Byla 2YT-1316-980/2017
Dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys Danske Bank A/S bankas, G. S., S. M., O. N

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, suinteresuoti asmenys Danske Bank A/S bankas, G. S., S. M., O. N.,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų. Prašo panaikinti antstolio 2016-11-10 patvarkymą Nr. S1a-76545 „Dėl parduodamo turto kainos nustatymo“ ir 2016-11-110 patvarkymą Nr. S1a-76545 “Dėl turto pardavimo iš varžytynių“, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0010/15/00781. Nurodo, jog nebuvo informuota apie antstolio atliekamus veiksmus, susijusius su išieškojimu iš turto, t. y. pareiškėjai nebuvo pranešta ir laiku nebuvo pateiktas antstolio patvarkymas dėl turto įkainojimo, patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo, todėl pareiškėja neteko galimybės tinkamai realizuoti savo teises bei ginti savo galimai pažeistus interesus, todėl patvarkymas dėl varžytinių paskelbimo naikintinas. Paaiškino, kad apie minėtus antstolio patvarkymus sužinojo tik 2016-11-29, kai tuo tarpu, ginčijami patvarkymai priimti 2016-11-10 nesilaikant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto termino – pirmąsias varžytynes skelbti ne anksčiau nei po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Pareiškėja taip pat nurodo, kad antstolis vykdo išieškojimą ne tik iš skolininkės, bet ir iš subsidiarių skolininkų, nors įstatymas tai draudžia. Be to, antstolio nustatyta turto kaina yra akivaizdžiai per maža ir neatitinka realios rinkos vertės.

3Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjos skundą 2016-12-12 patvarkymu Nr. S1a-86663, jo netenkino. Pažymėjo, jog vykdymo metu buvo maksimaliai atsižvelgta į skolininkės interesus turto vertei nustatyti. Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai nesutinkant su antstolio nustatyta turto verte, jos prašymu buvo suteikta galimybė susitarti su nepriklausomu ekspertu bei įmokėti pinigine lėšas už naujos ekspertizės atlikimą, tačiau pareiškėja minėtų veiksmų neatliko, pakartotinai ginčydama nustatytą turto kainą, piktnaudžiauja savo teise ir savo veiksmais vilkina skolos išieškojimo procesą.

4Skundas atmestinas.

5Skunde pareiškėja nurodo, kad 2016-11-10 patvarkymai buvo išsiųsti skolininkei tik 2016-11-29 taip pažeidžiant sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytą įpareigojimą antstoliui skelbti pirmąsias varžytynes ne anksčiau kaip po 20 sienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0010/15/00781 pradėta pagal Vilniaus miesto 15 notrų biuro 2015 m. vasario 10 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DJ-749 dėl 1049473,88 Eur skolos ir 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš UAB „Senamiesčio svečių namai“, vykdomajame įraše taip pat nurodyta skolą išieškoti iš su skolininku subsidiariai atsakingų įkaito davėjų (turto savininkų) G. P., O. O., G. S., S. M., O. N., bei įkeisto turto pardavimo iš varžytinių išieškotojo Danske Bankas A/S Lietuvos filialas, naudai (vykd. b. I tomas, l. 3).

7Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis areštavęs turtą, 2015-09-04 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo (vykd. b. I tomas, l. 237-238), o atlikus turto ekspertizę 2016-05-17 priėmė patvarkymą Nr. S1a-31684 dėl turto įkainojimo, kuriuo buvo nustatyta skolininkei priklausančio turto vertė. Matyti, kad minėti patvarkymai išsiųsti registruota pašto siunta pareiškėjai jos buveinės adresu (vykd. b. II tomas, l. 245).

8Lietuvos Respublikos CPK 604, 605 straipsniuose numatyta, kad procesiniai dokumentai bei antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo ir laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Atsižvelgiant į nurodytą įstatymo nuostatą bei tai, kad byloje nėra jokių duomenų patvirtinančių, kad pareiškėjos buveinės vieta pakeista, pripažintina, kad pareiškėjai minėti dokumentai išsiųsti ir įteikti nepažeidžiant CPK nuostatų.

9Atkreiptina, kad areštuoto turto vertė buvo nustatyta ne 2016-11-10 antstolio patvarkymu, o 2016-05-17 patvarkymu Nr. S1a-31684.

10Bylos duomenys patvirtina, kad 2015-09-04 patvarkymu antstolis paskyrė ekspertizę, įkeisto turto vertei nustatyti. Negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,65 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 42,97 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 22,59 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,64 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 59,35 kv. m. (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 37,26 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 32,24 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 74,98 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 89,83 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 57,90 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 67,11 kv. m (unikalus Nr. ( - )), negyvenamųjų patalpų – apartamentų, kurių bendras plotas 956,51 kv. m (unikalus Nr. ( - )), taip pat kitų inžinerinių statinių – kiemo aikštelės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), vertei nustatyti paskyrė turto vertintoją UAB „Capital vertinimas“ (vykd. b. I tomas, l. 237-238).

11Matyti, kad pareiškėja, atstovaujama direktorės L. B., 2016-01-26 bei 2016-04-11 prašymu kreipėsi į antstolį, prašydama paskirti pakartotinę ekspertizę, motyvuojant savo prašymą tuo, kad nustatyta turto vertė yra per maža (vykd. b. II tomas, l. 183-184, 194). Antstolis, atsižvelgdamas į minėtus pareiškėjos prašymus, 2016-04-18 priėmė patvarkymą dėl ekspertizės įstaigos skyrimo Nr. S1a-23177, kuriuo nustatė pareiškėjai 3 dienų terminą pateikti antstoliui susitarimą su ekspertine įstaiga bei į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėti reikiamą pinigų sumą už ekspertizės atlikimą. 2016-04-25 prašymu pareiškėja kreipėsi į antstolį dėl termino, minėtiems antstolio įpareigojimams atlikti, pratęsimo. 2016-04-26 terminas, susitarimui su ekspertu pateikti, pratęstas iki 2016-05-06 (vykd. b. II tomas, l. 200). Nustatyta, kad pareiškėja nustatytu terminu antstolio įpareigojimų neatliko ir 2016-05-06 pateikė antstoliui prašymą skirti pilną ekspertizę ir ją apmokėti savo lėšomis (vykd. b. II tomas, 208). 2016-05-10 patvarkymu S1a-30479 antstolis atsisakė skirti papildomą ekspertizę (vykd. b. II tomas, l. 243). 2016-05-17 antstolis priėmė patvarkymą Nr. S1a-31684 kuriuo, atsižvelgdamas į turto vertintojo UAB „Capital vertinimas“ pateiktu ekspertizės aktu Nr. 15-NE10-09A nustatė skolininkei priklausančio turto vertę (vykd. b. II tomas, l. 247). 2016-05-25 skolininkės atstovė pateikė antstoliui prieštaravimą dėl antstolio nurodytos turto vertės (vykd. b. III tomas, l. 22).

12Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla 2YT-9158-1030/2016 pagal pareiškėjos UAB “Senamiesčio svečių namai” skundą, kuriuo pareiškėja prašė panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo 2016-05-10 patvarkymą Nr. S1a-30479, dėl atsisakymo skirti papildomą ekspertizę. 2016-06-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi skundas atmestas. Po ko, Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą konstatavo, jog antstolio atsisakymas skirti papildomą ekspertizę bei atsisakymas ją apmokėti savo lėšomis, nesant pareiškėjos prašymo atidėti ekspertizės atlikimo išlaidų apmokėjimo ir nepateikus duomenų apie sunkią įmonės padėtį, kurie pagrįstų skolininkės nurodomas aplinkybes, kad jos finansinė padėtis yra sunki ir ji negali savo lėšomis apmokėti ekspertizės išlaidų, buvo pagrįstas (civilinė byla Nr. 2S-1486-163/2016).

13Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2016-11-10 antstolis priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių bei patvarkymą dėl parduodamo turto kainos nustatymo Nr. S1a-77282 (vykd. b. III tomas, 146-147).

14Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji prašo panaikinti 2016-11-10 antstolio priimtą patvarkymą Nr. S11a-76551 dėl parduodamo turto kainos nustatymo bei patvarkymą Nr. S1a-76545 dėl turto pardavimo iš varžytynių.

15Sutiktina su antstolio argumentu, jog minėti patvarkymai yra tik formalus įstatymo numatytas veiksmas, kuriuo paskiriamos varžytynės ir nurodoma parduodamo turto kaina, tuo tarpu, iš pareiškėjos skundo turinio matyti, kad ji iš esmės nesutinka būtent su nustatyta turto verte, kuri jau buvo nustatyta 2016-05-17 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo S1a-31684.

16Pažymėtina, kad vykdymo procesas yra skirtas visų pirma patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.).

17Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų pusiausvyros, areštuotas skolininkui priklausantis turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2009-04-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Areštuoto turto įkainojimo tvarką reglamentuoja CPK 681 straipsnis, pagal kurį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, o tuo atveju, kai antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Jeigu išieškotojas ar skolininkas pareiškia motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę (CPK 682 str. 2 d.). Pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį pagrindą skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę sudaro motyvuoti išieškotojo ar skolininko prieštaravimai.

18Analizuojant vykdomosios bylos medžiagą, matyti, jog pareiškėjai buvo sudarytos sąlygos ir nustatytas terminas atlikti ekspertizę savo lėšomis, siekiant nustatyti kuo tikslesnę parduodamo iš varžytinių turto vertę ir tai padaryti naudojantis visomis civilinio proceso kodekse įtvirtintomis teisėmis, tačiau pareiškėja tokia teise nepasinaudojo. Pareiškėja prašė antstolio skirti papildomą ekspertizę antstolio lėšomis ir šiuo klausimu Klaipėdos miesto apylinkės teismas pasisakė dar nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2YT-9158-1030/2016. Tokiu būdu, darytina išvada, kad parduodamo iš varžytinių turto vertė yra nustatyta pagrįstai ir teisėtai ir duomenų, kuriais remiantis galima būtų paneigti turto vertę byloje nėra.

19Skunde taip pat nurodoma, kad antstolis neturi teisinio pagrindo išieškoti iš S. M., O. N., G. S. turto. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2015-02-10 Vilniaus miesto 15-ojo notaro biuras išdavė vykdomąjį įrašą dėl 1049473,88 Eur skolos išieškojimo iš skolininko bei įkaito davėjo (turto savininko) UAB „Senamiesčio svečių namai“ bei su skolininku subsidiariai atsakingų įkaito davėjų (turto savininkų) G. S., S. M., O. N.. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad nagrinėjamu atveju priverstinio vykdymo veiksmai atliekami tik skolininkės UAB „Senamiesčio svečių namai“ atžvilgiu ir yra nukreipti tik į šiai skolininkei nuosavybės teise priklausantį ir jos vardu registruotą turtą. Atsižvelgiant į išdėstytą pagrindo teigti, kad išieškojimas atliekamas iš subsidiarių skolininkų ar vykdomas išieškojimas yra nukreiptas į kitiems asmenims priklausantį turtą, nėra.

20Analizuojant išdėstytų aplinkybių visumą ir bylos medžiagą, darytina išvada, kad antstolis, vykdydamas priverstinio skolos išieškojimo veiksmus nepažeidė CPK VI dalyje esančių nuostatų, todėl tenkinti skundą jame nurodytais motyvais ir aplinkybėmis, nėra pagrindo (CPK 513 str.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,

Nutarė

22pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, atmesti.

23Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00781 (III tomai) grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Čiapaitė, rašytinio... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Aleksandro... 3. Antstolis išnagrinėjęs pareiškėjos skundą 2016-12-12 patvarkymu Nr.... 4. Skundas atmestinas.... 5. Skunde pareiškėja nurodo, kad 2016-11-10 patvarkymai buvo išsiųsti... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio Aleksandro Selezniovo kontoroje... 7. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis areštavęs turtą, 2015-09-04... 8. Lietuvos Respublikos CPK 604, 605 straipsniuose numatyta, kad procesiniai... 9. Atkreiptina, kad areštuoto turto vertė buvo nustatyta ne 2016-11-10 antstolio... 10. Bylos duomenys patvirtina, kad 2015-09-04 patvarkymu antstolis paskyrė... 11. Matyti, kad pareiškėja, atstovaujama direktorės L. B., 2016-01-26 bei... 12. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 13. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2016-11-10 antstolis priėmė... 14. Iš pareiškėjos skundo matyti, kad ji prašo panaikinti 2016-11-10 antstolio... 15. Sutiktina su antstolio argumentu, jog minėti patvarkymai yra tik formalus... 16. Pažymėtina, kad vykdymo procesas yra skirtas visų pirma patenkinti... 17. Siekiant vykdymo proceso tikslų bei vykdymo proceso dalyvių interesų... 18. Analizuojant vykdomosios bylos medžiagą, matyti, jog pareiškėjai buvo... 19. Skunde taip pat nurodoma, kad antstolis neturi teisinio pagrindo išieškoti... 20. Analizuojant išdėstytų aplinkybių visumą ir bylos medžiagą, darytina... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 510 str.,... 22. pareiškėjos UAB „Senamiesčio svečių namai“ skundą dėl antstolio... 23. Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00781 (III tomai)... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos būti...