Byla 2S-474-450/2014
Dėl nuomininko teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį perdavimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Mediashop“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Mediashop“ ieškinį atsakovams UAB „Valbis“ ir UAB „Kauno audinių projektas“ dėl nuomininko teisių ir pareigų pagal nuomos sutartį perdavimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas perkelti ieškovui visas nuomininko teises ir pareigas pagal 2006 m lapkričio 14 d. UAB „Kauno audinių projektas“ ir UAB „Valbis“ sudarytą Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. X-944/N-06/11/14 nuo ieškinio pareiškimo momento ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, kuriame nurodė, jog atsisako ieškinio.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi priėmė ieškovo UAB „Mediashop“ ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą Nr. 2-23440-820/2013 nutraukė. Teismas priteisė iš ieškovo UAB „Mediashop” atsakovui UAB „Kauno audinių projektas“ 4 770 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų bei 21,90 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

7Teismas konstatavo, kad ieškinio atsisakymas neprieštarauja viešajam interesui ar imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Nurodė, kad ieškovas laisva valia gali spręsti, ginti savo teises teisme ar jų neginti. Ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui žinomos (CPK 294 str. 2 d.). Ieškovas apsisprendė neginti teisių teisme. Teismas ieškinio atsisakymą priėmė ir bylą nutraukė. Nustatė, kad atsakovas, gindamas savo įstatymines teises, dėl ieškovo kreipimosi į teismą, patyrė išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti – 12 978,71 Lt. Atsižvelgiant į ginčo esmę, bylos faktines aplinkybes, teismas manė, jog atsakovas pagrįstai patyrė bylinėjimosi išlaidų, todėl laikė, kad atsakovo prašymas priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti pagrįstas. Vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R- 85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, teismas, atsižvelgdamas į atsakovo UAB „Kauno audinių projektas“ pateiktą pažymą, darė išvadą, kad pagal suteiktų paslaugų apimtį, bylos sudėtingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą (yra nagrinėjamos kelios bylos tarp tų pačių šalių kituose teismuose) atsakovo pateiktos patirtos išlaidos yra per didelės. Todėl atsakovui UAB „Kauno audinių projektas“ iš ieškovo UAB „Mediashop“ priteisė 4770 Lt (3 000 Lt už atsiliepimo parengimą, 1 500 Lt už atskirojo skundo paruošimą, 120 Lt už kitų dokumentų paruošimą, 150 Lt už dalyvavimą 2013 m. rugsėjo 12 d. posėdyje) bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas pateikė atskirąjį skundą ir prašo pakeisti Vilnius miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties dalį dėl UAB „Kauno audinių projektas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir iš ieškovo priteisti atsakovo naudai ne daugiau kaip 1985 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidų dydis apskaičiuotas netinkamai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų ir pažeidžiant protingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principus. Pažymėjo, kad šal

10Atsakovo UAB „Kauno audinių projektas“ atstovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti ir palikti Vilnius miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį nepakeistą. Nurodė, kad teismas nustatė, jog atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 12 978,71 Lt yra per didelės ir atsižvelgdamas į Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius jas sumažino, priteisdamas 4 770 Lt, t. y. 2,7 kartais mažiau nei prašė pateikdamas šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Pažymėjo, kad Rekomendacijų 2 p. nėra pateiktas baigtinis aplinkybių sąrašas, į kurias teismas turi atsižvelgti spręsdamas bylinėjimosi išlaidų dydį, o 11 p. nustato, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo nustatytų dydžių. Atkreipė dėmesį, kad praktikoje sutinkama pozicija, jog apmokėjus advokato honorarą pagal teisinių paslaugų sutartį, laikytina, kad jis turi būti atlyginamas visas. Be to, CPK 98 str. 2 d. turi būti taikomas sistemiškai su Advokatūros įstatymo nuostatomis. Pažymėjo, kad atsakovas pateikė teismui motyvuotą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame detalizuoja suteiktas paslaugas, advokato ir advokatų padėjėjų darbo ir laiko sąnaudas bei jų įkainius, tai pat pateikė įrodymus apie šių paslaugų apmokėjimą. Tuo tarpu ieškovas su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, kodėl atsakovo sumokėtas honoraras galėtų būti laikomas neprotingai dideliu. Nurodė, kad teismų praktikoje yra pasisakyta, kad aiškinant CPK 94 str. ir sprendžiant priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį, reikia atsižvelgti į atsakomybę dėl proceso bei šalių procesinius veiksmus. Pažymėjo, kad šiuo atveju bylinėjimosi išlaidos susidarė grynai dėl ieškovo kaltės, kuris pateikė nepagrįstą ieškinį, juo siekdamas išimtinai laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – draudimo nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti ieškovą iš nuomojamų patalpų, o kai šios buvo panaikintos – ieškovas ieškinio atsisakė, be to, prieš pat bylos nagrinėjimą iš esmės, taip eliminuodamas sau nepalankaus sprendimo priėmimo riziką. Atkreipė dėmesį, kad ieškovas po to, kai apeliacinės instancijos teismas panaikino taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pateikė keturis tapačius prašymus vėl apriboti atsakovo teises, inicijuodamas tris naujas civilines bylas. Todėl tik dėl ieškovo kaltės atsakovo teisės buvo pažeistos ir jis turėjo gintis, todėl patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai ir daugiau negali būti mažinamos.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartis paliktina nepakeista.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų LR CPK 329 str. 2 d., nenustatyta. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, reiškia, jog teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo (nutarties) ar jos dalies teisėtumą ir pagrįstumą.

14Bylos nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria priimtas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio ir nutraukta civilinė byla bei priteistos iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Kaip matyti iš skundžiamos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties turinio, teismas konstatavo, kad atsakovo pateiktos patirtos 12 978,71 Lt išlaidos yra per didelės, todėl vadovaujantis 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R- 85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos), sumažino ir priteisė 4770 Lt. Apeliantas atskiruoju skundu ginčija priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį.

15Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui kyla pareiga paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju civilinė byla buvo baigta nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, ieškovui atsisakius atsakovui pareikštų reikalavimų. CPK 94 str. 1 d. nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo srityje svarbią reikšmę turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas, atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-360/2010). Be to, visais atvejais bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas, kaip ir bet kuris kitas klausimas, iškilęs civiliniame procese, turi būti sprendžiamas vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad skirstant bylinėjimosi išlaidų naštą šalims, kai ieškovas atsiėmė ieškinį, yra svarbu nustatyti ieškinio atsiėmimo priežastis, t. y. ar ieškinio atsiėmimas buvo sąlygojamas atsakovo veiksmų. Pažymėtina, kad priežasties teorija numato, kad bylinėjimosi išlaidos atsiranda vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir būtent dėl jo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo naštos paskirstymui yra reikšmingi procesiniai šalių santykiai, jų procesinis elgesys. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta pagal priežasties teoriją turi tekti šaliai, atlikusiai neteisėtus procesinius veiksmus arba tokius procesinius veiksmus, kurie tapo papildomų bylinėjimosi išlaidų priežastimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis byloje Nr. 2-104/2013). Konstatuotina, kad nėra pagrindo ieškovo veiksmus pareiškiant ieškinį pripažinti nesąžiningais ar neteisėtais, tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti už procesinių dokumentų parengimą buvo sąlygotos ieškovo inicijuoto teisminio proceso, kuris baigėsi ieškovui atsiėmus ieškinį, pastarajam praradus suinteresuotumą jį tęsti (ieškovas net nenurodė ieškinio atsiėmimo priežasties), o ne todėl, kad atsakovas būtų pripažinęs ieškinį ar patenkinęs šiuos reikalavimus. Objektyvių duomenų, kurie leistų spręsti dėl atsakovo nesąžiningumo byloje nėra, todėl atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti priteistos iš ieškovo pagrįstai.

16Atskirąjį skundą ieškovas grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė pačius didžiausius Rekomendacijose nustatytus dydžius už teisinę pagalbą civilinėse bylose ir neatsižvelgė į Rekomendacijų 2 p. numatytus kriterijus. Taip pat nesutiko, kad už atskirojo skundo paruošimą priteista tris kartus daugiau nei nustatyta Rekomendacijose. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos. Kaip matyti ir skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 4770 Lt bylinėjimosi išlaidų: 3 000 Lt už atsiliepimo parengimą, 1 500 Lt už atskirojo skundo paruošimą, 120 Lt už kitų dokumentų paruošimą, 150 Lt už dalyvavimą 2013 m. rugsėjo 12 d. posėdyje, patirtų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 192 - 193). Sprendžiant klausimą dėl atsakovo prašymo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, turi būti vadovaujamasi CPK 98 str. nuostatomis, t. y. išlaidos priteisiamos, jei prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, jos turi būti proporcingos bylos sudėtingumui, advokato darbo ir laiko sąnaudoms ir neviršyti Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau, kaip anksčiau minėta, ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-533/2008). Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas. Nagrinėjamoje byloje atsakovas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikė atsiliepime į ieškinį (b. l. 107), pažymą apie sąskaitų už teisines paslaugas apmokėjimą iki teismo parengiamojo posėdžio (2013-09-11), viso 12 978,71 Lt (b. l. 170). Pirmosios instancijos teismas atsakovui prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį sumažino iki 4770 Lt, nurodydamas, kad jos yra neprotingai didelės ir taikydamas Rekomendacijose nustatytą maksimalią sumą už procesinių dokumentų rengimą. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto pozicija, kad ši suma turėtų būti dar mažintina, kadangi ji jau yra sumažinta 2,7 karto ir mažinti dar būtų neprotinga ir nesąžininga atsakovo atžvilgiu, nes realiai atsakovo patirtos išlaidos yra žymiai didesnės. Skundą nagrinėjantis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktais paskaičiavimais ir padarytomis išvadomis, kad 4770 Lt bylinėjimosi išlaidų suma už advokato pagalbą yra pakankama ir mažinti ją dar labiau pagrindo nėra.

17Apeliantas taip pat nesutiko, kad už atskirojo skundo paruošimą priteista tris kartus daugiau nei nustatyta Rekomendacijose. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-05-21 nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra didelės apimties (13 lapų), išsamiai išdėstyti visi argumentai, jame gausu teismų praktikos, be to, aptarti ir išanalizuoti jau buvę šeši ieškovo prašymai dėl analogiškų laikinųjų apsaugos priemonių kitose bylose bei surinkta ir pridėta rašytinių įrodymų pagrindžiančių atskirojo skundo argumentus. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 7 d. nutartimi tenkino atsakovo atskirąjį skundą. Todėl vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė už atskirojo skundo paruošimą didesnę nei numatytą Rekomendacijose maksimalią sumą.

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, pateiktus įrodymus, sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, laikantis pagrindinių civilinio proceso principų, tinkamai taikant materialinės teisės normas, reglamentuojančias naudojimosi tvarkos nustatymą, todėl tokią teismo nutartį nėra pagrindo naikinti atskirojo skundo argumentais (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str., teismas

20n u s t a t ė:

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Teisėja

23Asta Radzevičienė

24

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas perkelti ieškovui visas nuomininko... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi priėmė... 7. Teismas konstatavo, kad ieškinio atsisakymas neprieštarauja viešajam... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą ir prašo pakeisti Vilnius miesto... 10. Atsakovo UAB „Kauno audinių projektas“ atstovas pateikė atsiliepimą į... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Bylos nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Pagal CPK 93 ir 94 straipsnių nuostatas, baigus bylos nagrinėjimą, teismui... 16. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 17. Apeliantas taip pat nesutiko, kad už atskirojo skundo paruošimą priteista... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334 - 339 str.,... 20. n u s t a t ė:... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį palikti... 22. Teisėja... 23. Asta Radzevičienė... 24. ...