Byla 2-1075-769/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, ieškovės UAB „4finance“ atstovui ir atsakovei I. M. nedalyvaujant, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 750,00 Lt negrąžintos paskolos, 1350,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant, remiantis byloje esačiais rašytiniais įrodymais, nurodė, jog ieškinį palaiko.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, nes sutarties su ieškove nėra sudariusi. Atsakovei apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešu paskelbimu specialiame interneto puslapyje), tačiau atsakovė į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant nepateikė. Kartu su atsiliepimu į ieškinį jokių rašytinių įrodymų nepateikė. Atsiliepime į ieškinį 2014-02-04 nurodė, kad su ieškiniu nesutinka.

5 Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas –teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

7Sutartis yra ją sudarančių asmenų valios išraiška, jų suderinta valia. Kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.). CK 6.189 straipsnyje įtvirtintas sutarčių privalomumo (pacta sunt servanda) principas reiškia tai, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. Sutarties sudarymo laisvės principas ir sutarties sąlygų turinys, priklausantis nuo sutarties šalių susitarimo, kuris yra jų bendrai suderintos valios išraiška, leidžia šalims sukurti, pakeisti bei nutraukti civilinius teisinius santykius (CK 6.154, 6.156 str.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-11-11 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 4723101 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė atsakovei suteikė 750,00 Lt sumos kreditą 30 dienų terminui (b. l. 7-11, 35-36). Sutarties sudarymą patvirtina atsakovės sutikimas su paskolos sutarties sąlygomis (b. l. 34) bei atliktas 750,00 Lt sumos kredito pervedimas į atsakovės sąskaitą (b. l. 12). Pagal Sutartį atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2010-12-11. Atsakovė tinkamai nevykdė prievolės grąžinti paimto kredito Sutartyje numatyta tvarka ir terminu bei liko skolinga ieškovei 750,00 Lt kredito. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi prievolę ar pareiškusi ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 750,00 Lt negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

9Atsakovei nevykdant kredito grąžinimo sutartyje numatyta tvarka bei kitų įsipareigojimų pagal Sutartį, ieškovė paskaičiavo 1350,00 Lt delspinigių nuo laiku negrąžintos sumos už 180 dienų. Šioje dalyje ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies. Vartojimo kredito sutartimi atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėjimų dieną (Sutarties 7.2. p.). Pažymėtina, kad netesybos yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos atlieka kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jokiu būdu netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-218/2003). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika pripažįsta, kad net 0,2 procentų delspinigiai, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje 3K-3-721/2002, 2003-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-1125/2003, 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-316/2005 ir kt.). Šiuo atveju, prašomos priteisti netesybos - 1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro 365 procentus per metus - yra akivaizdžiai per didelės. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai ir neprotingai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Atsižvelgiant į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios paskaičiuoti delspinigiai, ir prašomų priteisti delspinigių santykį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, teismas, išanalizavęs kredito sutarties sąlygas, daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl delspinigių dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 1 procento dydžio delspinigius yra nepagrįstas, todėl teismo iniciatyva delspinigių dydis yra mažintinas iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 0,1 procento dydžio, ir ieškovei iš atsakovės priteistina 135,00 Lt delspinigių (CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.258 straipsnis).

10CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-12-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

11Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. laikant, kad patenkinta pusė ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 27,00 Lt žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovei UAB „4finance“, į. k. 301881644, buveinė Jonavos g. 254A, Kaunas, iš atsakovės I. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt Lt) skolos, 135,00 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis Lt) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-12-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 27,00 Lt (dvidešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Priteisti iš atsakovės I. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), valstybei 10,53 Lt ( dešimt litų ir 53 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai