinkos vertė vertės nustatymo dienai (t. y. 2015-10-12) yra 920 301,00 Eur. Akte pažymima, jog ekspertizės akte nustatyta ekspertizės objekto rinkos vertė gali skirtis nuo valstybės įmonės Registrų centras masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės rinkos vertės bei išvardintos galimų verčių neatitikimo priežastys. Pareiškėja pateikė prieštaravimus dėl turto įkainojimo, nurodydama, kad nesutinka su nustatyta turto verte. Antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1a-23177 „Dėl ekspertinės įstaigos skyrimo“, kuriuo įpareigojo skolininką ir įkeisto daikto savininką UAB „Senamiesčio svečių namai“ per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga dėl nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto pilnos ekspertizės turto vertei nustatyti, į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti reikalingą sumą ekspertizės kaštams padengti pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus. 2016-05-06 skolininkė UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikė prašymą antstoliui skirti pilną ekspertizę turto vertei nustatyti ir apmokėti ją savo lėšomis. Skolininkui neįvykdžius antstolio patvarkymo, 2016-05-10 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1a-30479, kuriuo atsisakė skirti papildomą ekspertizę. Teismas nutartį dėl atsisakymo tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų motyvavo tuo, kad pagal LRCPK 682 2-3 dalis, kai papildoma ar pakartotinė ekspertizė skiriama skolininko ar išieškotojo prašymu, prašymą pateikęs vykdymo proceso dalyvis privalo sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą ekspertizei atlikti būtinas sumas. Antstolio teisė savo iniciatyva skirti ekspertizę, už kurios atlikimą būtų apmokama iš antstolio sąskaitos, tačiau tai nėra antstolio pareiga. Teismas nesutiko su skolininkės pozicija, kad jos turtinė padėtis yra bloga, todėl negali sumokėti už ekspertizės atlikimą, kadangi CPK 682 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad jis atidėtų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, o išieškotojas – kad visiškai ar iš dalies atleistų nuo mokėjimo bei šias sumas apmokėtų iš antstolio lėšų.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantė nurodo, kad LRCPK 682 straipsnio 4 dalis nustato būtinas sąlygas taikyti šią normą: 1) skolininko turtinė padėtis, kuri ekspertizės metu neleidžia skolininkui sumokėti ekspertizės atlikimo išlaidų; 2) nėra abejonių, kad po turto priverstinio realizavimo už ekspertizės atlikimą antstolio sumokėta suma bus išieškota iš skolininko. Tačiau teismas neanalizavo kokios būtų skolininkės galimybės sumokėti ekspertizės kainą iki turto realizavimo. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad kai prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės pareiškęs skolininkas ar išieškotojas nesumoka antstolio nustatytos sumos už ekspertinį turto vertinimą, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti (LRCPK 682 str. 3 d.).
 2. Antstolis pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą, juo prašo atmesti atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimu visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais bei nurodo, kad tenkino visus apeliantės prašymus skirti papildomą ekspertizę, tačiau pati apeliantė nesumokėjo nustatytos ekspertizės kainos, todėl antstoliui nebuvo galimybė skirti papildomą ekspertizę. Be to nėra objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad ekspertė byloje netinkamai nustatė turto vertę - 920 301,00 Eur, kadangi VĮ „Registrų centras“ nustatyta mokestinė vertė 867 900,00 Eur.
 3. Suinteresuotas asmuo Danske Bank A/S pateikė atsiliepimą į apeliantės atskirąjį skundą, juo paršo atmesti atskirąjį skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. suinteresuotas asmuo visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais.

5IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).
 2. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl antstolio veiksmų. Skolininkė pateikė prieštaravimus dėl atliktos nekilnojamojo turto ekspertizės bei pateikė prašymą atlikti papildomą ekspertizę. Antstolis priėmė patvarkymą tenkinti skolininkės prašymą bei nustatė terminą skolininkei pateikti susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga dėl atliekamos turto ekspertizės bei pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti sumą reikalingą ekspertizės kaštams padengti. Skolininkė pateikė prašymą, juo nurodė, kad neturi galimybių apmokėti ekspertizės kainos, nes įmonės sąskaitos areštuotos, todėl prašė antstolio skirti pilną ekspertizę turto vertei nustatyti ir apmokėti ją savo lėšomis. Antstolis atsisakė skirti papildomą ekspertizę. Skolininkė pateikė skundą dėl antstolio veiksmų. Pirmosios instancijos teismas atmetė skolininkės skundą. Skolininkė pateikė atskirąjį skundą.
 3. Antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00781 pagal Vilniaus miesto 15 notarų biuro 2015-02-10 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-749 dėl 1 049 473,88 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ išieškotojo Danske Bank A/S naudai. Antstolis Aleksandras Selezniovas 2015-09-04 patvarkymu Nr. S1-369395 skolininko UAB „Senamiesčio svečių namai“ nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto, t. y. negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,65 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 42,97 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 22,59 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,64 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 59,35 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,26 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 32,24 kv. m., negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 74,98 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 89,83 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 57,90 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 67,11 kv. m, negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 956,51 kv. m, taip pat kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės, esančios ( - ), Palanga, vertei nustatyti paskyrė turto vertintoją UAB „Capital vertinimas“. Turto vertintojas 2015-10-12 nekilnojamojo ekspertizės aktu Nr. 15-NE10-09A nurodė, kad ekspertizės objekto, esančio ( - ), Palanga, rinkos vertė vertės nustatymo dienai (t. y. 2015-10-12) yra 920 301,00 Eur. Akte pažymima, jog ekspertizės akte nustatyta ekspertizės objekto rinkos vertė gali skirtis nuo valstybės įmonės Registrų centras masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės rinkos vertės bei išvardintos galimų verčių neatitikimo priežastys.
 4. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė LRCPK 682 straipsnio nuostatas, numatančias ekspertizės skyrimo tvarką.
 5. LRCPK 682 straipsnio 3 dalis numato, kad skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą. Jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti. Šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos. Ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko šio Kodekso 611 straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje dalyje numatytu atveju antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę turi būti motyvuotas ir gali būti skundžiamas teismui.
 6. Nagrinėjamu atveju matyti, kad skolininkė 2016-01-19, 2016-02-02, 2016-04-14 pateikė antstoliui prieštaravimus dėl turto įkainojimo, kuriuose nurodė, jog nesutinka su nustatyta turto verte, nes ji neatitinka įvertinto turto pardavimo kainų bei VĮ Registrų centras 2016-01-12 nekilnojamojo turto išrašuose pateiktos nekilnojamojo turto vertės. 2016-04-18 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1a-23177 „Dėl ekspertinės įstaigos skyrimo“, kuriuo įpareigojo skolininką ir įkeisto daikto savininką UAB „Senamiesčio svečių namai“ per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui susitarimą su ekspertu ar ekspertine įstaiga dėl nuosavybės teise priklausančio įkeisto turto pilnos ekspertizės turto vertei nustatyti, į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti reikalingą sumą ekspertizės kaštams padengti pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus bei nustatė, kad ekspertizė minėtam turtui turi būti atlikta per 14 dienų nuo pinigų įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Antstolio 2016-04-26 patvarkymu Nr. S1a-28338 terminas nurodytiems įpareigojimams įvykdyti buvo pratęstas. 2016-05-06 skolininkė UAB „Senamiesčio svečių namai“ pateikė prašymą antstoliui skirti pilną ekspertizę turto vertei nustatyti ir apmokėti ją savo lėšomis. Skolininkui neįvykdžius antstolio patvarkymo, 2016-05-10 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1a-30479, kuriuo atsisakė skirti papildomą ekspertizę. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2016-04-18 patvarkymas įpareigoti skolininką pateikti susitarimą su ekspertu dėl ekspertizės atlikimo buvo priimtas siekiant sudaryti sąlygas pačiam skolininkui pašalinti jam kilusias abejones dėl ekspertizės metu nustatytos areštuoto turto vertės. Tačiau ši skolininkui suteikta galimybė savaime nereiškia, jog antstolis turi pagrindo abejoti ekspertizės metu nustatyta turto verte, todėl antstolis savarankiškai sprendžia dėl pakartotinės ar papildomos ekspertizės reikalingumo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien tai, kad ekspertizės metu nustatyta turto rinkos vertė neatitinka VĮ „Registrų centro“ masinio vertinimo būdu nustatytos vidutinės rinkos vertės, nėra pakankamas argumentas, jog antstoliui turėjo kilti abejonių dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo, kadangi tokio neatitikimo priežastys yra įvardintos ekspertizės akte ir jos nėra paneigtos. Šiuo atveju antstolio atlikti veiksmai visiškai atitinka LRCPK 682 straipsnio 3 dalyje nustatyta ekspertizės skyrimo tvarką.
 7. LRCPK 682 straipsnio 4 dalis numato, kad skolininkas ar išieškotojas motyvuotu prašymu gali kreiptis į antstolį, kad atidėtų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sumų mokėjimą, o išieškotojas – kad visiškai ar iš dalies atleistų nuo mokėjimo bei šias sumas apmokėtų iš antstolio lėšų. Prie prašymo turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad šių sumų mokėjimą būtina atidėti, iš dalies ar visiškai nuo jo atleisti. Antstolis, atsižvelgdamas į turtinę prašytojų padėtį, savo rašytiniu patvarkymu gali atidėti išlaidų mokėjimą iki turto realizavimo pabaigos, visiškai ar iš dalies atleisti nuo sumų, būtinų ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms, sumokėjimo arba prašymą atmesti.
 8. Nagrinėjamu atveju iš vykdomosios bylos medžiagos, matyti, kad skolininkė pateikė prašymą antstoliui skirti pilną ekspertizę turto vertei nustatyti ir apmokėti ją iš savo lėšų dėl sunkios finansinės padėties. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad skolininkė net neprašė atidėti ekspertizei būtinų sumų mokėjimų, o tiesiog prašė antstolio ją apmokėti. Be to skolininkė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, įrodančių sunkią finansinę padėtį. Spręsdamas mokėjimo atidėjimo klausimą antstolis neprivalo atidėti mokėjimo vadovaudamasis vien hipotetinėmis prielaidomis apie tai, kad skolininkas turi kito turto ir ateityje realizavęs jį gali būti pajėgus apmokėti už ekspertizę. Pagrindinė CPK 682 straipsnio 4dalies taikymo sąlyga yra tikimybė padengti atidėtą mokėjimo už ekspertizę sumą iš realizuojamo turto vertės. Pažymėtina, kad siekdamas ekspertizės turto įvertinimo skolininkas turi teisę kartu su prašymu atidėti mokėjimą teikti antstoliui visus įrodymus ne tik apie savo turtinę padėtį, bet ir apie areštuoto turto vertę. Tokie įrodymai teismo būtų vertinami, jeigu skolininko prašyme atidėti mokėjimą už ekspertizę inter alia būtų keliamas klausimas dėl areštuoto turto vertės, o įvertinimo objektyvumas būtų skundo dėl antstolio veiksmų teisminio nagrinėjimo dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2012). Įvertinus teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad dėl to pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl blogos turtinės padėties savaime nelemia antstolio pareigos paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę ir jos atlikimo išlaidas sumokėti iš savo lėšų.
 9. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais, jų nekartodamas mano, kad nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl konstatuoja, jog nėra pagrindų jos keisti ar naikinti apeliantės nurodytu atskirojo skundo argumentų pagrindu (LRCPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai