Byla 2S-1585-340/2012
Dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys E. Č., R. V., I. B., A. B., Ignalinos r. 2-ojo notarų biuro notarė D. Š., Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant Gintarei Blechertaitei,

3dalyvaujant pareiškėjai M. P.,

4teismo posėdyje išnagrinėjusi suinteresuoto asmens R. V. atskirąjį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 6 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjos M. P. pareiškimas dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuoti asmenys E. Č., R. V., I. B., A. B., Ignalinos r. 2-ojo notarų biuro notarė D. Š., Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje nagrinėjamas praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo klausimas.

7Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą tėvų A. V., mirusios ( - ), ir J. V., mirusio ( - ), palikimui priimti. Nurodė, kad po motinos ir tėvo mirties pareiškimo notarui apie palikimo priėmimą nepadavė, nes manė, kad turto, kurį galėtų paveldėti pagal įstatymą nėra, nes sesuo ir brolis aiškino, kad gyvenamuosius namus su ūkiniais pastatais ir žemę tėvai paliko jiems. Vėliau sužinojo, kad tėvai testamento nepaliko, todėl jų turtas gali būti paveldimas pagal įstatymą, bet terminas palikimui priimti buvo pasibaigęs.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Ignalinos r. apylinkės teismas 2012-01-06 nutartimi pareiškimą patenkino; atnaujino M. P. šešių mėnesių terminą A. V., mirusios ( - ), ir J. V., mirusio ( - ), palikimui priimti, termino pradžią skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Teismas nustatė, kad pareiškėja yra A. V., mirusios ( - ), ir J. V., mirusio ( - ), pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą. Pareiškėja po motinos ir tėvo mirties per įstatymo nustatytą šešių mėnesių terminą nepadavė notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą, nes klaidingai manė, kad jai žinomas turtas – gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai – testamentais palikti seseriai ir broliui, o apie įpėdinių pagal įstatymą paveldimas J. V. turtines teises į 2,10 ha žemės ir 2,55 ha miško nežinojo. Teismas pripažino, kad pareiškėja terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl terminą palikimui priimti atnaujino (CK 5.57 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo R. V. prašo Ignalinos r. apylinkės teismo 2012-01-06 nutartį panaikinti ir pareiškimą atmesti. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Nurodo, jog pareiškėja nenurodė nei vienos priežasties, kuri būtų objektyviai sutrukdžiusi jai per įstatyme nustatytą terminą kreiptis dėl palikimo priėmimo; priešingai, pareiškime nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėja pati savo teises įgyvendino aplaidžiai ir nerūpestingai: pripažino, kad kreipėsi į notarą, kuris patvirtino, kad nei vienas iš tėvų testamento nepaliko, pripažino, kad 2007 m. tvarkė turto inventorizaciją, kas reiškia, jog žinojo, kad turtas nėra paveldėtas. Teismas neanalizavo, kodėl pareiškėja nepasinaudojo teise įgyvendinti savo kaip įpėdinės teises per įstatymo nustatytą terminą, neįvertinta ir tai, kad terminas palikimui po motinos mirties priimti praleistas 16 metų, o po tėvo mirties – 12 metų. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis civilinėse bylose Nr. 3K-103/2007, 3K-3-676/2006, 3K-3-441/2009.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo atskirojo skundo netenkinti, Ignalinos r. apylinkės teismo 2012-01-06 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nustatyta, kad pareiškėja yra mirusiųjų pirmos eilės įpėdinė; 2007 m. dėl tėvų turėto namo ir kitų statinių inventorizacijos, rūpinosi žemės nuosavybės atkūrimo reikalais. Apeliantas nenurodo, kokias jo teises ar interesus pažeidžia skundžiama nutartis; nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme procese nedalyvavo. Apelianto skundą vertina kaip bylos vilkinimą ir neleistiną trukdymą pareiškėjai įgyvendinti jos teises ir interesus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog įstatymo nenustatytu terminu į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą nesikreipė, tačiau pagal CK 5.57 str. ir CPK 576 str. teismas gali terminą atnaujinti. Ta aplinkybė, kad apeliantas nesidomėjo bylos eiga, tik patvirtina jog pareiškėjos ir seserų atžvilgiu jis elgėsi netinkamai, norėdamas apgavystės keliu užvaldyti po tėvų mirties likusį turtą, pats laiku nesikreipė į notarą. Nurodo, jog 2007 m. sužinojo, kad tėvų turtas nepaveldėtas, tačiau dėl suprastėjusios sveikatos ir asmeninių priežasčių į teismą kreipėsi tik 2011 m. spalio mėnesį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkinamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo neteisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso normas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos teismų praktikos, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs (2012-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2012), jog paveldėjimo esmė yra ta, kad mirusio fizinio asmens turtas nuosavybės teise pereina jo įpėdiniams pagal įstatymą arba testamentą, o jų nesant – valstybei. Tam, kad įvyktų turto savininko pasikeitimas, t. y. kad nuosavybės teisę įgytų palikėjo įpėdiniai, palikimas turi būti priimtas. 2000 m. liepos 18 d. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Nr. VIII-1864) 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad 2000 m. Civilinio kodekso penktosios knygos normos, reglamentuojančios paveldėjimą, taikomos paveldėjimo santykiams, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui.

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl palikimo, atsiradusio mirus A. V., ( - ), ir J. V., ( - ), todėl taikytinos 1964 m. CK normos. 1964 m. CK 587 str. nurodyta, kad palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti; laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą; šie įpėdinio veiksmai turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

19Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. P. yra A. V., mirusios ( - ), ir J. V., mirusio ( - ), viena iš pirmos eilės įpėdinių pagal įstatymą. A. V. ir J. V. testamento nepaliko; dėl jų palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta ir paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas. Taigi nei vienas iš palikėjų įpėdinių dėl palikimo priėmimo per nustatytą terminą nesikreipė.

201964 m. CK 588 str. numatyta, jog šio Kodekso 587 straipsnyje nustatytą palikimui priimti terminą gali teismas prailginti, jeigu jis pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas gali būti priimamas, pasibaigus tam terminui, ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai. Spręsdamas klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo), teismas turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas, ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinės reikšmės turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios termino palikimui priimti praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis ir ar jos yra pagrindas terminui pratęsti, teismas turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą (arba kurio vardu prašoma priimti palikimą), teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes.

21Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog pareiškėja nenurodė nei vienos priežasties, kuri būtų objektyviai sutrukdžiusi jai per įstatyme nustatytą terminą kreiptis dėl palikimo priėmimo. Sutiktina, kad pareiškime nurodytos aplinkybės patvirtina, jog pareiškėja pati savo teises įgyvendino aplaidžiai ir nerūpestingai.

22Kaip matyti iš pareiškimo argumentų, pareiškėja nurodė, jog tėvams esant gyviems, jai nebuvo žinoma, kad du gyvenamieji namai ir ūkio pastatai yra neįregistruoti; sesuo D. L. ir brolis R. V. teigė, kad gyvenamieji namai su ūkio pastatais ir žemė palikti jiems, tačiau testamento neparodė; teigia objektyviai nežinojusi apie turimą tėvų turtą ir pretendavimą į paveldėjimą. Ignalinos notaras paaiškino, kad tėvai testamento nepaliko. Taigi termino palikimui priimti praleidimą pareiškėja grindžia dvejomis aplinkybėmis: nežinojimu apie turto neįregistravimą bei mastą ir klaidingu manymu, kad turtas paliktas testamentu broliui su seserimi. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka, kad šios aplinkybės galėtų būti pripažintinos svarbiomis ir sudarančiomis pagrindą terminui atnaujinti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra nurodęs, kad paveldimo turto masės nežinojimas nėra priežastis pratęsti praleistą terminą palikimui priimti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-17 nutartis c.b. Nr. 3K-3-246/2011, 2011-03-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-91/2011). Pažymėtina, kad pati pareiškėja pripažino, kad broliui su seserimi neparodžius testamento kreipėsi į notarą ir sužinojo, kad turtas nėra paveldėtas pagal testamentą. Taip pat iš pareiškėjos paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad atsigavus po laidotuvių, jai kilo mintis, kaip yra iš tiesų, ką ji turėtų sutvarkyti, tačiau brolis su seserimi teigė, kad viską sutvarkė; taip pat nurodė, kad jai buvo gėda dirbant teisme pradėti ieškoti ir knaisioti (b.l. 73 protokolas). Aptartų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėja, atsigavusi po laidotuvių, nors nenurodo tikslaus laikotarpio, žinojo apie palikimą, turėjo įtarimų, jog kažkas nepadaryta, tačiau nesiėmė jokių aktyvių veiksmų susidariusiai situacijai išsiaiškinti ir išspręsti. Be to, pareiškėja nurodė, kad 2007 m. tvarkė tėvų gyvenamųjų namų ir statinių inventorizaciją bei teisinę dokumentaciją; sužinojo, kad nėra atkurtos nuosavybės teisės į 4,65 ha žemės (miško) plotą, tačiau pareiškimas teismui pateiktas tik 2011 m. pabaigoje. Terminas palikimui priimti praleistas labai žymiai – 12 ir 16 metų.

23Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja teismams nepateikė jokių duomenų apie tai, kad būtų susidariusi ypatinga situacija, dėl kurios terminas palikimui priimti praleistas dėl ne nuo pareiškėjos priklausančių, svarbių, objektyvių priežasčių. Todėl pirmosios instancijos teismo 2012-01-06 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės atmetant pareiškėjos pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

24Kita vertus, bylą nagrinėjant teisme apeliacine tvarka, posėdžio metu pareiškėja nurodė, jog po tėvų mirties su broliu ir seserimis visi perėmė tėvų turtą, nes visi tvarkė tėvų ūkį, tačiau dėl palikimo priėmimo pagal įstatymą niekas nesikreipė. Taigi, net atmetus pareiškėjos pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, darytina išvada, jog įpėdiniams neužkirstas kelias įgyvendinti savo teises ir nusistatyti juridinė reikšmę turintį faktą, kad palikimas priimtas faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti.

25Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, priimtas naujas procesinis sprendimas (nutartis), todėl išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu priteistinos iš pareiškėjos valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., 339 str.

Nutarė

27Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti.

28Pareiškėjos M. P. pareiškimo dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo netenkinti.

29Priteisti iš pareiškėjos M. P. 136,50 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis litus, 50 centų) išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. sekretoriaujant Gintarei Blechertaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai M. P.,... 4. teismo posėdyje išnagrinėjusi suinteresuoto asmens R. V. atskirąjį skundą... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje nagrinėjamas praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo klausimas.... 7. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti terminą tėvų A. V.,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Ignalinos r. apylinkės teismas 2012-01-06 nutartimi pareiškimą patenkino;... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo R. V. prašo Ignalinos r. apylinkės... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas tenkinamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs (2012-07-03 nutartis civilinėje byloje Nr.... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl palikimo, atsiradusio mirus A. V., ( -... 19. Byloje nustatyta, kad pareiškėja M. P. yra A. V., mirusios ( - ), ir J. V.,... 20. 1964 m. CK 588 str. numatyta, jog šio Kodekso 587 straipsnyje nustatytą... 21. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, jog... 22. Kaip matyti iš pareiškimo argumentų, pareiškėja nurodė, jog tėvams esant... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad pareiškėja teismams... 24. Kita vertus, bylą nagrinėjant teisme apeliacine tvarka, posėdžio metu... 25. Apeliacinės instancijos teismui panaikinus pirmosios instancijos teismo... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str.... 27. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartį panaikinti.... 28. Pareiškėjos M. P. pareiškimo dėl praleisto termino palikimui priimti... 29. Priteisti iš pareiškėjos M. P. 136,50 Lt (vieną šimtą trisdešimt šešis...