Byla 2-3-890/2012
Dėl nuostolių priteisimo

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, sekretoriaujant Inai Reinikienei, dalyvaujant ieškovui A. N., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. N. ieškinį atsakovams A. L. ir A. L. dėl nuostolių priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu teismo prašo priteisti solidariai iš A. L. ir A. L. 1480 Lt nuostolių bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad su atsakovais A. L. ir A. L. yra buvę gyvenamojo namo, esančio ( - ) bendraturčiai. Atsakovai buvo pareiškę ieškinį atsakovams A. Ž. ir A. N. dėl žemės esančios ( - ) 2007-08-03 mainų sutarties panaikinimo civilinėje byloje Nr.2-14-668/2010. Nagrinėjant bylą teisme, ieškovui A. N. (tuo metu atsakovui) teko naudotis teisinėmis paslaugomis, sudaryti teisinių paslaugų sutartis dėl procesinių dokumentų surašymo bei septynis kartus važiuoti iš Kauno į teismo posėdžius, kurie vyko Palangos miesto apylinkės teisme. 2010-09-20 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-14-668/2010 neatvykus ieškovams A. L. ir A. L. bei jų atstovui ieškinys paliktas nenagrinėtu. Kadangi atsakovų naudai sprendimas nepriimtas, atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo taip pat paliktas nenagrinėtu. Nagrinėjant bylą ieškovas patyrė išlaidų, o dėl atsakovų A. L. ir A. L. kaltės teismui ieškinį palikus nenagrinėtą, liko neišspręstas nuostolių, kuriuos patyrė ieškovas A. N., atlyginimas.

3Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė ir papildomai paaiškino, kad atsakovai byloje pareiškė nepagrįstą ieškinį, procesas tęsėsi apie du metus, buvo eikvojamas ieškovo laikas ir piniginės lėšos, kadangi vykti į teismo posėdžius reikėjo iš Kauno, turėjo išlaidų teisinėms paslaugoms bei degalams.

4Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad bylinėjimosi išlaidų klausimas jau buvo išspręstas 2011-06-03 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi. Be to A. N. pateiktos sąskaitos už degalus neatitinka realybės, kadangi A. N. turi nuosavybę( - ), į teismus ateina pėsčias. Taip pat advokato pateiktas kvitas neįrodo kokioje byloje jis buvo išrašytas.A. A. L. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant.

5Atsakovas A. L. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui apie pradėtą procesą buvo žinoma, jam įteiktas ieškinys (b.l. 45) bei nutartis skirti parengiamąjį teismo posėdį bei teismo šaukimas (b.l. 56), Vadovaujantis CPK 121 str. 1 d. dalyvaujantys byloje asmenys privalo teismui nedelsiant pranešti teismui apie adreso pašto korespondencijos siuntoms pasikeitimą. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys šios pareigos nesilaiko, procesiniai dokumentais siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Teismo šaukimas į 2012-03-13 teismo posėdį atsakovui siųstas deklaruotos gyvenamosios vietos bei darbovietės adresais, tačiau grįžo neįteikti. Teismas, remdamasis CPK 121 str. 1, 2 d., sprendė, jog teismo šaukimas laikomas įteiktu tinkamai, kaip siųstas paskutiniu žinomu atsakovo adresu, ir bylą nagrinėjo atsakovui nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš bylos medžiagos ir prijungtos bylos Nr. 2-14-668/2010 nustatyta, jog Palangos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-14-668/2010 pagal ieškovų A. L. ir A. L. ieškinį atsakovams A. N., A. Ž., Klaipėdos apskrities viršininko administracijos teisių perėmėjai Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui notarei J. D. dėl 2003-04-28 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymo Nr. 13.6–1272 ir dalies 2007-08-03 mainų sutarties panaikinimo, 2010-09-20 nutartimi, be pateisinamos priežasties neatvykus ieškovams A. L. ir A. L. bei jų atstovui ieškinį paliko nenagrinėtą (b.l. 30). Ta pačia nutartimi teismas paliko nenagrinėtą ir atsakovo A. N. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (prijungtos civilinės bylos 2-14-668/2010 b. l. 164).

8Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Pagal CPK 259 str. 1 d. teismas išsprendžia bylą iš esmės priimdamas sprendimą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas negrįžtamai ir bylos šalys arba jų teisių perėmėjai nebeturi teisės dėl to paties ginčo kreiptis į teismą ateityje, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas (CPK 279 str. 4 d.).

9Civilinė atsakomybė atsiranda esant tam tikriems juridiniams faktams, jų visetui. Civiliniame kodekse įtvirtintos šios civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygos: veiksmai (ar neveikimas), žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, kaltė. Žala yra būtinas civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindas, nes nesant žalos civilinės atsakomybės teisinis santykis yra neįmanomas. Žalos instituto esmė yra visiško nuostolių atlyginimo principas. Nuostata, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui privalu atlyginti visiškai, yra įtvirtinta ir Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalyje. Siekiant tinkamo visiško nuostolių atlyginimo principo įgyvendinimo civiliniuose santykiuose, žalą patyręs asmuo privalo tiksliai įrodyti jam padarytos žalos dydį. Visiško nuostolių atlyginimo principas reiškia status quo atstatymą, tai yra nukentėjusiojo grąžinimą į tokią turtinę padėtį, kokia būtų buvusi nepadarius žalos.

10Nustatyta, kad ieškovas A. N., nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-14-668/2010 patyrė bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: išlaidos už kurą kelionei iš Kauno į Palangą bei išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Išlaidos už kurą sudaro: 142,48 Lt pagal 2009-02-03 sąskaitą faktūrą KAL Nr.006964 (b.l. 31), 117 Lt pagal 2008-09-16 sąskaitą faktūrą Nr.0007815 (b.l. 32), 86,59 Lt pagal 2008-12-08 sąskaitą faktūrą Nr.LKL1160001586 (b.l. 33), 122,35 Lt pagal 2008-11-05 sąskaitą faktūrą Nr.LKL1160001570 (b.l. 34), 101,40 Lt pagal 2009-05-08 sąskaitą faktūrą Nr.LKL1160001641 (b.l. 35), 111,71 Lt pagal 2010-09-20 „Lukoil“ kvitą (c.b. Nr.2-14-668/2010 b.l.158) bei 98,54 Lt pagal 2010-06-18 „Lukoil“ kvitą (c.b. Nr.2-14-668/2010) – viso už kurą patirtos išlaidos 780,07 Lt. Taip pat ieškovo patirtos išlaidos, advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro: 200 Lt (c.b. Nr. 2-14-668/2010 b.l. 21), 200 Lt (c.b. Nr.2-14-668/2010 b.l. 63) bei 300 Lt (b.l. 28) – viso advokatui sumokėta 700 Lt.

11Atsakovė atsiliepime nesutiko su ieškiniu tuo pagrindu, kad pateiktos sąskaitos už kurą, neatitinka tikrovės, nes ieškovui A. N. nuosavybės teise priklauso( - ). Pažymėtina, kad fizinio asmens gyvenamąja vieta pripažįstama vieta, kurioje jis faktiškai dažniausiai gyvena (LR CK 2.16 str. 1 d.). Tuo atveju, jeigu asmuo faktiškai gyvena keliose vietose, tai nuolatine gyvenamąją vieta laikoma vieta, su kuria jis labiausiai susijęs (kur ilgiausiai gyvena, kur yra jo darbo vieta). Be to, teismui pateiktame ieškinyje ieškovas bei patys atsakovai civilinėje byloje Nr.2-14-668/2010 nurodo N. N. gyvenamąją vietą( - ), tiek šioje byloje, tiek civilinėje byloje Nr.2-14-668/2010 procesiniai dokumentai buvo siunčiami nurodytu adresu ir įteikiami, todėl atsakovės argumentai atmestini, kaip nepagrįsti.

12CK 6.246 str. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda atlikus neteisėtus veiksmus, CK 6.247 str. numato, jog atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su neteisėtais veiksmais (veikimu, neveikimu). CK 6.248 str. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai įpareigotas asmuo yra kaltas.

13Esant nurodytoms aplinkybėms, nustačius, kad A. N. padaryta 1480 Lt žala, kuri atsirado dėl atsakovų A. L. ir A. L. neteisėtų veiksmų, t.y. neveikimo – neatvykimo į teismo posėdį, o būtent dėl šios priežasties Palangos miesto apylinkės teismas 2010-09-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-14-668/2010 ieškinį paliko nenagrinėtą, dėl pradėtos bylos, ieškovas A. N. (minėtoje byloje - atsakovas) patyrė 1480 Lt nuostolių, kurie yra pagrįsti leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, todėl vadovaujantis LR CK 6.263 str. 2 d., šie nuostoliai priteistini solidariai iš atsakovų A. L. ir A. L..

14Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos ieškovo šioje byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 44,41 Lt žyminis mokestis (b.l. 27), 200 Lt už ieškinio parengimą (b.l. 26-27) bei 144,64 Lt kitos būtinos išlaidos (kelionės išlaidos) (b.l. 60), viso 389,05 Lt (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str.).

15Patenkinus ieškinį, iš atsakovų priteistinos 28,5Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, t.y. po 14,25 Lt iš kiekvieno atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 307 str., teismas, -

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1480 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt litų) nuostolių bei po 194,53 Lt (po vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus 53 ct) iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų ieškovui A. N., a.k. ( - ) gyv. ( - ).

19Priteisti iš atsakovų A. L. ir A. L. po 14,25 Lt (keturiolika litų 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė,... 2. ieškovas ieškiniu teismo prašo priteisti solidariai iš A. L. ir A. L. 1480... 3. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė ir papildomai paaiškino,... 4. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti.... 5. Atsakovas A. L. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į ieškinį... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Iš bylos medžiagos ir prijungtos bylos Nr. 2-14-668/2010 nustatyta, jog... 8. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 9. Civilinė atsakomybė atsiranda esant tam tikriems juridiniams faktams, jų... 10. Nustatyta, kad ieškovas A. N., nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-14-668/2010... 11. Atsakovė atsiliepime nesutiko su ieškiniu tuo pagrindu, kad pateiktos... 12. CK 6.246 str. numato, jog civilinė atsakomybė atsiranda atlikus neteisėtus... 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, nustačius, kad A. N. padaryta 1480 Lt žala,... 14. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovų... 15. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų priteistinos 28,5Lt dydžio išlaidos,... 16. Vadovaudamasis CPK 259-260 str., 265 str., 268 str., 270 str., 307 str.,... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti solidariai iš atsakovų A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir A. L., a.k.... 19. Priteisti iš atsakovų A. L. ir A. L. po 14,25 Lt (keturiolika litų 25 ct)... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...