Byla e2-36877-433/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. L., atsakovo atstovui A. J. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Dekoro grupė“ ieškinį atsakovui UAB „TM Capital“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Dekoro grupė“, patikslinęs ieškinį, teismo prašo priteisti iš atsakovo UAB „TM Capital” 2 537,93 Eur skolą, 27,77 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas atsakovui pagal 2016 m. vasario 2 d. sudarytą Pirkimo pardavimo sutartį Nr. 160202/2 TM RS ir 17 PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų per laikotarpį nuo 2017-04-10 iki 2017-05-24, pardavė įvairių statybinių apdailos prekių. Atsakovo atstovai pasirašė minėtas PVM sąskaitas faktūras ir kartu patvirtino, kad sąskaitose faktūrose nurodytas prekes gavo. Ginčo dėl parduotų prekių kokybės ir / ar jų gavimo fakto nėra. Tačiau atsakovas iki šiol nėra pilnai atsiskaitęs su ieškovu už parduotas prekes pagal šias PVM sąskaitas faktūras. Atsakovo skola ieškovui ieškinio parengimo dienai yra 2 561,86 Eur. Tai patvirtina 2017-07-31 išrašas „Klientų įsipareigojimų nevykdymas pagal dokumentus“ iš ieškovo buhalterinės apskaitos programos ir ieškovo 2017-07-31 buhalterinė pažyma. Atsakovas faktiškai neginčija skolos fakto ir dydžio, tačiau vengia pilnai ir laiku ją padengti. Atsakovo buhalterija 2017-07-26 Skolų suderinimo aktu pripažino skolą ir atsakovas dalį skolos yra padengęs 2017-07-27 ir 2017-07-31 mokėjimais. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 4 d. mokėjimu taip pat padengė dalį pradelstos skolos, t. y. sumokėjo ieškovui 741,02 Eur, ir tokiu būdu apmokėjo dalį pradelstų sąskaitų. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas, įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Tarp šalių sudaryta 2016 m. vasario 2 d. Pirkimo pardavimo sutartis Nr. 160202/2 TM RS numatė sutartines netesybas už piniginių prievolių nevykdymą, tai yra 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 6.2 punktas). Todėl ieškovas paskaičiavo 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstų mokėtinų sumų pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už visą pradelstą laikotarpį iki šio ieškinio parengimo dienos, iš viso 27,77 Eur. Tačiau šio patikslinto ieškinio pateikimo dienai atsakovas yra naujai pradelsęs 6 ieškovo išrašytas ir pateiktas apmokėti sąskaitas faktūras už bendrą 717,09 Eur sumą. Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, patikslinto ieškinio pateikimo dienai atsakovo pradelsta skola ieškovui su priskaičiuotais delspinigiais yra 2 565,70 Eur (2 561,86 Eur + 27,77 Eur - 741,02 Eur + 717,09 Eur = 2 565,70 Eur). Ieškovas nurodo, kad mėgino ginčą dėl skolos sumokėjimo su atsakovu išspręsti neteisminiu keliu: elektroninio pašto adresais buhalterija@tmcapital.lt, albertas@tmcapital.lt ir tmcapital@inbox.lt išsiuntė du priminimus apie pradelstas apmokėti PVM sąskaitas faktūras bei 2017-07-26 raginimą sumokėti skolą. Nors dėl parduotų prekių kokybės ir / ar prekių gavimo bei skolos dydžio ginčo nėra, tačiau atsakovas iki šiol skolos pilnai neapmoka, todėl daro išvadą, kad atsakovas vengia pilnai atsiskaityti su ieškovu už parduotas prekes už bendrą 2 565,70 Eurų sumą.

4Atsakovas UAB „TM Capital“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka. Pažymi, kad 2017 m. rugpjūčio 4 d. sumokėjo 741,02 Eur ir įsipareigoja įsiskolinimą sumokėti.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad nors atsakovas dalį skolos – 741,02 Eur sumokėjo, tačiau per tą laiką suėjo kitų sąskaitų mokėjimo terminai ir šiuo metu atsakovo skola yra 2 565,70 Eurų.

6Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį pripažino, su jo reikalavimais sutiko. Nurodė, kad dėl sunkios finansinės padėties neatsiskaito su ieškovu bei, kad Vilniaus apygardos teismui 2017 m. spalio 11 d. padavė pareiškimą dėl atsakovo UAB „TM Capital“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Priėmimo klausimas dar nėra išspręstas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB „Dekoro grupė“ ir atsakovas UAB „TM Capital“ 2016 m. vasario 2 d. sudarė Pirkimo pardavimo sutartį Nr. 160202/2 TM RS, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti atsakovui įvairias statybines apdailos prekes, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už jas sutartyje nurodytais terminais ir tvarka. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų taip pat nustatyta, kad ieškovas laikotarpiu nuo 2017-04-10 iki 2017-06-23 už parduotas prekes išrašė ir pateikė atsakovui 23 PVM sąskaitas faktūras. Atsakovo atstovai minėtas PVM sąskaitas faktūras priėmė, pasirašė, dėl jų kiekio ar kokybės pretenzijų ieškovui nereiškė, tačiau už jas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais tinkamai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 2 537,93 Eur. Atsakovo skolą ieškovui patvirtina teismui pateiktos sąskaitos faktūros; 2017-07-31 išrašas iš ieškovo buhalterinės apskaitos programos „Klientų įsipareigojimų nevykdymas pagal dokumentus“; ieškovo 2017-07-31 buhalterinė pažyma; atsakovo buhalterijos 2017-07-26 Skolų suderinimo aktas; atsakovo 2017-07-27, 2017-07-31 ir 2017-08-04 atlikti daliniai mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas faktūras.

9Teismas pažymi, kad byloje esančius įrodymus jis įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

10Tarp šalių nėra ginčo nei dėl parduotų prekių kiekio, kokybės, nei dėl skolos fakto, dydžio. Kaip minėta, teismo posėdžio metu atstakovo atstovas pripažino skolą ieškovui pagal pateiktus dokumentus, tačiau nurodo, kad įmonės finansinė padėtis sunki, todėl šiuo metu ji negali pilnai atsiskaityti su ieškovu.

11Nagrinėjamoje byloje šalių santykius reglamentuoja CK XXIII skyriaus normos. Pagal CK 6.305 straipsnio 1 dalį, pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pardavėjas privalo pagal pirkimo-pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje (CK 6.314 straipsnis, 6.344 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

12Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą bei esant aukščiau paminėtoms, byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, ieškovo ieškinys atsakovui dėl 2 537,93 Eur skolos pagal 2016 m. vasario 2 d. Pirkimo pardavimo sutartį Nr. 160202/2 TM RS bei jos pagrindu laikotarpiu nuo 2017-04-10 iki 2017-06-23 išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras, tenkintinas ir jam iš atsakovo priteisiama 2 537,93 Eur skola (CK 6.38, 6.200, 6.305, 6.314, 6.344 straipsniai, CPK 177, 178, 185 straipsniai).

13Pagal minėtą sutartį šalys susitarė dėl netesybų už piniginių prievolių nevykdymą – 0,03 proc. dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 6.2 punktas). Ieškovas, remdamasis šia nuostata, paskaičiavo 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo pradelstų mokėtinų sumų pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras už visą pradelstą laikotarpį iki ieškinio parengimo dienos, iš viso 27,77 Eur, kuriuos prašo priteisti iš atsakovo.

14Kaip žinia, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Kaip minėta, Sutarties 6.2 punkte buvo numatyta, kad pirkėjas laiku nesumokėjęs už prekes, moka 0,03 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Su tokiu delspinigių dydžiu atsakovas sutiko, dėl jų dydžio neprieštaravo, sutartį pasirašė. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Taigi, teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156 straipsnis, 6.189 straipsnis) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

15Sprendžiant netesybų mažinimo klausimą,vienas esminių kriterijų yra sutarties šalis siejantis teisinių santykių pobūdis. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai sutarties šalys yra profesionalios verslininkės, sudariusios komercinę sutartį, tai reiškia, kad jos geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra labai ribotas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95-313/2017). Nagrinėjamu atveju netesybos (delspinigiai) buvo nustatytos bendra šalių laisva valia. Sutarties šalys – pelno siekiantys juridiniai asmenys, privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas. Pažymėtina, kad 0,03 proc. delspinigių dydis buvo nustatytas šalių valia, šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė dėl tokių netesybų dydžio, todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju 0,03 proc. delspinigių dydis nėra per didelis ar prieštaraujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dėl 27,77 Eur dydžio delspinigių priteisimo iš atsakovo pripažintinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas.

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas bei į tą aplinkybę, kad abi ginčo šalys yra privatūs juridiniai asmenys, tenkinant ieškovo prašymą dėl metinių procesinių palūkanų, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos – 2 565,70 Eur, sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-08-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

17Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas šioje byloje patyrė išlaidų, sumokėdamas žyminį mokestį – 58,00 Eur bei 463,35 Eur už advokato pagalbą. Šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

18Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur, todėl iš šalių nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

19Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti.

22Priteisti iš atsakovo UAB „TM Capital“, juridinio asmens kodas 302620088, ieškovo UAB „Dekoro grupė“, juridinio asmens kodas 303225635, naudai: 2 537,93 Eur (du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt septynis eurus, 93 euro ct) skolos, 27,77 Eur (dvidešimt septynis eurus, 77 euro ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (2 565,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-08-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 521,35 Eur (penkis šimtus dvidešimt vieną eurą, 35 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. ieškovas UAB „Dekoro grupė“, patikslinęs ieškinį, teismo prašo... 4. Atsakovas UAB „TM Capital“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė ieškinį... 6. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį pripažino, su jo... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas UAB... 9. Teismas pažymi, kad byloje esančius įrodymus jis įvertina pagal vidinį... 10. Tarp šalių nėra ginčo nei dėl parduotų prekių kiekio, kokybės, nei dėl... 11. Nagrinėjamoje byloje šalių santykius reglamentuoja CK XXIII skyriaus normos.... 12. Atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reglamentavimą bei esant aukščiau... 13. Pagal minėtą sutartį šalys susitarė dėl netesybų už piniginių... 14. Kaip žinia, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... 15. Sprendžiant netesybų mažinimo klausimą,vienas esminių kriterijų yra... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas bei į tą aplinkybę, kad abi... 17. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 18. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur, todėl iš šalių... 19. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 21. ieškinį patenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „TM Capital“, juridinio asmens kodas 302620088,... 23. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...