Byla 2-734-236/2018
Dėl antstolės A. M. 2017-02-17 turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ab initio, dalyvaujant tretiesiems asmenims L. M., valstybės įmonei Registrų centrui, uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Colemont draudimo brokeris“, S. Š

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo P. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo P. M. ieškinį atsakovėms antstolei A. M., E. Š. dėl antstolės A. M. 2017-02-17 turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ab initio, dalyvaujant tretiesiems asmenims L. M., valstybės įmonei Registrų centrui, uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Colemont draudimo brokeris“, S. Š.,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms antstolei A. M., E. Š., prašydamas pripažinti antstolės A. M. 2017-02-17 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. S-17-104-5033 negaliojančiu ab initio, taikyti restituciją ir grąžinti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), ieškovui P. M., o lėšas, sumokėtas už minėtą turtą — atsakovei E. Š..
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017-09-15 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti. Ieškovas, nesutikdamas su ginčijamu sprendimu, pateikė apeliacinį skundą.
 1. Panevėžio apygardos teismas 2017-10-19 nutartimi nutarė nustatyti apeliantui P. M. terminą iki 2017-10-30 pašalinti apeliacinio skundo trūkumą - už apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017-09-15 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-448-198/2017 sumokėti 1309 Eur žyminį mokestį.
 1. Ieškovas, nesutikdamas su minėta nutartimi, pateikė atskirąjį skundą. Ieškovas prašė Panevėžio apygardos teismo 2017-10-19 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atidėti ieškovui terminą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą iki galutinio teismo sprendimo byloje priėmimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-02-08 nutartimi nutarė Panevėžio apygardos teismo 2017-10-19 nutartį palikti nepakeistą, nustatyti ieškovui P. M. naują terminą Panevėžio apygardos teismo 2017-10-19 nutarčiai įvykdyti – iki 2018-02-20 pateikti pirmosios instancijos teismui duomenis apie 1309 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Panevėžio apygardos teismas 2018-02-27 nutartimi nutarė ieškovo P. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017-09-15 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-448-198/2017 laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui – ieškovui P. M..
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas P. M. iki teismo nustatyto termino už apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017-09-15 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-448-198/2017 žyminio mokesčio nesumokėjo, sprendė, kad apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui – ieškovui P. M. (CPK 316 str. 2 d.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Ieškovas P. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018-02-27 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirajame skunde nurodo:
  1. Panevėžio apygardos teismo 2018-02-08 nutartimi buvo įpareigotas iki 2018-02-20 susimokėti 1 309 Eur dydžio mokestį, tačiau dėl teisinių žinių stygiaus, nebuvo aišku, jog teismas jį įpareigojo sumokėti tokio dydžio mokestį per dvi savaites. Ieškovo teigimu, jis buvo įsitikinęs, jog teismas panaikino tokią pareigą, kadangi jam buvo atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas teikiant ieškinį. Pažymėjo, kad teikdamas ieškinį teismui nurodė, kad negali sumokėti 1 309 Eur dydžio žyminio mokesčio, kadangi jo finansinė padėtis yra sunki, todėl prašė teismo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki galutinio teismo sprendimo priėmimo. Tokį prašymą teismas tenkino ir žyminio mokesčio sumokėjimą atidėjo, kas leido jam pagrįstai tikėtis, jog tokios didelės sumos sumokėjimas bus atidėtas iki galutinio teismo sprendimo priėmimo, bet ne pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo stadijoje.
  1. Ieškovui apeliacinio skundo nepriėmimas teisme sukels neigiamas pasekmes, kadangi jis neteks galimybės pasinaudoti teise apskųsti jam nepalankų sprendimą apeliacine tvarka. Ieškovui yra svarbus apeliacinės instancijos teismo sprendimas, tačiau teismas nepagrįstai atsisakė priimti ieškovo apeliacinį skundą.
  1. Teismas grąžino apeliacinį skundą ieškovui vien dėl to, kad jis, būdamas kritinėje finansinėje padėtyje, negali sumokėti 1 309,00 Eur žyminio mokesčio. Tokiu būdu ieškovui užkertamas kelias į tinkamą teisminį procesą bei pažeistų teisių gynimą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Atskirasis skundas netenkintinas, Panevėžio apygardos teismo 2018-02-27 nutartis paliktina nepakeista.
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria apeliacinis skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintas jį pateikusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas buvo atidėjęs žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinį. Apeliacinis teismas pažymi, kad vien tokia aplinkybė, jog pirmos instancijos teismo nutartimi už paduotą ieškinį žyminio mokesčio sumokėjimas jau buvo apeliantui atidėtas, nėra pagrindas atidėti žyminio mokesčio mokėjimo už paduotą apeliacinį skundą. Apeliacinio skundo padavimas – atskiras savarankiškas procesinis veiksmas ir žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą klausimas sprendžiamas iš naujo. Tai sietina ir su tuo, kad per bylos nagrinėjimo laikotarpį apelianto turtinė bei finansinė padėtis gali iš esmės pakisti (pagerėti ar pablogėti). Teismas privalo tai patikrinti ir įvertinti. Vien apelianto nurodyti atskirojo skundo argumentai, kad duomenys apie apelianto sunkią finansinę padėtį jau yra byloje ir buvo įvertinti teismo, sprendžiant žyminio mokesčio atidėjimo už ieškinį klausimą, nesuteikia pagrindo vertinti, kad apelianto turtinė padėtis yra tokia pati, kokia buvo ieškinio pateikimo teismui momentu, juo labiau kai nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki apeliacinio skundo pateikimo teismui dienos praėjo daugiau nei pusė metų laiko.
 1. Be to, CPK 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, tačiau teisė kreiptis į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatymų numatytos tvarkos.
 1. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas, kurio dydį, atleidimo nuo jo ar mokėjimo atidėjimo sąlygas ir tvarką imperatyviai reglamentuoja CPK normos (CPK 83, 84 straipsniai). Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą, kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-04-06 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).
 1. Nagrinėjamu atveju apeliantas už apeliacinį skundą įstatymu nustatyto žyminio mokesčio nesumokėjo, pateikdamas apeliacinį skundą prašymo dėl žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo atidėjimo nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas nutartimi nustatė terminą žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimui. Lietuvos apeliacinis teismas 2018-02-08 nutartimi netenkino ieškovo atskirojo skundo, kuriuo buvo prašoma panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017-10-19 nutartį ir priimti naują nutartį – atidėti ieškovui terminą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą iki galutinio teismo sprendimo byloje priėmimo.
 1. Dėl nurodytų aplinkybių laikytini nepagrįstais apelianto (ieškovo) teiginiai, kad ieškovui užkertamas kelias į tinkamą teisminį procesą bei pažeistų teisių gynimą.
 1. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas nesumokėjo nustatyto dydžio žyminio mokesčio, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog kad apeliacinis skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui – ieškovui P. M..
 1. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.
 1. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).
 1. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Panevėžio apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai