Byla 2S-1076-163/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo K. G. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012-02-29 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui K. G. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2atsakovas K. G. Palangos miesto apylinkės teismui pateikė atskirąjį skundą dėl dalies Palangos miesto apylinkės teismo 2012-02-15 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3-890/2012 ir prašė panaikinti tą sprendimo dalį, kuria buvo išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo terminas (galiojimas), bei perduoti iš naujo jo 2012-02-01 prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės panaikinimo spręsti pirmosios instancijos teismui.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2012-02-29 nutartimi nustatė atsakovui K. G. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos gavimo dienos ištaisyti atskirojo skundo trūkumus. Nurodė, kad atskirojo skundo padavimo dėl teismo sprendimo dalies galiojantis Civilinio proceso kodeksas nenumato. Nurodė, kad iš teismui pateikto procesinio dokumento nėra aišku, ar atsakovas nesutinka ir su likusiomis skundžiamo teismo sprendimo dalimis, todėl atsakovui nurodė patikslinti, ar teismui 2012-02-24 pateiktas atskirasis skundas yra jo apeliacinis skundas dėl 2012-02-15 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo. Nurodė, kad apeliantas turėtų pateikti tiek apeliacinio skundo kopijų, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų. Nurodė, kad už apeliacinį skundą atsakovas K. G. pagal galiojančias Civilinio proceso nuostatas turėtų sumokėti 100 Lt dydžio žyminį mokestį.

4Atskiruoju skundu atsakovas K. G. prašo Palangos miesto apylinkės teismo 2012-02-29 nutartį panaikinti. Mano, kad teismas nepagrįstai priėmė nutartį dėl trūkumų šalinimo. Nurodo, kad

52012-02-01 teismui buvo pateikęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, teismas tokio prašymo netenkino, o 2012-02-15 sprendimu nusprendė byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teigia, kad teismas nenurodė tokio sprendimo apskundimo tvarkos, nors teismo sprendimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių skundžiamas atskiruoju skundu. Mano, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 149, 151, 270, 111, 115 straipsnius. Teigia, kad neprašė išspręsti laikinosios apsaugos priemonės termino klausimo, o tik prašė laikinąją apsaugos priemonę panaikinti, tačiau teismas tokio prašymo neišsprendė ir pažeidė CPK 42 str., 149 str. Mano, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimai sprendžiami nutartimis, o ne sprendimu, todėl atskirasis skundas yra pateiktas tinkamai.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį dėl trūkumų pašalinimo motyvuodamas tuo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes jis teismui pateikė atskirąjį, o ne apeliacinį skundą. Teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių klausimas turėjo būti išspręstas sprendimu. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais nesutinka.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad jeigu dalis reikalavimų iš esmės spręstini priimant sprendimą, o kita dalis galėtų būti baigta priimant nutartį, teismas visus šiuos klausimus turi spręsti priimdamas vieną procesinį dokumentą – sprendimą (LAT senato nutarimas Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“//Teismų praktika. 1997, Nr. 7, psl. 13), todėl atmestini apelianto argumentai, kad teismas netinkamai aiškino CPK 270 straipsnį ir laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas turėjo išspręsti nutartimi, o ne sprendimu.

9Teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurių buvo imtasi, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 4 d., 5 d.). Taip pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalgoje nurodyta, kad užbaigus bylą, turi būti išspręsti visi su ja susiję procesiniai klausimai, t. y. ne tik klausimai, susiję su byloje pareikštų reikalavimų tenkinimu, bet ir kiti procesiniai klausimai – žyminio mokesčio grąžinimo bei laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jos buvo taikytos, panaikinimo. Taigi bendroji taisyklė suponuoja teismo pareigą užbaigus bylą kartu (tuo pačiu sprendimu) išspręsti ir laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Tik kai teismas savo iniciatyva laiku neįvykdo prievolės panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, byloje dalyvaujantys ir suinteresuoti asmenys gali kreiptis į teismą su prašymu, ir teismas laikinąsias apsaugos priemones panaikina priimdamas nutartį („Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga“//Teismų praktika. 2011, Nr. 34, psl. 440). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo klausimą išsprendė sprendimu, nurodė sprendimo apskundimo tvarką ir terminą, todėl atmestini apelianto argumentai, kad teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 149, 151 straipsnių nuostatas ir neišsprendė jo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo bei nenurodė sprendimo apskundimo tvarkos.

10Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir joje nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip septynios dienos, trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.).

11Pirmosios instancijos teismas priimdamas nutartį dėl trūkumų šalinimo teisingai nurodė, kad dėl neįsiteisėjusio teismo sprendimo duodamas apeliacinis, o ne atskirasis skundas, kad apeliacinis skundas turi būti apmokėtas atitinkamo dydžio žyminiu mokesčiu, kad apeliantas turi pateikti tiek skundo nuorašų, kiek yra byloje dalyvaujančių asmenų, ir kad apeliantas turi teisę į apeliacinį skundą įtraukti nesutikimo motyvus sprendimu palikti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo įvykdymo.

12Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai