Byla 2S-285-440/2019
Dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1051-291/2018 pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovams G. M., antstoliui R. K., tretiesiems asmenims A. A., J. M. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, sprendžiant klausimą dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 5 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-105-291/2018 pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovams: antstoliui R. K., G. M., tretiesiems asmenims A. A., J. M. dėl turto pardavimo iš varžytinių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Teismas šiuo sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas dėl minėto Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimo pateikė apeliacinį skundą, tačiau Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1051-291/2018 nustatė G. S. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus. Teismas nutartyje nurodė, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 306 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apeliacinį skundą surašo advokatas, o jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Teismas nurodė, jog G. S. apeliacinį skundą surašė ir pasirašė pats, prie apeliacinio skundo nepridėjo įrodymų, patvirtinančių atsakovo aukštąjį universitetinį išsilavinimą, todėl tai, kad apeliacinis skundas surašytas ne CPK 306 str. 3 d. nurodyto asmens ir pasirašytas tik paties atsakovo, laikytina apeliacinio skundo trūkumu.

82.

9Ieškovas dėl minėtos 2018 m. gruodžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2018 m. gruodžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškovo apeliacinį skundą. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-155-357/2019 Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį paliko nepakeistą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

113.

12Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartyje nurodė, kad apeliantas Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų per nustatytą terminą nepašalino ir G. S. 2018 m. gruodžio 5 d. apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

144.

15Apeliantas G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties, kuriuo prašo panaikinti 2019 m. sausio 23 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškovo apeliacinį skundą bei skundo nagrinėjimo metu kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar CPK 306 str. 3 d. neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą, 46 str. 4 d. įtvirtintam draudimui monopolizuoti rinką, konstituciniam teisinės valstybės principui. kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar CPK 306 str. 3 d. neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą, 46 str. 4 d. įtvirtintam draudimui monopolizuoti rinką, konstituciniam teisinės valstybės principui Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

164.1.

17Ieškovas nėra teisininkas ir negalėjo pateikti dokumento, patvirtinančio jo teisinį išsilavinimą. Įstatymo numatytas pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo 30 dienų terminas yra labai trumpas, kad ieškovas galėtų rasti advokatą, kuris surašytų apeliacinį skundą.

184.2.

19CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas ribojimas, kad pats asmuo negali surašyti apeliacinio skundo, neteisėtai riboja ieškovo konstitucinę teisę kreiptis į teismą. Konstitucinis Teismas jau nagrinėja bylą dėl CPK 306 straipsnio 3 dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir šis faktas patvirtina atskirajame skunde nurytą aplinkybę, kad dėl CPK 306 straipsnio 3 dalies atitikimo Konstitucijai yra iškilę pagrįstų abejonių.

204.3.

21Skundžiamoje nutartyje nepateikta motyvų, kodėl teismas sprendė, jog reikalavimas pateikti advokato pasirašytą skundą atsakovo teisių nepažeidžia, nors šio klausimo dar neišsprendė Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

225.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas antstolis R. K. prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1051-291/2018 palikti nepakeistą, o apelianto G. S. atskirąjį skundą atmesti.

245.1.

25Teismo nurodymas apeliantui pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovui teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme pagal susitarimą teikė jo pasirinktas kvalifikuotas advokatas.

265.2.

27Nors ieškovas skunde ir teigia, kad jis dėl teisinės pagalvos kreipėsi į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, tačiau prie atskirojo skundo tokių įrodymų nepridėjo.

285.3.

29Apeliantas neturi aukštojo universitetinio išsilavinimo, teisinių paslaugų sutartis su advokatu R. T. yra pasibaigusi ir nauja nesudaryta, ir nėra duomenų, kad jam būtų suteikta Valstybės garantuojama teisinė pagalba, teismas pagrįstai nustatė CPK 306 straipsnio 3 dalyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus ir įpareigojo apeliantą juos pašalinti, o nepašalinus – apeliacinį skundą grąžino jį pateikusiam asmeniui.

30Teismas

konstatuoja:

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

33Dėl ginčo esmės ir faktinių aplinkybių

346.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatyta.

367.

37Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme 2018 m. lapkričio 5 d. buvo priimtas sprendimas pagal ieškovo G. S. ieškinį, kuriuo teismas ieškovo ieškinį atmetė. G. S. dėl šio pirmosios instancijos teismo sprendimo pateikė apeliacinį skundą, tačiau Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 10 d. nutartyje nurodė, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 str. 3 d. reikalavimų ir nustatė G. S. 7 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus. Ieškovas G. S. dėl minėtos 2018 m. gruodžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė šią teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškovo apeliacinį skundą. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. sausio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-155-357/2019 Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartyje nurodė, kad apeliantas Šiaulių apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 10 d. nutartyje nurodytų apeliacinio skundo trūkumų per nustatytą terminą nepašalino ir G. S. 2018 m. gruodžio 5 d. apeliacinį skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Pareiškėjas G. S. ginčija Šiaulių apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį teigdamas, kad CPK 306 straipsnio 3 dalis, numatanti, kad apeliacinis skundas turi būti surašytas advokato, prieštarauja Konstitucijai, riboja pareiškėjo teises kreiptis į teismą.

388.

39CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.

409.

41Teismas pažymi, kad nors nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimų, pagal kuriuos apeliacinės instancijos teisme įstatyme nurodytus procesinius veiksmus iš byloje dalyvaujančio asmens yra reikalaujama atlikti privalomai atstovaujamam advokato, o apeliacinį skundą turi pasirašyti tiek jį paduodantis asmuo, tiek ir skundą surašęs asmuo, tikslas buvo užtikrinti, jog apeliacinės instancijos teismą pasiekiantys skundai būtų parengti tinkamai, juose būtų nurodyti esminiai teisiniai motyvai, kurie gali lemti ginčijamo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, asmenims teismo posėdžiuose atstovautų profesionalūs atstovai, tačiau 2019 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu (TAR, 2019, Nr. 2019-03464) pripažinta, jog CPK 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. CPK 3 straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Vadovaujantis Teismų įstatymo 33 straipsnio 2 dalimi, nagrinėdami bylas, teismai taip pat vadovaujasi oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais.

4210.

43Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį ir Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 1 dalį įstatymas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Konstitucijai. Kadangi nuo aukščiau nurodyto Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo antikonstitucine pripažinta CPK 306 straipsnio 3 dalies norma negali būti taikoma, ieškovui G. S. negali būti keliamas reikalavimas, kad jo apeliacinį skundą surašytų ar pasirašytų advokatas, o tokio advokato parašo nebuvimas negali būti laikomas apeliacinio skundo trūkumu.

4411.

45Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjo prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti ar CPK 306 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą, 46 straipsnio 4 dalyje įtvirtintam draudimui monopolizuoti rinką, konstituciniam teisinės valstybės principui yra netikslingas, kadangi, kaip minėta, 2019 m. kovo 1 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu (TAR, 2019, Nr. 2019-03464) šis klausimas jau buvo išspręstas. Atsižvelgiant į tai prašymas dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir civilinės bylos sustabdymo netenkintini.

46Dėl bylos procesinės baigties

4712.

48Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovo apeliacinis skundas atitinka įstatymo keliamus reikalavimus (CPK 306 straipsnio 3 dalis), todėl ieškovo atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir ieškovo apeliacinio skundo priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti ir ieškovo G. S. apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

51Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

52Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 5 d. priėmė sprendimą... 8. 2.... 9. Ieškovas dėl minėtos 2018 m. gruodžio 10 d. Šiaulių apylinkės teismo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 3.... 12. Šiaulių apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartyje nurodė, kad... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. 4.... 15. Apeliantas G. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo... 16. 4.1.... 17. Ieškovas nėra teisininkas ir negalėjo pateikti dokumento, patvirtinančio jo... 18. 4.2.... 19. CPK 306 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas ribojimas, kad pats asmuo negali... 20. 4.3.... 21. Skundžiamoje nutartyje nepateikta motyvų, kodėl teismas sprendė, jog... 22. 5.... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas antstolis R. K. prašo Šiaulių... 24. 5.1.... 25. Teismo nurodymas apeliantui pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo... 26. 5.2.... 27. Nors ieškovas skunde ir teigia, kad jis dėl teisinės pagalvos kreipėsi į... 28. 5.3.... 29. Apeliantas neturi aukštojo universitetinio išsilavinimo, teisinių paslaugų... 30. Teismas... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 33. Dėl ginčo esmės ir faktinių aplinkybių... 34. 6.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. 7.... 37. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teisme 2018 m.... 38. 8.... 39. CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinį skundą surašo... 40. 9.... 41. Teismas pažymi, kad nors nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusių Lietuvos... 42. 10.... 43. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį ir... 44. 11.... 45. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjo prašymas... 46. Dėl bylos procesinės baigties... 47. 12.... 48. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas,... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 50. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. sausio 23 d. nutartį... 51. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 52. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....