Byla 2S-470-520/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Aldona Tilindienė, Egidijus Žironas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų V. Š. (V. Š. ) ir I. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla dėl savavališkai pastatyto priestato ir kitų statinių nugriovimo pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui A. S. (byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja V. S. , V. Š. , I. Š. ),

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau tekste – VAVA) kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė įpareigoti atsakovą A. S. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo priestatą, du naujo garažo boksus ir sutvarkyti statybvietę. Nurodė, jog atsakovas minėtame žemės sklype, neturėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo statybai, savavališkai rekonstravo gyvenamąjį namą, t.y. pristatė 96 kv. m priestatą, ir pastatė 98 kv. m naują dviejų boksų garažą su kūrybinėmis dirbtuvėmis. VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007-02-13 reikalavimu atsakovas buvo įpareigotas iki 2007-05-22 likviduoti savavališkos statybos padarinius, tačiau 2007-05-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad atsakovas šio įpareigojimo neįvykdė.

3Atsakovas A. S. atsiliepime į ieškinį bei 2008-02-12 teismo posėdyje pareiškė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą, kol Vilniaus miesto 1-ajame apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla dėl teisės kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo išdavimo, neturint gyvenamojo namo bendrasavininkių bei žemės sklypo bendrasavininkių V. Š. ir I. Š. sutikimo, pripažinimo pagal ieškovų A. S. ir V. S. ieškinį atsakovams V. Š. ir I. Š. , nes pastarojoje byloje priimtas sprendimas turės prejudicinę galią šiam ginčui. Nurodė, kad jis pradėjo pastato rekonstrukciją 2004 m., turėdamas buvusios bendrasavininkės sutikimą, tad jei teismas tenkintų jo ieškinį dėl teisės pripažinimo, jam būtų pripažinta teisė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo išdavimo, neturint gyvenamojo namo bendrasavininkių Š. sutikimo, ir ginčo statinius, esančius (duomenys neskelbtini), įteisinti, todėl šioje byloje reiškiamas reikalavimas nugriauti savavališkus statinius prarastų teisinį ir faktinį pagrindą.

4Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2008 m. balandžio 3 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-295-235/2008 dėl teisės kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo išdavimo neturint gyvenamojo namo bendrasavininkių bei žemės sklypo bendrasavininkių V. Š. ir I. Š. sutikimo, pripažinimo pagal ieškovų A. S. , V. S. ieškinį atsakovams V. Š. ir I. Š. . Teismas, įvertinęs nagrinėjamos bylos pagrindą ir dalyką bei ieškinio dėl teisės pripažinimo pagrindą ir dalyką, konstatavo, jog civilinėje byloje Nr. 2-295-235/2008 nagrinėjamas klausimas dėl statinio, esančio (duomenys neskelbtini), įteisinimo turės įtakos šios bylos, nagrinėjimos pagal VAVA pareikštus ieškinio reikalavimus, apimtims. Teismas padarė išvadą, kad neišnagrinėjus civilinės bylos dėl teisės pripažinimo pagal ieškovų S. ieškinį, nėra galimybės nagrinėti šios civilinės bylos dėl savavališkai pastatyto priestato ir kitų statinių nugriovimo pagal ieškovo VAVA ieškinį, ir byla turi būti sustabdyta CPK 163 str. 3 p. pagrindu.

5Tretieji asmenys V. Š. ir I. Š. atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš esmės tam pačiam teismui. Nurodo, kad teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 163 str. 3 d. bei padarė nepagrįstą išvadą, jog turi būti sustabdyta ši civilinė byla, o ne byla dėl teisės pripažinimo. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ši byla turi būti išnagrinėta pirmoji, nes šioje byloje priėmus sprendimą, tuo pačiu išsispręstų byla, dėl kurios ši civilinė byla buvo sustabdyta. Nagrinėjamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinys grindžiamas įrodymais apie atsakovo A. S. pastatytus savavališkus statinius, todėl atsakovo A. S. teisinės galimybės kaip pripažinti statinius teisėtais ieškojimas, kai administracinėje byloje nustatyti neteisėti statytojo veiksmai, tik vilkina šios bylos nagrinėjimą.

6Atsakovas A. S. ir tretysis asmuo V. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad tretieji asmenys atskirajame skunde remiasi tik prielaidomis bei nepagrįstais įsitikinimais. Teismas teisingai vertino abiejų civilinių bylų reikalavimus, bei teisingai nustatė prejudicinę reikšmę kitai civilinei bylai turinčią bylą. Teismas pagrįstai, atsižvelgęs į faktinę situaciją, t.y., kad ginčo pastatai jau yra baigti, o statinio nugriovimas yra naikinamasis ir negrįžtamas procesas, siekdamas išvengti prieštaringų sprendimų civilinėse bylose ir jo (ieškovo) teisės į teisminę gynybą pažeidimo, sustabdė šią civilinę bylą. Tretieji asmenys nenurodė, kokias konkrečias procesinės ar materialinės teisės normas teismas pažeidė.

7Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

8Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-295-235/2008 CPK 163 str. 3 p. nurodytu pagrindu, neišsiaiškinęs ir nenustatęs visų teisiškai reikšmingų aplinkybių klausimui dėl privalomojo bylos sustabdymo išspręsti. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis dėl bylos sustabdymo panaikintina.

9CPK 163 str. 3 p. numatyta, kad teismas privalo sustabdyti civilinę bylą, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Šiuo pagrindu byla sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nuosprendis, nutartis ar nutarimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.). Pagal susiformavusią teismų praktiką, šiuo pagrindu byla stabdoma tik tuo atveju, kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų yra taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai, kai tarp nagrinėjamos bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje, sustabdžius bylą bus išvengta prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006, 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007 ir kt.). Civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas privalomajam bylos sustabdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2007). Taigi pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas atsakovo A. S. prašymą dėl bylos, kurioje nagrinėjamas ieškovo VAVA ieškinys dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo, sustabdymo, turėjo nustatyti konkrečius faktus, kurie nustatinėjami kitoje byloje ir kurie turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo A. S. ieškinio, pareikšto kitoje byloje, pagrindą ir dalyką, nurodė, jog šio ieškinio išnagrinėjimas turės įtakos bylos, nagrinėjamos pagal VAVA pareikštus reikalavimus, apimtims. Šie pirmosios instancijos teismo nurodyti bylos sustabdymo motyvai nepagrindžia nutartyje nurodomo privalomojo bylos sustabdymo pagrindo. Pirmosios instancijos teismas detaliai neišnagrinėjo šioje byloje ieškovo VAVA pareikšto ieškinio pagrindo ir dalyko bei atsakovo A. S. kitoje byloje pareikšto ieškinio dalyko ir pagrindo, nenustatė bylų tarpusavio ryšio.

10Ieškovas VAVA ieškiniu pareiškė reikalavimą: įpareigoti atsakovą A. S. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t.y. žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), nugriauti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo priestatą, du naujo garažo boksus ir sutvarkyti statybvietę. Taigi ieškiniu prašoma nugriauti ne vieną statinį ar tik jo dalį. Ieškinyje nurodoma, kad atsakovas savavališkai, neturėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo statybai, pristatė 96 kv. m ploto priestatą. Atsakovas prašyme dėl bylos sustabdymo nurodė, kad namo priestato statybą pradėjo 2004 m., gavęs 2004-07-09 notariškai patvirtintą buvusios namo bendrasavininkės V. Z. G. sutikimą, kad 2004 m. nustatytos savavališkos statybos faktas yra išspręstas ir statinio rekonstrukcija yra pripažinta tinkama naudoti VAVA Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2006-11-16 Pripažinimo tinkamu naudoti aktu. Ieškovas VAVA, nesutikdamas su prašymu dėl bylos sustabdymo, nurodė, kad jo ieškinio reikalavimas dėl priestato nugriovimo yra pareikštas dėl 2007 m. nustatytos savavališkos statybos padarinių pašalinimo, kad jų reikalavimas neapima 2004 m. atliktos gyvenamojo namo rekonstrukcijos, kai gyvenamasis namas padidėjo 11,42 kv. m (b. l. 84).

11Iš ieškovo ir atsakovo byloje teikiamų argumentų matyti, kad pirmiausia turi būti nustatyta, dėl kokios priestato apimties (ploto) nugriovimo byloje pareikštas VAVA ieškinio reikalavimas. Esant tokioms aplinkybėms ieškovas turėtų patikslinti ieškinio reikalavimą dėl priestato nugriovimo. Ieškovas ieškinyje nenurodo, kuria CK 4.103 str. redakcija grindžia ieškinį. Nuo 2006-10-31 įsigaliojęs CK 4.103 str. nenumato, kad teismas savo sprendimu galėtų įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai patvirtinti projektą, padaryti reikiamus jo pakeitimus, gauti nustatytą leidimą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, kaip kad tai buvo numatyta iki 2006-10-31 galiojusiame CK 4.103 str. 3 d. 1 p. Taigi šioje byloje yra svarbi aplinkybė, kada atsakovas savavališkai pastatė priestatą, kuris nurodomas VAVA ieškinyje, nes byloje būtina nustatyti, kuri CK 4.103 str. 3 d. redakcija taikytina, ar teismas galėtų taikyti alternatyvų savavališkos statybos pasekmių šalinimo būdą, t. y. kitą būdą, nei kad nurodo ieškovas. Dabar galiojanti CK 4.103 str. 3 d. redakcija numato, kad teismas, išnagrinėjęs asmenų, kurių teisės ir interesai pažeidžiami, ir kitų įstatymų įgaliotų asmenų ieškinį dėl savavališkos statybos pasekmių, gali įpareigoti statytoją per nustatytą terminą reikiamai pertvarkyti statinį (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.) arba įpareigoti statytoją per nustatytą terminą statinį nugriauti.

12Ieškovas VAVA ieškiniu prašo įpareigoti atsakovą nugriauti 2 savavališkai pastatytus garažo boksus. Pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą ir dėl šio reikalavimo, nors iš atsakovo A. S. ir V. S. ieškinio, kuris nagrinėjamas kitoje byloje, reikalavimo nematyti, kad yra pareiškštas reikalavimas dėl teisės kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių dėl garažų boksų projektavimo sąlygų sąvado ir statybos leidimo išdavimo pripažinimo (b. l. 61-64). Pirmosios instancijos teismas nenurodė, dėl kokių aplinkybių negalima išnagrinėti minėto ieškovo VAVA ieškinio reikalavimo.

13Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bylos sustabdymo, neišsiaiškino ir nenustatė aplinkybių, kurioms esant byla privalomai turi būti sustabdyta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas dėl bylos sustabdymo perduotinas nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija netenkina apeliantų atskirojo skundo prašymo išspręsti klausimą dėl bylos sustabdymo iš esmės ir atsakovo A. S. prašymo dėl bylos sustabdymo neišnagrinėja iš esmės, nes byloje būtina papildomai aiškintis ir nustatyti teisiškai reikšmingas aplinkybes, kurioms esant gali būti sustabdyta civilinė byla, rinkti papildomus įrodymus tam, kad būtų išsiaiškintos ir nustatytos šios aplinkybės (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 338 str.).

14Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008 m. balandžio 3 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai