Byla 2-1058-657/2012
Dėl nuostolių atlyginimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Sekretoriaujant Onai Martinaitytei,

3Dalyvaujant ieškovo BUAB „Sidonija“ administratoriaus UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ atstovei Ingai Macijauskaitei, atsakovo V. P. atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui,

4Nedalyvaujant atsakovui V. P. (apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka),

5Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Sidonija“ ieškinį atsakovui V. P. dėl nuostolių atlyginimo. Teismas,

Nustatė

6Ieškovas BUAB „Sidonija“ atstovaujama administratoriaus UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo V. P. 40689,67 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (T.1, b.l. 2-4).

7Ieškovo BUAB „Sidonija“ administratoriaus UAB „LAUTUS verslo sprendimai“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatymų nustatyta tvarka (CPK 123 str. 2d.). neatvykimo priežastys nežinomos, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta. Byla, atsakovo prašymu nagrinėtina ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

8Ieškinyje ieškovas nurodė, kad UAB „Sidonija“ bankroto bylos iškėlimo metu (2011-03-16) įmonės vadovu buvo atsakovas V. P.. Buvusiam įmonės vadovui V. P. (atsakovui) pažeidus pareigą įmonės atžvilgiu elgtis sąžiningai, t.y. pažeidus pareigą saugoti ir neišvaistyti įmonės turto, jam taikytinos deliktinės civilinės atsakomybės normos. Bet koks žalos padarymas laikomas deliktu, jeigu žalos padaręs asmuo neįrodo esant aplinkybių, dėl kurių jo civilinė atsakomybė negalima. Taigi, žalos faktas (tai, kad įmonei priklausantis turtas nebuvo perduotas Įmonės administratoriui, t.y. įmonei, kas suponuoja faktą, jog turtas (atsargos ir automobilis) yra dingę arba galimai iššvaistyti) kartu lemia žalos padariusio asmens, t.y. V. P., veiksmų neteisėtumo ir jo kaltės prezumpciją. Pareigą elgtis rūpestingai ir sąžiningai turi kiekvienas kiekvienam, tačiau jos pobūdis ir laipsnis priklauso nuo asmens atliekamo darbo, teisinio veiklos reglamentavimo ir kt. Juridinio asmens vadovo pareiga elgtis sąžiningai ir protingai vadovaujamos įmonės atžvilgiu, nepainioti įmonės ir savo privataus turto yra įtvirtinta įstatymuose. Šių pareigų įtvirtinimą minėtuose teisės aktuose nulėmė vadovo padėties teisinė specifika ir vadovą bei įmonę siejančių teisinių santykių ypatumai, nes administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam darbuotojui; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Taip pat civiline atsakomybe siekiama kompensuoti nukentėjusiojo, šiuo atveju Įmonės, turtinius praradimus. Todėl turėtų būti taikomas visiško nuostolių atlyginimo principas - grąžinti ieškovą į tokią turtinę padėtį, kokia būtų nepadarius minėtos žalos: atsakovas V. P. įmonei turėtų atlyginti prarastų (dingusių) daiktų vertę: įmonės atsargos (statybinių medžiagų likučiai), kurių bendra balansinė vertė pagal Įmonės atstovės pasirašytą likučių pažymą (priedas Nr. 2) sudaro 37389,67 Lt ir įmonei nuosavybės teise priklausantis krovininis automobilis Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) gamybos metai, 1988, kurio balansinė vertė – 1,00 Lt, tačiau turto rinkos vertė, remiantis rekomendaciniais Valstybinės mokesčių inspekcijos įgaliotos turto vertinimo įstaigos VšĮ „Emprekis“ duomenimis ir administratoriaus rastais analogiškų transporto priemonių skelbimais, vidutiniškai sudaro 3300,00 Lt. Taigi, viso atsakovas įmonei turėtų sumokėti 40689,67 Lt, kaip įmonės nuostolių atlyginimą bei įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovas savo reikalavimus grindė: 2011-06-17 išrašu iš LR Juridinių asmenų registro, VĮ Regitra pažyma, įmonės balansu, VšĮ „Emprekis“ duomenimis ir administratoriaus rastais analogiškų transporto priemonių skelbimais.

10Atsakovas V. P. ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tuo metu, kai ieškovui buvo iškelta bankroto byla, ieškovo vardu registruoto automobilio Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) jau nebebuvo - 1988 m. pagamintas automobilis dar iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo visiškai nusidėvėjęs bei sutrūnijęs, kėlė grėsmę aplinkai, dėl ko buvo neeksploatuotinas, ilgą laiką neveikiantis ir apiręs stovėjo įmonės teritorijoje, kol galiausiai buvo pašalintas iš teritorijos, tačiau nebuvo išregistruotas iš viešojo registro. Todėl atsakovas neturėjo galimybės perduoti paskirtajam ieškovo administratoriui turto, kurio reikalavimo perduoti turtą dieną fiziškai jau nebebuvo, o atsižvelgiant į tai, kad automobilis susidėvėjo ir sunyko dėl amžiaus, atsakovas negali būti laikomas kaltu dėl tokio įmonės natūralaus turto susidėvėjimo. Neveikiantį, techniškai netvarkingą ir apirusį automobilį negalima vertinti ieškovo nurodyta vidutine rinkos verte (3300 Lt), kadangi sprendžiant iš teismui ieškovo pateiktų įrodymų, nurodyta suma yra įvertinta galima eksploatuoti transporto priemonė. Atsakovas mano, kad pagal nagrinėjamojoje byloje pateiktas faktines aplinkybes nėra nustatytinos įstatyme nurodytos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei kilti: ieškovo valdytas automobilis Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), sunyko ne dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, be to, nelaikytina, kad dėl natūralia eiga susidėvėjusio turto sunykimo ieškovas patyrė žalos, dėl ko ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3300 Lt nuostolių už neva dėl atsakovo kaltės prarastą automobilį yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.Be to, nepagrįstas ieškovo ieškinys dėl žalos už statybinių medžiagų atsargas priteisimo, nes UAB „Sidonija“ nedisponavo dar prieš jai iškeliant bankroto bylą, kadangi statybinės medžiagos, kurias administratorius reikalavo atsakovo jam perduoti, buvo panaudotos UAB „AKS būstas“ užsakymu atliekant gyvenamųjų namų statybos Žeimelių g. ir Vienkiemių g. Kaune darbus pagal UAB „AKS būstas“ ir UAB „Sidonija“ sudarytą 2006-07-08 Statybos rangos sutartį Nr. 06-08-07. Minėtos sutarties pagrindu UAB „Sidonija“ kaip rangovas įsipareigojo atlikti sutartyje numatytus rangos darbus bei aprūpinti statybą medžiagomis, įrengimais, detalėmis ir kitomis būtinomis konstrukcijomis. Ieškovui priklausiusios atsargos (statybinių medžiagų likučiai), dėl kurių tariamo iššvaistymo civilinėje byloje prašoma iš atsakovo priteisti nuostolius, buvo panaudotos UAB „Sidonija“ vykdant 2006-08-07 statybos rangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei perėjo užsakovo UAB „AKS projektai“ nuosavybėn. Visi BUAB „Sidonija“ dokumentai buvo perduoti administratoriaus žinion, todėl atsakovas neturi galimybės pateikti teismui rašytinių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę apie ieškovui priklausiusių statybinių medžiagų panaudojimą vykdant sutartinius įsipareigojimus uždarajai akcinei bendrovei „AKS būstas“. Įvertinant, jog įmonės turtas, už kurio tariamą iššvaistymą yra reikalaujama priteisti nuostolius, buvo teisėtai, vykdant sutartinius įsipareigojimus panaudotas atliekant statybos rangos darbus, darytina išvada, jog nagrinėjamuoju atveju atsakovui civilinė atsakomybė nekyla, kadangi tam neegzistuoja privalomos įstatyme numatytos sąlygos: nėra konstatuotini atsakovo neteisėti veiksmai, kaltė, taip pat akivaizdu, kad ieškovas nėra patyręs jokios žalos.

11Liudytojas G. S., apklaustas teismo posėdyje nurodė, kad dirbo UAB „Sidonija“ statybininku. Automobilis stovėdavo objekte, nors ten nebuvo mašina, tik kad stovėdavo - nei parduoti, nei taisyti. Ji buvo naudojama tik objekte vandeniui vežioti. Automobilis buvo sulūžęs, todėl buvo išmestas į konteinerį ir išvežtas. Reikėjo net primokėti, kad išvežtų, kodėl automobilis nebuvo išregistruotas nežino, tačiau už jį gauti 3300,00 Lt nebuvo įmanoma. Manytų, kad už metalo laužą būtų galima gauti ne daugiau 200,00 Lt, išvežimas kainuotų brangiau, nei pridavimas. Statybines medžiagas pristatydavo į objektą ir su jomis dirbo. Dirbdamas statybininku glaistydavo, klijuodavo plyteles. Medžiagos sandėliuojamos nebuvo, viskas vietoje - atveždavo tiesiai į objektą iš pardavėjo. Stogo konstrukcijos, metalinės konstrukcijos, klinkeriai, balkonų fasadų detalės buvo UAB „Sidonijos” tiekiamos į AKS Būsto objektą Vaišydavoje. 2009 m. pavasarį “AKS Būstas” negreitai aktuodavo darbus, administracija vargdavo su jais (T.3, b.l. 120-121).

12Liudytojas A. S., apklaustas teismo posėdyje nurodė, kad dirbo UAB „Sidonija” iki pat uždarymo statybininku – atlikdavo apdailos darbus, dėdavo gipsą, montavo metalo konstrukcijas. Įmonės automobilis stovėdavo Vaišvydavoje objekte, nebuvo kur laikyti, jis visas surūdijęs buvo, pripūstas putų, visiška lūžena, todėl reikėtų primokėti, kad išvežtų jį į metalo laužą. Automobiliu vežiodavo vandenį, jis vis po truputį byrėjo byrėjo, bet kas išsivežė nematė. Automobilis buvo nulinės vertės. Direktorius automobiliu nesinaudojo. Užsakovas vengė aktuoti ir atsiskaityti, todėl nenorėjo mokėti atlyginimų. Metalinės konstrukcijos, klinkerių plytos buvo sunaudotos objekte įrenginat balkonų terasas. Visos medžiagos buvo vežamos į objektą. Baigus darbus stambių statybinių medžiagų neliko, tik smulkmenos – putos ir pan. (T.3, b.l. 121-122)

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas V. P. nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2011 m. kovo 29 d. buvo UAB „Sidonija“ vadovas (T.1, b.l. 16). Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 16 d. nutartimi iškėlė UAB „Sidonija“ bankroto bylą. Įmonei iškėlus bankroto bylą, įmonės valdymo organai administratoriui privalo perduoti visus dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, per teismo nustatytą terminą (ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p.). BUAB ,,Sidonija“ administratorius ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo grindžia tuo, kad atsakovas V. P. (bendrovės vadovas) neperdavė turto, kuris pagal balanso duomenis buvo bendrovėje.

15Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-0222 finansinės atskaitomybės (balanso) Nr. ( - ) duomenimis įmonė turėjo ilgalaikio materialaus turto, kurio vertė 1,00 Lt, trumpalaikio turto už 60097,00 Lt, tame tarpe atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 32481,00 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 9906,00 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai 17710,00 Lt (T.1, b.l. 21). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog administratoriaus įgaliotas asmuo priėmė įmonės antspaudą, įstatus bei kitus dokumentus, įmonės finansinę atskaitomybę bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo dieną, buhalterinės apskaitos ir kitus dokumentus. Ieškovas nurodo, jog jam nebuvo perduotas įmonės materialusis turtas ir turto perdavimo aktas nebuvo surašytas (T.3, b.l. 127). Atsakovas nurodė, jog administratoriaus įgaliotam atstovui buvo žinoma, jog įmonėje nėra automobilio ir statybinių medžiagų atsargų likučių, dėl ko nebuvo surašyti perdavimo aktai, o automobilio registracijos dokumentus administratoriaus įgaliotas atstovas atsisakė priimti.

16Įstatymų nuostatuose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 str. 8 d.), užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žala, o padarytą žalą turi pareigą visiškai atlyginti (CK 2.87 str. 7 d.). Jeigu bendrovės vadovas padaro bendrovei žalą, tai jam taikytina civilinė atsakomybė.

17Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymines ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246-6.249 str.). Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir įmonės vadovo civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratorius reiškia reikalavimus dėl žalos atlyginimo, teismas turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir dydį, bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (CPK 178 str.). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 str., 182 str. 4 d.).

18Dėl automobilio neperdavimo bankroto administratoriui

19Bylos nagrinėjimo metu, neginčijamai nustatyta, jog įmonės vardu yra registruotas krovininis automobilis MERCEDES BENZ, 207, valstybinis Nr. ( - ), mėlynos spalvos, VIN kodas ( - ), 1988 m. laidos, registracijos dokumento Nr. ( - ), išduotas ( - ) (T.1, b.l. 20), kurio vertė pagal 2011 m. vasario 22 d. balanso Nr. ( - ) už 2011 m. duomenis yra 1,00 Lt (T.1, b.l. 21).

20Ieškovas prašydamas priteisti už automobilį 3300,00 Lt, savo reikalavimą grindė ne įmonės balanse nurodyta likutine turto verte, bet VšĮ „Emprekis“ pateikta panašios rūšies transporto priemonės vidutine kaina Lietuvoje 2011 m. sausio mėn. (T.1, b.l. 22-23) ir kainomis interneto tinklapyje www.autogidas.lt (T.1, b.l.24-25).

21Atsakovo ir liudytojų G. S. ir A. S. parodymais nustatyta, kad automobilis MERCEDES BENZ, 207 buvo prastos būklės, neatitinkantis techninės būklės teisės aktų reikalavimų, todėl stovėjo objektuose ir buvo naudojamas tik teritorijoje vandens atvežimui. Ieškovas patvirtino, jog iki šiol automobilis nėra išregistruotas, nes buvo priduotas kaip metalo laužas, tačiau buhalteriniai dokumentai nebuvo sutvarkyti ir automobilis registro įstaigoje nebuvo išregistruotas. Automobilio vertė įmonės balanse, kuris buvo sudarytas iškeliant įmonei bankroto bylą, atspindi automobilio nusidėvėjimą, jo būklę ir pan. Ieškovas, žinodamas, kad yra neperduotas automobilis ir vertindamas jį kaip naudojamą automobilį nepateikė įrodymų dėl jo paieškos, techninės būklės (paskutinės techninės apžiūros duomenis ir kt.), nenurodė, kodėl atsisako iš atsakovo paimti automobilio registracijos dokumentus, todėl galima daryti išvadą, kad ieškovui buvo žinoma tikroji automobilio būklė ir jis neįrodė, kad neperduoto automobilio būklė buvo žymiai geresnė, kas leistų teigti, kad automobilis MERCEDES BENZ, 207, valstybinis Nr. ( - ) turėtų būti įvertintas ieškovo nurodyta suma 3300,00 Lt.

22Teismo vertinimu, bylos duomenys, liudytojų parodymai patvirtina, kad automobilio MERCEDES BENZ, 207, valstybinis Nr. ( - ) bankroto bylos iškėlimo metu bendrovėje nebuvo, tačiau jis nebuvo nurašytas, o už jį (atsakovo nuomone, pridavus į metalo laužą) galimai gauti pinigai nebuvo užpajamuoti (įnešti) į kasą, todėl įmonės balanse nurodyta suma (automobilio likutinė vertė) -1,00 Lt priteistina iš atsakovo V. P..

23Dėl įmonės atsargų (statybinių medžiagų) neperdavimo bankroto administratoriui

24Ieškovas nurodė, jog pagal 2411 s-ta UAB „Sidonija“ finansinėje apskaitoje yra apskaityta įmonės atsargos (statybinių medžiagų likučiai), kurių balansinė vertė pagal įmonės atstovės pasirašytą pažymą yra 37389,67 Lt (T.1, b.l. 19).

25Ieškovas įmonei žalą įvardija bendrovės balanse įrašyta žaliavų ir atsargų verte, tačiau konkrečių neperduoto turto vienetų nenurodo. Ieškovas savo reikalavimą grindžia UAB „Sidonija“ vyr. buhalterės G. G. pasirašyta pažyma Nr. 2411 s-ta, kuriame nurodyta, jog statybinių medžiagų likučiai 2011-03-23 buvo 37389,67 Lt (T.1, b.l. 19). Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Nors ieškovas teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti įrodymus, patvirtinančius pažymą Nr. 2411 s-ta pasirašiusios vyr. buhalterės G. G. įgaliojimus (T.3, b.l. 114-115), tačiau tokių įrodymų teismui nepateikė. Atkreiptinas dėmesys, kad pažymoje Nr. 2411 s-ta nurodyta statybinių medžiagų likučių suma neatitinka bendrovės balanse įrašytų duomenų apie įmonės turimą trumpalaikį turtą (T.1, b.l. 21). Ieškovo pateiktame apyvartos žiniaraštyje nurodyta, kad pagal sąskaitą Nr. 20140 įsigyta prekių už 37389,67 Lt (T.3, b.l. 129-130). Tačiau iš apyvartos žiniaraščio nėra galimybės nustatyti, kokios prekės buvo įgytos pagal sąskaitą Nr. 20140.

26Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Sidonija“ sudarė su UAB „AKS būstas“ Statybos rangos sutartį Nr. 06-08-07 su vėlesniais pakeitimais (T.1, b.l. 51-55; 67-70; T.2, b.l. 2-6), bei 2009 m. sausio 2 d. rangos sutartį Nr. 09/01/02 (T.3, b.l. 51-52). Nei viena iš aukščiau nurodytų rangos sutarčių nėra pripažinta negaliojančia. Pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, atliktų darbų aktai, lokalinės sąmatos (T.1, b.l. 72-200; T.2, b.l. 7-266; T.3, b.l. 1-50; 53-78; 90-93) patvirtina, kad pagal rangos sutartis atliekant statybos darbus buvo naudojamos metalinės konstrukcijos, armatūros tinklai, armatūros karkasai, armavimo tinkleliai, skarda, tvirtinimo elementai, putų polistireno plokštės, gipso plokštės, polietileninė plėvelė, izoliacinės medžiagos, plytos, apdailos plytelės ir kitos statybinės medžiagos.

27Atsakovas V. P. pateikė teismui atliktų darbų aktus Nr. 09/05/07-1 (20765,19 Lt sumai), Nr. 09/05/07-2 (22263,73 Lt sumai), Nr. 09/05/07-3 Nr. (17092,41 Lt sumai), 09/05/07-4 (31028,99 Lt sumai), kurie nėra pasirašyti UAB „AKS būstas“ (T.3, b.l. 90-93), ir kurie, atsakovo nuomone, turėtų patvirtinti jo paaiškinimus, kad statybinės medžiagos buvo sunaudotos atliekant darbus Vaišvydavoje pagal rangos sutartį, už kuriuos, tame tarpe ir medžiagas, UAB „AKS būstas“ nėra su UAB „Sidonija“ atsiskaitę, todėl medžiagos nebuvo nurašytos. Tai, kad dokumentai buvo siunčiami užsakovui patvirtina pašto siuntos voko kopija, kurjerio iškvietimo kvito kopija (T.3, b.l. 86-89). Pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Liudytojai G. S. ir A. S. taip pat patvirtino, jog įmonė medžiagų sandėliuose nekaupė, jas įsigydavo perpardavimui ir iš karto sunaudodavo atliekant statybos darbus, o užsakovas vengė pasirašyti atliktų darbų aktus, t.y. faktiškai darbus priėmė ir naudojosi ieškovo darbo rezultatais, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų ar kokybės nereiškė (T.3, b.l. 120-121).

28Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog UAB „AKS būstas“ nevykdė įsipareigojimų atsiskaityti už atliktus darbus pagal rangos sutartį. Tai, kad UAB „Sidonija“ pirko medžiagas ir naudojo jas, atliekant statybos darbus pagal rangos sutartis patvirtina ir aukščiau minėti dokumentai, ir liudytojų G. S. ir A. S. parodymai. Liudytojų parodymai yra vienas iš įrodymų šaltinių (CPK 177 str.). Liudytojai nėra atsakovo giminaičiai ar kitaip suinteresuoti bylos baigtimi. Liudytojų parodymai neprieštarauja atsakovo pateiktiems aukščiau minėtiems rašytiniams įrodymams (statybos darbų aktai, pašto siuntos kopija) ir įstatymų nustatyta tvarka nėra ieškovo paneigti, todėl jai netikėti teismas neturi pagrindo. Todėl teismas daro išvadą, jog ieškovas neįrodė galimai neteisėtų atsakovo veiksmų naudojant statybinių medžiagų likučius, o į balansą įrašyti duomenys apie turimą statybinių medžiagų atsargų vertę yra netikslūs – iš pateiktų dokumentų įmonės balanso, apyvartos žiniaraščio nėra galimybės nustatyti, kokios statybinės medžiagos ar kitas turtas buvo įgytas ir apskaitytas bendrovės finansiniuose dokumentuose.

29Įrodinėjimo procesas vyksta CPK nustatyta tvarka (( - ) str.). Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. Teismas išvadas apie faktines aplinkybes daro įvertinęs visus byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (CPK 185 str.). Tai, kad į balansą įrašyti duomenys yra netikslūs (sunaudotos statybinės medžiagos nebuvo nurašytos), teismas įsitikino nustatęs, jog transporto priemonės, kurios vertė buvo įrašyta į balansą, bankroto bylos iškėlimo metu UAB ,,Sidonija“ jau nebeturėjo. Padarytos žalos faktas ir dydis yra viena iš civilinės atsakomybės sąlygų. Žalos faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas. Ieškovas nepateikė pažymoje Nr. 2411 s-ta nurodytų statybinių medžiagų įgijimo dokumentų, nors neneigė fakto, jog atsakovas perdavė dokumentus. Teismas, atsižvelgdamas į tas aplinkybes, kad ieškovas negali nurodyti, kokie konkretūs turto vienetai nebuvo perduoti administratoriui, į tai, kad nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys pažymą Nr. 2411 s-ta pasirašiusios vyr. buhalterės G. G. įgaliojimus, tokius duomenis teikti be vadovo parašo ir bendrovės antspaudo, ir į tai, kad pagal pateiktuose dokumentuose - pažymoje Nr. 2411 s-ta, įmonės balanse ir apyvartos žiniaraštyje – pateikiami skirtingi duomenys, sprendžia, kad ištyrus ir įvertinus šalių pateiktus į bylą įrodymus, ieškovas neįrodė savo reikalavimo dėl 37389,67 Lt pagrįstumo, ir nenuneigė atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų – darbų atlikimo aktų (nors ir nepasirašyti UAB „AKS būstas“ atstovo), kad statybinės medžiagos buvo sunaudotos, atliekant statybos darbus pagal rangos sutartis.

30Pats faktas, kad atsakovas V. P. nepakankamai rūpestingai tvarkė ir kontroliavo buhalterinę apskaitą, savaime nesuponuoja turtinės žalos bendrovei padarymo. Tačiau kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įmonės vadovų ar jos dalyvių neteisėtais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja ir vien neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Žala dėl neteisėtų veiksmų (neveikimo) atlyginama tik tuo atveju, jeigu ji yra tų veiksmų (neveikimo) pasekmė. Kita, vertus, tam tikras vadovo aplaidumas tvarkant buhalterinę apskaitą, laiku nenurašant sunaudotų statybinių medžiagų, negali būti traktuojama kaip neteisėti vadovo veiksmai, nukreipti prieš bendrovę ar jos akcininkus, bei darantys žalą bendrovei.

31Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Šios palūkanos vadinamos procesinėmis ir skaičiuojamos tuo atveju, jeigu pareiškiami teisme reikalavimai dėl skolos priteisimo ir šių palūkanų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-367; 2006-10-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K3-562/2006). Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, taip skolininkas skatinamas kuo greičiau įvykdyti prievolę. Laikoma, kad skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210 str.). Tačiau, atsižvelgiant į priteistą sumą, bei vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais (CK 1.5 str. 3 d., 4 d.), ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo atmestinas.

33Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys didžiąja dalimi atmestas, o ieškovas BUAB „Sidonija“ yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą mokėjimo, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 9 p., 96 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

35Ieškinį patenkinti iš dalies.

36Priteisti iš atsakovo v. P., a.k. ( - ) ieškovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Sidonija“, į.k. 133953256, buveinės adresas Drobės g. 25, Kaunas, a.s. Nr. ( - ) AB Swedbanke, b.k. 73000, 1,00 Lt (vieną litą) nuostolių atlyginimo.

37Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

38Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Sekretoriaujant Onai Martinaitytei,... 3. Dalyvaujant ieškovo BUAB „Sidonija“ administratoriaus UAB „LAUTUS verslo... 4. Nedalyvaujant atsakovui V. P. (apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 5. Viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas BUAB „Sidonija“ atstovaujama administratoriaus UAB „LAUTUS... 7. Ieškovo BUAB „Sidonija“ administratoriaus UAB „LAUTUS verslo... 8. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad UAB „Sidonija“ bankroto bylos iškėlimo... 9. Ieškovas savo reikalavimus grindė: 2011-06-17 išrašu iš LR Juridinių... 10. Atsakovas V. P. ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti,... 11. Liudytojas G. S., apklaustas teismo posėdyje nurodė, kad dirbo UAB... 12. Liudytojas A. S., apklaustas teismo posėdyje nurodė, kad dirbo UAB... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 15. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2011-0222 finansinės atskaitomybės... 16. Įstatymų nuostatuose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės... 17. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma:... 18. Dėl automobilio neperdavimo bankroto administratoriui ... 19. Bylos nagrinėjimo metu, neginčijamai nustatyta, jog įmonės vardu yra... 20. Ieškovas prašydamas priteisti už automobilį 3300,00 Lt, savo reikalavimą... 21. Atsakovo ir liudytojų G. S. ir A. S. parodymais nustatyta, kad automobilis... 22. Teismo vertinimu, bylos duomenys, liudytojų parodymai patvirtina, kad... 23. Dėl įmonės atsargų (statybinių medžiagų) neperdavimo bankroto... 24. Ieškovas nurodė, jog pagal 2411 s-ta UAB „Sidonija“ finansinėje... 25. Ieškovas įmonei žalą įvardija bendrovės balanse įrašyta žaliavų ir... 26. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 7 d. UAB... 27. Atsakovas V. P. pateikė teismui atliktų darbų aktus Nr. 09/05/07-1 (20765,19... 28. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog UAB „AKS... 29. Įrodinėjimo procesas vyksta CPK nustatyta tvarka (( - ) str.). Kiekviena... 30. Pats faktas, kad atsakovas V. P. nepakankamai rūpestingai tvarkė ir... 31. Ieškovas taip pat prašė priteisti 5 (penkių) procentų dydžio metines... 32. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 33. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys didžiąja dalimi atmestas, o ieškovas... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 265... 35. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš atsakovo v. P., a.k. ( - ) ieškovui bankrutavusiai uždarajai... 37. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...