Byla 2-1049-278/2011
Dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pasirengimo nagrinėti bylą teisme klausimą

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė civilinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės (toliau – AB) SEB bankas skundą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Kavaska“ dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pasirengimo nagrinėti bylą teisme klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas AB SEB bankas nurodo, kad yra bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorius. Nurodo, kad bankrutavusi įmonė pareiškėjui hipoteka yra įkeitusi nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – žemės sklypus, kurių unikalūs Nr. 4400-1456-3507, 4400-1456-5578, esančius ( - ) . Nurodo, kad raštu prašė bankrutavusios įmonės administratorių UAB „Bankroto lyderiai“ informuoti apie artėjančius kreditorių komiteto posėdžius, kuriuose bus sprendžiama įkeisto turto pardavimo kaina ir tvarka bei sudaryti galimybes AB SEB bankas atstovui dalyvauti minėtuose posėdžiuose. Bankrutavusios bendrovės administratorius, vykdydamas turto pardavimą iš varžytinių, pardavė minėtus žemės sklypus tretiesiems asmenims, neinformavęs AB SEB bankas apie vyksiantį kreditorių susirinkimą, dėl ko AB SEB bankas negalėjo aktyviai veikti bei dalyvauti įkeisto turto pardavime, siūlyti pirkėjus. Teigia, kad bankrutavusios įmonės administratorius nesistengė parduoti įmonės turtą už kuo didesnę kainą, todėl turto perleidimas tretiesiems asmenims negali būti laikomas teisėtu. Nurodo, jog pareiškėja buvo suradusi žemės sklypų pirkėją UAB „Litectus“, kurio pasiūlyta kaina buvo daugiau nei 3 mln. litų didesnė už tą, už kurią faktiškai buvo realizuoti AB SEB bankui įkeisti žemės sklypai. Prašo teismo pripažinti neteisėtu bankrutavusiai UAB „Kavaska“ priklausančių žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. 4400-1456-3507, 4400-1456-5578, perleidimą tretiesiems asmenims už 67 900 Lt.

3Bankrutavusi UAB „Kavaska“ atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėjas ginčija turto perleidimo sandorius, nors tokia teisės nėra numatyta LR Įmonių bankroto įstatyme. Nurodo, kad tokio pobūdžio ieškiniai, kokį pareiškė kreditorius, yra turtinio pobūdžio, jie apmokestinami žyminiu mokesčiu ir nagrinėjami bendros ieškinio teisenos nustatyta tvarka, tačiau pareiškėjas skundą pareiškė ne ieškinio teisenos tvarka, skundo neįkainojo ir žyminio mokesčio nesumokėjo, todėl skundas atmestinas. Pažymi, kad ginčo turtas yra perleistas pirkimo – pardavimo sutarčių pagrindu ir nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims, todėl minėti asmenys esant ginčo teisenai turėtų būti įtraukti į bylą, tuo tarpu į procesą, vykstantį tarp bankrutavusios įmonės ir jos kreditoriaus, šie asmenys negali būti įtraukti, kadangi jie nėra bendrovės kreditoriai ir teismas negali pasisakyti dėl jų teisių ir pareigų. Teigia, kad skundžiami administratoriaus veiksmai visiškai atitinka galiojančius bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių nutarimus. 2011-04-18 įvykęs kreditorių komiteto posėdis nustatė ginčo turto pardavimo procedūras. Pareiškėjas yra bendrovės kreditorius, todėl pasinaudodamas savo teisėmis, galėjo skųsti minėtą nutarimą, tačiau to nepadarė. Be paminėtų procedūrų, administratorius savo iniciatyva, siekdamas parduoti įmonės turtą kuo brangiau, ieškojo potencialių sklypų pirkėjų, kreipėsi į nekilnojamojo turto agentūras, talpino skelbimus internete. Teigia, jog pareiškėjas klaidina teismą teigdamas, jog nežinojo apie turto pardavimo eigą, negaudavo informacijos. Nurodo, kad tarp pareiškėjo ir bankrutavusios įmonės vyko intensyvus susirašinėjimas ir tai patvirtina teikiami dokumentai. Pažymi, kad kitų kreditorių teisės nebuvo pažeistos, kadangi bankrutavusi įmonė atsako kreditoriui įkeisto turto verte, todėl net ir pardavus ginčo turtą už didesnę sumą, kiti įmonės kreditoriai jokių lėšų negautų, visos lėšos būtų pervestos pareiškėjui. Nurodo, kad pats pareiškėjas galėjo perimti iš varžytinių neparduotą turtą ir parduoti jį UAB „Litectus“. Teigia, kad ginčo turtas buvo parduotas rinkos verte. Prašo AB SEB banko skundą atmesti.

4Nustatytu terminu dubliko pareiškėjas nepateikė.

5Kadangi bylos nagrinėjimui pasirengta, byla skirtina nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka (CPK 153 str., 232 str.).

6Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama UAB „Kavaska“ bankroto byla, o pareiškėjo reikalavimai yra kilęs iš bankroto bylos, todėl tikslinga bylas sujungti ir nagrinėti kartu.

7Vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., Civilinio proceso kodekso 136 str. 4 d., 232, 290, 291 str.str.

Nutarė

8civilinę bylą pagal pareiškėjo akcinės bendrovės SEB bankas skundą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Kavaska“ dėl turto pardavimo procedūrų pažeidimo sujungti su nagrinėjama UAB „Kavaska“ bankroto byla, šiai bylai suteikiant Nr. B2-223-278/2011.

9Bylą, pagal pareiškėjo skundą skirti nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2011 m. gruodžio 14 d. 16 val..

10Apie posėdžio vietą ir laiką informuoti pareiškėjo atstovą, bankrutavusios įmonės administratorių ir UAB „Timber cube“, UAB „Bekonas“ jiems išsiųsti nutarties kopiją.

11Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai