Byla 2S-980-513/2014
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. V. (A. V.) ir atsakovės L. V. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. V. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė teismo nustatyti bendravimo su nepilnametėmis dukterimis D. V., gim. ( - ), ir J. V., gim. ( - ), tvarką. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti laikiną ieškovo bendravimo su nepilnametėmis dukterimis D. V. ir J. V. tvarką, pagal kurią buvimo Lietuvoje metu ieškovas kiekvieną trečiadienį paima dukteris iš ugdymo įstaigos ir iki 21 val. parveža į atsakovės gyvenamąją vietą; kiekvieną penktadienį ieškovas paima dukteris iš ugdymo įstaigos ir sekmadienį iki 11 val. parveža į atsakovės gyvenamąją vietą; ieškovui esant komandiruotėje atsakovė įpareigotina užtikrinti, kad kiekvieną vakarą 20 val. Lietuvos laiku vaikai bendrautų su ieškovu telefonu ar „Skype“ ryšio programa.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo palaikė, o atsakovė su prašymu sutiko iš dalies, nurodydama, kad sutinka, kad ieškovas matytųsi su dukterimis kiekvieną trečiadienį nuo 17 val. iki 20 val. Atsakovė prašė nustatyti pereinamąjį laikotarpį, iki J. V. sueis ( - ) metai, kad ieškovui bendraujant su vaikais dalyvautų ir atsakovė. Paaiškino, kad dėl darbo pobūdžio ieškovas vienodą laiko tarpą būna jūroje ir namuose, todėl mano, kad ieškovas neturi bendravimo su dukterimis įgūdžių, kartu ieškovo prašoma bendravimo tvarka yra pernelyg intensyvi. Ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės yra identiškos ieškinio reikalavimams, nors laikinąja bendravimo tvarka turi būti užtikrinama minimali bendravimo tvarka.

4Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių palaikė ir teigė, kad ieškovo prašoma nustatyti laikina bendravimo su nepilnametėmis dukterimis tvarka atitinka ieškovo, kaip tėvo, ir jo vaikų interesus.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-10 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies ir nutarė nustatyti ieškovo laikinojo bendravimo su nepilnametėmis dukterimis D. V. ir J. V. tvarką, pagal kurią:

6- ieškovas buvimo Lietuvoje metu kiekvieną trečiadienį pasiima dukteris D. V. ir J. V. iš ugdymo įstaigos ir iki 20 val. parveža į atsakovės gyvenamąją vietą; jei trečiadienis yra ne darbo diena, ieškovas dukteris pasiima 10 val. ir iki 20 val. parveža į atsakovės gyvenamąją vietą;

7- ieškovas buvimo Lietuvoje metu kiekvieną šeštadienį dukteris D. V. ir J. V. pasiima 10 val. ir iki 20 val. parveža į atsakovės gyvenamąją vietą;

8- ieškovo komandiruočių, apie kurių pradžią ir trukmę ieškovas informuoja atsakovę prieš tris dienas trumpąja žinute ar elektroniniu paštu, metu ieškovas su dukterimis D. V. ir J. V. kiekvieną pirmadienį, trečiadienį nuo 20 val. iki 20.30 val. Lietuvos laiku bendrauja telefonu ar „Skype“ programa.

9Kitos prašymo dalies netenkino. Teismas argumentavo CK 3.65 str. 1 d., 3.170 str. 1, 2, 4 d., 3.175 str. 2 d., Lietuvos apeliacinio teismo pozicija, kad teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais, tačiau tokie atvejai yra išimtiniai ir susiję su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą (2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009; 2009-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1458/2009). Įvertinęs šalių siūlomus ieškovo laikino bendravimo su nepilnametėmis dukterimis tvarkos variantus, sprendė, kad ieškovo siūloma laikina bendravimo su vaikais tvarka yra pernelyg intensyvi, iš esmės sutampanti su ieškinio reikalavimais dėl nuolatinės bendravimo tvarkos nustatymo, išskyrus bendravimą atostogų metu, todėl visa apimtimi negali būti nustatoma, o atsakovės siūloma laikina bendravimo tvarka taip pat neatitinka ieškovo ir vaikų interesų, nes nepagrįstai riboja ieškovo teisę bendrauti su vaikais ir dalyvauti juos auklėjant. Iš ieškinio ir jame nurodytų faktinių aplinkybių, atsiliepimo į ieškinį, Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštų, šalių susirašinėjimo, teismo posėdžio metu nurodytų aplinkybių, Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės pozicijos padarė išvadą, kad šalys konfliktuoja ir viena iš konfliktų priežasčių yra ir ieškovo bendravimo su vaikais tvarka, tokie šalių konfliktai neigiamai veikia nepilnamečių vaikų emocinę būseną, todėl yra būtina nustatyti laikiną ieškovo ir jo dukterų bendravimo tvarką iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas, atsižvelgęs į jauną mergaičių amžių, į tai, kad ieškovo buvimo Lietuvoje laikas sutampa su komandiruočių trukme (8 savaitės namuose, 8 – jūroje), įvertinęs aplinkybes, kad vaikai turi sveikatos problemų, jautriai reaguoja į aplinkos pasikeitimus, konstatavo, kad gyvenamosios aplinkos keitimas yra netinkamas mažamečiams vaikams ir šalių dukterys negali pas ieškovą likti su nakvyne. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys sutinka, jog ieškovas su vaikais bendrautų trečiadieniais, nustatė ieškovo bendravimo su vaikais tvarką kiekvieną trečiadienį, ieškovui vaikus pasiimant iš ugdymo įstaigos ir parvežant iki 20 val., taip pat kiekvieną šeštadienį nuo 10 val. iki 20 val., nurodydamas, kad tiek pat savaičių ieškovo nebus namuose ir atsakovė turės laisvus savaitgalius būti su vaikais. Teismas sprendė, kad vaikai su tėvu gali bendrauti nedalyvaujant atsakovei, kadangi byloje nėra duomenų, kad ieškovas darytų neigiamą įtaką vaikams ar netinkamai juos prižiūrėtų. Atsižvelgdamas į tai, atsakovės argumentus, jog ieškovas neturi įgūdžių būti su vaikais, vertino kaip nepagrįstus, nurodydamas, kad kiekvienas suaugęs asmuo turi susiformavusius bent jau minimalus įgūdžius, pakankamus vaikų priežiūrai, juolab kad vaikai su ieškovu bus ne visą dieną ir be nakvynės, pagal jų amžių jiems nebūtina ypatinga priežiūra ir nuolatinė motinos globa. Atsakovės buvimas kartu neužtikrins tinkamo tėvo ir vaikų bendravimo, o dėl konfliktiškų šalių santykių normalus vaikų ir tėvo bendravimas dalyvaujant atsakovei yra neįmanomas. Įvertinęs ieškovo darbo specifiką, sprendė, kad būtina užtikrinti jo ir vaikų bendravimą jam esant komandiruotėje, todėl nustatė konkrečias savaitės dienas ir trukmę – pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 20 val. iki 20.30 val., ieškovui bendrauti su vaikais telefonu ar per „Skype“ programą.

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties dalį, kuria atmestas jo prašymas, ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones visa apimtimi. Mano, kad teismas nepagrįstai netenkino jo prašymo leisti pasiimti dukras iš ugdymo įstaigos kiekvieną penktadienį ir grąžinti jas atsakovei sekmadienį iki 11 val. (kai ieškovas bus Lietuvoje) ir neleido ieškovui bendrauti su dukromis telefonu ar „Skype“ programa kiekvieną vakarą (kai ieškovas bus komandiruotėje). Mano, kad tokiu būdu teismas pernelyg apribojo bendravimo su dukromis galimybę. Atkreipia dėmesį, kad tarp jo ir vaikų yra glaudūs emociniai ryšiai, vaikai jį myli ir nuo pat vaikų gimimo jie augo kartu su juo, niekada nebuvo ilgam išsiskyrę. Ieškovas siekė, kad kuo daugiau laiko vaikai praleistų su juo, kad bendravimo su vaikais sąlygos būtų kuo panašesnės į tas, kurių jau nebėra, nes svarbu ne tik praleisto laiko kiekis, bet ir kokybė. Įrodymų, kurie bylotų apie būtinybę neleisti tėvui (ieškovui) bendrauti su dukromis jo siūlyta tvarka, byloje nėra. Teigia, kad dirba laive prie Libijos ir Tuniso, todėl kartais dėl prasto ryšio neįmanoma prisiskambinti telefonu į Lietuvą. Taigi esant ginčo tvarkai, nepavykus prisiskambinti, pavyzdžiui, trečiadienį, jis turėtų laukti pirmadienio.

11Atsakovė atsiliepimu su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka. Mano, kad teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar keisti apelianto nurodytais argumentais nėra pagrindo.

12Atsakovė atskiruoju skundu prašo pakeisti / papildyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties dalį, kuria teismas nustatė vaikų paėmimo iš ugdymo įstaigų laiką, nurodant, kad ieškovas dukras paima iš ugdymo įstaigų 17.00 val.; nustatyti, kad, jei trečiadienis yra ne darbo diena, tai ieškovas dukras paima 11 val., taip pat buvimo Lietuvoje metu – kiekvieną šeštadienį 11 val. Taip pat prašo panaikinti nutarties dalį, kuria ieškovui leista su dukromis kiekvieną pirmadienį, trečiadienį nuo 20 val. iki 20.30 val. Lietuvos laiku bendrauti telefonu ar „Skype“ programa, ir šią dalį pakeisti – iš esmės pakeisti tik bendravimo laiką, t. y. nuo 19.30 val. iki 20.00 val. Mano, kad teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovės prašymą nustatyti pereinamąjį vaikų bendravimo su tėvu laikotarpį, po kurio ieškovas galėtų bendrauti su dukromis atsakovei nedalyvaujant, pereinamąjį laikotarpį nustatant iki ( - ), t. y. iki dukrai J. V. sueis ( - ) metai.

13Ieškovas atsiliepimu su atsakovės atskiruoju skundu ir jame išdėstytais argumentais nesutinka. Šią poziciją palaiko iš esmės savo atskirajame skunde išdėstytų aplinkybių ir motyvų pagrindu.

14Ieškovo atskirasis skundas atmestinas, atsakovės – tenkintinas iš dalies.

15Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 str. 2 d.), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus.

16Laikinosios apsaugos priemonės – tai teismo taikomos prevencinės priemonės, kurių tikslas yra apsaugoti turtinius ir neturtinius asmens interesus į laikiną ginčo objektą. Laikinosios apsaugos priemonės šeimos bylose taikomos, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (CK 3.65 str. 1 d.). Nors CK 3.65 str. nėra numatyta tokia laikinoji apsaugos priemonė kaip laikinos bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas, tačiau teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 str. 1 d. Laikinos bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas yra būtinas siekiant išvengti konfliktinių situacijų bei siekiant apsaugoti vaiko interesą bendrauti ir matytis su abiem tėvais. Šia laikinąja apsaugos priemone taip pat užtikrinamas tėvų santykių su vaikais stabilumas, jeigu vaiko tėvai gyvena skyrium. CK 3.165 str. numato tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinį, tai yra abu tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus, jie atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai, atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Šio straipsnio nuostatos taip pat numato, kad visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu, tačiau jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamus klausimus sprendžia teismas. Tėvų teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime išlieka ir skyrium gyvenantiems tėvams, nes tėvo ir motinos pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 3.170 str. 1 d.). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.).Taigi laikinos bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas yra skirtas apsaugoti vaikų bei jų tėvų teisėtus interesus vaikui bendrauti su abiem tėvais.

17Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 str. 2 d.), t. y. įstatymo leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad labiausiai nepilnamečio vaiko interesams atitinka maksimalus, kiek tai įmanoma, bendravimas su abiem tėvais. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje atsižvelgęs į bylos aplinkybes iki sprendimo priėmimo nustatė minimalią ieškovo su nepilnamečiais vaikais bendravimo tvarką.

18Išanalizavęs bylos medžiagą, remdamasis tuo, kas išdėstyta, tėvų bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant teisiniu reguliavimu, įvertinęs skundžiamoje nutartyje teismo pateiktus motyvus, apeliantų argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą, pagrįstą ir teisėtą nutartį. Tačiau įvertinus ginčo pobūdį, šalių elgesį, vaikų amžių, ugdymo įstaigų darbo laiką, darytina išvada, jog pagrįstas atsakovės prašymas papildyti nutarties dalį dėl laiko, nuo kada ieškovas gali pasiimti dukras iš ugdymo įstaigos. Atsižvelgdamas į tai, teismas, nekeisdamas ir / ar iš esmės sutikdamas su skundžiamos nutarties motyvais, tik patikslina (papildo) minėtą skundžiamos nutarties rezoliucinę dalį ir ją išdėsto taip: „ieškovas A. V. (A. V.) buvimo Lietuvoje metu kiekvieną trečiadienį po 17.00 val. pasiima dukteris D. V., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir J. V., gim. ( - ), a. k. ( - ) iš ugdymo įstaigos ir iki 20 val. parveža į atsakovės L. V. gyvenamąją vietą.“

19Keisti, naikinti ar papildyti kitas skundžiamos nutarties dalis, teismo manymu, nėra pagrindo. Teismas mano, kad nustatyta bendravimo su vaikais tvarka šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, atsižvelgiant į ieškinio reikalavimą, į šalių siekį, kaip leidžia teigti 2014-04-29 šalių (jų atstovų) teismo posėdyje pareikštos pozicijos, sudaryti taikos sutartį bei tai, kad kitas teismo posėdis numatytas jau 2014-08-20, yra optimali ir / ar pakankama priemonė, užtikrinanti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir šalių bei jų vaikų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia.

20Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartį civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

21Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir teisingai pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas, tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl ieškovo atskirasis skundas atmetamas, atsakovės – tenkinamas iš dalies, nekeičiant skundžiamos nutarties iš esmės, tikslinama minėtos skundžiamos nutarties dalis dėl laiko, nuo kada ieškovas gali pasiimti vaikus iš ugdymo įstaigos (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

22Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23patikslinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties rezoliucinę dalį, kuria nustatyta nepilnamečių vaikų pasiėmimo iš ugdymo įstaigos tvarka, ir šią dalį išdėstyti taip:

24„ieškovas A. V. (A. V.) buvimo Lietuvoje metu kiekvieną trečiadienį po 17.00 val. pasiima dukteris D. V., gim. ( - ), a. k. ( - ) ir J. V., gim. ( - ), a. k. ( - ) iš ugdymo įstaigos ir iki 20 val. parveža į atsakovės L. V. gyvenamąją vietą.“

25Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. ieškovas ieškiniu prašė teismo nustatyti bendravimo su nepilnametėmis... 3. Teismo posėdyje ieškovo atstovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 4. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė prašymą dėl laikinųjų... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-10 nutartimi ieškovo prašymą... 6. - ieškovas buvimo Lietuvoje metu kiekvieną trečiadienį pasiima dukteris D.... 7. - ieškovas buvimo Lietuvoje metu kiekvieną šeštadienį dukteris D. V. ir J.... 8. - ieškovo komandiruočių, apie kurių pradžią ir trukmę ieškovas... 9. Kitos prašymo dalies netenkino. Teismas argumentavo CK 3.65 str. 1 d., 3.170... 10. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 11. Atsakovė atsiliepimu su ieškovo atskiruoju skundu nesutinka. Mano, kad... 12. Atsakovė atskiruoju skundu prašo pakeisti / papildyti Klaipėdos miesto... 13. Ieškovas atsiliepimu su atsakovės atskiruoju skundu ir jame išdėstytais... 14. Ieškovo atskirasis skundas atmestinas, atsakovės – tenkintinas iš dalies.... 15. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 16. Laikinosios apsaugos priemonės – tai teismo taikomos prevencinės... 17. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku... 18. Išanalizavęs bylos medžiagą, remdamasis tuo, kas išdėstyta, tėvų... 19. Keisti, naikinti ar papildyti kitas skundžiamos nutarties dalis, teismo... 20. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo... 21. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 22. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 23. patikslinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-10 nutarties... 24. „ieškovas A. V. (A. V.) buvimo Lietuvoje metu kiekvieną trečiadienį po... 25. Kitas nutarties dalis palikti nepakeistas....