Byla 2S-155-357/2019
Dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovams: antstoliui R. K., G. M., tretiesiems asmenims: A. A., J. M. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas G. S. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pateikė apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovams: antstoliui R. K., G. M., tretiesiems asmenims: A. A., J. M. dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi nustatė atsakovui G. S. 7 (septynių) dienų nuo nutarties kopijos įteikimo dienos terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus.

103.

11Teismas nurodė, kad atsakovas apeliacinį skundą surašė ir pasirašė pats. Prie apeliacinio skundo nėra pridėtų įrodymų, patvirtinančių atsakovo aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Todėl tai, kad apeliacinis skundas surašytas ne Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalyje nurodyto asmens ir pasirašytas tik paties atsakovo, laikytina apeliacinio skundo trūkumu.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Atskiruoju skundu ieškovas prašo: panaikinti pirmosios instancijos 2018 m. gruodžio 10 d. teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti ieškovo apeliacinį skundą; skundo nagrinėjimo metu kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalis nustatanti, jog „apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisini išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisini išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą, 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintam draudimui monopolizuoti rinką, konstituciniam teisinės valstybės principui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

154.1.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo 30 dienų terminas yra labai trumpas, kad ieškovas galėtų rasti advokatą, kuris surašytų apeliacinį skundą. Be to, ieškovas apeliacinį skundą jau yra pateikęs. Advokatas negali iš naujo surašyti ieškovo apeliacinio skundo, kadangi skundas jau yra surašytas. Apeliacinis skundas atitinka įstatymo reikalavimus, jame yra teisiniai ir faktiniai nesutikimo su skundžiamu teismo sprendimu argumentai. Nėra pagrindo reikalauti, kad advokatas pasirašytų jau surašytą ir pateiktą teismui apeliacinį skundą. Ieškovui yra ekonomiškai naudingiau kreiptis dėl apeliacinio skundo surašymo į teisininką, kuris nėra advokatas.

174.2.

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įstatymus draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę.

194.3.

20CPK 306 straipsnio 3 dalis prieštarauja šiai konstitucinei teisės normai, kadangi be jokio objektyvaus pagrindo iškreipia rinką ir sąžiningą konkurenciją, primeta ieškovui neteisėtą ekonominę naštą. Taip pat CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas ribojimas, kad pats asmuo negali surašyti apeliacinio skundo, neteisėtai riboja ieškovo konstitucinę teisę kreiptis į teismą.

21Teismas

konstatuoja:

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Atskirasis skundas atmestinas.

245.

25Asmens teisė kreiptis į teismą, tiek teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą turi būti įgyvendinama pagal įstatyme nustatytą tvarką, todėl ne kiekvienas asmens kreipimasis su skundu į apeliacinės instancijos teismą reiškia apeliacinio proceso pradžią. Tam, kad apeliacinis procesas būtų pradėtas, turi egzistuoti įstatyme nustatytų sąlygų visuma. Apeliacinis procesas prasideda nuo apeliacinio skundo padavimo ir jo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas, gavęs apeliacinį skundą, patikrina, ar šis procesinis dokumentas atitinka CPK nustatytus apeliaciniam skundui keliamus turinio ir formos reikalavimus, ir išsprendžia šio procesinio dokumento priėmimo klausimą.

266.

27Pažymėtina, kad prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą negali būti atskirojo skundo dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą. Kreipimąsi į Konstitucinį Teismą reglamentuoja CPK 3 straipsnio 3 dalis, kurioje nustatyta, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas arba teisės aktas ar jo dalis atitinka Konstituciją ar įstatymus. Vadinasi, pareiga kreiptis į Konstitucinį Teismą atsiranda tik tuo atveju, jei teismas bylos nagrinėjimo metu suabejoja byloje taikytino įstatymo ar kito teisės akto atitiktimi Konstitucijai. Ši teismo teisė įstatymo nėra sietina su proceso dalyvių atitinkamais prašymais ar reikalavimais, o palikta paties teismo nuožiūrai. Tokių proceso dalyvių prašymų teismas neprivalo spręsti nedelsiant, jie gali būti sprendžiami bet kurioje bylos nagrinėjimo proceso stadijoje. Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad tenkinti apelianto prašymo kreiptis į Konstitucinį Teismą nėra pagrindo.

287.

29CPK 316 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jei paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka CPK 306 ir 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti. Jeigu apeliantas per nustatytą terminą įvykdo nutartyje nurodytus reikalavimus, skundas laikomas paduotu pradinio padavimo dieną. Priešingu atveju skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 straipsnio 2 dalis).

308.

31Nagrinėjamojo byloje aktualus CPK 306 straipsnio 3 dalies taikymas ir aiškinimas. Pirmosios instancijos teismas, gavęs atsakovės (apeliantės) apeliacinį skundą, konstatavo, jog apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, t. y. apeliacinis skundas yra pasirašytas tik ieškovo, nors įstatyme numatyta, jog apeliacinį skundą surašo advokatas. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo (CPK 306 straipsnio 3 dalis).

329.

33Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie ieškovo įgytą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vertino, kad ieškovo apeliacinio skundo pasirašymas laikytinas apeliacinio skundo trūkumu, todėl nustatė ieškovui terminą šiam trūkumui pašalinti, t. y. pateikti apeliacinį skundą, surašytą advokato arba pateikti dokumentus, patvirtinančius ieškovo teisę surašyti apeliacinį skundą.

3410.

35Pažymėtina, kad apeliacinio proceso iniciatyvos teisę turinčiam subjektui, t. y. ieškovui (apeliantui), teisė į apeliaciją nėra suvaržyta. Pirmosios instancijos teismas taikė trūkumų šalinimo institutą, kurio paskirtis yra sudaryti galimybę į teismą besikreipiančiam asmeniui ištaisyti procesinio dokumento trūkumus, teismui neatsisakant priimti pateikto procesinio dokumento.

3611.

37Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, nurodytas teisės normas, atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra pagrindo.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

39Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas G. S. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pateikė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Teismas nurodė, kad atsakovas apeliacinį skundą surašė ir pasirašė pats.... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Atskiruoju skundu ieškovas prašo: panaikinti pirmosios instancijos 2018 m.... 15. 4.1.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo 30 dienų terminas yra labai... 17. 4.2.... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad... 19. 4.3.... 20. CPK 306 straipsnio 3 dalis prieštarauja šiai konstitucinei teisės normai,... 21. Teismas... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. 5.... 25. Asmens teisė kreiptis į teismą, tiek teisė kreiptis į apeliacinės... 26. 6.... 27. Pažymėtina, kad prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą negali būti... 28. 7.... 29. CPK 316 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jei paduotas... 30. 8.... 31. Nagrinėjamojo byloje aktualus CPK 306 straipsnio 3 dalies taikymas ir... 32. 9.... 33. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų apie ieškovo įgytą aukštąjį... 34. 10.... 35. Pažymėtina, kad apeliacinio proceso iniciatyvos teisę turinčiam subjektui,... 36. 11.... 37. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą,... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 39. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį... 40. Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....